Aggur:Tadlsa

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aggur n
Tadlsa

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 26
Gr iwalln nnk f taggayin n waggur ad


Amgrad n was :

Agllid n Tagant tga yat tanfust yura t mass Rachid Najib Sifaw s tutlayt tamaziɣt taclḥit.

Tinfusin gant timzray n zikk (s tafransist : contes légendaires) lli mmu talsn midn i tarwas ɣ graygat tasga n tmazirt. Dmin artn ttinin midn i tarwa nns d ar sisnt sgan drrit mẓẓiyn. Yili gisnt mck n tmitar d iwaliwn fulkin.

Mad ttini

Ɣ yat tagant, ɣ llan gigan d imudar, izdeɣ yan illu igan murran iceqqan d yan ugḍiḍ igan igzi icatern. Kraygat yan gisen ar inettel mas d nettan ad igan agellid n tagant. Yan wass inna illu i uwegḍiḍ : " Sewingemɣ ɣ yat tɣarast wanna s tt iskern, nettan ar ad ig agellid... "

Iseqsa t ugḍiḍ :

 • Mamenk ad tga tɣarast ann  ?
 • Wanna iswan kigan d waman nettan ara t ig...
 • Mac manza za aman ann  ?

Ddun ssentin asnubbec ar ttellin s waman ayelliɣen ufan yan ill..Agḍiḍ nettan issen is ad izzigiz ill d is a itteddu d ar d iffal idɣarn ganin ayyarn. Isawl ugḍiḍ : " smaqqel, llan ɣid kigan d waman, keyyin ar ad izwur a ten tsut acku keyyin ad igan ameqran ! "

Iddem illu tazellumt nes ar issa, agḍiḍ nettan issen ma isker, isekkus ɣ usklu ar d ittini : " Aywak ay illu...ayhayya nnek zdarɣ ad suɣ uggar n ɣancek nna!!! "

Illu ar issa ar daɣ issa, iɣel ukan ar issa. " Mac, yini yas ugḍiḍ,keyyin ur a tessat...Hann aman ar d aqqelayn !!! "

Illu ar ukan sul issa, mac iggummi ma isenfisil acku aman n ill ar d ukan aqqelayn, isakk iremi ur yad izdar i walu...Agḍiḍ ar itteql ayelliɣ senfln waman n ill...Tizi lliɣ a tturrayn ar ffaln idɣaren ganin ayyarn.

Agḍiḍ ar iskar is a issa, ayelliɣ kullu ddan waman, issumten umlal, iddu dar illu inna yas : " Tzerit mad ewiɣ ?! "

S tigzi nnes as iga ugḍiḍ agellid n tagant, agellid nnes n kraygat ass.

Amawal

 • Imudar : animals
 • Illu : elephant
 • Igzi : wise
 • Taɣarast : way
 • Agellid : king
 • Issenti : to begin
 • Ill : sea
 • Asklu  : shadow

Tawlaft n ɣassa

Surin Kirkigard]]

Tanfust tamaḍlant

Vasilizya tafalkayt

Vasilisa Tafalkayt (s tarusit: Василиса Прекрасная, Vassilissa Prekrasnaïa) tga yat tnfust tarusit ifulkin, tettawssan bahra. Yurat Alexandre Afanassiev ɣ udlis nns Tinfusin timadnaninn tirusiyin, Ddu uṭṭun wis 59. Isuɣlt s tclḥit amara imqqurn Muhemmad Akunad.

Asuɣl n tnflust

Zikk llin bahra yaggugen, as tin ikka idder yan urgaz yegan awessar, nettan d temɣart d illi tsen lli mu ssaɣen Vasilisa tafalkayt.

Tumert d tadawit as ddren ɣ yat tgemmi mêzziyen n ukeccûd lli ttâfen, mac tefta yasen tudert an immimen ass lli d idêr yan wattân yamêz tamɣart lli. Ass lli tssen is rad sul ur tnker ɣ wattân an, tssen is tt tâz tmettant nnes, tɣêrad i illis tefk as yat tlulluct, tini yas: "Hêddu darem ayelli talulluct ad as tt ur tmelt i meqqar ed yan. Akud nna tellit ɣ kra n tassast. Fek as ar ed tecc tsuter tst ad am tawes ar ed gis teffaɣt. han rad am tawes.) Tamêz ilemma tamɣart lli illis tessudem tt, ur tekki amya tmmet.

Yalla uwessar lli f temɣart nnes ayelliɣ fetant ad bukêdent wallen nes. Mac ɣ tigira yiwel yat tmettût yâdnin. Iɣal iglin is rad teg i illis zund innas lli imutten.

