Muḥmmad Albnsir

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu.
Muḥmmad Albnsir
Tudrt
TalalitTamsoult, 1937
TaɣlantLmɣrib
Tutlayt taymmatTutlayin timaziɣin
Tamttant11 Wamber 1989
Tiɣri
TutlayinTaɛrabt
Tutlayin timaziɣin
Tawuri
Tawuriacnnay
Imassn n uẓawantaɣct
rabâb

Iga Muḥmmad Ajaḥud (1937-1989) ittyawssan s ṛṛays Muḥmmad AlbnsirDdmsiri ṛṛays d unaẓuṛ n uẓawan ittussann bahra ɣ ugns ula ɣ bṛṛa n tmazirt, ilul ɣ 1936 ɣ Tmsult tama n Trudant d Imi n ṭanut ɣ taqbilt n Ilbnsirn (Dmsira), maccan izri mnnaw n isggʷasn ɣ Tgmmi Tumlilt.

Iḥsa lqqʷṛan ɣ tmzgida n tmazirt nns ɣ tmẓi nns, macc iffaɣ ad ikkat ribab aylliɣ itawssan ɣ 1963. ɣ akudan ad ifta ad ittirir ɣ timizar n Uruppa zun d Fṛansa, Bljika, Lalman d Swisra.

Isbidd t lmxzn ɣ 1981 lliɣ yura tamdyazt n Aggurn.

Tudrt nns

[ssnfl | Snfl asagm]

Issnti ar ittirir amarg d uẓawan sg timẓi nns, lliɣ iskr rribab nns sis iẓlin, d lliɣ issnti ar issflid i imurign n ṛṛways bahra ttawssannin zun d lḥajj blɛid d bubakr anccad, immaɣ ula ar ittaws ɣ tfugliwin d iwizn n imurig d uẓawan ttilinin ɣ tmazirt nns d tsggiwin nns.

Ɣ tɛɛurma nns, izug s bṛṛa n tmazirt, iskr imuddutn s mnnawt tmizar ɣ uṛubba, mac ɣ tgira isti ad ig ṛṛays d unaẓuṛ, issnti ilmma ar iskar amarg d tssfifin ɣ isawl f kigan n imrsiwn lli dar tazdayt d tmukrisin n tudrt d wamun d tsrtit d tdmsa d usgd. aylliɣ akkʷ iga s ixf nns d umarg nns yat tinml iẓlin ɣ yigr n uẓawan d imurig amaziɣ ɣ d ffɣn inaẓuṛn yaḍnin ttwassannin zun d faṭima tabaɛmṛant d wiyyaḍ.

Ifl d ṛṛays albnsir tugt n tssfifin n umarg d tugt n tmdyazin, ismun umrzu d umara amaziɣ muḥammad mustawi tugt gisnt ɣ idlisn lli d ffɣnin ɣ mnnawt tẓṛigin.[1]

Tamddurt

[ssnfl | Snfl asagm]

Albnsir iga yan ɣ inmɣurn n rways lli iẓra Sus, niɣ d akkʷ Lmɣrib. Ilul ɣ ṭmsult ɣ taqbilt n Ilbnsirn ɣ usggwas n 1937. Mad yad ikka timzgida, iks ulli, zun d akkʷ inggwa nns, ittut s umarg. Lliɣ ar n ittimɣur s imik, yufan ixf nns izḍaṛ ad ittngidi d inḍḍamn n uḥwac, mk ann nit a f d ittfuɣ ar ittnḍam ɣ usays n usun. Ur izri yat s iɣ idda ikcm, afad yisin i rribab lli igan yat ɣ tmatarin n tmagit n ṛṛays, s trabbut n Ḥmad Amntag d tin Wahruc.

