Tiwisi:Taɣarast n tirra

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Taɣarast n tirra
Wikipidya s Taclḥit


Tattuyskar tasna ad bac ad gis nrar f isqsitn lli bahra illan dar middn lli bḥra d ikcmn s Wikipidya

Taɣarast n tirra tga taɣarast lli s ixṣṣa ad tt tiḍfuṛt ɣ tirra n imnnitn n Wikipidya. Ɣayad lli illan ɣ tasna ad iga ɣar timyaqqanin (conventions), acku ur tlli yat tɣarast n tirra iḥlan d tayyaḍ ixcnn. Macc yuf ad iḍfuṛn imaratn taɣarast ad.

Ayyawn[ssnfl | Snfl asagm]

Yuf ɣ tirra n imnnitn ad tssntit s yan uyyaw n usisfiw nɣ tagḍwit. Nttat ad ittawsn i imɣri ad irms tussniwin tisilanin n imrsi, dat n ad iɣr tigira n umnni. Ayyaw amzwaru ar as nttini tazwurt niɣ tagḍwit. Tagḍwit ad ixṣṣa ad tsawl f imrsi s uzgzl, yili gis ngr 150 d 300 n tguri.

Amnni ixṣṣa t ad ibḍu f tɣarast ad:

== Ayyaw 1 ==

=== Ayyaw mẓẓin 1 ===

=== Ayyaw mẓẓin 2 ===

== Ayyaw 2 ==

Aḍṛiṣ n yan wayyaw iẓḍaṛ ad ibḍu f mnnaw igṭṭumn.

Ur ixṣṣa ad tbḍut amnni s tɣarast n tnqqaḍ (puces).

Ayyaw amzwaru : tagḍwit niɣ tazwurt[ssnfl | Snfl asagm]

Tazwurt n umnni n Wikipidya niɣ tagḍwit iga ayyaw amzwaru nna ittilin dat n taflwit n tumayin. Anrzif n Wikipidya ar izzruy ɣir imikk n tusdidin.[1] Tagḍwit tga askkin amzwaru lli rad iɣr, d kra n tikkal tagḍwit waḥdu tt ad yaqqra. Tagḍwit ar tmmal i unrzif n Wikipidya mad istuhmman ɣ imrsi n umnni.

Tagḍwit ixṣṣa tt ad ttyara s yat tɣarast ifssusn. Tutlayt nns ur ixṣṣa ad tcqqu zun d ɣ wayyawn ann yaḍn lli iḍfaṛn. Tagḍwit tgzzul, ar tsmuna kullu mad ittubdarn ɣ kraygat ayyaw. Ixṣṣa daɣ ad tzzigzul amnni ɣmklli iga ɣ wayyawn nns. Iɣ llan sin wayyan, ixṣṣa azgn (1/2) n tgḍwit ad ig f wayyaw amzwaru d uzgn (1/2) yaḍnin ad ig f wayyaw wiss sin. Tagḍwit ur tḥtajja mad t ittsmadn. Ur tḥtajjat ad tsmdt tiɣri fad ad trmst imrsi n umnni. Tigira n umnni d wayyan yaḍnin ar sfruruyn imrsi, ar akkan uggar n ifruritn (détails).

Iɣ ittubdar uzwl n umnni ɣ tgḍwit ixṣṣa ad t tarat s tirra izurn.

Amdya:

Numidya (s tlatint: Numidia) tga yat tgldit tamaziɣt taqburt. Tlla ɣ iẓẓlmḍ n Afriqya. Tbda ɣ umzwaru ɣ tmazirt n Dzayr, tmutti s lqbt s tmizar n Tuns d Libya. Tbḍa yadlli f snat tqbilin: imasiliyn d imasisiliyn.

Iɣ bahra tɣzzif tazwurt bḍu tt f uyyawn.

Tagḍwit ar gis ttilin iskkinn yaḍnin zun d:

 • Infobox: iga aruccil (facultatif). Infobox adslan iga t {{Infobox}}. Ẓṛ t ula ɣid: Talɣa:Infobox.
 • Tawlaft n tzwurt: Ar ttili iɣ ur illi infobox. Iɣ bahra tɣzzif tgḍwit tẓḍaṛt ad tzaydt uggar n yat twlaft.
 • Talɣa n ismawn mrwasnin (Ssmrs tin imnnitn): {{Ismawn mrwasnin/Tin imnnitn}} (Talɣa:Ismawn mrwasnin/Tin imnnitn)
 • Icnuyln inɣmasn: zun d {{Amud}} (Talɣa:Amud) niɣ {{Gar amla}} (Talɣa:Gar amla).

