Aggur:Taɣrma

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aggur n
Taɣrma

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 64
Gr tiwallin nk f taggayyin n waggur ad

Amgrad n wassa

Yat tnqqact n Igjda n Herkulis ɣ tiɣrmt n Sbta.

Igjda n Herkulis (s tmaziɣt: ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵏ ⵀⵉⵔⴽⵓⵍⵉⵙ, s tlatint: Columnae Herculis, s tgrikt: Ἡράκλειαι Στῆλαι Erákleiai Stílai) nɣ Igjda n Waṭlas iga ism azayku lli tn ikkan ɣ uzmz n ayt tagrikt. Ar sis tqṣaḍn idrarn s sin lli illan ɣ tmi n Urupa ɣ iffus d Tafriqt ɣ ugafa, ad tn t igan: Adrar n Musa (nɣ Adrar n Abyla s yism nns azayku) ɣ ugafa n tmazirt n Lmɣrib, d Aẓru n Djabal Ṭariq lli itabɛan i Lingliz.

Kkan-tt-inn irumiyn n uzmz azayku skrn ɣ Igjda n Herkulis zund kra n iwtta gr umaḍal lli ɣ tlla taɣrma (ma mu ttinin s tlatint: Mare nostrum) d yill Aṭlasi s ɣinna lli icqqan.

Lliɣ yumẓ Herkulis aɣaras nns s ugdal n Hesperides ɣ ammas n tgzirt n Iritya. Ikka-tt-inn ḍaruri ixṣṣa ad izri f yan udrar ikka-tt-inn iga s yism Aṭlas, ɣ udɣar ayɣli s udrar ann, iga yas tazmrt icqqan nns afad ad izri udrar ann zɣ tuẓẓumt nns at lliɣ d iffuɣ ɣ tsga yaḍni n udrar. S tɣarast ad as ismun Herkulis yill agrakal d yill aṭlasi tiklt tamzwarut d iskr ma mu nttini ɣila Imi n Djabal Ṭariq. Ɣayad ar aɣ ittini zɛma mas Adrar n Musa d Izig n Djabal Ṭariq gan ɣar ɣaylli d iciḍn zɣ idrar azayku n Aṭlas.

Diodore Siculus, yan unmezruy agrik, ikka-tt-inn ar ittals mas Herkulis ismun iftasn n Imi n Djabal Ṭariq lli tn yad ikkan mac ikka-tt-inn iwsɛa bzzaf (urd zund ɣaylli ttinin irumiyn) bac ad ur yajj imẓiwn n yill aṭlasi ad kcmn s yill agrakal.

Tawlaft n ɣassa

Tiɣrmt n Hong Kong ɣ tmazirt n Ccinwa

Izdayn ifulkin n twisi


Imgrad mqqurnin n Tɣrma


Taggayyin n Taɣrma

Agemmay n Tmaziɣt


Awsat g Wikipidya

  • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
  • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
  • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.