Tiwisi:Tasna n tiwisi

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Brrkat ɣ Tasna n tiwizi
Wikipidya s Taclḥit


Wikipedia help.png Ttyuskar tasna ad bac ad gis nrar f isqsitn lli bahra illan dar middn lli bḥra d ikcmn s Wikipidya Wikipedia help.png

Ɣ umzwaru

Brrk-at ɣ tasna n tiwizi n Wikipidya s taclḥit, ɣid aɣ rad taft kraygat tɣawsa trit att tssnt iɣ trit ad tkcmt s Wikipidya taclḥit ad gis ttarat imgradn d ad tawst f tasanayt ad imqqurn. Ɣid aɣ ittili kullu mad izdin d tiwizi, rad gis taft mamnk ad ttarat imgradn, mamnk ad tn tsnflt, ad tn tsnulfut ...

Mac qbl ad akk tskrt yat ɣ ammas n Wikipidya taclhit iqqand ad zwar dark yili asmras ɣ ammas n Wikipidya. Iɣ ur t teṭṭaft nɣd ijla y-ak walli tn dark ikkan tzḍart ad skrt yan (win ljdid).

Skr Amiḍan

Manmk as rad tskrt amiḍan amaynu

Amiḍan ur igi daṛuṛi bac ad ttarat nɣd ad tsnflt kra ɣ ammas n Wikipidya. Tzḍart ad tn kullu tskrt mqqar ur tkcimt s usmras, mac hann iɣ t tskrt rad iɣli lcode IP nnk dar middn, kraygat yan izḍar ad t iẓr, mayad izḍar ad ak iskr kigan n tmukrisin acku IP nnk iqqand ad t ur issn ta yan, iɣ tlkm gr ifassn n gar amud nɣd kran yan ur k iḥmiln, izḍar ad ak iskr ma mu nttini aritl. Ɣayn af bac ad tḥmut ixf nnk zɣ may-xccn ar-k nsisfiw ad tskrt asmras nnk tkcmt sis iɣ trit ad tskrt kraygat tɣawsa ɣ ammas n Wikipidya. S tɣarast ad rad iɣli i middn yism nna tgit ɣ usmras nnk ɣ udɣar n IP nnk.

Fad ad tskrt asmras-nnk ḍfṛ isurifn nɣ iɣarasn ad lli rad ak-mlɣ:

 1. Adr f uzday ad n « Kcm » nɣ « Skr asmras » lli rad taft ɣ uflla afasi n tasna nnk.
 2. Ara iwaliwn d ɣaylli ittyaran ɣ uḍṛiṣ iɛwjn.
 3. Skcm Ism n usmras nna trit ad dark yili
 4. Skcm Taguri n uzray (iqqan-k-id ad fllas tkʷtit mzyan acku rad tt sul tḥtajjat zɣ ɣid s lgddam)
 5. Tẓḍaṛt ad tskcmt ula ansa alikṭṛuni (e-mail) nnk iɣ trit, mayad ur igi daṛuṛi macc ar-k nsisfiw ad t-tskcmt (bac iɣ akkʷ tufit ixf-nnk tettut taguri n uzray-nnk, tẓḍaṛt ɣ-akud-ann ad trart asmras nnk s e-mail). Kud-nna tkmmlt asnflul n usmras-nnk, zayd kk-t-id rad gis taft yat tbrat tṣufḍ ak tt-id Wikipidya, adr f uzday lli gis illan bac ad tskrt asddid i usmras nnk.
 6. Sɣzn asddid n usmras nnk, adr f « Sɣzn » lli rad taft ɣ izddar n tasna.

Skcm aɣ dark

Fad ad didnɣ tkcmt ɣ ammas n twuri n Wikipidya s Taclḥit, ḍfr isurifn nɣ iɣarasn ad lli rad ak mlɣ:

 1. Kcm s usmras nnk: Iɣ t ur teṭṭaft ḍfar isurifn lli llan ɣ iggi n tirra ad
 2. Skcm ixf nnk d imaratn n Wikipidya s Taclḥit: add f set Wp/shi as your test project lli rad taft ɣ uẓlmaḍ nnk.
 3. Ara ism nnk d imaratn n Wikipidya s Taclḥit iɣ trit: rad tddut s tasna n imaratn n wikipidya taclḥit, tzaydt gis ism n usmras nnk.
 4. Sawl d naqc didnɣ: fad ad ifalki wikipidya ad nnɣ iqqand ad bdda yili umṣawaḍ gratnɣ d ad nsawl gratnɣ, mayad af nskr tasna n umsawal.

