Tasna Tamzwarut

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Brrk dar Wikipidya
Asamu adrfi ilelli nna ɣ iẓḍaṛ kraygatt yan ad gis ittara!
 
14 Yulyuz 2024 D.T d imsackan d 7 Mouharram 1446 D.M
Uṭṭun n imnnitn : 1 884
Uṭṭun n imdrawn ikuyassn : 18
Uṭṭun n imdrawn : 4 543
Amnni n imalass
Kra g imnnitn nna akkʷ ifulkin g Wikipidya

Tga MrrakcMṛṛakc (ar as ttinin ɣilad awd assaɣ nns iẓlin s tmallayt Tamdint tazggʷaɣtTiɣrmt n wayniwn) yat tmdint ɣ Lmɣrib. Nttat ad igan tis kṛaḍt n tmdinin mqqurnin g tgldit n Lmṛṛuk s uṭṭun amqqran n imzdaɣn gis illan. Tg amnru n tsga n Mṛṛakc-asfi. Taga 580 id kilu mitr d tɣrmt n Ṭanja ɣ iffus aminig, 327 id kilu mitr d tmaẓunt n tgldit n lmṛṛuk Ṛṛbaṭ ɣ iffus aminig, 239 id kilu mitr d Tgmmi tumlilt (ḍḍaṛlbiḍa) ɣ iffus aminig, 246 id kilu mitr d tɣrmt n Ugadir ɣ iẓẓlmḍ aminig. Tga Mrrakc tiɣrmt yat tmdint lli sul iḥḍan assaɣ nns amaziɣ aqbur, tiɣrmt lli imlan i umaḍal tamurt n Lmṛṛuk ɣ yan uzmz azayku yutn s iẓuṛan nns f zrin t kigan n tasutin g umzruy n tmurt n Lmṛṛuk azayku.

Asbddi n tɣrmt illa g usggʷas n 1062, g ufus n Bubkr iwis n Aɛmaṛ Almtuni, lli igan anbdad d iwis n daddas n ugllid i imṛabṭin, Yusf u Tacfin, tg tmdint akud ann amnru n tmbṛaṭuṛit tamṛabṭit. Macc llan kra n isnubbucn ar ttinin mas tbdd tɣrmt tili yad lli dat n usggʷas ann. Tkka tt nn tɣrmt tga yat zɣ kkuẓt n tɣrmin timbṛaṭuṛin g Lmṛṛuk. G tasut tis mrawt d sin, bnan gis imṛabṭin kigan n tinmal timslmin (tinmal n lqʷṛan) d tmzgidawin timṛṛakciyin lli igan anaw n tid illan g Wandalus. Iɣʷrban izggʷaɣn n tɣrmt, lli ibna Ɛli u Yusf u Tacfin g usggʷas n 1123-1122, d kigan n igadirn lli ibna, ibna tn akkʷ s uẓṛu n umlal azggʷaɣ g tizi ann, tili tɣrmt s kigan assaɣ n tɣrmt tazggʷaɣt, s uklu n igadirn nns. Tmɣar tmdint n Mṛṛakc s tzzla, tili ɣ yat tsskʷflt tamajgalt tg ammas adlsan asgdan admsan n tmazɣa akkʷ d tfriqt d iffus n tniri tamqrant. Ig usays n Jamɛ Lfna asays ittamun kigan s ufgan g tafriqt akkʷ.

Ɣṛ uggar
Nnan willi zrinin
Iwaliwn ddrnin

Tasna Tamzwarut Bikks tuggas ad ur tilit ɣ tuggas. Tasna Tamzwarut

Tasna Tamzwarut Wanna isastann ur ar ijllu Tasna Tamzwarut

Tasna Tamzwarut Wanna ur iẓṛin s wallxf nns ur rad iẓṛ s walln nns. Tasna Tamzwarut

