Asqamu Unnig n Timmuzɣa

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu.
Asqamu Unnig n Timmuzɣa
Isfka
Anawcommissariat
TamazirtDzayr
Tinnbṭit
Asutl amatuLzzayr
Amzruy
Asnflul27 Mayyu 1995
hcamazighite.dz…

AsqqimAsqamu Unnig n Timmuzɣa (SNM) (s tfransit: le Haut Commissariat à l'Amazighité) iga timrslt takadimyt tamaddudt nna iswuruyn ɣ yigr n tussna tamaziɣt ɣ uwank n Dzayr; ittuskar ass n 27 mayyu 1995. Iga timrslt tamaddudt tamzwarut yusin anzgum n tmaziɣt. Twala i uslway n Dzayr nna tt isskrn dffir asalag n uqrab (s tfransist: la grève du cartable), nna gan inlmadn iqbayliyn. Aslway nns amzwaru d Muḥḥnd u Yidir Ayt Ɛmṛan zɣ 1995 ar 2004. Ɣilad illa fllas Yusf Miraḥi.

Illa ɣ tmaẓunt n Dzayr. Tawuri nns iga tt ussidr n tutlayt, tamagit, d tɣrma tamaziɣt. Ntta ad iḍffrn asslmd n tutlayt tamaziɣt ɣ Dzayr. Da issufuɣ ula kra n idlisn f tmaziɣt d idls amaziɣ s umata.

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]Tutlayin Timaziɣin
Tutlayin Amzray Tamaziɣt taqburt†,LB
Gwanc Tagwancit
Agmuḍ Tawilant · Tasuknit · Taɣdimst · Tazrgt · Tanfust · Tasiwit
Agafa Tajnat Aṭlas Anammas AgmuḍanSṬ (Ayt Sɣruccn · Ayt Warayn) · Tanzruft Tagafayt (Tagurart · Tumẓabt · Tamaziɣt n unẓul n Wahran d Figig · Tidiklt · Tuwat · Tugurt · Tagargrnt) · Tarifit · Tijanatin tigmmuḍanin n Lmɣrib · Ayt Iznasn · Ayt Snus · Tacawit · Tazwarit TatunsitSG (Tajṛbit · Tamaziɣt n Maṭmaṭa · Tasndit · Tawilult) · Tutrimt Tadzayrit (Taclfit · Tacnwit)
Ur igin tijanatin Tamaziɣt n waṭlas (Aṭlas Anammas · Llisan Al-ɣarbi · Taɣumarit · Taṣnhajit n Srayr · Taclḥiyt) · Taqbaylit
Tinawayin Tamaziɣt Tanawayt Tamɣribit · Tamaziɣt Tanawayt Tadzayrit
Twarg Tamahaq · Tamacq · Tawllammt · Tayart
Anẓul Utrim Tatsrrt · Tuẓẓungiyya
Agmmay Agmmay n Tifinaɣ · Agmmay Alatin · Agʷmmay Amaziɣ Aɛṛab · Tirra taɛibrit
Timrsal Unbiḍ AAAL (Dzayr) · SNM (Dzayr) · SGSM (Lmɣrib) · DNAFLA (Mali) · CRB (Fransa)
Ur gin unbiḍ Agraw imaziɣn (GM) · Agraw Amaḍlan Amaziɣ (GMM)
SG Ar tzray s ugmuḍan· SṬ Ar tzray s Waṭlas · Tutlayt inɣuban · LB Tettyalsbna