Tasna Tamzwarut

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Brrkat dar Wikipidya,

Asamu adrfi ilelli nna iẓḍar kraygat yan
gitnɣ ad gis yara.

Ɣil ad, llan gis 1 103 imgradn s Taclḥit. Nra uggar
Lɛṛba 7 Innayr 2972 (19 Innayr 2022)

ISKKILN IMAZIƔN
A B G D E F K H Ɛ X Q I J L M N U R Ɣ S C T W Y Z
Amzruy • Asmrsl • iminagn • Amsawal
Amgrad n ɣassad

Muḥammad Albnsir

Tawlaft n ṛṛays Muḥmmad Albnsir.

Iga Muḥmmad Ajaḥud (1937-1989) ittussann s rrays Muḥmmad Albnsir nɣ Ddmsiri ṛṛays d unaẓuṛ n uẓawan ittussann bahra ɣ ugns ula ɣ bṛṛa n tmazirt, ilul ɣ 1936 ɣ Tamsult tama n Tarudant d Imi n Tanut ɣ taqbilt n Dmsira, wayni izri mnaw isgasn ɣ Tigmmi Tumlilt.

Iḥsa lqṛan ɣ tmzgida n tmazirt nns ɣ tmẓi nns, wayni ifaɣ aykat ribab ayliɣ itawsan ɣ 1963. ɣkodan ayfta aytirir ɣ timizar n urupa zund Fransa, Bljika, Lalman d Swisra.

Issnti ar ittiri amarg d uẓawan sg mẓẓi nns, lliɣ iskr rribab nns srs iẓlin, d lliɣ issnti ar issflid i imurign n rrways bahra ttawssanninzund lḥajj blɛid d bubakr anccad, immaɣ ula ar ittaws ɣ tfugliwin d iwizn n imurig d uẓawan ttilinin ɣ tmazirt nns d tsggiwin nns

Ɣ tɛɛurma nns, izug s bṛṛa n tmazirt, iskr imuddutn s mnnawt tmizar ɣ uṛubba, mac ɣ tgira isti ad ig rrays d unaẓuṛ, issnti ilmma ar iskar amarg d tssfifin ɣ isawl f kigan n imrsiwn lli dar tazdayt d tmukrisin n tudrt d wamun d tsrtit d tdmsa d usgd. aylliɣ akk iga s ixf nns d umarg nns yat tinml iẓlin ɣ yigr n uẓawan d imurig amaziɣ ɣ d ffɣn inaẓuṛn yaḍnin ttawssannin zund faṭima tabaɛmrant d wiyyaḍ.

Ifl d ṛṛays albnsir tugt n tssfifin n umarg d tugt n tmdyazin, ismun umrzu d umara amaziɣ muḥammad mustawi tukt gisnt ɣ idlisn lli d ffɣnin ɣ mnnawt tẓṛigin ggutnin.


Amgrad ifulkin

Asif n Wansifn

Asif n wansifnAsif n isaffn iga yan wasif bahra imqqurn g tmazirt n Lmɣrib. Yullid wasif n Wansifen sg idraren n waṭlaṣ anammas issudu s umnid n umalu allig nn-iffi g taman tiɣremt n Uzmmur, g ugaru (océan) Aṭṭlanṭi. Tiɣzi gis 555 Km, tamkta n waman sgis izrrin ar traḥan ar 117 m3/s, ɣayadd a yudjan asif n wansifen ayeg asif wiss sin g tmazirt n Lmɣrib.

Isaffen n Tasawt d Wad lɛbid gan isaffen imqqran dadd i-tt-ffin g wasif n wansifen, ssin itsen uckand seg idraren n waṭlaṣ amqqran, seg tmnaḍin Infeḍwak d Innultan, seg tsga n unẓul.

Asif n wansifen yattuy bahra watig-ns g umzruy tmazirt n Lmɣrib d umaḍal aqbur, iqqim iga iwtta ger tagldit n Fas d Tagldit Murrukc g uzmz Iwaṭṭasen d Imarinen, allig d ikcem urumi Afranṣawi s Lmɣrib g usggas n 1912. Ig daɣ asif-ad iwtta inger tiqqbilin n Ccawiyya d Rrḥamna, tili dars daɣ yat tawwri tagjdant g tibḍit tatrart n Murrukc, illa inger Tasga n Mrrakc-Asfi d tasga n Tigmmi tumlilt-Sttat.Tazwart

Tga Wikipidya yat tsanayt nɣ d asamu amuṭṭun igan ilelli nɣ aḥuṛṛi illan s ɣaydd n tutlayin, tettuyskar d tettuyɛdal fad ad tg yat twuri n umyawas innurẓmn i kraygat yan, xdmn gis agudi n imaratn nna gis ittaran bla ad gis rbḥn nɣ ad gis amẓn tiɣrad, s uwttas ad tg tussna yat tɣawsa igan fabuṛ ur iqqan ad dars yili atig d kraygat yan dars azrf ad iɣr d ad yaqqra ɣayli ittiri.

