Aggur:Tasenselkimt

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aggur n
Tasenselkimt

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 9
Gr tiwallin nk f taggayyin n waggur ad

Amgrad n wassa

Asurif (خطوة) neɣ (étape) 1 : Almmud n uskkil alatin n Tmaziɣt

Agemmay n tmaziɣt (alatini) :

G.M (ger tamawt : N.B) : Zik llan iskkilen "ț", "ʐ", macc ɣilad ur sul llin.

A Ɛ B C Č D E F G Ǧ H
I J K L M N Q Ɣ R S T
U W X Y Z            


a ɛ b c č d e f g ǧ h
i j k l m n q ɣ r s t
u w x y z          

Tawlaft n ɣassa

Taɣrdayt m ifilu

Tigzmin/ifrḍiṣn n Uselkim :

Anasiw nɣ Tanast Taɣrdayt
Agʷdil nɣ Amiẓar Tasaggazt
Tagzzumt tanammast n usmkl Timktit iddrn
Akttay iqquṛn Agzzum anammas
Takaṛḍa taymmat imslli

Erreur : vous devez spécifier une image dans la première ligne.

TagmamtImgrad mqqurnin n Tasenselkimt

Taggayyin n Tasenselkimt

aucune sous-catégorie

Aselkim  :

Tigzmin n Uselkim
Aslkim umafus (Aslkim n ufus)

Aselkim neɣ Aslkim (s taɛrabt : حاسوب, s tfransist : Ordinateur) ar daɣ as naqqra s wassaɣ n Amssuds, ig nḍfar Asnml n Alan Turin; Aselkim iga yan unagraw asɣiwsan n usmkl n Unɣmis,Aselkim ar isuwwray s tiɣri y-inmalan n yat tugt n tiɣlaf, ittyawssnmalan g iɣawasn, ɣayadd ad izzgarn timhal timẓlatin d timiḍanin.

Tuṣkiwt tafggant n Uselkim n ɣassad tsnnd f tamẓla takniwt d izwal ittyawɛdaln seg izwal ikniwn, seg-ma ittyuɛdal uselkim ar izzgar tiɣlaf yat s yat bac at addjnt ayɣer,iswwuri, iɛawd yara tugt n isfka ittyussan g yat timktit immutn n usnti. Aram d unḍaw afadan art ttadjan ayzri s taɣlft d issudan ilma iswwuri s isfka darɣ illan g tawnnaḍt n twwuri.

Tigzmin n uslkim

  1. Agʷdil
  2. Anasiw
  3. Taɣrdayt
  4. Tasaggazt
  5. Afṛḍiṣ anammas

Aẓur n yism

Assaɣ ad n Uselkim : Ordinateur ittyusmrs d tikklt tamzwarut dar IBM n Franṣa g usggas n 1955, issmrst Jacques Perret bac ad ur ssmrasn assuɣel n wassaɣ nns angliz Computer.

s izwer g tfransist llan mnnaw n wassaɣn : Ordonnateur (celui qui met en ordre) , ordinatrice électronique , calculateur

G Tanglizt assaɣ nns igat : Computer : dars anamk n walli issiḍin nɣ walli ittḥsabn.

G tmaziɣt assaɣ nns igat Aselkim : s unamk n walli isslkamn nɣ walli d isslkamn inɣmisn. ili wassaɣ yaḍni, atigan d amssuds.

Amzruy

Assnulfu amzwaru n Uselkim illa g usggas n 1944, ismas ɣakudan Mark I nɣ assaɣ nns ikmmln igat : IBM ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator), ssnulfant g tsddawit n Harvard g iwankn munnin n Marikan.

Acku ur illi yan usnml ibayn n Uselkim ɣayan af ur nzzḍar anini man uzmz g d-ibayn uselkim, llan tugt n wallaln macc ur nzzḍar anini mas gan id babas imzwwra n uselkim nɣ uhu, zund ukan :


... Ɣer uggar ...Awsat g Wikipidya

  • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
  • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
  • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.