Aggur:Ttiknulujya

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aggur n
Ttiknulujya

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 8
Gr tiwallin nk f taggayyin n waggur ad

Tazwurt

Ansmassu (s taserɣint : محرك, s tafransist : Moteur) iga yan wallal issnfaln tazmart mkann tga, s tazmart tamussant (ar takka amussu). Taguri ad ''Ansmassu'' tkkad amyag n "Smass", acku Ansmassu ar ismussu kra g t-nga, zund ukan tihirrit, taylalt ...

 • Smass afus.
 • Smass ifx nk.
 • Smass aḍaṛ nk.

Asmussu immalan Kkuẓ izmaz illan g imir n unsmassu n ussaɣ agnsan.
1•Amutti (Askcm n umssiɣ)
2•Aslld
3•Assaɣ
4•Assufɣ (Assufɣ n uggu)

Asfsr
Amgrad n wassad
asimu
tamatart n uburz n asimu ASIMO logo

ASIMO (s tjjabunit アシモ) (s tanglizt ASIMO) rubut itṣub ɣ isarmn n tadrawt n hunḍa n usigl d asbuɣlu n atiqniy ɣ jjabun. tiɣzi ns 130 santimitr, astal ns 54 kilugram, izḍaṛ ayt tidu nɣd ayt tazzal f iḍarn ns s tazzla ar tṛwaḥ 6 kilumitr ɣ tasragt. ṣubn asimu may yruḥ usgg°as n 2009, tkka tn darsn ma yutin 100 n rubut zund asimu iḥtajja kun yan 1 agndid n dulaṛ (¥ 106٬710٬325 nɣd € 638186 nɣd £ 504720).

asimu
afus n asimu
iḍarn n asimu

Assaɣ nss

Assaɣ n asimu iga assaɣ azzgzl i tguri "Advanced Step in Innovative Mobility" d itɛnayn (azmmuẓẓl asattuy ɣ asmutti n isnfluln).

Tawlaft
Tiliɣṛi n ifilu iqburn

TiliɣṛiTilifun yan Uyafu nɣ yan wallal s attmsawaln middn mqqar aggugn f ingratsn nɣ ur llin ɣ yan udɣaṛ.

Tifawt

Assaɣ n Ttiknulujya s tmaziɣt igat Tasnatwilt.
Aɣbalu : http://amawal.wikidot.com/tasnatwilt

Amaynu
Allal n ubṛam n lgarru n James Albert Bonsack

Allal (s Taserɣint : آلة, s Tafransist : Machine) iga kullu man ayafu igan mikanik, izzḍarn ayswwuri s yan uɣbalu n uzmar/taẓḍaṛt bac ad isker yat tawwuri nɣ tugt n twwuriwin, waḥdut nɣ at iḥri kan ufgan.

Amawal :

 • ayafu : produit
 • mikanik : mécanique
 • azmar/taẓḍaṛt : énergie
 • ḥri : conduire
Tigzmin n Uselkim
Aslkim umafus (Aslkim n ufus)

Aselkim neɣ Aslkim (s taɛrabt : حاسوب, s tfransist : Ordinateur) ar daɣ as naqqra s wassaɣ n Amssuds, ig nḍfar Asnml n Alan Turin; Aselkim iga yan unagraw asɣiwsan n usmkl n Unɣmis,Aselkim ar isuwwray s tiɣri y-inmalan n yat tugt n tiɣlaf, ittyawssnmalan g iɣawasn, ɣayadd ad izzgarn timhal timẓlatin d timiḍanin.

Tuṣkiwt tafggant n Uselkim n ɣassad tsnnd f tamẓla takniwt d izwal ittyawɛdaln seg izwal ikniwn, seg-ma ittyuɛdal uselkim ar izzgar tiɣlaf yat s yat bac at addjnt ayɣer,iswwuri, iɛawd yara tugt n isfka ittyussan g yat timktit immutn n usnti. Aram d unḍaw afadan art ttadjan ayzri s taɣlft d issudan ilma iswwuri s isfka darɣ illan g tawnnaḍt n twwuri.

Aẓur n yism

 • s izwer g tfransist llan mnnaw n wassaɣn : Ordonnateur (celui qui met en ordre) , ordinatrice électronique , calculateur
 • G Tanglizt assaɣ nns igat : Computer : dars anamk n walli issiḍin nɣ walli ittḥsabn.
 • G tmaziɣt assaɣ nns igat Aselkim : s unamk n walli isslkamn nɣ walli d isslkamn inɣmisn. ili wassaɣ yaḍni, atigan d amssuds.

Amawal

 • assiḍn : calcule
 • amsɣiws : programmable
 • asɣiws : programmation
 • ssmrs : utiliser
 • ssiḍn : compter
 • anamk : le sens
 • ssnulfu : inventer
 • allal : machine
 • asnml : définition
... Ɣer uggar ...
Anmɣur
Ɛbbas ibn Farnas

Abu Lqasim Ɛbbas ibn Farnas u Wirdas Akurini (810-887), ittawssan s isem n Ɛebbas U Fernas (s taɛrabt: عباس بن فرناس, s tefransist: Abbas ibn Firnas), iga amesnulfu, d amejjay, d amsekrar (chimiste), d amẓẓawan (musicien), d amedyaz Amaziɣ. Aẓur n wawal-ad Fernas illa bahra ɣ Dzayer d Maruk. Ilul ɣ Izn-Rand Onda (Ronda n tura) ɣ Sbnyul.

Rnu amgrad
 • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
 • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
 • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.