Aggur:Imaziɣn

Zɣ Wikipedia
(Tmmatti d zɣ Aggur:Imaziɣen)
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aggur n
Imaziɣn

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 33
Gr iwalln nnk f taggayin n waggur ad


Tazwurt
Iga yan zɣ igdudn n iẓẓlmḍ n tfriqt, izdɣ ɣ utrim n wasif n nnil d lmɣrib mqqurn, immnzɣ fllas mnid n tmttiwin yaḍnin.

Smman as igdudn lli d myadarn ɣ izmaz iqburn mnnaw yisman, zun d Mazis lli asn smman Igrikn d Maksis lli s tn ibdr unmzray Hiruduts, tiguriwin ad s snat rwasnt ɣ ususru nnsnt taguri Maziɣs. Amma inaragn n Imaziɣn Imiṣṛiyn izaykutn (Ifrɛunen) ar asn aqran s yism Micwic. Awa Iṛumiyn ntni ssmrsn mnnaw n ismawn i Yimaziɣn, rad gisn nbdr Inumidn (Tagldit Numidya), Imuriyn, Libu d Birbir zɣ usggʷas wiss 40 ḍaṛt talalit n Ɛisa. Aɛṛabn ula nttni ar aqran i Yimaziɣn s mnnaw n ismawn zun d "almaɣariba", "ahl almaɣrib", nɣ "albarbar" lli usin dar Iṛumiyn ssfrɣn tt. Taguri nna isnyif ugdud a tga tt Imaziɣn amyun nns Amaziɣ, tla anamk n urgaz ilelli, tirrugza, d bab n waddur.Amzruy


MacucLibuMaziksIbṛɣwaṭnImṛabṭnImwaḥdinImarininIliɣYusf Ayt TacfinTawja tiss 23 n ifrɛunenTawja tiss 24 n ifrɛunenJitulIɣwancinMuṛiṭanyaNumidyaTafṛiqt taṛumitMassilMassasilَAsmḍl n YugrtnTasrdast n inumidnTasrdast n QaṛṭajIngmarn inumidnTawja tiss 22 n ifrɛunenMassinissaYugrtnṢifaqsYuba IYuba IIMisipsaTakfarinasBaṭlimus amuṛiṭaniMasunaḤanibalAksilDihiyaLyyun afriqqStifanikuIbn BaṭṭuṭaƐabdullah Ibnu YasinṬaṛiq Ibnu ZiyyadZinb tanfzawtYusf Ibn TacfinMulay SmaɛilIbn tumrtAɛmṛ u ƐmṛanƐli MlaḥKarim BllqasmƐmiṛṛuc Ayt ḤmmudaƐbban RmḍanBn BulɛidMulay MuḥandLɛṛbi Bn MhidiƐbbas LɣṛuṛBaji MxṭaṛƐali Yaḥya Ɛbd nnuṛMuḥa u Ḥmmu AẓayyiƐssu u BaslamMuḥmmad amzyanCcix aḥddadFaḍma n SumrTamazirt n ssibtBuḥmaṛaAfay amaziɣImnɣan


Imnɣi abuniqi wiss SinImnɣi n ZamaImnɣi abuniqi wiss KṛadImnɣan ibunin imzwwraImnɣan ibunin id wiss KṛaḍImnɣi n ArifImnɣi n imaziɣn wiss SinImnɣi n ẒayyanImnɣi n Taṛablus


Tarakalt d tmizar


Asgd d waɣaln


Tutlayt d uskkil


Asinag agldan n tussna tamaziɣtAsqamu Unnig n TimmuzɣaAɣrf amaziɣ

Middn ittyussann


Maɛṭub LunasSidi Ḥmmu ṬṭalbAḥmad BaddujIbn XaldunLḥaj BlɛidYuba IIⴷⵉⵀⵢⴰAksilTin Hinan


Aẓawan
Amun d tdlsa


acnyal amaziɣAgraw amaḍlan amaziɣTaẓuṛi

Tamsdagt
Amudr amaziɣ


Izm amaziɣAyyis amaziɣنمر بربريمكاك بربريضبع مخططقط بريفهد شمال أفريقياضان الصحراءدب الأطلسفيل قرطاجيأيل بربري (الاطلس)· أرخص موريتانيحيرم الأطلسحمار الأطلس البريالثعلب البربريخنزير برينحل شمال أفريقيايربوع مصري كبيرنحل صحراويقط الرمالثعلب الصحراءضأن بربريIs tssnt ?

is tssnt mas wad iga afgan amaziɣ ?

ɣikad as illa ufgan amaziɣ g tdlsa n ifrɛunen.


Tiwlafin