Mad yad izzri yan kraḍ isggʷasn d trubba yad, idda s Lalman yilin gis zɣ 1961 ar 1964, maca yusi ids tagzzayt n umarg, ur tin tsmyur tudrt n uzwag. Yurri d ilmma s Lmɣrib ikcm i tirruysa, isti ad gisnt iskr tudrt nns d twuri. Zɣ 1965 ad isat ar d isffaɣ tisfifin. Mk lli iga anḍam ar isnmili awal, ur ikki yat s iɣ iga ṛṛays ittuyassann, iskr adɣar nns ɣ ubaraz n ayt umarg. Ar ittkka timizar d tmdinin lliɣ llan Iclḥiyn, ar izray ɣ lidaɛa. Aflla wawal, iga Rrays Muḥammad Albnsir, nɣ ḍamsiri lli as ttaran ɣ iggi n tsfifin llid issffuɣ. Maca, ɣ usggwas n 1969 tflt tdusi nns. Lliɣ idda ad ikk darsn, iḍṛ nn s ṭumubil, iṛeẓ, iɣwi talkrusat. Mqqar iga abiḍaṛ, ur ibḍi d umarg. Iḍfṛ taɣarast nns, yacki d akkʷ izdɣ ɣ tgmmi tumlilt, tamdint lliɣ ggutn Iclḥiyn. Mqqar yurar zun d akkʷ wiyyaḍ tayri d tmukrisin n tudrt, Albnsir iẓli, ngr akkʷ ṛṛways n tasut nns, s turarin lli iskr f tmukrisin mqqurnin n tsrtit d tmagit, zun d tin usurs n tmaziɣt, tin uggʷrn, d tmzgida n tgmmi tumlilt.

Addad ad ad ifkan i Albnsir yan udm iẓlin, ad t igan d Albnsir. Lliɣ issn mas yg amzwag n umarg lliɣ t tfl tdusi nns, immaɣ ad as ifk atig, at issffaɣ ɣ usurs mẓẓiyn lliɣ ran ad t gn inbaḍn n tmazirt. Is ur inni:

Ṛbbi zayd lɛzz i tclḥiyt, nttat as liɣ atig ɣinna ɣ sawlɣ

Mac atig ad ur nn izri iwtta n ɣi lli ɣ isawal d willi s isawal, acku tanbaḍt ur tfki atig i tclḥiyt. Nttat nnit iẓṛa ixf nns is ur yurar, zun d akkʷ wiyyaḍ, addur n tgldit, d tmurt, is ur inni mas iga yan ɣ isrdasn n tmazirt, d tirsal nns, mac ur t gis yiwi yan, ur t iẓṛi yan, ur as inni yan yat, ttun t, rurn t f tsga, ẓlin as tamttant zun iɣ immut waydi ɣ umdduz. Is ur iẓṛi mas d lidaɛa ar sul tettẓalla ɣar s Abdlhalim, d Um Kltum, d Abdlwahab, iẓṛa kullu mayad:

Zɣ sḍimraw d yan ad nttmjjad agllid Ullah amk iẓḍaṛ ad aɣ ifk mqqar d lbackliṭ.

Mqqar d mayan, ur ibḍi d umarg, ur ibḍi d wawal lliɣ t ittaru, isrfufnt*. Issn is is ur ili atig dar tnbaḍt, mac ilat is dar winns, willi f d ilul, willi s isawal, issar idsn tama immimn, mqqar tmrrt. Addad ad icqqan iṛẓm d i kigan n tmmariwin f ṛṛays, iẓṛa sis talkkawt n inbaḍn, ikka aɣzu lliɣ yurar f tmukrist n uggurn ɣ usggwas n 1982, tamttant ka ad t ikksn i tayyaḍ lliɣ yurar f taḍṣa n tmzgida mqqurn.

Albsnir iskr timiḍ n tsfifin, immut ass n 11 nuwanbir ɣ usggʷas n 1989 ɣ tgmmi tumlilt.

Amarg nns

[ssnfl | Snfl asagm]

Yura Muḥammad Albnsir uggar n 566 tmdyazt n umarg, isawl gisn f kraygat igran d tɣawsiwin slawann tasrtit d tadlsa. Willi akk ittussan ɣ tmdyazin nns:

 • Aggurn
 • Rwaḥ darnɣ
 • Ad daɣ nalla f rbbi
 • Kullu ḍwa Yujad Issaḥt
 • Aḥ Ay'atbire
 • Ah Ayan Youi Wassif
 • Aya Uḥbib Izugn

Igzzumn n timdyazin

[ssnfl | Snfl asagm]

