Sus

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Hann tasna n udɣar amzray d tamazirt n Sus ad tga xta ! Amma tasna isawaln f tsga n Sus-Masst lli igan yat zɣ tsgiwin n Lmɣrib ha tt xtad ad-t igan.


Takarḍa n tmazirt n Sus.

Tga Tmazirt n Sus (s tfinaɣ: ⵙⵓⵙ, s taɛrabt: سوس, s tfransist: Souss) yat tsga bahra istawhmman ɣ tgldit n Lmɣrib, slawan akkʷ s umzruy, tadlsa d trakalt nns, tbḍa f snat tsgiwin Sus-Masst d Glmim-Asif Nun. Ayt sus gan iclḥiyn ar sawaln tutlayt taclḥit. Tettussan tsga ad bahra s taddagt n wargan lli gis illan, ur tlli ɣ awd mani yaḍn. Tg ula udɣar nna ɣ bdan imnkad (empires) mqqurnin zun d Imrabḍn, Imwaḥḥidn, Isɛdiyn d tgldit n Tẓrwalt dɣ nttat.

Tga Sus yat tsga nna ɣ tlla tfllaḥt iggutn, ilin gis tugt n tmssntay, tettussan s tamallayt ɣ tgldit n Lmɣrib. Tamaẓunt nns tga tt tmdint n Ugadir, tg tamdint lli akkʷ gis imqqurn d nttat ad yusin tadamsa n tmazirt n Sus. Ilin daɣ timdinin yaḍnin zun d Tiznit, Tarudant, Ayt Mllul, Inzggan, Ayt Baha, Byugra, Tafrawt, Ifni, Ṭaṭa, atg.

Tarakalt

[ssnfl | Snfl asagm]

Sus tga yat tmazirt nɣ tasga illan ɣ unẓul utrim n tgldit n Lmɣrib. Tg tasga nna ɣ illa uṭṭun akkʷ imqqurn n imssiwln s tutlayin timaziɣin ɣ tgldit. Tutlayt nnsn tga taclḥit.

Ɣ tmazirt ad ar nttafa idrarn n Waṭlas Mqqurn ɣ ugafay nns d idrarn n waṭlas mẓẓiyn ɣ tuẓẓumt nns. Adrar lli akkʷ gis imqqurn iga tt adrar n Sirwa lli illan gr aṭlas mqqurn d way mẓẓiyn. Ar tlkkm tiɣzi nns uggar n 3 304 m. Ar gis zrayn yan wasif bahra ittussan att igan Asif n Sus.

Timdinin nns imqqurn gan tn Tiznit, Tarudant, Ayt Mllul, Inzggan, Ayt Baha, Byugra, Tafrawt, Ifni, Ṭaṭa, Wlad tayma, Bizakarn, Masst, Taliwin ... Tg Agadir tamaẓunt nns

Iwtta imzrayn

[ssnfl | Snfl asagm]
Tiqbilin tisusiyin ḍaṛt urggig nnsnt tigira n tasut tiss 19.

Ar ttglamn id bu umzruy n uzmz amuslm Sus mas tga Tamazirt n Igizuln, nẓḍaṛ ad nini mas fkan i udɣar arakal yat taskta tanfgant, mayad isnamk mas d Sus tga tamazirt n Igizuln.[1] Isnml Ɛabdlwaḥd Almuṛṛakuci tamazirt n Sus ḍaṛt ma f isawl f Mṛṛakc, inna: « Mṛṛakc ad akkʷ iggʷran ɣ tmdinin mqqurnin n Lmɣrib nna gis ittussann, d ur tlli kra n tmdint yaḍn ḍaṛat nns ittubdarn nna ɣ rad tili tɣrma, abla kra n tmdinin mẓẓinin ɣ Sus Al Aqṣa. Tlla yat tmdint mẓẓin ism as Tarudant, nna igan tamaẓunt n Sus, d nna ɣ ttmunan imzdaɣn nns (imzdaɣn n Sus zɛma) d yat tmdint mẓẓin ism as Zujundar, nna illan ɣ iggi n uẓṛf, tettuzdaɣ zdar willi swurrin ɣ usufɣ n ma illan ɣ uzara ann, amma ɣ tmazirt n Igizuln, yat tmdint igan tamaẓunt nnsn tga s yism Lkest. Ɣ tmazirt n Lmṭa, yat tmdint yaḍn ism as ɣd nttat Lmṭa, timdinin ad llant ḍaṛat n Mṛṛakc, s ma iẓlin s Tarudant d Zujundar, kcmɣ sisnt d ssnɣ tnt, is akkʷ sul ssnɣ inmudda d itjjarn d wiyyaḍ, slawant akkʷ tmdint n yizaran ittussann ddu yism n Zujundar, amma tmdint n Igizuln d tin Lmṭa, middn n idɣarn ann ka d tnt ittkkan. »[2]