Mac uhuy! Ur tegi xettad amer yat tuqjirt d txeccant n temɣarin. Tamettût tiwi d dides snat tferxin lli mu gguten ibejggiten mac nettat gant dars zund allen nnes. ɣ tɣezi n wass ar tent helli thêllil. Mac tzerzâg tudert i Vasilisa tegllint. S krât itsent ar tzzînt Vasilisa. Ar tt kkatent. Ssermintst s twuriwin. Ran tt ad temdu d wad as tejder tafukt d wâdu afulki lli dars illan. ɣ tɣezi n uzal, ur ar tsseflid ɣ tgemmi amer i ɣemkad : « Vasilisa », azzel ad teskert tiremt ! « Vasilisa » azzel sɣus tigemmi ! ddu awid ikeccûden ɣ tagant, zzîg tisitan. Azzel uggar n ɣemkad lli s tazzalt.

... ɣer uggar ...

Imgrad mqqurnin n Tdlsa


Taggayyin n Tdlsa

Is yadlli tssnt ?

Yan rrasm illa ɣ ḍḍular n Mirikan nna ɣ tlla tiṭṭ n wakuc. Tiṭṭ ad tga zun d iɣ tnnit yan ulugu n id bu lmasunya

Tiẓiṛt n unguz (s taɛrabt: نظرية المؤامرة, s tafransist: Théorie du complot, s tanglizt: Conspiracy theory) tga yat tguri nna sis tɛnayn d nna immaln yat tɣarast n uswingm dar ufgan ar ittiri ad sis itfssar tɣawsiwin ɣ tudrt nna gisnt itlkam lɛaql tiggura qqnnin, ur a'ittiẓḍir ad asnt yaf kra n tfsir nɣd kra n ufssay, ar ilmma isiggil ɣ-akud-ann s lɛdurat d ttafasir lli ttuham ɣ yixf nns s unguz nɣ lmuamara. Uran tuggt n imaratn d id butawsna d willi siggiln ɣ uswingm n ufgan f tiẓiṛt n unguz, fssrnt mas d tga yat lḥalt ar gis tsyafat nḥ ar tsḥussut masd kullu aylli ittuqɛun d mad ak issutln iga ɣar yan lmuxaṭṭaṭ diḍḍ nnk.

Wid imqqurn

Tiẓiṛin n unguz lli akk imqqurn s umdya aylli ijran ɣ 11 cutanbir 2001 ɣ ammas n tamdint n Nyu Yurk ɣ Mirikan, uggar n 50% n middn ar ttinin mas d Mirikan nit s ugayyu nns ad inbbrn mayan afad ad tuhm umaḍal masd lirhab ar t ithddid ɣ tmazirt nns bac ad taf lḥujja mas a tkccm s Afɣanistan.


Imdyatn ɣ tudrt takuyast

Ɣaylli ijran ɣ 11 cutanbir 2001 iga yat tiẓiṛṭ ṇ unguz lli bahra fllas illa wawal ɣ umaḍal slawan akk ɣ Marikan.

Ad akk ur nftu s mani yaggugn, illa maɣa nzddi lfacal nnɣ tmukrisin nnɣ d unguz nɣd is aɣ ka iskr kra kra, zun d s umdya iɣ a nttini: Ifliyi ṭṭubis, maci nnk ad ur immattin zikk.

Imikk n umzruy

zun d anaw ad ad iswingimn ad isrgn asggwas n 1944 i butawsna Frid Zhayḍr d Maryan Simil lli igan tanlmadt nns aylliɣ skrn yat ttjriba skrn rrusumat ar tnuccugn ɣ yan uvidyu, mln tn i mnnaw middn, tfrjn gisn kraygat yan ɣ middn ann ixlq fllasn kra n lqissa zɣ lxayal nns, mqqar ur ṭṭafn rrusum ann kra n unamk nttni skrn ast s bzziz. Avidyu gis ɣar sin lmutllatat d yat da'ira d lmusṭatil, skrn gisn nttni bnadm skrn as iḍarn d ifassn d waskiwn.

Max darnɣ tggut tiẓiṛt n unguz

Asqsi lli nn idran iga tt max aylliɣ darnɣ bzzaf tɛccic tiẓiṛt n unguz namn sis ɣ umaḍal wis-kraḍ, txuwx ɣ ddmaɣ nnɣ s bla n lqyas.

... Ɣr uggar ... 'Awsat g Wikipidya

 • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
 • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
 • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.

Heading text