Sus

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Hann tasna n adɣar amzray d tamazirt n Sus ad tga xta ! Amma tasna isawaln f tasga n Sus-Massa lli igan yat zɣ tsgiwin n Lmɣrib hat xtad ad-t igan.


Tiqbilin tisusiyin ɣ uzmz n Aḥmad Almanṣur Addahbi ɣ 1580

Tga Tamazirt n Sus (s tfinaɣ: ⵙⵓⵙ, s taɛrabt: سوس, s tfransist: Souss) yat tasga bahra istawhman ɣ tgldit n Lmɣrib, slawan akkʷ s umzruy, tadlsa d tarakalt nns, tbḍa f snat tsgiwin Sus-Massa d Glmim-Asif Nun. Ayt sus gan iclḥiyn ar sawaln tutlayt taclḥit. Tettussan tasga ad bahra s taddagt n wargan lli gis illan d ur illin ɣ tta mani yaḍn. Tg ula udɣar nna ɣ bdan imbraṭuryat mqqurnin zun d Imrabḍn, Imwaḥḥidn, Isɛdiyn d ula tagldit n Taẓrwalt.

Tga Sus yat tsga nna ɣ tlla lfilaḥa iggutn, ilin gis tugt n carikat, tettussan s tamallayt ɣ tgldit n Lmɣrib. Tamaẓunt nns tga-tt tmdint n Ugadir, tg tamdint lli akkʷ gis imqqurn d nttat ad yusin tadamsa n tmazirt n Sus. Ilin daɣ timdinin yaḍnin zun d Tiznit, Tarudant, Ayt Mllul, Inzggan, Ayt Baha, Byugra, Tafrawt, Ifni, Ṭaṭa ...

Tarakalt[ssnfl | Snfl asagm]

Sus tga yat tmazirt nɣ tsga illan ɣ unẓul utrim n tgldit n Lmɣrib. Tg tasga nna ɣ illa uṭṭun akkʷ imqqurn n imsawaln s tutlayin timaziɣin ɣ tgldit. Tutlayt nnsn tga taclḥit.

Ɣ tmazirt ad ar nttafa idrarn n waṭlas mqqurn ɣ ugafa nns d idrarn n waṭlas mẓẓiyn ɣ tuẓẓumt nns. Adrar lli akkʷ gis imqqurn iga tt adrar n Sirwa lli illan gr aṭlas mqqurn d way mẓẓiyn. Ar tlkkm tiɣzi nns uggar n 3 304 m. Ar gis zrayn yan wasif bahra ittussan att igan Asif n Sus.

Timdinin nns imqqurn gan-tn Tiznit, Tarudant, Ayt Mllul, Inzggan, Ayt Baha, Byugra, Tafrawt, Ifni, Ṭaṭa, Wlad tayma, Bizakarn, Massa, Taliwin ... Tg Agadir tamaẓunt nns

Amzruy[ssnfl | Snfl asagm]

Yan ccarij nna ɣ llan kigan d waman ad iskrn ɣ Sus yat zɣ tsgiwin lli akkʷ iblsn ɣ tgldit n Lmɣrib tasutin f tasutin ayad. Ittussan ɣ mad idrusn zɣ tasut tis-yan d mraw s tadlsa nns d usifḍ n sskkar. Azmz n wurɣ n tmazirt n Sus tlla ɣ jwayh n tasut tis-sa d mraw ɣ uzmz n tagldit n Taẓrwalt, tkka-tt-inn ɣ uzmz ann tga tmazirt n Sus yat tmazirt istaqlan s yixf nns d tstaɣlla ɣ-akud-ann tasbbabt n wassay aṣḥrawi n wurɣ d uznz n sskkar i isbbabn ibrṭqqizn, ihulanḍiyn d inglizn. Ammas n tsbbabt n bṛṛa ɣ-akud-ann ikka-tt-inn ɣ Ugadir, yat tamdint illan ɣ iggi wasif n sus s kra n 10 id kilomitr[1].

