Aggur:Tasnijjit

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aggur n
Tasnijjit

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 24
Gr iwalln nnk f taggayin n waggur ad

Amgrad ittyustayn

Ssfld s imzgan nk(nm) :
Asnml n waṭṭan n Kuruna


imsli ad iga lvirsyun n .ogg, anaw ad iga amẓli s imgrad(imlan) n wikipidya.
Iḍbibn ar skarn manik bac ad awsn i willi hrcnin s tmaḍunt ad

Aṭṭan n kurunafirus 2019 (s tnglizt: Coronavirus Disease 2019); asgzl nns: COVID-19 /kuvid-19/, iga yat tmaḍunt ittɣmmamn ar gis israg ufirus n kuṛuna nna iggʷran is ittyafa. Afirus ad d tmaḍunt ad ur yadlli ttussann dar ufgan dat ad d yuman usuḍṛeṛ nnsn ɣ tsga n Wuhan ɣ tmazirt n Cinwa ɣ wayyur n Dujanbir n usggʷass 2019, isrg ilmma ɣ yiriḍi n kurunavirus 2019—20.

Zɣ tmitar nna s bahra tettuwssan tmaḍunt n kurunavirus 2019 gant kuẓt, ar nttafa: tirɣi, tusut, izwan, aṭṭan n yixf, timri n wunfus. Ilin kra n imuḍan ar darsn ttumanent kra n tmita yaḍn zun-d igẓaẓn n tzlmin, aṛmay, iḍn n ugayyu, abzag n taqqayt d umɣlil. timitar ad akkʷ ar-d ttumanent imik s imik, gr smmus ar kkuẓ d mraw wussan.

Kra zɣ middn ar tn-ittaɣ waṭṭan min ad si-s syafan ula umanent fllasn tmitar-nns, middn-a akkʷ, amata gisn (attay n 80%) ar ttjjin min ad ḍfrn kra n usafar iẓlin. Yan zɣ sḍis (1/6) n mddn ar fllasn ttumanet kra n tmitar bahra hrcnin zun-d timri n usunfs.

Middn wssrnin d willi dar llant tmukrisin tidwsanin (timukrisin n wul, aṭṭan n uskkʷaṛ, ...) llan ɣ imizi n wad tn-yaɣ waṭṭan n kurunavirus uggar n wiyyaḍ.

Tawja n Kurunavirus

Gan ifirusn n Kuṛuna yat tawja yuran (yusɛan) n ifirusn nna iẓḍaṛn ad tɣmmamn afgan d imudar. Mk-lli ittussan mas d ifirusn ad ar ttsragn i ufgan ɣ mnnawt tmuḍan iqqnn s wallal n usunfs, zɣ tusut (inflwanza) tanmyurt ar timuḍan hrcnin, zun d (MERS) d (SARS). Afirus n kuṛuna amggaru is ittyafa iga walli isrgn ɣ tmaḍunt afirus n kuṛuna 2019 (COVID-19).

Ammutty nns

Ẓḍaṛn middn lli yuḍnn s waṭṭan n kurunafirus 2019 ad t sɣmmn i wiyyaḍ, acku aṭṭan ad ar ittmuttuy zɣ yan umdan yuḍnn s yan yaḍn ur yuḍinn, s tmqqa mẓẓiynin lli d ittffuɣn ɣ tnxar d yimi n wanna ittusun. Timqqa-ad ar ṭṭarnt f idɣarn d iskkinn d wanna yaẓn i umaḍun ittusun, ukan wanna mu kcimnt tmqqa-ad alln nɣ tinxar nɣ imi s tɣarast tusrudt, nɣ d s tɣarast tarusridt iɣ illa mad iggrn i yidɣarn d iskkinn nna f ḍṛnt tmqqa nna s ufus, iggr nn sis i alln nɣ tinxar nɣ imi, rad t iɣmm ufirus nna ittsragn ɣ waṭṭan

Aray zɣ waṭṭan ad

ar ɣilad ur ta illi kra n usafar nɣ d kra ugzzay igan afna n waṭṭan n kurunafirus 2019. maca llant mnnawt tɣawsiwin n waray mklli ttinin imzwura: «aray yuf asijji».

Tiɣarasin n waray

 1. Kcmat tigmma nnun aynna s tufam !
 2. Iɣ tffɣm, lsat talkmamat nnun !
 3. Ad ur tettilim d ugdud !
 4. Ad ur tssllamm s ufus ula udm !
 5. Ad ur tettgiwirm d imuḍan !
 6. Ffalat yan mitr gratun !
 7. Ḥbbuyat imi iɣ ar tettusum !
 8. Ad ur tslaym udm s ufus !
 9. Siridat ifassn nnun s usrrad mnnawt twal ɣ wass !

Tawlaft n ɣassa

Ul n ufgan ar ikkat d trisinti ns

Izdayn ifulkin n twisi


Imgrad mqqurnin n Tasnijjit


Taggayyin n Tasnijjit

Agemmay n Tmaziɣt


Awsat g Wikipidya

 • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
 • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
 • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.