Aggurn

[ssnfl | Snfl asagm]
A fellanɣ immaɣ Rbbi ukan a lmsakin
Ikkad lɣder tayyuga lliɣ tin ur ntam
Akal ur sul ira ad itluḥn s lɣllat
Iḍmεa-n sul amud atn icc ufllaḥ
A cutanbir a tagut ka aɣ tnṣamaḥt
Ad ukan kullu krzn ifllaḥn truwult
Meqqar indr iggig amya ur sul iffuɣ
Is ukan ra iḥḥerg isɣarn lli f llan
Imma ṣabt ur t yadda skernt talatin ;
A ddunit tgun, yazzel-d luɣcim a tent ikkat
Immut uglif amaḍun ran yyi tammnt
Meddn kulci lxwaḍ as εicn ya Latif ;
Immut lḥya iẓẓa gis laman a t lkemn
Rbbi kersn izikr bbint imuslmn nnaɣ
Ur immim ɣilad igiwr ula sul atay
A tafukt iɣ tɣab ur fllas illi yat
Ignwan d ikalen daɣ sul illa laman
A fad itluḥ izenẓarn imma trmi nit
Illa-d uɣni i bnadm ɣ waln ya Latif ;
Aynna ẓran mdden gin srsn taɣuyyit
Iɣ icca bnadm ṭajin yiri sul atay
Iɣ icca cwa inna daɣ riɣ ula tammnt
A yili Lbaraka ad asn tili ɣ lmal
Lxir ifkat Rbbi dar willi qqnεanin
A willi ur ihul lbank ura luṭilat
ur ukan rin bla din nesen a ten fukkun
iɣ immut ḥatin iga ɣ yan n ṣliḥnin
Mdden gan ak imugas kullu kan aṭan
A menck n yan a daɣ tusim aya aman
Ulli rant asn tagant, afunas alim
A talli ila ɣir aggurn a tent issiḥln
Ukan ig zun d asengr ammas n takat
A tanna ɣ-d ur iḥrg mskin ur a tnt icc
Rbbi ssird lɣaḍab ad s imik n waman ;
Imma tawda tusi daɣ kullu lmasakin
Iga ɣad ma ɣ ittuham yan niɣ akk allan
Ur jju nεaql sserbis a yyili f uggern
Ula tumẓin ad igan xamsmiyya deryal
Ula jju d maṭica ad nesɣa s sttin ryal
A xizzu d baṭaṭa d uxsay ufn tammnt
Ikka tin yan uzmz uccn a t akk ur irin
Iga lmskin ɣ tuẓumt n ssuq lyatim
A tanna s hlli-n iga ifasn laḥ asent
ṭammara lxnct n uggurn, tuti ttaman nes
A wanna texṣa zud iɣ rad lkmn ṣṣira,
labud ad ɣwin sserbis fellas imalas (i)
a sul ar daɣ isiggil ma sent ittasin
ira bu-lkarussa gitsent miyya teryal
a kullu kra t immaggarn ar asen ttinin
a han irɣud ak Rebbi lliɣ t ka tufit (i)
zun tafaska n lɛid iɣ ras ukan iɣers
ur nḍuf mani rad ik saḥa ya Latif
ur illi rexa ɣ usngar ura ɣ uẓalim
a han rexa ur t nḍuf ɣar ɣ temɣarin
nettentin ka yujaden kkesent aɣ aɣaras
a wanna ifkan atig n kra ad tawi xamsin(i)
nettentin a iɛammarn lbank ula Luṭilat
iɣ-n luḥ tiṭ n ɣ lemdint ura ccawariɛ
nettentin d waḍu d lhif ka sul itllin
a k iɛawn Rebbi a wad ira-n a sul issaɣ
izimr s laluf rgeln fellas lmaḥal
a fellasn ixlf Rebbi kra icca murran
iɣ ukan gisn tadunt ur a ttin af-in
ixlḍ uglif d izan, cerken tasllit
illa wargan atig ur t akkʷ teli tamment
