Tasna Tamzwarut

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Brrk dar Wikipidya
Asamu adrfi ilelli nna ɣ iẓḍaṛ kraygatt yan ad gis ittara!
 
04 Yunyu 2023 D.T d imsackan d 15 Dhou al qi’da 1444 D.M
Uṭṭun n imnnitn : 1 536
Uṭṭun n imdrawn ikuyassn : 29
Uṭṭun n imdrawn : 2 210
Amnni n imalass
Kra g imnnitn nna akkʷ ifulkin g Wikipidya
Ahmed Badouj - Argan.jpg

Aḥmad Badduj (1950 - 22 Ɣuct 2020) iga yan zɣ inmɣuṛn n taẓuṛi taclḥit tamaziɣt, ilul ɣ useggas n 1950 ɣ Msgina igan yan udwar n Ifrxs iwalan i Ugadir, tasga n Sus Massa. Dars uggar n 30 film s tutlayt taclḥit.

Aḥmad Badduj iga iwis n Talburjt ɣ Ugadir. Iswurri ɣ kigan n twuriwin lli ɣ yumẓ lbac nns, ilɛb akkʷ d iɛrrimn n Tlḥasant n ugadir ɣ usggʷas n 1967.

Ɣ usggʷas n 1972 ifta s Inzggan, ɣin a'ɣ iskr tarabbut nns tamzwarut n lmṣraḥ s tmaziɣt iga as s yism "Amnar Umrr". Izri nn ɣ tuggt n trubba yaḍnin aylliɣ ikcm d tamsmunt n Tifawin ɣ isggʷas n 1985, zɣ lliɣ disn ikcm as ibda ar ittussan ɣ ubaraz n tẓuri d lmaṣraḥ amaziɣ.

Ɣ usggwas n 1989 idra ɣ uswlf n ufilm lli akkʷ izwarn s tutlayt taclḥit d tutlayin timaziɣin s umata ad t igan d "Tamɣart n wurɣ". Zɣ akud ann idra ɣ kigan n ifilmn yaḍnin iskr akkʷ ttalif d usufɣ n kra zgisn.

Immut Aḥmad Badduj s tmaḍunt n Kurunafirus ɣ wass n 20 ɣuct 2020 ɣ Ugadir. Ikka tt inn yad ihrc s sskar d wul.

Ɣṛ uggar

Tawlaft n wass
Kra ɣ twlafin nna akkʷ ifulkin ɣ Wikipidya

AvMalecon-LaHabanaCuba-04735.jpg


Mad igan Wikipidya
Wikipedia Tamazight.png

Tga Wikipidya yat tsanayt nɣ d asamu amuṭṭun igan ilelli nɣ aḥuṛṛi illan s kigan n tutlayin, tettuskar af ad tg yat twuri n umyawas innurẓmn i kraygatt yan, xdmn gis agudi n imaran nna gis ittaran bla zgis ɣʷin tiɣrad.

Wikipidya iga yan zɣ iɣbula n umlan lli kullu imqqurn d lli kullu ittussann ɣ umaḍal ɣ yigr n wantirnit, ig zɣ smmus d mraw isitn lli d bahra ttkkan middn s ussinaw lli tskr Aliska ɣ wayyur n yunyu 2020. Ar takka tsanayt ad yan ukttur igan fabuṛ war asussn. Tumẓ tt tmrslt n Wikimidya, tettkellef sis. Tg tmrslt ad yat tmaddast mi ur igi uwttas iqariḍn, ar tt ttmuwwaln middn ɣar s twizi d ttabarruɛat.

isnfar yaḍni
Isnfarn aytmatn n wikipidya

Llan isɣnutn n Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin, llan gisn willi yad ṭṭafnin asml amaddud ɣ Wikipidya, wiyyaḍ ur ta, suln ɣ ma mi nttini Inkubator lli ɣ ttilin isɣnutn n Wikimidya lli ta ur ittuqbaln.

Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin:


Ɣil ad, Wikipidya n Tclḥit gis:

1 536
n imnnitn
29
n imdrawn ikuyasn
2 210
n imdrawn s umata
Nnan willi zrinin
Iwaliwn iddrn

Tasna Tamzwarut Bikks tuggas ad ur tilit ɣ tuggas Tasna Tamzwarut

Ɣṛ uggar

Tamdyazt ittyawstayn

Sllaɣ i tasa nu zun tṛṛẓit aɣanim
Sllaɣ i wul inu zun yut ufus anas
Mlad tiṛṛẓi n lluz a wul inu ka tṛṛẓit
Tṛṛẓit tiṛṛẓi n lgrgaɛ nmuqquṛn waman

— Bubkr Anccad

Tamassant
Tamassant s tmaziɣt
Alugaritm anipiri

Iga Alugaritm agamanAlugaritm anipiri (s tanglizt : Natural logarithm) yat tsɣnt bahra ittyusann ɣ tusnakt. Ar tsnfal tasɣnt ad afaris s tmrnit zun d tisɣnin ilugaritmiyn yaḍnin. Ar tt nttara s mk ad : .

Ar nttini is iga alugaritm agaman s uzadur n acku . Iga alugaritm agaman tamnzut n tsɣnt : ɣ uzilal .

Alugaritm ad dars yan yism yaḍn ad t igan d "anipiri". Ism ad ikka d John Napir, yan umusnak askatlandi, amskar amzwaru n tflwit talugaritmiyt (tmzaray f talli nssn).

Tettyawskar tazmilt n ulugaritm zɣ dar Grégoire de Saint-Vincent d Alphonse Antonio de Sarasa ɣ usggʷas n 1649... (Ɣr uggar...)

Ɣṛ uggar

Amnni amaynu
Dru s kra n umnni g Wikipidya
  • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
  • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
  • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.


Iga Wikipidya yan zɣ isɣnutn n Tmrslt n Wikimidya, ilin daɣ isɣnutn yaḍnin iwalan i tmrslt ad zun d:


Ur ar ak ttḍman Wikipidya asɣʷẓn n tumayt ittufsarn
Timrslt n Wikimidya, ur ar tsnbgiw amr asit ad, d ur tzḍar ad tg tanbdadt f kra n uzggal mknna ira ig t.
Kraygatt amara iga anbdad f tdrawin nns lli srs ẓlinin.
Iskkiln ilatinen n tutlayt tamaziɣt
A B G D E F K H Ɛ X Q I J L M N U R Ɣ S C T W Y Z
Incubator-logo.svg
Ẓr ula Taclḥit ɣ Wikimawal lli illan ɣ Wikimidya Incubator