Timdinin mẓẓinin ittubdarn zdar AlmuṛṛakuciTarudant ar Lmṭa ttussann ɣassa ddu yism n Sus, acku inna : « Timdinin timẓyanin n Sus Al Aqṣa, ɣ tilawt, Al Yaɛqubi ɣ tasut tiss IX iskr ɣ Sus Al Aqṣa d tamdint zun d ukan tmdinin n Tamdult d Masst. Kkant tt inn tmdinin ad zɣ tmdinin tixatarin n Sus. Nniɣ: Amma Tamdult, ur sul tsul ɣassa, d Masst nttat tsul da ttimɣur. Dɣya siɣ isbuɣla Al Yaɛqubi tannayt nns inna: " d Sus tlla ɣ ḍaṛat n udrar n Drn, ad t igan d Waṭlas Mqqurn, d ar itthyyu ɣ Nul Lmṭa ɣ d ttbddu tmnaḍt taṣḥrawit ».[3][4] Ayad irwas tannayt n Al Bakri ɣ tasut tiss XI, lli ittglamn Sus s tmnaḍt illan ḍaṛat n udrar n Drn bac ad thyyu ɣ Nul Lmṭa, nna ɣ tbddu tnzruft.[3]

Tiqbilin tisusiyin ɣ uzmz n Aḥmad Almanṣur Addahbi ɣ 1580

Ibn Xaldun ntta ar ittglam Sus Al Aqṣa zun d kullu ma illan ḍaṛat n Mṛṛakc, nna ɣ tlla Trudant d Ifran d ar tthyyu ɣ ugmmuḍ ɣ unafar n Dra, ar gis izray asif n Sus ar yill.[5] Asnml ad ad bahra nttafa ɣ uzmz n imariniyn zun d adɣar n twalit n irgayn, Imariniyn nttni yadlli bḍan Lmɣrib f smmust tmnaḍin n twalit n irgayn. Tawalit ad ad nttafa ula ɣ uzmz asɛdi. Sin isugam ad ittsddidn i usnml ad; amzwaru iga t Aglam n Tfriqt, nna ɣ ittinni bab nns Ḥasan Al Wazzan: « Rad salaɣ ɣilad tasga n Sus, lli illan ḍaṛat n Waṭlas, ɣ iffus, mnid n tmazirt n Iḥaḥan, ifttun ɣ tagut zɣ yill, d itthyyun ɣ iffus ɣ umlal n tnzruft, ɣ iẓẓlmḍ llan idrarn n Waṭlas. Ɣ ugmmuḍ, ar uɣbalu n wasif n Sus, nna ɣ d tiwi tsga ad ism nns »[6]. S ma iẓlin s usagm wiss sin: Asggaz n twalit n irgayn n Aḥmad Almanṣur Addahbi, ittussann ddu yism n « Diwan n tqbilin n Sus »[7], ar gis nttafa ismawn n tqbilin tisusiyin ittussan ɣ uzmz ann. Ittusmras ism n "Sus" bac ad sis snamkn adɣar ittusnmln s isugam nna nbdr zɣ tuddma n uzmz aɛalawi ar ɣassa, ad t igan d udɣar illan ḍaṛat n Waṭlas Mqqurn ɣ iffus ar tnzruft d zɣ yill aṭlanti ar asif n Dra ɣ ugmmuḍ.

Ɣ udlis n Sus Al Ɛalima n bab nns Muḥmmad Lmuxtar Asusi, ar ittsnml Sus ɣmk ad: « [...] Ar nttɛni s Sus aylli illan gr waddarn n iffus n Drn ar tnzruft, zɣ Wad Nun d tqbilin nns Tkna d Rakaybat d wiyyaḍ ar tsgiwin n Ṭaṭa d Sktana. »[8]

Amzruy

[ssnfl | Snfl asagm]