iga litcin iguḍiyen ur ten iri yan
illa kulci ɣ drub lxla awk aɣ ttilin
a yuti kra t izzenzan walli ra t issaɣ
a walli ilan ifrgan telkmt ay afus
a sul a gwma id bab nes ḥaḍern as ukan
meqqar as gan lbab iɣ yusi tasarut
ismsaren ar a tt-id iks i wann t iran
ayyis ur sul ḥettajjan ɣila s umawwus
a tarigt ar a t-id ilkem tili fellas
a ḥaqqan han ddujal ka sul iqqaman
ass nna ɣ-d iffuɣ iggut ma ra nit awin
arraw ur sul ak igi kra waxxa turut (i)
ad ukan gisn turjut s akk a asin iflk
iɣ ur ifti s jjidu ikcem s lkarati
ass nna ɣ-d iffuɣ ig ak murran ar ittuf
ar ittal f ujllabi, aln f iɣumran (i)
ar iṭṭamẓ akccuḍ iskaṭṭiṭn s ufus
a ukan kkan ar ka iẓẓaḍ lefcuc f temɣarin
iɣ a ɣ tella tad iḥman ur a tent ikk
ula tifrax kra gisent is assallan (i)
wanna tent yurun ad ak sul ur isawal
iga zun d uccen d iffɣn ɣ ammas n ssuq (i)
ad aɣ isṭer Rebbi han kllu nuru tent
illa nit giɣ lɛib ar ten sul nsawal
immut umnay ira gis wayyis amawal
a tarigt ar tsiggil ma f ka ṭtarnt
iffuɣ akkʷ uccen tagant i ulli ferḥent
ila wuydi ɣ tmaḍunt ur a sul ittaɣ
lbab irẓa awk, iḥerj lQfel tasarut nes
a terẓm teggmi, bab nsent a tent ifeln
ya Latif, tugit a dderst a yy tnemmalat (i)
iga yyi Rwa aẓelmad, anrar ur ikeml (i)
a tilli nefern ay ad daɣ yiwurrin alim
ay illa uSkay lgid uccen illa ɣ ikerwan (i)
a tilli ḍeninin ad id itxyyar a tent icc
a tilli f lbayyuḍ a-n sul ira wawal
nega laɛḍuḍ, lqaḍi sselaḥn tirra nnaɣ
nḍuf ayda nu zud iɣ ten sul ur nessin
ar ukan gis kerzn ifllaḥen fissaɣ
iɣ nsawl ajllabi nnaɣ a-n ira wawal
a walayni ddel igguten a fllanɣ ilan
nekkis aydi ɣ lemndaf yakwi fllatenɣ
nega ṭabladt medden gan siti licarat (i)
a wanna d yusin aggun yiɛllem fellaɣ
isggawsen ay ad nega lɛaql f iferxan
ad yyik melin a baba melin aɣ inna tenɣ
iɣ ira kra ad iɣ iẓi melɣ asen ttarix
ay issan ma s ur igi lmelk amr winnaɣ
a ɣilli f tla terga cluḥ ad t iwalan
a willi nega d imazzaln a t awk iɛammarn
a walayni bziz inu as yyi t ikkis
nega lemskin netta gan xalis n wayyur
a belḥaK ra sul ibRRem axuti sellum
a wanna iwin ar igi nes, skerɣ-n sis akal
a yan imyaren luz ar sisen san attay
ira ad asen giɣ ɣ akudan ɣ immi tififelt
ad ur isellaḥ Rebbi giwn a lbḥur aman
imma asif daɣ a-n ttagum kra ḥaqqan a iqqur
iɣ idda Rebbi kra ar tt-id meskin iluḥ urrami
iflt uḥbib lli dars ifeltn warraw
ur a sul gis lɣerḍ ifel t-id awk lḥal
a ɣwad iɣwẓan anu g asn imik n ttisaɛ