Tutlayt[ssnfl | Snfl asagm]

Crystal Clear app kdict.png Imgradn lli sis iẓlin : Tutlayt Taclḥit
Tigrawin n tmazirt n Lmɣrib nna ɣ ttuysawaln Taclḥit dar uggar n uzgn n middn.

Ar sawaln isusiyn s taclḥit lli igan yat tutlayt tamaziɣt illan ɣ tamazirt n lmɣrib, middn li sis isawaln gan Iclḥiyn. nttat ay-gan tutlayt tamaziɣt tamzwarut ɣ wuṭṭun n imssiwln d tiriwt n udɣar arakal nna tumẓ, llan uggar gr 8 ar 10 id mlyun ar sis sawaln.

Tettusawal Tclḥiyt ɣ Sus, Iḥaḥan, Lḥuz n Mrrakc d kra n tsggʷin yaḍnin asn d iwalan. Tumẓ tutlayt taclḥit zɣ Taṣṣurt ɣ ugafa ar Aglmim ɣ unẓul ar Warzazat ɣ ugmuḍ. Mac ar tin ntafa tlla ula ɣ timdinin mqqurnin n lmɣrib zun d Tigmmi Tumlilt, d Rṛbaṭ d Sla.

Tkattin taclḥit ar tt taran s uskkil aɛrab nɣd alatini, ilin tugt n arratn s tclḥit s uskkil aɛrab. Ɣ isggʷasn ad ggʷranin isfɣ usinag agldan n tussna tamaziɣt anaw amaynu n tifinaɣ ar as tinin Neo-Tifinaɣ ntat ɣila as tt taran willi as ssnin. Mqqar twuri lli d iskr usinag agldan, agmmay alatini d waɛrab ad akk iggutn slawan ɣ lWib d wantirnit.

Taclḥit kcmn tt iwaliwn n taɛrabt mac nttat ay-gan tutlayt tamaziɣt nna idrus is as kcmt iwaliwn iɛrabn, urd zun d taqbaylit d tarifit d tutlayin timaziɣin yaḍnin ..., nẓḍar ad nini mas d nttat ay-gan tutlayt tamaziɣt nna akkʷ iṭṭafn uṭṭun imqqurn n iwaliwn iẓuran ɣ tmaziɣt, zun d amdya d izwiln nna illan sul ɣ wawal aclḥi ar ɣassa. Ɣayn ad yujjan tutlayin timaziɣin yaḍnin atn usin zɣ taclḥit afad ad tn skcmn s wawal nsn.

Imzdaɣ[ssnfl | Snfl asagm]

Agadir, tamdint akk imqqurn ɣ Sus

Ayt sus gan yan ugdud zɣ igdudn iclḥiyn imaziɣn[2].

Timdinin tisusiyin[ssnfl | Snfl asagm]

Tiqbilin tisusiyin[ssnfl | Snfl asagm]