Yan ccarij nna ɣ llan kigan d waman ad iskrn ɣ Sus yat zɣ tsgiwin lli akkʷ iblsn ɣ tgldit n Lmɣrib tasutin f tasutin ayad. Ittussan ɣ mad idrusn zɣ tasut tis yat d mrawt s tadlsa nns d usifḍ n sskkʷaṛ. Azmz n wurɣ n tmazirt n Sus tlla ɣ jwayh n tasut tis sa d mraw ɣ uzmz n tagldit n Taẓrwalt, tkka tt inn ɣ uzmz ann tga tmazirt n Sus yat tmazirt istaqlan s yixf nns d tstaɣlla ɣ akud ann tasbbabt n wassay aṣḥrawi n wurɣ d uznz n sskkar i isbbabn ibrṭqqizn, ihulanḍiyn d inglizn. Ammas n tsbbabt n bṛṛa ɣ akud ann ikka tt inn ɣ Ugadir, yat tamdint illan ɣ iggi wasif n sus s kra n 10 id kilomitr[9].

Tutlayt

[ssnfl | Snfl asagm]
Imgradn lli sis iẓlin : Tutlayt Taclḥit
Tigrawin n tmazirt n Lmɣrib nna ɣ ttuysawaln Taclḥit dar uggar n uzgn n middn.

Ar sawaln isusiyn s taclḥit lli igan yat tutlayt tamaziɣt illan ɣ tamazirt n lmɣrib, middn li sis isawaln gan Iclḥiyn. nttat ad igan tutlayt tamaziɣt tamzwarut ɣ wuṭṭun n imssiwln d tiriwt n udɣar arakal nna tumẓ, llan uggar gr 8 ar 10 id mlyun ar sis sawaln.

Tettusawal Tclḥiyt ɣ Sus, Iḥaḥan, Lḥuz n Mrrakc d kra n tsggʷin yaḍnin asn d iwalan. Tumẓ tutlayt taclḥit zɣ Taṣṣurt ɣ ugafa ar Aglmim ɣ unẓul ar Warzazat ɣ ugmuḍ. Mac ar tin ntafa tlla ula ɣ timdinin mqqurnin n lmɣrib zun d Tigmmi Tumlilt, d Rṛbaṭ d Sla.

Tkattin taclḥit ar tt taran s uskkil aɛrab nɣd alatini, ilin tugt n arratn s tclḥit s uskkil aɛrab. Ɣ isggʷasn ad ggʷranin isfɣ usinag agldan n tussna tamaziɣt anaw amaynu n tifinaɣ ar as tinin Neo-Tifinaɣ ntat ɣila as tt taran willi as ssnin. Mqqar twuri lli d iskr usinag agldan, agmmay alatini d waɛrab ad akk iggutn slawan ɣ lWib d wantirnit.

Taclḥit kcmn tt iwaliwn n taɛrabt mac nttat ad igan tutlayt tamaziɣt nna idrus is as kcmt iwaliwn iɛrabn, urd zun d taqbaylit d tarifit d tutlayin timaziɣin yaḍnin ..., nẓḍar ad nini mas d nttat ad igan tutlayt tamaziɣt nna akkʷ iṭṭafn uṭṭun imqqurn n iwaliwn iẓuran ɣ tmaziɣt, zun d amdya d izwiln nna illan sul ɣ wawal aclḥi ar ɣassa. Ɣayn ad yujjan tutlayin timaziɣin yaḍnin atn usin zɣ taclḥit afad ad tn skcmn s wawal nsn.

Imzdaɣ

[ssnfl | Snfl asagm]
Agadir, tamdint akk imqqurn ɣ Sus

Ayt sus gan yan ugdud zɣ igdudn iclḥiyn imaziɣn[10].

Timdinin tisusiyin

[ssnfl | Snfl asagm]

