Ssinima tamaziɣt

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ssinima tamaziɣt tga ssinima da isawwaln s tutlayin timaziɣin. Tuddma (lbidaya) n ssinima tamaziɣt tlla g usggas n 1934 s usaru (lfilm) n Iṭṭu, asaru ad ad akk izwarn is d iffaɣ s tutlayt tamaziɣt, ar isawwal s tantala taclḥit, asulf n usaru ad illa g idrarn n Waṭlas mqqurn, imssufaɣ ns gantn Jun Binwa Livi, Maṛi Ipctayn d Ɛbdllah Aglawwu (nɣ Ssi Ɛbdllah Glawi). Asaru ad iga tayafut n umyawas ingr ifṛanṣiṣn d imaziɣn n Lmɣrib [1][2][3].

Ssinima taclḥit[ssnfl | Snfl asagm]

Tuddma nɣ lbidaya n ssinima tamaziɣt ɣ tmazirt n Sus tlla ɣ usggwas n 1934 s usaru (nɣ lfilm) lli akk izwarn n tutlayt taclḥit ad t igan d lfilm n "Iṭṭu", iffaɣ d lfilm ad s umyawas n imaziɣn d iṛumin, Mari Ipctayn d Jun Binwa Livi [4][5][6], ittuṣwwaṛ lfilm ad ɣ tmdint n Taliwin d tsgiwin nns. Ilmma ɣ usggas n 1989 iffaɣ d lfilm n " Tamɣart n Wurɣ " lli d issufɣ ssi Ḥasan Bizikarn (iḍfaṛ t lfilm n tgigilt ɣ usggas n 1993), awsn gis kigan n inaẓurn imaziɣn. Isawl d ifilm ad f kigan n tɣawsiwin gisn tamagit d wakal d waddur. Iḍfar t nit ɣ usggwas n 1992 film lli akk ittawssan ɣ ssinima taclḥit d tamaziɣt, ad t igan lfilm n " Bu-tfunast " lli d issnkrn yat tgrawla imqqurn ɣ ssinima tamaziɣt s umyawas n ssi Muḥammad Abaɛmran d ssi Ḥasan Ibuka. Iḍfart ula ntta lfilm n " Gar Timɣarin ", ɛad ad ackin kigan n laflam yaḍni.

Talgamt n ifilmn imzwura[ssnfl | Snfl asagm]

 • film iṭṭu-1934
 • film tamɣart wurɣ-1991
 • film tassast-1992
 • film butfunast-1994
 • film tihya-1994
 • film tagigilt -1994
 • film tudrt n reqya-1995
 • film taẓit n wanɣa-1995
 • film ɣassa dunit azkka lixrt-1995
 • film tiyyti waḍan-1996
 • film Taguḍi-1996
 • film tamurɣi d ugḍiḍ-1996
 • film tagmart ismḍal-1997
 • film illis n tmazirt-1997
 • film yat urtrwas yat-1997
 • film imzwag-1997
 • film muker-1998
 • film ajmil lɣerḍ-1998
 • film ran kullu dunit-1999
 • film kabran hmad-1999
 • film tirrugza
 • film bigs abggas
 • film taslit ijlan
 • film agelzzim ɣ tafukt
 • film imuran-1999

Imssufaɣ[ssnfl | Snfl asagm]

 • Ɛbd Alɛziz u Ssayḥ
 • Yuba Abrka
 • Aḥmad Badduj
 • Aḥmad Baydu
 • Ḥasan Aɛnṭri
 • Faṭma Bubdi
 • Alḥsin Buzarn
 • Ɛbdllah Dari
 • Ibrahim Alckiri
 • Ɛbdllah Alizni
 • Ɛbdllah Alɛbdawy
 • Muḥammad Mrnic
 • Ɛbdllah Frkus
 • Bualmzɣi
 • Mrim Bkir
 • Msɛud Bukrn
 • Mṣṭafa Acawr
 • Aḥmad Abu Rwa
 • Sɛid Alslimani
 • Sɛid Baḥus
 • Ḥamid Qbabi ...

