Amzruy

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Amzruy ( zeɣ tagrikt : ἱστορία, istorya, nna dar illa unamk n "usaggu, tussna nna d ikkan asaggu" ) iga tiɣri n mad izrin ɣmk-lli s illa ɣ warratn ittyaran. Imzzutn izrin urta llin warratn ar as ntini azrmzruy. iga ula yat tguri taranẓart ikkan d imzzutn izrin altu d tmkttit, tanazuft, agru, asuds, d usmnid n inɣmisn f imzzutn ad. Imrzutn lli ittaran f umzruy ar asn ntini imsnzruyn. S yat tɣarast yaḍni; iga Amzruy s yat tklit tazrawt d tirra n ɣaylli ijran nɣ-d ɣaylli izrin. Ar daɣ nttini amzruy i ɣaylli izrin s yixf nns.

Amzruy iẓḍar ula ad iɛnu iẓli akadiman nna issmrasn allas ḥma ad iɣr d ad isfsi kra n tagzzumt n imzzutn izrin, d ad iẓli s yan unamk amsɣaru anawn n usrag d tusurin nna tn iẓlayn. idḥina ar tmsgdaln imsnzruyn f ugama n umzruy d ubɣir nns s umḍkar f tɣri n uẓli izd nttat ad igan awttas s ixf nns nɣd zund tɣarast nna yekkan "amnad" f imukrisn imilann.

Tallasin izdin d kra n tussna iẓlin, mac ur darsnt isagmn ibrranin (zund tinfusin f ugllid artr), ar ttwasmilnt zund akkusu n tussna nɣd tinfusin, acku ur darsn illi "usuggu arawsan" lli s isɣawsa uẓli n umzruy. Hirudutus, iga yan umsnzruy agrik zeɣ tasut tiss 5 dat talalit n ɛisa ittwyssan ɣ unziɣ utrim ma s iga "babas n umzruy", d tusididis lli igan atrar nns, iwsn ɣ usbddi n tɣri tatrart n umzruy n ufgan. Ar ukan sul ttiyɣran idlisn nnsn s ɣassad, d umzaray illan ger hiruduts lli ibddn f tussna d tusididis lli ibddn f usrdas iga ukan sul tanqḍt n umzaray nɣ tamyadast ɣ warratn n umzruy itrarn. Ɣ tazit n usammr, yat tmzrayt, tin isggasn n tfsut d umwan ttiyssan ma s tga zeɣ 722 dat talalit n ɛisa mqqar d ɣar iḍṛiṣn zeɣ tasut tiss 2 ka d sul iɣaman.

Iḍsn izaykutn iwsn ɣ usyafa n mnnaw ifasrn n ugama n umzruy lli ittwasnfln kra s ad zraynt tasutin d ar ukan sul ittwasnfl s ɣassad. tiɣri tatrart n umzruy tga txatart, d tuma taɣri n timnaḍin iẓlin d tiɣri n kra n tmrnant nɣ ifrdisn isgumann n usaggu amzray. Iggut ma ɣ ad ittuyɣra umzruy zund tafult ɣ usgmi amzwaru d usinan, d tiɣri takadimit n umzruy tga yan iẓli imqquren ɣ tɣuriwin tisdawanin.

Ammak

[ssnfl | Snfl asagm]

llan sin n imukrisn ɣ wammak n amzruy :

  • Mamnk ar iskar Anmzruy arzzu-nns.
  • Mamnk ar-ittara anmzruy umzruy.

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]