Tasna Tamzwarut

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Brrk dar Wikipidya
Asamu adrfi ilelli nna ɣ iẓḍaṛ kraygatt yan ad gis ittara!
 
20 Mayyu 2024 D.T d imsackan d 12 Dhou al qi’da 1445 D.M
Uṭṭun n imnnitn : 1 872
Uṭṭun n imdrawn ikuyassn : 24
Uṭṭun n imdrawn : 4 185
Amnni n imalass
Kra g imnnitn nna akkʷ ifulkin g Wikipidya

Lɛammt tga yan wanaw n tẓuṛi tamaziɣt iwtn s iẓuṛan g umzruy n ufgan amaziɣ tasut f tasut, tga taẓuṛi n uṛkaḍ imunn d nnḍm, tg s yat tgmiḍi iggutn taẓuṛi n irgazn. taẓuṛi ad tlla dar tugt n tqqbilin g Lmɣrib. Tettyussan bahra lɛammt g tqqbilt n infḍwak iwalan i tamnaḍt n Uzilal, tasga n Bni Mllal-Xnifṛa. Lɛammt tga taẓuṛi iẓlin s tqqbilt n infḍwak, tlla lɛammt ula g mnnawt n tmnaḍin n tqqbilt n iɣjdamn inmalan d tqqbilt n infḍwak sg tsga n iffus utrim. . Ism ad n lɛammt illa g tmizar yaḍni zun Ẓayyan d Sus macc idrus, acku darsn anawn yaḍnin n tẓuṛi, Sus gis Aḥwac, Ẓayyan nutni ar tturarn s Uḥidus. Tettuyssan Lɛammt s ismawn yaḍni zun "Lɛmmt" d "Lɛammat".

Ar tettyawskar Lɛammt akud nna illa kra n uzmzzu iẓlin s tqqbilt nɣ s kra n usun nɣ aḍwwaṛ, zun ig tlla tmɣra dar usli nɣ taslit, ttlgit (anmuggur da skarn middn i lɛaml, lqqayd nɣ kra n ubṛlamani) n kra wudm imqqurn, asfuglu s kra n uzmzzu n tsrtit zun istayn nɣ kra n imnɣi. G irir n Lɛammt ar ttbddadn tugt n irgazn ar skarn adur, lsn tijlluba nɣ lfuqqiyyat tumlilin nɣ tiwraɣin (idrus ma g ttilint g kra n ukʷlu yaḍn), d idukan d titqacrin(ar asnt ttinin ttqqacṛ) ula nttnti g ma iggutn ar ttggant tumlilin nɣ tiwraɣin, gn f yixf nnsn acddad nɣ taṛẓẓit (ar as ttinin infḍwak ṛṛẓṭ) tawṛaɣt nɣ tumlilt nɣ ar lssan f ixfawn nnsn tacacit (nɣ ṭṭagiyya) ula nttat g ukʷlu umlil nɣ awraɣ; agʷln g iɣariwn (nɣ iɣṛaḍ) nnsn lkʷmmit, ku argaz ar dis isatti allun nɣ tallunt nns nɣ ar ittḥuc ɣar s ifassn nns, yili ditsn ula bab n ganga, ar ssntayn (nɣ ar bddun) irgazn llɣa nɣ tanḍḍamt ar kkatn allun ar ig iḥma ilmma kcmn d tfrxin (ar asnt ttinin timḥwacin) ilsan lqqṭib d tmlsa tiblday n tmazirt skrnt ula nttnti adur nnsnt dat adur n irgazn macc ur a ditsn ttxllaḍn ar ig ssrɣan lɛammt ilmma ku argaz ar d ilddi yat tfruxt ad dis ittḥuc. Tifrxin ar ttḥucnt s ifassn macc irgazn ar ttḥucn s ifassn nɣ s tallunt.