a k ur iluḥ Rebbi gisen amr kyyin nit
a nufa dwa n tmaḍunt laɣ issḥeln
a ɣar ixwla uḍebib iɣ ra yyi sul icmmt
ikka t-in ya uzemz isker cikki fllanɣ
iɣal iz-d netta ḥaqqa ka dar asafar
a han aḍbib n terẓi ɣ Suss llan ukan
iɣal uḍebib is iga lɣafur rraḥim
is illa dwa n tamḍunt inu ɣ ufus nes
iɣ iga uḍbib an ibbi lmut netta fellas
ula ṭtalb iɣ ak iggul ɣar iɣ ak uriɣ
a ɣar lflus a mi giwen ukan itsutul
iɣ illa lḥerz lli d itluḥn ṭyyarat
ar aɣ itSug lbabbur ɣ ammas n waman
nikki bɛda ɣ akudan ar sers amneɣ
a hati kra ɣ bnadm xwlan ur ak issin
a is iga lɛilm n Rebbi kra ɣ yalla yan
Rebbi zayd i uggug i Icelḥiyen
a kullu sun igigilen aman
ad ur afen imḥsaden kra ran
as maqqar d imurig n teclḥit
ar asen skaren ḍdid a ur ilin
a yan iḥsadn mad akkʷ tiwit
Rebbi giɣ ten d umazzal f lɛin
nettan a iran ay-id ifk aman
iɣ ak ifka Rebbi aggurn kiwan
iɣ ak ikkes ur a k-id irḥem yan
Llah ard nettlɛab acku ferḥeɣ
ar aɣ itzayad Rebbi ɣ tifawt
ay llis riɣ a ten ka lkemɣ
a han ur gi taguḍi iɣ mmuteɣ
ay ak nfeld lɛizz i Iclḥiyen
ay nna ẓriɣ is iḍemɛ fellasen
ur akkʷ nkSud kra ad aɣ sul inɣ
a nufa-d nit anuḍ nekcem sers
a tagat d uzzal a gisen illan
a walaynni ddell iggut fellanɣ
a ḍufaɣ nit lbaḍel s tiṭ inu
ma mank rad skerɣ a ten lsaɣ
a manik rad aɣ ig ad fissaɣ
a dunnit yak ur a gis ɣamaɣ
a yuf ad felɣ lɛiz i icelḥin
a Rebba a laḥbab iɣ ka mmuteɣ
ar yyi tesllam ad aɣ terḥm
a yan itẓallan ad ur tallat
Rebbi ra k gen ɣ lɛiz iɣ temmut
ay ak nebi ɣ lhadit inna i aɣ
iɣ iẓẓul yan illa gisen lxir
aḥ a wak wak mlad is tellamt
a lixert s rrecwa d ismummuyen
a talla kra ɣilad ur ta mmutn
imma zun d nekkin iga akkʷ takawt
nekki lli ur iṭṭafn lgerc tama nu
ma s neɣwẓan i ḍdid iɣ ten nsawl
ɣar is ar ka smudaɣ taqqurt
ɣar is gitenɣ iggut wawal
imma Ssaḥt a lḥbab ur ta llint
a willi iḥercn ka da sawaleɣ
issin a kra tamazirt nnun
imma tin dar mdden han ḥerrant
a yuf ufyyac n tagant n yan
a lluz n kra iɣ t-id issli ccaɣt
ass nna awen inna kurhiɣ-k a winu
ar ad ak ḥerrun iggi n tasa nek
Rebbi naqS at iɣerdayen i Ssabt
a telli mgerɣ a mid itsutuln
a myya lmendaf mdiɣt ugint
amucc ur sul ira ad aɣ ten iṭṭay
aḥ inu ur igi-n adifɣ nniɣ t
a mutti zeɣ ɣin a wad ur ifaqn
a tafukt ay ad igern fellawn
a telkem twala wada ur iccin
ad issird ifasen dar tirmt
a ferḥ a lward uggug nek rSan
ur iderk yan a ten-id ixlu sul
ad izayd Rebbi tagerst i SSif
aɣ ig unẓar netta d lḥma yandd
Rebbi naqSat ɣ ṭṭemɛ a ur ilin

