Ḥmad Amntag

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ḥmad Amntag

Tudrt nns
Azmz n tlalit : 1927
Aḍɣar n tlalit : Tamsult
Azmz n tmttant : 2015
Tamazirt: Lmɣrib
Tawwuri
Anaẓur ( Rays )


Ḥmad Amntag iga yan rrays aclḥisus.

Tudrt[ssnfl | Snfl asagm]

Illul ɣ 1927 ɣ Tamsult tama n Tarudant ɣ taqbilt n Mntaga.

Ifaɣ timzgid ayliɣ dars 17 asgas ɣkudan aylmd aykat ribab zund rways nɣkudan (Lḥaj Blɛid, Dmsiri, Wahruc).

Itawsan zɣ 1950 d ifta aytirir ɣ timizar n urupa zund Fransa, Lalman d Bljika. Iskr tatbsilt ns izwarn ɣ Bariz ɣ tigira n 1960.

Amarg[ssnfl | Snfl asagm]

Iskr mnaw n timdyazin dumarg zund

  • Bu salm
  • Bu ccahwa
  • Imik ayga zzin

Ẓṛ uggar[ssnfl | Snfl asagm]

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

Taẓuṛi tamaziɣt g Lmɣrib
Aẓawan Taṛṛwayṣit Lḥajj Blɛid · Ɛumar Wahruc · Muḥmmad Albnsir · Muḥammad Abaɛmran · Ḥasan Arsmuk · Ḥmad Amntag · Saɛid Actuk
Taẓnẓaṛt Iẓnẓaṛn · Iẓnẓaṛn Ɛbdlɛaziz Ccamx
Ṛṛuk amazigh (Rock amazigh) Juba n Tuja
Fuzyun amaziɣ (Fusion) Ɛli Fayq · Fulan Buḥsin
Aẓawan asɣun Mbark u Lɛṛbi · Ɛmmuri Mbark
Tagruppit Ajyal Sus · Ayt laman
imassn Ribab · Luṭaṛ · Lbanju
Ssinima tamaziɣt imssufaɣ Aḥmad Badduj · Ɛbdlɛziz u Ssayḥ
inmuggarn Anmuggar Agraɣlan Isni n Wurɣ n Usaru Amaziɣ n Ugadir · Anmuggar Anamur n Lfilm Amaziɣ n Warzazat
Ismdyatn Lḥusin Brdawz · Ɛabdllaṭif Ɛaṭif · Muḥammad Abɛmran · Zzahya Zzahiri
Tanḍḍamt Isaffn n umarg
Ahyyaḍ Aḥwac · Lɛammt · Aḥidus · Aḥwac n taskiwin · Taḥidust · Tamawayt