Tutlayt[ssnfl | Snfl asagm]

Taclḥit tga tutlayt n Wikipidya ad.

Tajṛṛumt[ssnfl | Snfl asagm]

Tinzaɣ[ssnfl | Snfl asagm]

Tinzaɣ ɣ tclḥiyt:

Dat n yism nɣ
amqqim amskan
Imzirg

 
D wuḍfir amqqiman

 
Igdazaln n usuɣl (s tnglizt)

 
ar "until, as far as"
d d id-, did- comitative: "with, in the company of; and"
dar dar dar- "at, by, chez"
ddu ddaw-, ddawa- "beneath, under"
f f flla- "on; because of"
gr gra- "between"
(i)ngr (i)ngra- "among"
ɣ ɣ gi(g)- locative: "in, at"
i mi, mu (indirect object clitics) dative: "for, to"
n (possessive complements) possessive: "of"
nnig nniga- "above"
s s si-, is- instrumental: "with, by means of"
s s sr- allative: "to, toward"
zgi(g)- ablative: "from"
— Ur illi
… Ur ittuzmmam, icqqa is illa.

Yuf ad nsnuḥyu gr "si-, is-" (instrumental) d "sr-" (allative) ɣ tirra.

Amawal[ssnfl | Snfl asagm]

Arṭṭal[ssnfl | Snfl asagm]

Amyllel-ad (Hiérarchie) a rad niḍfuṛ ɣ umawal (lexique) lli rad nssmras (nstɛmal) ɣ wikipidya Taclḥiyt. Ha ma mi rad nakka asizwr:

I-Agʷns n tclḥiyt:

 1. Iɣ dar-nɣ snat tguriwin, yat idrus ussmrs nns macc ur tgi takkʷmaziɣt (Pan-Berbère) (zun d "Tifyyi") d tayyaḍ igan takkʷmaziɣt macc idrus ussmrs-nns mqqar tlla ɣ tclḥiyt (zun d "Aksum"), rad nssmras talli bahra ittyussnen ("Tifyyi" ɣ umdya-ad).
 2. Iɣ dar-nɣ snat tguriwin, s snat saswa assmrs nnsnt (zun d "Adr" d "add") rad nsti talli yaẓn i talɣa takkʷmaziɣt ("Adr" ɣ umdya-ad).
 3. Iɣ ur llint tguriwin takkʷmaziɣin n kra n irm rad nakka asizwr i tguriwin n tclḥiyt.
 4. Tiguriwin nna ittyufan ɣ warratn iclḥiyn iqburn.

II-Bṛṛa n tclḥiyt:

 1. Tiguriwin zɣ id msmun awal (lmaɛajim) n Usinag Agldan n Tdlsa Tamaziɣt (IRCAM).
 2. Tiguriwin zɣ id msmun awal n tmaziɣin yaḍn d tmrsal yaḍn zun d (HCA) d (INALCO) d wiyyaḍ.

Tirra izurn[ssnfl | Snfl asagm]

Tirra ad '''amdya''' ar takka → amdya.

Azwl n umnni ar ittili s tirra izurn ɣ tgḍwit (Ẓṛ ayyaw amzwaru ɣ uflla).

Asnqḍ[ssnfl | Snfl asagm]

Tanqqiḍt (.)[ssnfl | Snfl asagm]

Ajj yan usayrar dffir n tnqqiḍt. Amdya: Aaa. Aaa.

Tiskrt (,)[ssnfl | Snfl asagm]

Ajj yan usayrar dffir n tiskrt. Amdya: Aaa, aaa.

Tiskiwin ( ) d tixʷrsin [ ][ssnfl | Snfl asagm]

Ajj yan usayrar dat n tiskiwt ula tixʷrst iṛẓmn. Amdya: "Aaa (aaa" niɣ "Aaa [aaa"

Ajj yan usayrar dffir n tiskiwt ula tixʷrst iqqnn. Amdya: "Aaa) aaa" niɣ "Aaa] aaa"

Iɣ ur trit ad ftunt tixʷrsin ([ ]) ɣ tirra n umnni, zayd asnt tamatart n <nowiki>. Ɣikad: <nowiki>[amdya]</nowiki>.

Taskarin (" ")[ssnfl | Snfl asagm]

Ajj yan usayrar dat n taskrt tamzwarut d yan usayrar dffir n taskrt tamggarut. Amdya: Aaa "aaa" aaa.

Tiɣbula[ssnfl | Snfl asagm]

 1. Inrzifn n Wikipidya ar gis zzruyn 3 n tusdidin d 51 n tsint : https://www.lesechos.fr/2007/02/7971000-visiteurs-uniques-se-sont-connectes-sur-wikipedia-en-france-au-mois-de-janvier-523082