Lksida

[ssnfl | Snfl asagm]
Ifulki lêhdid iɣ dis ur imun zzerb
Wanna izrin han ur a ssar as imun lɣrêd
Lqqist ixef inu jlan aɣ ar aɣ ikkend
Ghar agwêdi nnad ɣliɣ iɣwi yyi wayyâd
Maɣ imlan is aɣ îhsad lkafer billah
Mnacek a nejla ɣ uhêwac ɣ Sus ula ɣ ccerg
Alliɣ darenɣ illa imikatin ɣ ljib
Nniɣ walabbud ad sisen zûraɣ lhîj
Inna ɣ ixassâ k lɛaqel ixassâ k usêlab
Ma trit lhîj is ka gik illa isîd
Awid ya ubbil neɣ di tiwi t alzêfag
Imma lhîj ajj at ar kiɣ ak illa ɣ lɣrêd
Neddu sɣaɣ ubbil nfeken gis ya leɛdad
Neg asent rradyu ula ssêbaɣa n lejdid
Nniɣ zud nekkin ur sul illi ɣ lɣerb
Yan anɣ ur issen meskin iɣ ar aneɣ ittemnid
Iɣ izêra ubbil izêr ijlubbay n lejdid
Iqqan d a yenna d ixef nnes luzir ayad
Ar neskar cciki iɣ nesûg ar nttelɛab
Namêz lbula s yan ufus rzêmɣ lbab
Sul neftu myya ɣ ugsar ula ɣ lfiraj
Lfayda ha lqudra n Rebbi ha ssibab
Inna lɛaqel inu riɣ a nmun ad nzêr leblad
Nzûr d lwalidayn ad aɣ imun lɣrêd
Neffuɣ agadir afella n lxemsa n ɣyyîd
Namêz aɣaras ihâhan ar neziggiz
Ur ak gitenɣ illa lxuf ula jju neksûd
Lkemɣ lhêncan nggez nzêr gis lêhujuj
Nzayden aman i lmutûr aɣ ur ihêrg
Nagwen ula lisâns ilemma ar nziggiz
Lfayda sidi Lemxtar Ccan nlkem tid
ur ak gis nebid acku illa gix zzerb
Ghar nezri tin ukan s iɣ lkemɣ lfiraj
Sellaɣ nit i ubbil zun ibaqqa iggig
Wis sa igenwan aɣ an siɣ ukan ttelɛab
Kkiɣ ya usega ikk tent ula rribab
jadarmiyya hâdern d mdden kullu munend
illa kra meskin ad didetenɣ ittensifîd
imik ha labilanês iga zud asemmîd
asin aɣ rkkit n sbîtar aɣ an neggiz
ɣar nelkem tin nniɣ nit lhâmdu lillah
lliɣ anɣ uten yat tassmi skdûn aɣ lbenj
ibid nit ukan udêbib ar aɣ ittemnid
iɣren i yan ufermliy inna asen serbid
lliɣ tin lkmen ar ten fellaɣ ittenbbah
innas keyyi han lxdemt nnek iga t ɣwad
sawal sis ar iɣ iffeɣ lɛaqel tawi tend
Izayd ilemma ufermli ar aɣ itteknad
ar anɣ isaqsa ɣ lexbar n Sus ula ccerg
inna aɣ manik iga litcin is ilûh amud?
Yak timitâc ur tent ihêrg usemmîd
Walli kra ɣ aɣ isaqsa sersɣ asen tend
Imik s imik ar neshitir ar neskdub
Ar anɣ imala litcin inna yyi mayad?
Nniɣ asen ur xliɣ iɣ tmalam aferzîz
Lfayda inna yasen awey at wad i udêbib
ḥan ur sul illi d ixef nnes ula ar nettmnid
Ar as nemala litcin innaɣ aferzîz
Lfayda asin aɣ nkcem ɣid neffuɣ d ɣid
Alliɣ nelkem dar leftîh inna yas ttêbib
Kref at ɣ ifassen tass mas idâren d jjenb
Ad ur faqen s iɣ a smussuɣ ar ittiwid
Itêlq fellatenɣ i lbûla zud ajeddig
Imik s imik neg lêhbaq issum aɣ lbenj
Isers d ilemma lamwas sersen d lmujud
Ar anɣ ittazu zun d iɣ a ttazun aɣâd
Mlays ira rad akkʷ giɣ skren leqddid
Walayni Rebbi yumer as iga yyi ssibab
Lhîl nqqen tirêziwin asin iyyid
Lbit n laxatâr nezri gis amer yyîd
Asin aɣ d s lbit imudân aɣ neggiz
Nufan gis mdden nig xemsin iɣ ur ndenb
Illa kra meskin ibbi yas udâr ad ula ɣwad
Illa kra meskin irêza ɣ ufus azelmâd
Ku yan d ikenna sas yumer mulana at ig
Illa kra izzri radyu bbin as ahêbûd
Aman d uzekkif as ukan iɛic ihêmd
Lmakla tujad ifek at Rebbi ɣar iccîd
Walayni meskin allen as tend ittemnid
Kaygat sêbâh izri fellasent ttêbib
Wanna ukan igan i ddwa ifek asen tid
Wanna ra yafûd leksut nnes ad i tujad
Ass n ljamɛ lliɣ ilkem dduhr ha lâhbab
Ku yan d lfamila nnes ikka yasend jjenb
Illa kra yusi d akkʷ ɣ ufus ad ulla ɣwad
Illa kra yiwin meskin adîl ula lluz
Illa kra meskin ur dars illi uhêbib
Ula lfamila man sis ittagan iqnêd
Izayd asen wattân lxuf iggi wayyâd
Illa kra inna s aldemsir ifta ddûr ad
Ur a smussun adâr ula afus ula jjenb
Ula aɣrûm ur as akkʷ izdâr at izzuguz
Ghar lêhlib ad as igan zud arraw n waɣâd
Walayni ɣikan ijra yaɣ ur igi lekdub
Ullah amk akkʷ nniɣ is ra sul nɣwi rribab
Ula ar sul nttidu f wakal ar nttelɛab
Walyni Rebbi iɛfa aɣ lhêmdu lillah
Mlawkan ufiɣ a nbid a sul nziggiz
Nsamêh i tûmubil berraɣ lbacklîd
Ula lmutûr ras neg ɣar adâr nefjjij