Skr asnfl

Fad ad tsnflt kra ɣ imgradn n Wikipidya s Taclḥit, ḍfr isurifn nɣ iɣarasn ad lli rad ak mlɣ:

 1. Kcm s usmras nnk (iɣ trit) : Iɣ t ur teṭṭaft ḍfar isurifn lli llan ɣ iggi n tirra ad.
 2. Ddu s tasna n umgrad nna trit ad tsnflt: sigglt ɣ udɣar lli ɣ nsigil imgradn.
 3. Add f « Snfl »: rast taft ɣ uflla afasi n tasna n umgrad
 4. Skr isnfal nnk: iɣ trit ad tsnflt kra nɣ trit ad tzaydt kran uḍṛiṣ i umgrad.
 5. Zayd iɣbula nnk: iqqand iɣ turit kra ad tzayd iɣbula n inɣmissn nna ɣin turit fad abda tɣumu lmisdaqya ɣ ɣaylli itillin ɣ wikipidya
 6. Bḍu isnfal nnk: kudnna tkmt isnfal nnk kullutn, add f « Bḍu isnfal ».

Hann a gma/ultma : Kudnna turit kra ɣ ammas n imgradn n Wikipidya s Taclḥit, iqqand ad ṣḥan lmaɛlumat ann d ad munn d iɣbula nnsn. Imɣarn n Wikipidya s Taclḥit ar bdda ḍufn may ttyaran ɣ imgradn. Iɣ tsugt ɣ tirra n kra ur iṣḥan nɣ turit kra ur igi neutre, zḍarn ak blokin, ɣ-akud-ann ur rad sul tizḍurt ad gis ttarat.

Iɣ ur tufit tasna nna f tllit, tzḍart ad t tsnulfut. Ẓr mad ittyuran ddaw as, ḍfar isurifn lli gis illan.

Snulfu kran umgrad

Llan kigan n isurifn bac ad tsnulfut kran umgrad amaynu, rad ak mlɣ xtalli akk gisn irxan, ḍfr isurifn lli rad ak mlɣ:

 1. Kcm s usmras nnk (iɣ trit) : Iɣ t ur teṭṭaft ḍfar isurifn lli llan ɣ iggi n tirra ad.
 2. Ddu s tasna tamzwarut nɣ tasna ad nit ula nttat: rat tafim yan template nna fllaɣ isrxayn tawuri.
 3. Ara prefix n wiki taclḥit: ɣilad sliɣ ur ta tkcm usnfar ad ɣ Wikipidya, ixṣṣa ḍaṛuṛi ad tarat Wp/shi qbl yism n tasna.
 4. Ara yism n tasna nnk: ara kran yism igaddan ad, ad ur tettut ad t tarat s agmmay amaziɣ alatin, ad ur tettut ula ad tarat askkil amzwaru s majuscule.
 5. Ara amgrad nnk: ara ɣaylli s tn tkkit trit ad t tarat ɣ ammas n umgrad nnk
 6. Bḍu isnfal nnk: kudnna tkmt isnfal nnk kullutn, add f « Bḍu isnfal ».

Hak-inn ɣilad tsnulfut tasna nnk, iqqand ad ṣḥan lmaɛlumat lli gis turit d ad munn d iɣbula nnsn. Imɣarn n Wikipidya s Taclḥit ar bdda ḍufn may ttyaran ɣ imgradn. Iɣ tsugt ɣ tirra n kra ur iṣḥan nɣ turit kra ur igi neutre, zḍarn ak blokin, ɣ-akud-ann ur rad sul tizḍurt ad gis ttarat.

Iɣ trit ad tssnt mamnk ad ttarat amgrad ifulkin kk za tasna n tiwini n Imgradn ifulkin.

Tasniwin n Ayt Wikipidya

Isqsitn

Abrlaman

Imgradn istawhman

Iggura