Aggur:Imaziɣen

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Flag amazigh new.gif Aggur n
Imaziɣn

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 25
Gr tiwallin nk f taggayyin n waggur ad

Amgrad f Taclḥit

Taclḥit ( s tifinaɣ : ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ nɣd ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ) tga yat tutlayt tamaziɣt illan ɣ tamazirt n lmɣrib, middn li sis isawaln gan Iclḥiyn. nttat ay-gan tutlayt tamaziɣt tamzwarut ɣ wuṭṭun n imssiwln d tiriwt n udɣar arakal nna tumẓ, llan uggar gr 8 ar 10 id mlyun ar sis sawaln.

Tettuysawal Tclḥiyt ɣ Sus, Iḥaḥan, Lḥuz n Mrrakc d kra n tsgg°in yaḍnin asn d iwalan. Tumẓ tutlayt taclḥit zɣ Taṣṣurt ɣ ugafa ar Aglmim ɣ unẓul ar Warzazat ɣ ugmuḍ. Mac ar tin ntafa tlla ula ɣ timdinin mqqurnin n lmɣrib zund Tigmmi Tumlilt ( Kaza ), d Rṛbaṭ d Sla.

Tkattin taclḥit ar tt taran s uskkil aɛrab nɣd alatini, ilin tugt n arratn s tclḥit s uskkil aɛrab. Ɣ isgg°asn ad gg°ranin isfɣ usinag agldan n tussna tamaziɣt anaw amaynu n tifinaɣ ar as tinin Neo-Tifinaɣ ntat ɣila as tt taran willi as ssnin. Mac askkil alatini nttan ad akk iggutn slawan ɣ lWeb.

Taclḥit kcmn tt iwaliwn n taɛrabt mac nttat ay-gan tutlayt tamaziɣt nna idrus is as kcmt iwaliwn iɛrabn, urd zund taqbaylit d tarifit d tutlayin timaziɣin yaḍnin ..., nẓḍar ad nini mas d nttat ay-gan tutlayt tamaziɣt nna akk° iṭṭafn uṭṭun imqqurn n iwaliwn iẓuran ɣ tmaziɣt, zund amdya d izwiln nna illan sul ɣ wawal aclḥi ar ɣassa. Ɣayn ad yujjan tutlayin timaziɣin yaḍnin atn usin zɣ taclḥit afad ad tn skcmn s wawal nsn.

Tawlaft n ɣassa

Udmawn n imaziɣen

Lounès Matoub aya.jpg
Hammou Talb.jpg
Ahmed Badouj - Argan.jpg
Maɛṭub Lunas Sidi Ḥmmu Ṭṭalb Aḥmad Badduj
Ibn khaldoun-kassus.jpg
Lhaj Belaïd.jpg
Juba II.jpg
Ibn Xaldun Lḥaj Blɛid Yuba II
Statue of Dyhia in Khenchela (Algeria).jpg
Aksel.jpg
2 - La reine Tin Hinan, 125x150cm, huile sur toile.jpg
Dihya Aksil Tin Hinan


Imgrad mqqurnin isawwaln f Imaziɣen

Taggayyin f imaziɣen

Amgrad n imalass

Iga Adlis n ismawn (s tɛrabt: كتاب الاسماء kitāb al-asmā’) yan umawal taɛrabt-taclḥit n Ibn Tunart. Nttan ad akk iqqburn ɣ imawaln n tutlayin timaziɣin, ḥḍant ɣila ɣ tinidlisn n MMSH n Aix-en-Provence (Tasdawit n Marsey). Ittyura ɣ tasut tis-XII ɣ usggwas n 1145 (540 hijrya).

Kkuẓ n warratn ad ufan n "Adlis n ismawn", kraygat yan gisn ur irwas wayyaḍ. Munn kullu ɣ yan warra ig win tasut tis-XVII ar tis-XX. Gan s kkuẓ-itsn win umara Ibn Tunart. Tis-kkuẓt, talli akk gisn istawhman, gis uggar n 2.500 n ukccumn iɛrabn d usuɣl nnsn s taclḥit. Ikccumn ad smunntn ɛla ḥsab imrsi nnsn (tazzit n ufgan, imudar n tgmmi, imɣi ...).

Zɣ kullu tutlayin timaziɣin n ɣilad, ɣwalli akk iqrbn irwasn tamaziɣt taqburt tazaykut nna s yura Ibn Tunart adlis nns tga-tt Taclḥit. Mayad ar itbayyan mzyan ɣ iwaliwn d tguriwin n umawal ad acku llan gisn kra n tguriwin nna ur aɣ tn tafat abla ɣ tutlayt taclḥit d ur llin ɣ tutlayin timaziɣin yaḍn, zund: Aɣwy, Afulkiy, Asid, Tigmmi, Idgam d Dar.

D llan daɣ kra n iwaliwn ɣ udlis ad nna ur llin ɣ taclḥit n ɣilad, wala ɣ tutlayin timaziɣin yaḍn, zund: Kasra (ɣar), Wala (bahra), Aysladd (abla).

...Ɣr uggar...

Awsat g Wikipidya

Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit afad ad timɣur uggar, Ɣid a ɣ tẓḍarm ad trnum kra n umgrad amaynu, arayat aynna mi tẓḍarm bac ad igutn imgradn s tutlayt Taclḥit. Wikipedia help.png Iɣ tesɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imgradn, tẓḍaṛt ad nn-taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.