Aḥmad Badduj

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aḥmad Badduj
ⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⴷⴷⵓⵊ
Ahmed Badouj - Argan.jpg
Tawlaft n igllin n unaẓur Aḥmad Badduj.
Tudrt
Talallit 1950, Agadir
Lmut 22 Ɣuct 2020, Agadir
Tamntilt n lmut Aṭṭan n Kufid-19
Adɣar Tamazirt n Sus
Tamazirt Flag of Morocco.svg Lmɣrib
Tawuriwin
Tutlayt taymmat Taclḥit
Tutlayin Taclḥit d Taɛrabt
Tawuri Assufɣ, Asmdya

Aḥmad Badduj (1950 - 22 Ɣuct 2020) iga yan zɣ inmɣuṛn n taẓuṛi taclḥit tamaziɣt, ilul ɣ useggas n 1950 ɣ Msgina igan yan udwar n Ifrxs itabɛan i Ugadir, tasga n Sus Masst. Dars uggar n 30 film s tutlayt taclḥit.

Tudrt-nns[ssnfl | Snfl asagm]

Aḥmad Badduj iga yuws n Talburjt ɣ Ugadir. Iswurri ɣ kigan n twuriwin lli ɣ d yumẓ lbac nns, ilɛb akk d iɛrrimn n Talḥasant n ugadir ɣ usggwas n 1967.

Ɣ usggwas n 1972 ifta s Inzggan, ɣin aɣ iskr trabbut nns tamzwarut n lmṣraḥ s tmaziɣt iga yas s yism "Amnar Umrr". Izri nn ɣ tuggt n trubba yaḍni aylliɣ ikcm d tamsmunt n Tifawin ɣ isggwas n 1985, zɣ lliɣ disn ikcm as ibda ar ittuyssan ɣ ammas n ubaraz n tẓuri d lmaṣraḥ amaziɣ.

Ɣ usggwas n 1989 icark ɣ ṭṭṣwir n lfilm lli akk izwarn s tutlayt taclḥit d akk tutlayin timaziɣin at igan "Tamɣart n wurɣ". Zɣ ɣ-akud-ann icark ɣ kigan n laflam yaḍni iskr akk ntta talif d lixraj.

Immut igllin n Aḥmad Badduj s tmaḍunt n Kurunafirus ɣ wass n 20 ɣuct 2020 ɣ Ugadir. Ikka-tt-inn yad ihrc s sskar d wul

Laflam nns[ssnfl | Snfl asagm]

Asggʷas Assaɣ Ma iga Amssufɣ
2008 Houti Houta Asmdya Nasim Abasi
1992 Taguḍi Lmudir, Asmdya Aḥmad Badduj
1989 Tamɣart n wurɣ Asmdya ɣ ḍḍawr n Idder Lḥusin Biyzgarn

Lmut nns[ssnfl | Snfl asagm]

Ur ta ilkinn uneɣmis n wis yudf igllin n unaẓuṛ Aḥmad Badduj ajajuy ffir n yat tulɣizt tadusant alley ilullk udul nns. Yudj ɣ yan uzmz agermim, ɣ ur ifri udimal n umaḍal .Ssirdn imṭṭawn ul nns zeg umnus Izrey aɣiluf ɣ icba n imalgn, n igurad, n imddukkal d ismunn n tẓuṛi d isffarahn s umata. Ilsa tallara aha iney tazujra ffir n kigan n twuriwin n usuny d userlel (proposé pour la mise en scène de «isers» et «alil» s wukus n «s» itteyalsn i usefsis n tawalt) ɣ tmezgunt d uɣraw uẓeṛmussu zeg «iẓṛa» d «umussu».[1]

Idda ɣ yan uzmz nna gis ittugᵚdl ubeḥlus s umentil n ufrurt n ubayyur n Kufid-19, aha ur illi xas amduny s usttum. Mac iddeɣ iga udm adugman hatin ar itteɣima idder ɣ tungint n iwdann nna t issenn. Udm nns iga wi-n umxeṛfef d umԑafar d tassasin n uzlaḍ ɣ igma d unezwum n tẓuṛi n usuny nna s immuqqn. Udm nns ila tifiras izzedrazn tasuta ikkan asala nns. Iffeɣ akal , yaḍu s wakal. Iffeɣ tasddagamt nna gis ifka, iskulleԑ ɣ ignna n tẓuṛi , iggez akal. Ikka tin iman d yan usmun ɣ tihirit n umggaru-ad taf ad immegnt ɣ yat tfagla n usnnumku nns. Kud aḍun ttuẓwan s utwar n tgerwawt aha ifra i usmun nns ma s issilɣ tihirit nns meqqaṛ idrus uy-nna as ittufkan ɣ ulssi. Ay-a iga tamatart n usfeṣkey d ufelsy (le dévouement) n igllin. Ar urttuɣ ad issednɣ umeɣnanu tawja nns tameẓẓyant d tameqṛant aha ifek as afurgt, ad t yadn s tamlla nns, isseɣlel t ɣ umaglal nns anmmazzu. Nga wi-n umeɣnanu ar sars nettuɣul. Walu may d inna ḥtta yan dat urttum nns abla ad issidn.

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

  1. Tamttant n Ahmed Badduj :https://www.amazighnews.net/202008261235/aggaj-uglil.html
Circle-icons-profile.svg
Nuvola Amazigh flag.svg
Amgrad ad izdi d imɣnassn d ixatarn Imaziɣn lli yusin ssiɛr n tutlayt d tamagit Tamaziɣt. Aws Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.