Tasna Tamzwarut Iɣ ur iṛẓi iɣf, ijji, ur ar iqqʷay awal. Tasna Tamzwarut

Tasna Tamzwarut Mnck n waman ad izrin, mnck ad d yuckan. Tasna Tamzwarut


Ɣṛ uggar

Tamdyazt ittyawstayn

Sllaɣ i tasa nu zun tṛṛẓit aɣanim
Sllaɣ i wul inu zun yut ufus anas
Mlad tiṛṛẓi n lluz a wul inu ka tṛṛẓit
Tṛṛẓit tiṛṛẓi n lgrgaɛ nmuqquṛn waman

— Bubkr Anccad

Tawlaft n wass
Kra ɣ twlafin nna akkʷ ifulkin ɣ Wikipidya


Mad igan Wikipidya

Tga Wikipidya yat tsanayt nɣ d asamu amuṭṭun igan ilelli nɣ aḥuṛṛi illan s kigan n tutlayin, tettuskar af ad tg yat twuri n umyawas innurẓmn i kraygatt yan, xdmn gis agudi n imaran nna gis ittaran bla zgis ɣʷin tiɣrad.

Wikipidya iga yan zɣ iɣbula n umlan lli kullu imqqurn d lli kullu ittussann ɣ umaḍal ɣ yigr n wantirnit, ig zɣ smmus d mraw isitn lli d bahra ttkkan middn s ussinaw lli tskr Aliska ɣ wayyur n yunyu 2020. Ar takka tsanayt ad yan ukttur igan fabuṛ war asussn. Tumẓ tt tmrslt n Wikimidya, tettkellef sis. Tg tmrslt ad yat tmaddast mi ur igi uwttas iqariḍn, ar tt ttmuwwaln middn ɣar s twizi d ttabarruɛat.

isnfar yaḍni
Isnfarn aytmatn n wikipidya

Llan isɣnutn n Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin, llan gisn willi yad ṭṭafnin asml amaddud ɣ Wikipidya, wiyyaḍ ur ta, suln ɣ ma mi nttini Inkubator lli ɣ ttilin isɣnutn n Wikimidya lli ta ur ittuqbaln.

Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin:


Ɣil ad, Wikipidya n Tclḥit gis:

1 884
n imnnitn
18
n imdrawn ikuyasn
4 543
n imdrawn s umata
inɣmisn
inɣmisn n umaḍal
Tamassant
Tamassant s tmaziɣt
Alugaritm anipiri

Iga Alugaritm agamanAlugaritm anipiri (s tanglizt : Natural logarithm) yat tsɣnt bahra ittyusann ɣ tusnakt. Ar tsnfal tasɣnt ad afaris s tmrnit zun d tisɣnin ilugaritmiyn yaḍnin. Ar tt nttara s mk ad : .

Ar nttini is iga alugaritm agaman s uzadur n acku . Iga alugaritm agaman tamnzut n tsɣnt : ɣ uzilal .

Alugaritm ad dars yan yism yaḍn ad t igan d "anipiri". Ism ad ikka d John Napir, yan umusnak askatlandi, amskar amzwaru n tflwit talugaritmiyt (tmzaray f talli nssn).

Tettyawskar tazmilt n ulugaritm zɣ dar Grégoire de Saint-Vincent d Alphonse Antonio de Sarasa ɣ usggʷas n 1649... (Ɣr uggar...)

Ɣṛ uggar

Amnni amaynu
Dru s kra n umnni g Wikipidya
  • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
  • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
  • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.

Iga Wikipidya yan zɣ isɣnutn n Tmrslt n Wikimidya, ilin daɣ isɣnutn yaḍnin iwalan i tmrslt ad zun d:


Ur ar ak ttḍman Wikipidya asɣʷẓn n tumayt ittufsarn
Timrslt n Wikimidya, ur ar tsnbgiw amr asit ad, d ur tzḍar ad tg tanbdadt f kra n uzggal mknna ira ig t.
Kraygatt amara iga anbdad f tdrawin nns lli srs ẓlinin.
Iskkiln ilatinen n tutlayt tamaziɣt
A B G D E F K H Ɛ X Q I J L M N U R Ɣ S C T W Y Z
Ẓr ula Taclḥit ɣ Wikimawal lli illan ɣ Wikimidya Incubator

Isaɣuln