Tiqbilin tisusiyin

[ssnfl | Snfl asagm]
 • Laxṣaṣ
 • Idagarsmuk
 • Idakwaran
 • Idakwakmar
 • Idaw Amḥmd
 • Idaw Baɛqil
 • Idaw Brahim
 • Idaw Blal
 • Idaw Buzya
 • Idaw Tinst
 • Idaw Zal
 • Idaw Zdut
 • Idaw Zdaɣ
 • Idaw Zkri
 • Idaw Ziki
 • Idaw Smlal
 • Idaw Finis
 • Idaw Ktir
 • Idaw Knsus
 • Idaw Gniḍif
 • Idaw Ltit
 • Idaw Martin
 • Idaw Mnu
 • Idaw Niḍif
 • Arɣn
 • Actukn
 • Aksimn
 • Amanuz
 • Ammln
 • Alanṣaṣ
 • Wlad Jlal
 • Wlad Mimun
 • Wlad Yaḥya
 • Awnayn
 • Ibrkakn
 • Ayt Aḥmad
 • Ayt Alḥsn
 • Ayt Alxms
 • Ayt Alrxa
 • Ayt Alsaḥl
 • Ayt Almɛdr
 • Ayt Alnṣ
 • Ayt Awɣan
 • Ayt Awfra
 • Ayt Awqa
 • Ayt Awkadir
 • Ayt Awkrḍ
 • Ayt Awklw
 • Ayt Awmribṭ
 • Ayt Ifran
 • Ayt Ikas
 • Ayt Ilukan
 • Ayt Baɛmran
 • Ayt Baha
 • Ayt Baha Awmlal
 • Ayt Brayyim
 • Ayt Bubkr
 • Ayt Buɛṭa
 • Ayt Bunuḥ
 • Ayt Bwalṭib
 • Ayt Trudant
 • Ayt Tidli
 • Ayt Tiznit
 • Ayt Tifawt
 • Ayt Tikni
 • Ayt Zkri
 • Ayt Jrar
 • Ayt Jml
 • Ayt Aḥmd
 • Ayt Ḥrbil
 • Ayt Smik
 • Ayt Ṣwab
 • Ayt Ɛbdallah
 • Ayt Ɛbdallah Awsɛid
 • Ayt Ɛtman
 • Ayt Ɛli Waɛla
 • Ayt Ɛmirt
 • Ayt Ɛin
 • Ayt Falas
 • Ayt Masst
 • Ayt Mẓal
 • Ayt Musa
 • Ayt Musa Awɛli
 • Ayt Milk
 • Ayt Wadrim
 • Ayt Warḥu
 • Ayt Wasa
 • Ayt Wasu
 • Ayt Wafqa
 • Ayt Walyaḍ
 • Ayt Wikman
 • Ayt Yḥya
 • Ixulan
 • Iduska Izdar
 • Iduska n uflla
 • Irḥḥaln
 • Iznagn
 • Isaffn
 • Isakn
 • Isktan
 • Ismukn
 • Isndaln
 • Issi
 • Iṣbuya
 • Iɣcan
 • Iɣir Mluln
 • Ikunan
 • Ikunka
 • Ilaln
 • Iliɣ
 • Imjjaḍ
 • Imstitn
 • Imskin
 • Imcgigiln
 • Imntagn
 • Induzal
 • Ihrkitn
 • Iwaziwin
 • Bizakarn
 • Taẓrwalt
 • Tasrirt
 • Taskdlt
 • Taṣdmit
 • Taṭawin
 • Taɣjijt
 • Tafndilt
 • Takmut
 • Takna
 • Tamnart
 • Tudma
 • Tucka
 • Tuflɛzt
 • Tikiwin
 • Tiyuwt
 • Alxnafif
 • Aldu Drar
 • Izwafiḍn
 • Imi n ugadir (Fm lḥṣn)
 • Qṣur Ṭaṭa
 • Alqliɛat
 • Kṭiwt
 • Alknasis
 • Mzdakn
 • Lmnabha
 • Mir llft
 • Huwwara
 • Turkuz
 • Tafrawt
 • Tafrawt lmulud
 • Ilɣ
 • Anmalus
 • Mrayt
 • Ayt Mnṣur

Tiwlafin

[ssnfl | Snfl asagm]
Tagzzumt ad txwa ur gis illi yat d ur gis ittyura amya, Aws ɣ tirra n tgzzumt ad ! Manmk a rad skrɣ ?

Udmawn

[ssnfl | Snfl asagm]

Uggar

[ssnfl | Snfl asagm]

Imlan yaḍnin

[ssnfl | Snfl asagm]

Idlisn

[ssnfl | Snfl asagm]
Tagzzumt ad txwa ur gis illi yat d ur gis ittyura amya, Aws ɣ tirra n tgzzumt ad ! Manmk a rad skrɣ ?

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]
 1. Muqaddima - Ibn Khaldoun
 2. Abdelwahid al-Marrakushi, Al-mu'jib fi talkhis akhbar ahl al-Maghrib
 3. 3,0 et 3,1 الشعر العربي في سوس بين الاتباع والإبداع: خلال القرن العشرين
 4. مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر
 5. مساهمة في دراسة تاريخ علاقة الدولة بالجهة : مونوغرافية سوس
 6. معلمة المغرب: قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقص
 7. ديوان قبائل سوس: في عهد السلطان احمد المنصور
 8. المعسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم وأصدقائهم 1-21 سوس العالمة
 9. ( fr ) Wikimazigh.com - L'histoire de Souss
 10. Tribus de Souss - 16 uktubr 2010