Rebbi zayd i uggug n iclḥiyn

[ssnfl | Snfl asagm]
Rebbi zayd i uggug n icelḥiyyn
a kullu sun igigiln aman
ad ur afn imḥsadn kra ran
a s mqqar d imurig n tcelḥit
ar asn skarn ḍḍid a ur ilin
a yan iḥsadn mad akkw tiwit
Rebbi giɣ-tn d umazzal f lɛin
nttan a iran a yyi-d ifk aman
iɣ ak ifka Rebbi gers kiwan
iɣ ak ikks ur ra k-id irḥem yan
ullah ard nettlɛab acku ferḥɣ
ar aɣ itziyyad Rebbi ɣ tifawt
ɣaylli s riɣ ad tn gaɣ nelkem-tn
a hann ir ginɣ taguḍi iɣ mmutɣ
yak nfel-d lɛezz i icelḥiyyn
aynna ẓriɣ is nḍemɣ fellasn
ur akkw nkSuḍ kra ad aɣ sul inɣ
a ḍufaɣ nit anuḍ nkcem sersn
takat d uzzal ad gisn illan
walaynni ddell iggut fellanɣ
ḍufaɣ nit lbaḍl s tiṭṭ inu
manik rad aɣ ig ad fissaɣ
a ddunit yak ur ra gis ɣamaɣ
yuf ad-d felɣ lɛezz i icelḥiyyn
irebbayt a laḥbab iɣ ka mmutɣ
ar iyyi tsellam ad aɣ trḥemm
a yan ittẓallan ad ur tallat
Rebbi ra k gin ɣ lɛizz iɣ tmmutm
yak nnbi ɣ lḥadit nnan
iɣ iẓẓul yan illa gis lxir
aḥḥ a wakwak mradd is tellamt
a lixert s rrecwa d ismummuyn
a talla kra ɣilad urta mmutn
imma zun d nkkin nga akkw tikiwt
nkkin lli ur iṭṭafn lgerc tama nu
mas nɣwẓan i ḍḍid iɣ-t nsawl
ɣar is ka smuttulɣ taqqurt

