Aggur:Tamtti

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aggur n
Tamtti

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 4
Gr tiwallin nk f taggayyin n waggur ad

Tazwurt

TamttiTamettiTasusyulujit (Asgzawal n SGSM) tga yat tɣmrt ismun kraygat anɣmis nɣ amagrad izdin d ussutr, d uskkir nɣ amussu n tamtti taɣarimt illan f idls amaziɣ zun d (timsmunin, ismaln, iswnitn, inqisn n twuriwin, imskann…)

Amgrad n wassad

Timassanin tinamunin (s Taserɣint :علوم اجتماعية ,s Tafransist : Sciences sociales),

Tasnaẓɣuṛt (Aẓur n yism) :

Taguri ad tuckad seg Amun, nssufɣd sgis taguri Anamun (s tafransist : social) nɣ Tanamunt ( s tfransist : sociale), ilma nssufɣd sgis taguri ad g usget tinamunin.

Amawal :

 • Amun : société
 • Anamun : social
 • Tanamunt : sociale
 • inamun : socials
 • Tinamunin : sociales
 • Timassanin : sciences
...Ɣṛ uggar...
Tawlaft
Timzgida dag iɣṛa Ibn Xaldun
Tifawt

Tamtti tla tugt n wassaɣn :

 1. Tamtti
 2. Tasnamunt
 3. Tasuṣyulujit
 4. Tasnametti
 5. Tasenmettit

Assaɣn ad uckand sg snat tguriwin, Tamttit d Amun (s Tasrɣint : مجتمع)

TamttiTasusyulujit dars snat tinmal timqqranin :

 1. Tinml tafransist  : sg inmɣuṛn ns Imil Durkaym
 2. Tinml talimant  : sg inmɣurn ns Maks Viybr
Anmɣur
Ibn Xaldun

Ibn Xaldun (ism nns iɣzifn s taɛṛabt : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي; Abu Zayd Ɛabdrahman ibn Muhammd ibn Xaldun al-Hadrami ) iga yan bumzruy d argaz n tusna n tmtti, d afiluzuf. Iga amkras n mnnaw n yiẓliyn: Tamzrugrafit, d tasnmttit, d tadamsa, d tadimuɣrafit. Izuyd ɣ Tuns ass n 27 mayu n usggʷas 1332 ɣ yat tawja tandalusit imqqurn labas darsn illan ɣ tmazirt n Lyaman, immut ass n 17 mars n useggʷas 1406 ɣ Lqahiṛa ɣ Miṣṛa.

Adlis nns lli bahra ittussan iga t Almuqaddima (Tazwurt), yura t ɣ ṣḍiṣ iyyurn. Imrsi nns iga t amzruy asnmtti-ajuɣrafi-adamsan n umaḍal.

...Ɣṛ uggar..
Rnu amgrad
 • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
 • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
 • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.