Ismdayn[ssnfl | Snfl asagm]

 • Lḥusin Brdawz
 • Ɛabdllaṭif Ɛaṭif
 • Faṭma Bucan
 • Muḥammad Abɛmran
 • Racid Aslal
 • Lḥusin Iburka
 • Xadija Amẓyan
 • Mṣṭafa Alṣɣir
 • Mbark Alɛṭac
 • Lḥsn Srḥan
 • Lḥusin Faḍl
 • Lḥsn Cawcaw
 • Muḥammad Qimrun
 • Alɛrbi Alhdaj
 • Alsɛdya Abaɛqil
 • Faṭma Bikrkar
 • Faṭma Juṭan
 • Aḥmad Aznak
 • Alzahya Alzahiri
 • Aḥmad Ntama
 • Kbira Albrduz
 • Lḥusin Faḍl
 • Ibrahim asli
 • Lḥusin Ayt Alqrci
 • Lḥsn Mɣimimi
 • Rabiɛa Tazrart
 • Yasin Bn Kaml
 • Ḥamid Actuk
 • Ḥasan Buɛcra
 • Faṭma Bawji
 • Ḥasan Axraz
 • Muḥammad Budrq
 • Aḥmad Ɛuynti
 • Xadija Anḍam
 • Lḥsn Hrmuc
 • Lḥsn Aktir
 • Nziha Tacnuyt
 • Ṣabir Ḥmraṣ
 • Lḥsn Bujwa
 • Siham Bujari
 • Lḥsn Ijaran
 • Alṭib Aqdim Almzuḍi
 • Ḥasan Alɛliwi
 • Muḥammad Awraɣ
 • Ɛbdllah Xniba
 • Saɛid Wardas
 • Sana Nayt Awɛdit
 • Faṭma Bucan
 • Rabiɛa Brkniz
 • Amina Asusi
 • Turiya Buhali
 • Muḥammad Alɛṭari
 • Ibrahim Almudn
 • Ibrahim Ḥmata ...

Inmuggarn[ssnfl | Snfl asagm]

Laflam lli d fuɣnin dat 2012[7][ssnfl | Snfl asagm]

 • Agdig tamurɣi-1
 • Agdig tamorɣi-2
 • Ad ka iṣbar Yan
 • Akniwin
 • Asggʷas ambarki
 • Ass Mqqurn
 • Assad dunit, azkka lixrt (aujourd'hui la vie, demain l'au-delà)
 • Awal Yaḍnin
 • Bigigi biɣgik
 • Butfunast d 40 imxxarn-1
 • Butfunast d 40 imxxarn-2
 • Butfunast d 40 imxxarn-3
 • Faḍma Yaḍni
 • Illis n tmazirt
 • Ɣir cuwr i taḍṣa
 • Imzwag-1
 • Imzwag-2
 • Imzwag-3
 • Ass mqqurn ɣ tmazirt
 • Taguḍi
 • Tassast
 • Tihya (tudrt n Tabaɛmrant)
 • Tislit Ijlan-1
 • Tislit Ijlan-2
 • Tiyiti n waḍan
 • Tagumart Ismḍal

Ssinima tarifit[ssnfl | Snfl asagm]

Ssinima taẓayyit[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ Dzayr[ssnfl | Snfl asagm]

Ssinima taqbaylit[ssnfl | Snfl asagm]

Irim amzwaru n lfilm aqbayli tkka-tt-inn ɣ isggwasn imzwura n tasimant (1965), Bugrmuh ɣ yan uḍṛiṣ n Malk Haddad issḍṛu asaru anammas amzwaru n taqbaylit s uzwl n « Comme une âme » (Zund kra n uɣyul) , macc ur jju d nttat ad iffɣn s tifawt n ddunit. Iqqan aɣ-d ad nqql ar asggwas 1996 fad ad nẓṛ lfilm lli akk izwarn n tqbaylit. Isrs-d Bugrmuh ssinaryu n « La colline oubliée » zɣ 1968.

Imssufaɣ[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ tmazirt n Lqbayl, kraḍ isinyastiyn ad iskrn tiɣuriwin inafllatn n tasinimatuɣrafit d nttni ad igan igjda n tamsksalt tanaẓuṛt d tamɣnast. Ad tn igan d:

 • Ɛabdrrahman Bugrmuh
 • Bqasm Hadjadj
 • Ɛazzdin Mddur

Ssinima tacawit[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ Tuns[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ Libya[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ Tigzirin tiknariyin[ssnfl | Snfl asagm]

Ẓṛ uggar :[ssnfl | Snfl asagm]

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

 1. Asaru n iṭṭu g Youtube :https://www.youtube.com/watch?v=VhP_gNSNGIk
 2. Asaru n i ṭṭu g wikipidya tafṛansist : https://fr.wikipedia.org/wiki/Itto
 3. (fr) Asaru n iṭṭu g Medfilm : https://medfilm.unistra.fr/wiki/Itto
 4. https://www.tighirtnews.com/?p=412
 5. iṭṭu ɣ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=VhP_gNSNGIk
 6. https://web.facebook.com/watch/?v=1262028170875683
 7. Aha kullu lfilmat lli d fuɣnin s taclḥit - Multimania.com