Ur nsamḥ i Bariz

[ssnfl | Snfl asagm]
Ur nsâmêh i Bariz, ur nsâmêh i ḍinor
ula Beljika, iwin lahêbab lli darnɣ …
I rebbi amt a tilifun rar yyid awal …
A ndâlb i walli f njla a yyid lkemen…
Imma ladris lli yyi ifka haqqan dêrn aɣ….
Iɣ ukan d itenɣ iggawr, ijmɛa d itenɣ…
Bennaqs n têmɛ, ula kra ra yyid awin…
Allah ukbar a winu, izerb umuddu nnun
Ur nsâmêh i têyyara tga yyi zud ukan
Lmisan, wanna gis iftan, ur ad urrin
Ad ukan zêrɣ kra ar ix ten tusi, dêrɣ akkʷ
I mRebbi s yan ukan ijlan, a tid irar
Ghass lli ɣd ukan nekka Jradâ, kad allaɣ
A s umarg ukan n lahêbab, a lli gisent
I mRebbi a Clûh ukan n Jradâ, a kun dawmen
Yan ixdmen ɣ laɣar ula luzinat
Ur nsâmêh i Bariz, ur nsâmêh i ḍinord
Ar ukan tallat a izêri inu zud lɛin
A lliɣ ur nufi willi nra a d isen gawrɣ
Ur ak nesmîh a têmɛa, bdân yyi d itun
Âh yan mi idda wins, ur a ten zêrran
Meqqar as d ittazn, kra igat ass, adînar
Iɣ ukan d is ur iggawr, ur a ten hemmun
Ur nsâmêh i Bariz, ur nsamêh i ḍinor
ula Beljika, iwin lahêbab lli darnɣ
A yan ismun Rebbi d uhêbib lli d imun
Meqqar iswa ɣar aman ur ad allan
A han lefraq, axuti, iga zud lmut
A yuf ak yut kra s rsâs, netta d lmut
Iɣ ifka afus inna awen, Llah ihnnik
Ur nsâmêh i Bariz, ur sâmhêɣ i ḍinor
Llah ar d ak idêr ils nnek, ibadl llun
Iflt-id zud igigil, tasa hêrgnt as
A tamunt n f Rebbi tuf Sus ula Azaɣar
Anwwac d umhêsad, ur gis issugr yat
A tamunt n tmɛ, a kkûz ussan a gisent
A yan ibdâ Rebbi d uhêbib nna d imun
A ukan isêbr bezziz, ar-d asent-id irar
Ur nsâmêh i Bariz, ur nsâmêh i ḍinor
ula Beljika, iwin lahêbab lli darnɣ
A taggugt a Bariz, rja illa g itun….
Ad ukan daɣ kwtiɣ lahêbab lli g itun…
A wi-lli k yusin a ssiɛr, ula ddîd nnaɣ…
Inna ɣ nehdêr, mund akkʷ fella, gabeln aɣ…
Imma yan srɣ ur ifrhên, ur yyi hemmin
A Llah ur ta lkemɣ, ula ar sisen siggilaɣ
Nga zun d lɛanber, liɣ nit atig rsîɣ
A wanna iran isafarn, ar yyid issaɣ…
Lmaɣarba, ra kun daɣ nussâ s imi naɣ
Mmaɣ at f lmahîbba, ula kemm a ttifaq
Ku yan gitun ad ur ittu ɣin ɣ ilul
Ku yan gitun ad ur nâkrn arraw nnes
Wanna ur ittâfen darsen, manit iran ?
Lxarij, han ur idum, ira t akkʷ neffuɣ
Wanna ur ittâfen darsen, mani t iran ?
Meqqar a nessa ɣ tmazirt inu ɣar aman
Ufen tini d lluz n Swis, ula Alima
i mRebbi a Lmaɣrib, a yyi giwen ur ihêrm aman
Ad ukan ditun nggawr ar ass an nemmut

Tissfifin

[ssnfl | Snfl asagm]
 • Uznɣ tbrat
 • Ur nsamḥ i Bariz
 • Umɣ s rbbi
 • Wanna ur issen i ḍrb
 • Rbbi zayd i uggug n iclḥiyn
 • Mqqar ukan allaɣ
 • Lḥub immim iga daɣ win ljdid
 • Lḥij
 • Lḥenna
 • Lkṣida
 • I rbbi a lwarḍ
 • Buttaks
 • Awi sslam
 • Aṭṭan ay ga uḥbib
 • Alla iεawn a yan igan mammi tid niɣ
 • Aḥbib inu mad trit
 • Aggurn
 • Ad ur tallat ar allaɣ
 • Ad amenɣ s rbbi
 • Awinnaɣ luḥat id ifasn
 • A walli nra ɣ lqqlb

Lmut nns

[ssnfl | Snfl asagm]

Immut unaẓuṛ amaziɣ Lḥajj Muḥmmad Ajaḥud ɣ 11 nuwanbir n 1989, d mqqar immut unaẓuṛ albnsir, iggut ugdud lli iḍfṛn amarg nns, iṭṭaf agdud ɣ ugns ula ɣ bṛṛa n tmazirt nnɣ. ttuskarn as ula kigan n ismɣrn slawan akk sg tmsmunin. iga yan unaẓuṛ amaddur s umarg nns iẓiln ɣ llan wammakn ggutnin lliɣ ur ifl igr ula imrsi f ur isawl.

Ẓṛ uggar

[ssnfl | Snfl asagm]

Izdayn n bṛṛa

[ssnfl | Snfl asagm]

isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]
 1. (s tifinaɣ) Akttaw wis 31 n tmttant n rrays Muḥammad Albnsir- Akal Press