Alugaritm agaman

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
2017-fr.wp-orange-source.svg
Amgrad ad icqqa ad t tfhmt !
amgrad-ad gis kra n iwalwn nna ur iẓḍaṛ ad tn ifhm yan iɣ ur issinn ɣ umawal iẓlin n tutlayt taclḥiyt tatrart.
Mad igan afssay ? Fad ad tfhmt mad gis illan tzḍart ad tawst i yixf nnk s umawal lli illan ɣ izddar akkʷ n tasna. Iɣ t ur tufit, tzḍart ad nn taggʷt ɣ imawaln d isgzawaln.
Alugaritm anipiri

Alugaritm agamanAlugaritm anipiri (s tanglizt : Natural logarithm, s tɛṛabt: لوغاريتم طبيعي) tga yat tasɣnt nɣ twwuri tettuysan bahra ɣ tusnakt, ar tsnfal afaris s timrnit zund akkʷ tisɣnin ilugaritm. Ar tt ntara s ɣmk-ad : .

Ar nttini mas-d alugaritm agaman nɣ anipiri iga s uzadur n (amḍan) acku , iga alugaritm agaman ula tamnzut n tasɣnt : ɣ uzilal .

Amzruy[ssnfl | Snfl asagm]

Alugaritm ad dars yan yism yaḍni abla "agaman", iga-tt "anipiri". Ism ad yuckad zɣ John Napir nna igan yan umusnak askatlandi, nttat ad akkʷ izwarn ay-skr taflwit talugaritm ( ur trwas xtad lli nssn ɣila nkkni )

Tettyawskar tazmilt n ulugaritm nna f nsawal nkkni ɣila s ifassn n Grégoire de Saint-Vincent d Alphonse Antonio de Sarasa ɣ usggʷas n 1649

Isnmal[ssnfl | Snfl asagm]

Ad tili , nẓḍar ad nini mas d asnml n tasɣnt talugaritm iga-tt unrar lli illan ɣ izddar n tasɣnt gr d 1. Ɣikad as ar t nttara :

Tasɣnt talugaritm tga unrar lli illan ɣ izddar n tasɣnt gr d 1.

Iɣ darnɣ rad nini mas d anrar lli darnɣ illan iga uzdir.

Ɣil ad tasɣnt talugaritmt dars akkʷ aydatn n tsɣnin tilugaritmin.[1]

Nzḍar ad nml ɣayad s tibḍit n uɣrd lli f nsawl ɣ umzwaru s snat tfulin ɣ akud ann nɣrd s usnfl n umutti ɣ tafult tiss snat, zund ɣikad:

Aydatn[ssnfl | Snfl asagm]

Tasɣnt n ulugaritm agaman

Taɣlalt d tsbk n tasɣnt n ulugaritm agaman[ssnfl | Snfl asagm]

Zɣ ɣaylli izrin ar ntafa masd tasɣnt tlla ɣar ɣ uzilal d nzḍar ad tt nzllm ɣ ammas uzilal ad nit d:

S ɣikAd tilia tasɣnt tamaɣlalt ɣ uzilal , d acku tazllumt nns tga tumnigt rad nini masd tga tasɣnt igmmn ɣ ammas uzilal

Timhal f tasɣnt n ulugaritm agaman[ssnfl | Snfl asagm]

Ad tg yat tasɣnt s d sin imḍanen umnign. Tazllumt nns tga nit tazllumt n ulugaritm agaman, hyya:

D acku rad nini masd , s yat tɣarast igan amatay:

Zɣ uyda yad rad naf aydatn ddaw as:

Iɣ iga amḍan waxiḍ:

Iɣ iga amḍan ana:

Ɣid ar nmmal afaris s

Aydatn yaḍnin[ssnfl | Snfl asagm]

Amawal[ssnfl | Snfl asagm]

 • Agaman : naturel
 • Tasɣnt, Tawwuri : fonction
 • Afaris : produit
 • Timrnit : somme
 • Azadur : base
 • Tamnzut : fonction primitive
 • Azilal : intervalle
 • Amusnak : mathematicien
 • Taflwit : tableau
 • Tazmilt : notion
 • Asnml : definition
 • Anrar : aire
 • Ayda : propriete
 • Aɣrd : integrale
 • Tafult : partie
 • Amutti : variable
 • Taɣlalt : continuite
 • Uzdir : negatif
 • Tsbk : monotonie
 • Zllm : deriver
 • Igmmn : croissante
 • Umnig : positif
 • Tamhlt : opperation
 • Amḍan : nombre
 • Amatay : general
 • Waxiḍ : impair
 • Ana : paire

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

 1. https://www.britannica.com/science/logarithm Encyclopedia Britannica. Tettuyẓra ass n 2020-08-29.


Aggur:Tusnakt/Tin imgradn