Iman n Saɣru

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Saɣru_Band (Iman n Saɣru)
Assaɣ n talalit Iman n Saɣru
Assaɣn yaḍnin Tarabut n Saɣru_band
Talalit - - 2006 ɣ Amaɣa ɣ Amṛṛuk Amṛṛuk
Tutlayt n umarg Tamaziɣt
Amussu Amussu n Tawsna Tamaziɣt
Anaw Amun Stily
Asmmad'
 • Iman n Saɣru Tga yat ɣ tirubba n uzawan Amaziɣ lli skrn aytmatn M'bark d Xalid Ulεrbi tsmun inaẓurn M'bark Ulεrbi, Xalid Uarbi, Amar, Fuwè, Σli
Istayn n umarg'
 • 1. M'uha (2007)
 • 2. Tilelli (2008)
 • 3. Awes i tala (2009)
 • 4. No Borderline (2010)

Iman n Saɣru niɣ Saɣru Band tga yat ɣ tirubba nba isawaln f tdlsa tamaziɣt n unẓul agmuḍan (sudest) n Umṛṛuk. Iman n Saɣru skrnt aytmatn M'bark d Xalid Ulεrbi tsmun inaẓurn M'bark Ulεrbi, Xalid Uarbi, Amar, Fuwè, Σli .

Imdyazn[ssnfl | Snfl asagm]

 • M’baṛk Ulεrbi niɣ Nba. Nba immut ass n 9 innayr 2011 ɣ tmazirt ns Mellεb, tamntilt n tmttant nns tga tt yat tmaḍunt ur ilin asafar.
 • Xalid Ulεrbi
 • Ɛmar Sggawi
 • Fu'ad Ulmaḥjoub
 • Ɛmar ssayl
 • Ɛli Zahir
 • Ɛmar Zanifi, lmanagir n trabbut.

Amarg n Saɣru Band[ssnfl | Snfl asagm]

 • M'uḥa (2007)
 • Tilelli (2008)
 • Awes i tala (2009)
 • No Borderline (2010)

Timdyazin n tasfift wis krad: Awes i tala[ssnfl | Snfl asagm]

Ieɣf n Uzger !

Ur nudir ula nddr
Ur ngin ula nkkr
Ur nɣri, ur nsmder
Ur ɣurnɣ mayd nffr !
Nkkni nugi ad nɣr
Iɣf inu amm win uzger
Ur nkriz mayd nmgger
Is tram ad ng Lbṛbṛ ?
Ur nεqqal yad i bučfr
Tin Baddu ula Bugafer
Tirrugza d mas tssfr
Ur nsul da tt nbddr
Tamara tgna-ɣ g iɣmr
Ur nεẓẓi ad as nɣr
Is tram ad nttettr ?
G wakal g d nnkr ?

Tabrat i Ubama.

Ubama nkk d amẓyan
Ymmi εzizn tnna-yi
Mimmi wigan ka yafi.
Nkkni nuɣal d-amqran
Nɣra nuli s ifaddn
Awini-tt ayt idrimn
Sawleɣ dat Lbṛlaman
Uwin-i-d ayt iεkzan
Bddan ɣifi rad-i nɣn.
Awyat-i-nn s Marikan
Ad idirɣ amm imdann
Ssufɣati-nn g ixṛṛiqn.
Ḥllu issrgigin akal
Abujadi Aṛḥḥal
Aydas-n ynna Εellal.
Amɣnas g ubniq iɣml
Tarwa nnɣ mmutn s wtfl
Tidit n wi tddrɣl.
Ngr aɣuyyi ar Agdal
Ad asin aqṛyan ungal
Yaɣi uya sg Listiqlal.
Ngr-ak aεeban amllal
Asy ɣifi bu tḥllal
Hat sbiddiɣ acnyal.
Ubama nkk d Amaziɣ
S tmagit d yils inw stiɣ
Ran wi ad digsn fsiɣ !.
Ad geɣ Aεrab ur rtiɣ
Uridd Lyaman agd ddiɣ
Graɣ cigan d asettiɣ
Mimmi wanna-d ssgmiɣ
Ad as gɣ ism nna riɣ
Mqqar-d s idammn ɣiɣ
Ad ẓẓallɣ i wanna riɣ
Ur ṛẓẓaɣ nkk ula kweniɣ
Qqad qqimeɣ d Amaziɣ

