Addag

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Addag izgzawn imqquṛn

Addag, Taddagt (amagut : Addagn, Taddagin), nɣ Asklu, Tasklut (amagut : Iskla, Tiskla), iga yan wanaw n imɣan n wakal, yat tasklut ar gis ttilin izɣran (iẓuran) ɣ izddar ilmma s umazzal (aɣddu), amazzal zgis a ɣ d ttffɣn ilɣiwn, daɣ ilɣiwn ffɣn zgitsn ifrawn. Anawn n iskla ɣ umaḍal ẓdarn ad raḥn gr 60 000 ar 100 000.

Iskla ar ttddrn gr mnnaw n isggasn ar mnnaw n timiḍiwin n isggasn, zugnt tiskla ittddrn uggar n ifḍ n usggas. Iɣ darnɣ tugt n iskla kra tama n kra, ar aɣ skarn ma yadli mi iga s yism tagant. Tagant ad ar takka i ufgan kigan n tɣawsiwin zun d Igumma, akccuḍ, unfus, tayssa n wulli d waɣaḍ ...

Iskla darsn yat tilalt tagjdant ɣ tawnnaḍt d tudrt n ufgan f wakal, acku iskla ad ayd aɣ yakkan unfus d ar aɣ takka azuzwu i waḍu, mayad af adaɣ d iqqand a nggʷd f iskla zɣ tugt n tɣawsiwin man tayssa, afa, ubuy ...

Ɣ uzmz aqqbur ikka tt inn ufgan ar ittzdaɣ ɣ tagant ɣ ammas n iskla d tuga, tirmt nns d imnsi nns kullutn ɣ tagant ɣ ammas n iskla, mac ɣass ad afgan ur sul gis izdiɣ ur sar innurz s tagant d usklu ɣ tuzduɣt nns acku iṣka iɣrman d tgmma.

Tasnaddagt (zɣ tmaziɣt : Tussna "le savoir ou la science", d Taddagt "Arbre" ar aɣ takka Tussna n Taddagt) nɣ s Tafranṣist  : La dendrologie (du grec dendron, « arbre », et logos, « discours, science »), tga yat tussna n tiɣri f waddagn nɣ iskla.

Imdyatn n waddagn

[ssnfl | Snfl asagm]

Tigzmin n waddag :

[ssnfl | Snfl asagm]

Asklu neɣ Taddagt twassen s Smmus n igzzumn (seg izddar ar uflla):

  1. Iẓɣran
  2. Igjdi neɣ amazzal
  3. Ilɣiwen
  4. Ifrawen
  5. Agummu

Imir n tudert-ns

[ssnfl | Snfl asagm]

Tudert n iskla

[ssnfl | Snfl asagm]

Tirwi n iskla

[ssnfl | Snfl asagm]

Timuḍan n iskla

[ssnfl | Snfl asagm]

Tasnalɣa

[ssnfl | Snfl asagm]

Tamhazt n waddagn

[ssnfl | Snfl asagm]

Asesml n waddagn

[ssnfl | Snfl asagm]

Tawnnaḍt

[ssnfl | Snfl asagm]

Tilalt n waddagn

[ssnfl | Snfl asagm]

Amyanaw n waddagn

[ssnfl | Snfl asagm]

Addagn g tdlsa

[ssnfl | Snfl asagm]

Ẓṛ uggar :

[ssnfl | Snfl asagm]

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]