Aggur:Tasasfrt

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aggur n
Tasasfrt

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 7
Gr tiwallin nk f taggayyin n waggur ad

Tazwurt

Tamatart n tasasfrt

Tasasfrt tga yat tamassant yaqqṛan f usmuttg, armmus, asmrs, aswuri d tamguri n isafarn.

Taguri ad tasasfrt tga ula adɣaṛ g ad nzzan isafarn, ar tn izznza umsasfar (afgan iswwrayn g tasasfrt).

Amsasfar ar izznza isafarn n timssntay tisasfarin, macc izzḍar umsasfar a isgiddi isafarn s ixf ns.


Anmuggar


Imlan Mqqurnin


Amla ifulkin

Tga tmaḍunt n SIDA yat ɣ tmuḍan hrcnin lli mmi ur ta ufin asafar, tamaḍunt ad iɣ tkcm arrim ar t tthlak tsgrawlt ad ur iskr tiwwuriwin nns. afirus ad iga zɣ tmuḍan n tmadrust n tzzugra ig ula zɣ isragn ixatarn lli iskarn tamadrust n tzzugra dar umaḍun isnhibbr tilmikin n urrim ufgan. tamaḍunt ad ur as ufin as tt ssnn s tɣarast n uzzgz n idammn ar d fllas izri kṛaḍ yrn d timitar nns ur ad tfawnnt bla iɣ izri kṛaḍ isggʷasn.

Gan tt tmitar nns timnnawin yili usnaḥya nnsn tt ɣ dar imuḍan ku yan d man timitar dars. zɣ tmitar ad: timssi niɣ d tawla, timzri, arfufn, rrmuyt, ilin tt tiyyaḍ…

Gan tt tɣarasin lli sa ittmattay ufirus ad naḥya am: asmṛḍn, tiɣuniwin n taggayt, ula zɣ tmɣart irbbun s warraw nns niɣd assumum n tabbuct, ar ittmattay ula s tɣarast n idammn niɣd kra n imiss ifrsn niɣd tigzzi. ilin tt tɣarasin n uray zɣ tmaḍunt ad am: assunf i kullu imṭṭi dar amyass s umaḍun zund idammn akufay n tmɣart yurun iẓḍaṛ ad nẓṛ imassn yaḍni mas ar nakka akʷfay i wazzan bla mas.

Asijji n tmaḍunt ad illa iɣ immutti umaḍun s usjijji ɣ tafrkt tamzwarut iɣ ḥra tssnti tmaḍunt ad ar yakka tayafut slawan akkʷ lliɣ ar tsrdu tmadunt ad s tizzla ɣ urrim n ufgan. ar ɣil ad ur ta illa kra n usafar ittggan tigira itmaḍunt ad, ḥtta isafarn da illan is ar ka ssifsus iriyn f imuḍan macc atig nnsn iɣʷla bahra ɣ mkann af ttawskarnt tmsmunin zund tamsmunt n imuḍan n sida, ttawskarn tt fad ad ḍfuṛn tt ḍufn tt addad n imuḍan awsn tt asn ɣ isafarn ar snmalan tt ula timzizzal n usfrk s tmaḍunt ad .

Iwin d tddanin n tnbbaḍt tamɣrabit mas d zmmemn 12 n yifḍ d 98 n umaḍun ɣ lmɣrib azgn nns gan tt tmɣarin, tsmd tini ma sa tzmmimn n 1200 umaḍn ɣ usggʷas, kṛaḍ imuḍan ɣ wass ma d itggan 9000 n tmttant ɣ usggʷas.

Mqqar thrc tmaḍunt ad ar nttafa uṭṭun n imuḍan n sida ar ismud asggʷas f wayaḍ s yat tɣarast issiwidn tizi lli s mqqar ar ttidrus, ɣ mkann af nttafa mas d assfrk ntta ad igan afssay slawan akkʷ zɣ isggʷasn zwarnin ɣ usslmd n tazzanin iqqan d ad sslmadn i tazzanin manik s ar tittiyn zɣ tmuḍan ad hrcnin am sida afad ad darnɣ ilint tasutin frknin, tasut lli rad yakʷz aɣaras ifulkin tanf i wad ihrcn... (Ɣr uggar...)

Layla Carid, Amaḍal AmaziɣIs tssnt ?

Dduktuṛ (Amjjay) Ɛllal Butajangut yufa asafar izwarn i tmaḍunt n Ẓẓhaymṛ :

Aslmad amassan amaziɣ amɣribi d kraḍ imassann imirikanin g Ammas n Lankun n usiggl d tiɣri f tasnijjit iḍfaṛn i Tasddawit n Nyu York.


Tawlaft

Asafar n Wasppirin, s ukklu ns awraɣ, ttyara gis s usggan "L249"


Asafar n tmazirt !

Tiskrt tga ɣ imɣan iqburn ityawssan dar imaziɣn d imiṣriyn iqburn. Tga tiskrt asafar n tugt n tmuḍan abuhum aḍẓ n idamn d ar tssizdir aswir n kulisturul. tiskrt ar tffal tazamma g imi akud nnat ncca,iqqan d ad nslil imi s waman nfẓ timijja dffir n utci ns.

Ast bahra ur nssugt akud nna nuḍn nɣ akud nna ndus d ast ur nakka i warraw mẓẓiyn acku tdus fllasn... (Ɣr uggar...)