 • Laxṣaṣ
 • Idakarsmuk
 • Idakwaran
 • Idakwakmar
 • Idaw Amḥmd
 • Idaw Baɛqil
 • Idaw Brahim
 • Idaw Blal
 • Idaw Buzya
 • Idaw Tinst
 • Idaw Zal
 • Idaw Zdut
 • Idaw Zdaɣ
 • Idaw Zkri
 • Idaw Ziki
 • Idaw Smlal
 • Idaw Finis
 • Idaw Ktir
 • Idaw Knsus
 • Idaw Gniḍif
 • Idaw Ltit
 • Idaw Martin
 • Idaw Mnu
 • Idaw Niḍif
 • Arɣn
 • Actukn
 • Aksimn
 • Amanwz
 • Ammln
 • Alanṣaṣ
 • Wlad Jlal
 • Wlad Mimun
 • Wlad Yaḥya
 • Awnayn
 • Ibrkakn
 • Ayt Aḥmad
 • Ayt Alḥsn
 • Ayt Alxms
 • Ayt Alrxa
 • Ayt Alsaḥl
 • Ayt Almɛdr
 • Ayt Alnṣ
 • Ayt Awɣan
 • Ayt Awfra
 • Ayt Awqa
 • Ayt Awkadir
 • Ayt Awkrḍ
 • Ayt Awklw
 • Ayt Awmribṭ
 • Ayt Ifran
 • Ayt Ikas
 • Ayt Ilukan
 • Ayt Baɛmran
 • Ayt Baha
 • Ayt Baha Awmlal
 • Ayt Brayyim
 • Ayt Bubkr
 • Ayt Buɛṭa
 • Ayt Bunuḥ
 • Ayt Bwalṭib
 • Ayt Trudant
 • Ayt Tidli
 • Ayt Tiznit
 • Ayt Tifawt
 • Ayt Tikni
 • Ayt Zkri
 • Ayt Jrar
 • Ayt Jml
 • Ayt Aḥmd
 • Ayt Ḥrbil
 • Ayt Smik
 • Ayt Ṣwab
 • Ayt Ɛbdallah
 • Ayt Ɛbdallah Awsɛid
 • Ayt Ɛtman
 • Ayt Ɛli Waɛla
 • Ayt Ɛmirt
 • Ayt Ɛin
 • Ayt Falas
 • Ayt Massa
 • Ayt Mẓal
 • Ayt Musa
 • Ayt Musa Awɛli
 • Ayt Milk
 • Ayt Wadrim
 • Ayt Warḥu
 • Ayt Wasa
 • Ayt Wasu
 • Ayt Wafqa
 • Ayt Walyaḍ
 • Ayt Wikman
 • Ayt Yḥya
 • Ixulan
 • Iduska Izdar
 • Iduska Awfla
 • Irḥaln
 • Iznakn
 • Isafn
 • Isakn
 • Isktan
 • Ismukn
 • Isndaln
 • Issi
 • Iṣbuya
 • Iɣcan
 • Iɣir Mluln
 • Ikunan
 • Ikunka
 • Ilaln
 • Iliɣ
 • Imjaḍ
 • Imstitn
 • Imskin
 • Imcgigiln
 • Imntakn
 • Indawzal
 • Induzal
 • Ihrkitn
 • Iwaziwin
 • Bizakarn
 • Tazrwalt
 • Tasrirt
 • Taskdlt
 • Taṣdmit
 • Taṭawin
 • Taɣjijt
 • Tafndilt
 • Takmut
 • Takna
 • Tamnart
 • Tudma
 • Tucka
 • Tuflɛzt
 • Tikiwin
 • Tiyuwt
 • Alxnafif
 • Aldu Drar
 • Alzwafiṭ
 • Fm Alḥṣn
 • Qṣur Ṭaṭa
 • Alqliɛat
 • Kṭiwt
 • Alknasis
 • Mzdakn
 • Almnabht
 • Mir Alelft
 • Hwart
 • Turkuz
 • Tafrawt
 • Tafrawt Almulud
 • Ilɣ
 • Anmalus
 • Mrayt
 • Ayt Mnṣur

Tiwlafin[ssnfl | Snfl asagm]

VLC Icon.svg Tagzzumt ad txwa ur gis illi yat d ur gis ittyura amya, Aws ɣ tirra n tgzzumt ad ! Manmk a rad skrɣ ?

Udmawn[ssnfl | Snfl asagm]

Uggar[ssnfl | Snfl asagm]

Imlan yaḍnin[ssnfl | Snfl asagm]

Idlisn[ssnfl | Snfl asagm]

VLC Icon.svg Tagzzumt ad txwa ur gis illi yat d ur gis ittyura amya, Aws ɣ tirra n tgzzumt ad ! Manmk a rad skrɣ ?

Iɣbula[ssnfl | Snfl asagm]

 1. ( fr ) Wikimazigh.com - L'histoire de Souss
 2. Tribus de Souss - 16 uktubr 2010