Lalla Mimuna

G ubrid igan aɣzzaf
G ubrid nga akabaṛ
Tawrirt ad-t naly zik
Ur nggid i fad d laẓ
Tawant tlla yaɣ g wul
Ur nggid i fad d laẓ
Mimuna lalla Mimuna !!
G ugraw abadir nga-t
Diges asafar i ku yan
Iqbiln urmn akkʷ ttččan
S uryaz ula tamṭṭut
S wungal ula amllal
S taymat nččar akkʷ lxiṛ
Mimuna lalla Mimuna !!
Nttr i Mulana nɣr-as
Gin aɣ tisura xf uyffas
Rarn ul inw d afssas
Afraḥ ufan aytmas
Maṛs iẓil a asggʷas
Tizzwa f uldjig arras
Mimuna lalla Mimuna !!
Tayri tlla yaɣ g wul
Tayri n wa-nn d ta-nn d wa-nn
Tudmawin ur akw ḥlint
Win-nk a Rbbi ayd nga
Nmyaɣ ifassn ad nddu
Nmyiri akw aflla
Mimuna lalla Mimuna !!

Abrid-inu !

Ageḍṛuṛ iney-i-id aqmu,
Issncf-i uẓru n lεlu,
Ur yad yaṭfut umalu,
Iɣf inkr ir'ad iddu.
Ggulliɣ ttbddalɣ ansa,
Ad nzl laṭr-inu i tmara;
Sblyun nɣ d Fransa,
Nkkin yad giɣ ubṛṛa.
Amalu, tga-yi tmara
Taɣct asiɣ tissufra
Ad nadaɣ nkk anfara
Nɣ d-zaydɣ tayḍ tmara.
Ka nɣan-t s rrṣaṣ d ssif,
Ka nɣan-t waman bssif;
Tiεurrma yugin lḥif
Tmmut g Laṭlas d rrif.
Umẓn-aɣ ayt tmzyin
Rgln ɣifnɣ tiflwin,
Ukrn-aɣ tiwargiwin,
Ur aɣ-isul ɣas aẓy-inn.
Immut mskin g waman,
Immut tcan-t islman;
Ur tkkul lḥhukuma,
Ur ibriy lbrlaman.

Kkr a mmis Umaziɣ !

Kkr a mmis Umaziɣ !
Tafuyt nnɣ tuli-d,
Cigan aya ur tt-ẓriɣ,
Tawala nnɣ a gma ttti-d,
Azzl in'as i Masinissa :
Tamazɣa tuki-d ass-a,
Arraw-is mlaln ddukln,
G isnḍal n ljdud fṛḥn.
Kkr a mmis Umaziɣ !
Tafuyt nnɣ tuli-d,
Cigan aya ur tt-ẓriɣ,
Tawala nnɣ a gma tetti-d,
In'as in'as i Yugrtn
Arraw-is s annar ffɣn,
Idammn-is hat at-tni rarn
Ism-is ad-t-id-sskfln,
Kkr a mmis Umaziɣ !
Tafuyt nnɣ tuli-d,
Cigan aya ur tt-ẓriɣ,
Tawala nnɣ a gma tetti-d,
ɣiwl in'as i Takfarinas :
Tilelli, a-nmmt fllas,
Tamurt nnɣ d tmust nnɣ
Ayd igan tudrt nnɣ.
Kkr a mmis Umaziɣ !
Tafuyt nnɣ tuli-d,
Cigan aya wr tt-ẓriɣ,
Tawala nnɣ a gma tetti-d,
S tutlayt nnɣ ad nili,
askk' ad yaf iḍ lli,
Timmuzɣa at-tegm at-ternu,
D itri dda s akw ntteddu.
Kkr a mmis Umaziɣ !
Tafuyt nnɣ tuli-d,
Cigan aya ur tt-ẓriɣ,
Tawala nnɣ a gma tetti,

Inlkamn n brra[ssnfl | Snfl asagm]

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]