Aggur:Tiɣbula

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Crystal128-pipe.svg Aggur n
Tiɣbula

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 1
Gr tiwallin nk f taggayyin n waggur ad

Tazwurt
Brrkat ɣ waggur n tiɣbula n tutlayt tamaziɣt
Wikipidya s Taclḥit

Wikipedia help.png Aggur ad nsmun gis kigan n izdayn n tasniwin tiwikippidyatin d tasniwin tibṛṛaniyyin f wikipidya, bac ad naws i ixf-nnɣ naws ula i middn ranin ad aran ɣ wikipidya taclḥit nɣ tiwikipidyatin yaḍnin. Wikipedia help.png Wikipedia help.png Iɣ tssnt kra n tasna nɣ adlis iɣayen ad yaws zun d ɣmk-ad, Rnu-tn. S taḍfi !!! Wikipedia help.png
Isgzawaln (Dictionnaires)
 1. Asgzawal nɣ msmun awal umḍin n Usinag Agldan n Tussna Tamaziɣt (SGSM) : [1]
 2. Asgzawal aqbayli umḍin : [2]
 3. Asgzawal umḍin Amaziɣ-Akataluni : [3]
 4. Asgzawal n Madghis U'Madi : Siggl s Amawal dictionnaire g Playstore
 5. Asgzawal The berber dictionnary : [4]
 6. Asgzawal n warra n Ibn Tunart (zɣ tasuta tis 11) :[5]
 7. Ansmassu n usnubbc Glosbe : [6]
 8. Ansmassu n usnubbc Tatoeba : [7]
 9. Ansmassu n usnubbc Google : [8]
 10. Asgzawal n Tiddukkla tadlsant n imdyazn: [9]
Imawaln (Lexiques)
 1. Amawal n tusnakt nɣ matimatik Tafṛansisit-Tamaziɣt : Dr. Ramdane ACHAB,H. Sadi, M. Laïhem, TAFSUT - Série scientifique et pédagogique n°4 - LEXIQUE DE MATHEMATIQUES, 1984 [10]
 2. Amawal amatu n Tfizikt tatrart Tafṛansisit-Taqbaylit: Dr.Dahmane MAZED, Tiẓrigin ASAFU, 2003 [11]
 3. Amawal n takrura nɣ Takimit Tafṛansisit-Taclḥit : iwra-t Sadik Abdelaziz[12]
 4. Amawal n Taliktṛunit : iwrat :Mohand MAHRAZI[13]
Tajṛṛumt n tutlayt tamaziɣt tanawayt
 1. Tajṛṛumt tamaynut n tmaziɣt [14]
Adlis aqqbuṛ n tmaziɣt
 1. Adlis n ismawn : Kitab Al asmaa n Ibn Tunart
Tasdlist n tmaziɣt
 1. Asinag agldan n tussna tamaziɣt (IRCAM) : [15]
 2. Tala n umaziɣ (Tasdlist tamqqrṛant n iqbaylin) : [16]
 3. Tiɣbula tumḍinin n tmaziɣt : [17]
 4. Timrslt n Tawalt : [18]
 5. Timrslt n INALCO : [19]
 6. Ammas n usiggl amaziɣ : [20]
 7. Asqamu unnig n timmuzɣa : [21]
 8. Tasdlist n Asmuzzeɣ  : [22]
 9. Tasdlist n FreeMorocco: [23]
 10. Tussna tagamant ɣ Fisbuk [24]
 11. Tasenselkimt : [25]
 12. Inɣmisen s tmaziɣt n Arrif : [26]
 13. Msmun awal : [27]
 14. Tirra, tazlɣa n imarratn s tmaziɣt : [28]
 15. Asmel n freemorocco : [29]
 16. Asmel n tnbaḍt n Dzayer s tmaziɣt : [30]
 17. Asmel n inumiden : [31]
 18. Tasna tudmawant ifulkin : [32]
 19. Amadalamazigh s taclhit [33]
 20. Azawan s tacelhit [34]
 21. Taskla tamaziɣt[35]
Askkil n tmaziɣt
 1. Asnfal n uskkil Tifinaɣ ⇔ Alatin : [36]
 2. Askkil alatin n tmaziɣt : [37]
 3. Askkil n tfinaɣ : [38]
Asfsr
Rnu amgrad
 • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
 • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
 • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.
 1. http://tal.ircam.ma/dglai/
 2. http://asegzawal.com/francais/#
 3. http://www.amazic.cat/
 4. https://amawal.net/
 5. https://manuscrit-ibn-tunart.centrederechercheberbere.fr/dicber.html
 6. https://fr.glosbe.com/shi/fr
 7. https://tatoeba.org/fra/sentences/search?query=Tamazi%C9%A3t
 8. https://translate.google.com/contribute
 9. http://amawal.wikidot.com/assa
 10. http://adrar-inu.blogspot.com/2017/08/amawal-n-tusnakt.html
 11. http://adrar-inu.blogspot.com/2015/03/glossaire-general-de-physique-moderne.html
 12. http://www.mediafire.com/file/v6alun6df60b44j/Neologie-scientifique-amazighe-corpus-lexical-de-chimie-Sadik-abdelaziz-Memoire-de-master_136_pages.pdf/file
 13. https://www.academia.edu/7963146/Amawal_Elktronikan_Mohand_MAHRAZI?auto=download&email_work_card=download-paper
 14. http://www.ircam.ma/?q=fr/node/23419
 15. http://www.ircam.ma/
 16. http://adrar-inu.blogspot.com/
 17. http://tutlayt-tamazight.net/
 18. http://www.tawalt.com/
 19. http://www.inalco.fr/
 20. https://www.centrederechercheberbere.fr/accueil.html
 21. https://www.hcamazighite.dz/fr/espace-presse/revue-tamazi%C9%A3t-tura-type12
 22. https://asmuzzegh.wordpress.com/category/tussna/
 23. https://www.freemorocco.com/idlisen-books/
 24. https://web.facebook.com/%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0%E2%B4%B9%E2%B4%B0%E2%B5%8D-%E2%B5%8F-%E2%B5%93%E2%B4%B3%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0-Ama%E1%B8%8Dal-N-Ugama-597406227424068?_rdc=1&_rdr
 25. https://imalinu.blogspot.com/
 26. https://lerifain.fr/category/ineghmisen/
 27. https://mesmunawal.blogspot.com/
 28. http://tirra.net/web/?p=351
 29. https://www.freemorocco.com/Lmed-Tamazight/Lmed_Tamazight.html
 30. https://www.aps.dz/tamazight-tal/culture/tag/tutlayt%20tamazi%C9%A3t
 31. https://www.inumiden.com/tag/tamazi%C9%A3t/
 32. http://agharas-agharas.blogspot.com/
 33. https://web.archive.org/web/20120316141441/http://www.mondeberbere.com/
 34. https://web.archive.org/web/20130520071822/http://azawan.com/
 35. http://www.tasklamazigh.com/joomla/index.php
 36. https://www.translitteration.com/translitteration/fr/tamazight/ala-lc/
 37. https://www.lexilogos.com/clavier/tamazight_latin.htm
 38. https://www.lexilogos.com/clavier/tamazight.htm