Ismaɛil Aygun

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Şivan Perwer
Assaɣ n talalit Ismɛil Aygun
Assaɣn yaḍnin Şivan Perwer
tawuri Anaẓuṛ
Talalit 23 cutanbir 1955 ɣ Sarıdam (Sorî), Siverek, Turkya
Tutlayt n umarg Taturkit
Amussu Amussu n Tussna Takurdit
Anaw Saz
Asmmad'
 • Şivan Perwer iga yan ɣ inuẓar lli s yattun
  ammussu nu tusna takurdit. Iwaliwn tasfififinns ar
  sawal f , tayri, afgan d wakal d tamagit n ikrdiyn.
Istayn n umarg'
 • Govenda Azadîxwazan (1974)
 • Hevalê Bargiran im (1974)
 • Herne Pêş (1975)
 • Ey Ferat (1976)
 • Kî ne Em (1977)
 • Le Dilbere (1978)
 • Hay Dil (1979)
 • Gelê Min Rabe (1982)
 • Agirî (1983)
 • Bilbilo / Ferzê (1984)
 • Dotmam (1985)
 • Naze(1986)
 • Helebçe (1987)
 • Xewna Min / Qasimlo (1988)
 • Zembîlfiroş (1989)
 • Ya Sitar (1995)
 • Hêviya Te (1999)
 • Roj û Heyv (2000)
 • Sare (2004)
 • Cane Cane (2009)

Ilul Ismɛil Aygun ɣ wass n 23 dujanbir 1955 s asggas amaziɣ 13 dujanbir 1005. Ig Şivan Perwer niɣd ɣiklli sat n ttini (cvan parwan) assaɣ ns llis ittuyssan ɣ tasga n Urfa lli illan ɣ tamazirt n turkaya . Ig Ismɛil Aygun Amdyaz d umara d unaẓur n umarg akurdi. Agdud ns iggut bahra illuzzu f tmura n turkya, Iran d timizar n urupa . Ig fellas tugga mas ra-d ig ameksa lli ra-d irar ixef s tussna d tmagit Takurdit zeg uccanen n tillas.

Assaɣ[ssnfl | Snfl asagm]

Şivan Perwer lli igan s takurdit (Ameksa amagdal). Assaɣ ad istit unaẓurad akurdi uw gayuns, ig fllas tugga ard irar atig i tussna d tmagit takurdit. Tamagitad lli fa kkatn ikurdiyn tusutin ayad ad ur tutymḍal zund tiyyad n iɣrfan lli iddan.

Talalit[ssnfl | Snfl asagm]

Inkrd Ismɛil Aygun ɣ tat tuwja n inaẓuṛn umarg akurdi. inkrd f lɛwaid n Dengbêj d iqburn n bardis (willi talsn i dmin dmin ayndi ɣ tswak d iduran n tamazirt n kurdistan. Mayad ifa atig amqran i tiwuriwin ns d tẓuṛi n ikurdiyn wala amarg Sivan .

Asaǧm n unaẓur[ssnfl | Snfl asagm]

Ard ittagmŞivan Perwer ɣ ughbalu n taysi n uɣrf Akurdi, imun d tgharast n Dengbêj (Rwayes ikurdiyen) lli ittmuddun zeg uduwwar s uduwwar g tmazirt n Kurdistan; drun amareg, tallasin d uẓawan d ugdud nsen. Ar ikkat Şivan imiss n uzawan Akurdi Saz ; lli igan zuns amzad (Ribab) dar imaziɣen, ig zund asaz (Saz) dar ikurdiyen, d llid igan s tazdayt n Iggut Abdelhadi d ubanju nes ad tga tin Şivan Perwer d imiss nes akurdi Saz.

Mafa isawal umarg ns[ssnfl | Snfl asagm]

Γ umzwaru n tbrida ns tanaẓurt, irir Şivan Perwer f izlan n tayri, tadukli, tagmat, tiffugna d tudert. Ur issen Şivan is ra-d ig amarir axatar, ig amazan n uɣrf Akurdi tizi lli ɣ issnta tiɣri n tusnakt ɣ tsdawit n Anqara, mac tudrt tga tudrt n yan umazan lli f illa ad islkm tbrat llid iqan ad tlkm asays mqurn n umaḍlan.

Anaẓur arugi[ssnfl | Snfl asagm]

Iffuɣ Şivan Perwer z Turkya tizi lliΓ as tsutuln uṣkayn n tanbaḍt Taṭurkit ad as gin taqmamt d isekraf, d ad t sskcmn timṣray n tillas lli kcmn wili taln i ixfawn nsn inin nga Ikurdiyn d rad nsawal tutlayt negh Takurdit. Zeg tizi lli g iffugh Ṭurkya g useggʷas n 1975, tusi tayyught n uzwag Şivan Perwer, yasi awed netta tabrat n ugherf akurdi ad st isselkem i y ugherf amaḍlan, yals as tammara d tkerrayt issuteln i y umadan nes. Zeg usggas an ad ikkes Şivan timelsin n umarir aklaṣik iles tin umarir arugi, at ittirir iseqsiten n tmagit, tilelli, azeḍḍum, tillawt d imal n Ikudiyen d Kurdistan. Terẓem as tmazirt n Aliman tiggura nes, ar itekka timizar n Uṛupa yasi tabrat n ayt dares, ig amazan n Kurdistan ɣ umaḍal. Γ tamaziɣt n Fransa, irir izli n Ḥelebce (Halabja), issekti-d askerḍ amaḍlan n 1988, issekti-d igh°zniwen, idbidamen d idwarul lli inghan azzan d uwessar, tameṭṭut d urgaz s isem n Tiɛɛurba d s ifasen n isalmaden nes. Mac, imḍl wac, iqamad w-arraw n ikurdiyn isul, yall ixf ns s ignwan.

Tisfifin[ssnfl | Snfl asagm]

 • Govenda Azadixwazan (1975)
 • Hevale Bar Giranim (1976)
 • Herne Pes (1977)
 • Ey Ferat (1978)
 • Kine Em (1979)
 • Hay Dil (1980)
 • Gele Min Rabe (1981)
 • Agiri (1982)
 • Bilbilo / Ferzê (1983)
 • Dotmam (1985)
 • Lê Dîlberê (1986)
 • Helebçe (1988)
 • Xewna Min / Qasimlo (1991)
 • Zembîlfiros (1992)
 • Ya Star (1995)
 • Naze (1996)
 • Heviya Te (1999)
 • Roj û Heyv (2000)
 • Sarê (2001)
 • Helbestên bijartî yên 1 /Kirîvê (2002)
 • Helbestên bijartî yên 2/Klasîk (2003)
 • Helbesten Bijarti yên 3 (2004)
 • Min bêriya te kiriye (2004)

Izdayn n brra[ssnfl | Snfl asagm]

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]