Ɣṛ uggar
Nnan willi zrinin
Iwaliwn iddrn

Tasna Tamzwarut Bikks tuggas ad ur tilit ɣ tuggas Tasna Tamzwarut

Ɣṛ uggar

Tamdyazt ittyawstayn

Sllaɣ i tasa nu zun tṛṛẓit aɣanim
Sllaɣ i wul inu zun yut ufus anas
Mlad tiṛṛẓi n lluz a wul inu ka tṛṛẓit
Tṛṛẓit tiṛṛẓi n lgrgaɛ nmuqquṛn waman

— Bubkr Anccad

Tawlaft n wass
Kra ɣ twlafin nna akkʷ ifulkin ɣ Wikipidya


Mad igan Wikipidya

Tga Wikipidya yat tsanayt nɣ d asamu amuṭṭun igan ilelli nɣ aḥuṛṛi illan s kigan n tutlayin, tettuskar af ad tg yat twuri n umyawas innurẓmn i kraygatt yan, xdmn gis agudi n imaran nna gis ittaran bla zgis ɣʷin tiɣrad.

Wikipidya iga yan zɣ iɣbula n umlan lli kullu imqqurn d lli kullu ittussann ɣ umaḍal ɣ yigr n wantirnit, ig zɣ smmus d mraw isitn lli d bahra ttkkan middn s ussinaw lli tskr Aliska ɣ wayyur n yunyu 2020. Ar takka tsanayt ad yan ukttur igan fabuṛ war asussn. Tumẓ tt tmrslt n Wikimidya, tettkellef sis. Tg tmrslt ad yat tmaddast mi ur igi uwttas iqariḍn, ar tt ttmuwwaln middn ɣar s twizi d ttabarruɛat.

isnfar yaḍni
Isnfarn aytmatn n wikipidya

Llan isɣnutn n Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin, llan gisn willi yad ṭṭafnin asml amaddud ɣ Wikipidya, wiyyaḍ ur ta, suln ɣ ma mi nttini Inkubator lli ɣ ttilin isɣnutn n Wikimidya lli ta ur ittuqbaln.

Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin:


Ɣil ad, Wikipidya n Tclḥit gis:

1 872
n imnnitn
24
n imdrawn ikuyasn
4 185
n imdrawn s umata
inɣmisn
inɣmisn n umaḍal
Tamassant
Tamassant s tmaziɣt
Alugaritm anipiri

Iga Alugaritm agamanAlugaritm anipiri (s tanglizt : Natural logarithm) yat tsɣnt bahra ittyusann ɣ tusnakt. Ar tsnfal tasɣnt ad afaris s tmrnit zun d tisɣnin ilugaritmiyn yaḍnin. Ar tt nttara s mk ad : .

Ar nttini is iga alugaritm agaman s uzadur n acku . Iga alugaritm agaman tamnzut n tsɣnt : ɣ uzilal .

Alugaritm ad dars yan yism yaḍn ad t igan d "anipiri". Ism ad ikka d John Napir, yan umusnak askatlandi, amskar amzwaru n tflwit talugaritmiyt (tmzaray f talli nssn).

Tettyawskar tazmilt n ulugaritm zɣ dar Grégoire de Saint-Vincent d Alphonse Antonio de Sarasa ɣ usggʷas n 1649... (Ɣr uggar...)

Ɣṛ uggar

Amnni amaynu
Dru s kra n umnni g Wikipidya
  • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
  • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
  • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.

Iga Wikipidya yan zɣ isɣnutn n Tmrslt n Wikimidya, ilin daɣ isɣnutn yaḍnin iwalan i tmrslt ad zun d:


Ur ar ak ttḍman Wikipidya asɣʷẓn n tumayt ittufsarn
Timrslt n Wikimidya, ur ar tsnbgiw amr asit ad, d ur tzḍar ad tg tanbdadt f kra n uzggal mknna ira ig t.
Kraygatt amara iga anbdad f tdrawin nns lli srs ẓlinin.
Iskkiln ilatinen n tutlayt tamaziɣt
A B G D E F K H Ɛ X Q I J L M N U R Ɣ S C T W Y Z
Ẓr ula Taclḥit ɣ Wikimawal lli illan ɣ Wikimidya Incubator

Isaɣuln