Addag

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Addag izgzawn imqquṛn

Addag, Taddagt (asget : Addagen, Taddagin), nɣ Asklu, Tasklut (asget : Iskla, Tiskla). iga yan wanaw n imɣan n wakal, yat tasklut ar gis ttilin izɣran neɣ iẓuran ɣ izddar ilma s umazzal neɣ aɣddu, amazzal sgis a-seg ffɣen ilɣiwn, daɣ ilɣiwn ffɣen sgitsen ifrawen. Anawen n iskla ɣ umaḍal ẓdaren ad raḥen ger 60 000 ar 100 000.

Iskla ar ttdderen ger mnnaw n isggasen ar mnnaw n timiḍiwin n isggasen, zugnt tiskla ittddrn uggar n ifḍ n usggas . Iɣ darnɣ tugt n iskla kra tama-n kra, ar aɣ skarn ma-yadli mi-iga s y-ism tagant. Tagant ad ar takka i ufgan kigan n tɣawsiwin zun d Igumma, akccuḍ, unfus, tayssa Ulli d waɣɣaḍ ...

Iskla darsen yat tilalt tagjdant ɣ tawnnaḍt d tudert n ufgan f wakal, acku iskla y-ad ad aɣ yakkan unfus d ar-aɣ takka azuzwu i waḍu, mayad af-adaɣ d-iqqand a-nggʷd f iskla zeɣ tugt n tɣawsiwin man tayssa, afa, ubuy ...

Ɣ uzmz aqqbur ikka-tt-inn ufgan ar ittzdaɣ ɣ tagant ɣ ammas n iskla d tuga, tiremt-ns d imnsi-ns kullutn ɣ tagant ɣ ammas n iskla, mac ɣassad afgan ur sul gis izdiɣ ur-sar innurz s tagant d usklu ɣ tuzduɣt-ns acku iṣka iɣrman d tgmmaw nɣ neɣ taddarin imqqurn.

Tasnaddagt (zeɣ tmaziɣt : Tussna "le savoir ou la science", d Taddagt "Arbre" ar aɣ takka Tussna n Taddagt) neɣ s Tafranṣist  : La dendrologie (du grec dendron, « arbre », et logos, « discours, science »), tga yat tussna n tiɣri f waddagen neɣ iskla.

Imdyaten n iskla[ssnfl | Snfl asagm]

Tigzmin n usklu :[ssnfl | Snfl asagm]

Asklu neɣ Taddagt twassen s Smmus n igzzumn (seg izddar ar uflla):

  1. Iẓɣran
  2. Igjdi neɣ amazzal
  3. Ilɣiwen
  4. Ifrawen
  5. Agummu


Imir n tudert-ns[ssnfl | Snfl asagm]

Tudert n iskla[ssnfl | Snfl asagm]

Tirwi n iskla[ssnfl | Snfl asagm]

Timuḍan n iskla[ssnfl | Snfl asagm]

Tasnalɣa[ssnfl | Snfl asagm]

Tamhazt(évolution) n iskla[ssnfl | Snfl asagm]

Asesmel(classification) n iskla[ssnfl | Snfl asagm]

Tawnnaḍt[ssnfl | Snfl asagm]

Tilalt(rôle) n iskla[ssnfl | Snfl asagm]

Amyanaw n iskla[ssnfl | Snfl asagm]

Iskla g tadlsa[ssnfl | Snfl asagm]

Iɣbula[ssnfl | Snfl asagm]