Tga Wikipidya yan zɣ iɣbula n lmɛlumat nna akk imqqurn d nna akk ittuyssann ɣ umaḍal ɣ ammas n wantirnit, d nttat yat zɣ smuss d mraw isitn lli d ttkkan middn bzaf s tṣnif lli tskr Aliska ɣ wayyur n yunyu 2020. Ar takka tsanayt ad yan lmuḥtawa igan fabuṛ d bla n id lichar. Tumẓ tt tmrslt n Wikimidya d nttat ad sis ittklfn, tga tmrslt ad yat tmaddast ur igi awttas nns iqariḍn, ar t ttmwaln middn ɣar s twisi d ttabarruɛat.

Ɣilad, Wikipidya n Taclḥit llan gis:
1 103
n imgradn
21
n imdrawn ikuyasn
985
n imdrawn

Llan isnfarn n Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin, llan gisn willi iṭṭafn yad asml amaddud nnsn ɣ Wikipidya, wiyyaḍ urta, llan ka sul ɣ ammas n Inkubator nna ɣ ttilin isnfarn n Wikimidya kullu tn lli urta ttuqbaln.

Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin:


Tawlaft n ɣassad

Ansmassu

Asmussu immalan Kkuẓ izmaz illan g imir n unsmassu n ussaɣ agnsan.
1•Amutti (Askcm n umssiɣ)
2•Aslld
3•Assaɣ
4•Assufɣ (Assufɣ n uggu)
Ansmassu (s taserɣint : محرك, s tafransist : Moteur) iga yan wallal issnfaln tazmart mkann tga, s tazmart tamussant (ar takka amussu).

Tasnaẓɣuṛt :

Taguri ad ''Ansmassu'' tkkad amyag n "Smass", acku Ansmassu ar ismussu kra g t-nga, zund ukan tihirrit, taylalt ...

  • Smass afus.
  • Smass ifx nk.
  • Smass aḍaṛ nk.


Anɣmis g tutlayt

Asgzl g tutlayt tamaziɣt:

  • Asinag agldan n tussna tamaziɣt: SGSM
  • Asinan amaziɣ: SM
  • Asira anamur n tanfrut tadusant n isadurn: SNNDS
  • َAgraw amaḍlan amaziɣ: GMM
  • Tagldit n Lmɣrib: GM
  • Tazlɣa n imaratn s tmaziɣt: ZMM
  • Tafidiṛalit tanamurt n tmsmunin timaziɣin: FNMM
Tasna Tamzwarut Ar nttkks iskkiln imzwwra Tasna Tamzwarut


Asgd

Lislam

imuslmn ar ttẓallan

Iga LislamIslam (s tirra n zikk s tfinaɣ : « ⵍⵙⵍⵎ » ; s tɛrabt : الإسلام) yan ddin abrahmiy ittuḥḥadn rbbi. Yiwit-id urqqas Muḥmmad La bracket.pngⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⴰⵎRa bracket.png, ar ttinin i wanna iḍfarn ddin ad "amslm" nɣ iɣ guttn "imuslmn".

Ar isslmad Lislam is rbbi iga yan d ur illi kra n rbbi bla Allah (s tɛrabt : الله), d is iga Muḥmmad La bracket.pngⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⴰⵎRa bracket.png arqqas nns iggz fllas Lquran s tɣarast n unglus Jibril La bracket.pngعليه السلامRa bracket.png. Tga tugtt n imaziɣn imuslmn.


Awsat ɣ Wikipidya

Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit afad ad timɣur uggar, Ɣid a ɣ tẓḍarm ad trnum kra n umgrad amaynu, arayat aynna mi tẓḍarm bac ad igutn imgradn s tutlayt Taclḥit. Wikipedia help.png Iɣ tesɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imgradn, tẓḍaṛt ad nn-taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.
Wikipidya iga yan ɣ isnfarn n Timrslt n Wikimidya, ilin daɣ kra n isnfarn yaḍn n tmrslt ad zun d: