Inzan imaziɣn

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Hann !!! Amgrad ad ixcn ur gis iffuɣ umya !
Llant ukan sul gis tguriwin tuṛḍilin zzɣ kra n tutlayt yaḍnin d/nɣ ur ittyara s tclḥiyt, tḍfurt nit sul twwuri iggutn. Ɣrat aslgn n Wikipidya taclḥiyt bac ad trmsm uggar.
Mad igan afssay? iqqan d ad igiddi, ttyukksnt zgis tguriwin turḍilin, d ad ttyusbadlnt s tguriwin timaziɣin

Nnan willi izrinin niɣ iwaliwn drnin Γ dudrt n imaziɣn, d immusst ɣ nes ma ikfan iwaliwn-ad .. iwaliwn akkanin iswingimn ar mmaln

A[ssnfl | Snfl asagm]

 • A tenit is tserst akuray siɣ tid sik usin wiyyaḍ.
 • Ad ur tḍffurt iziker ard tlkmt aɣyul.
 • Ad ak ur ijlu ṛbbi imi n uqccab.
 • Ad qqenḍɣ i ddunit ɣilli ɣ izwur ɣilli ittegrun.
 • Ad ur tmindt ljir timlli ka ayann.
 • Ad ur tennit llan ibawen ard kcemen imawen.
 • Ad d-yawi ṛbbi i walli ikrzn ilamn.
 • Ad nit tḥzzmt s iɣ ak-nnan tfiss lhḍrt.
 • Ad t(t) iqqn ṛbbi f yan as igan yan imi.
 • Ad ur ttamnt lkullu mad ilsan umlil.
 • A f ibḍa ṛbbi ixefawen ad ur tmaggarn.
 • Afullus iran ssuq ɣ yiḍ ad ittuykrafn.
 • Afullus ka ad yaqqran ard immut
 • Afullus ngr tgmma ur iri mani.
 • Afus ana ur tzdart ad t-tbbit ssudn-t.
 • Afus imyaren ad ittamẓ/iqqʷay ur ar yakka.
 • Aɣnja ur ad ittagʷm ɣ wayyaḍ.
 • Akiyyaw nna d-inkrn ɣ taffa ur ar iskurkuz.
 • Aman nna s issird yan udm-nns ad d-iffaln taḍfi ur d willi nn-iga ɣ udis-nns.
 • Amer issin umàdûr is immuàdêr ur ittmuàdûr
 • Amêz tawuri n babak ur ra ak nnrun.
 • Amttul nnagh or tnddrt orattnt gis tmgrt
 • Amuc n ger senat tgemma ar iggan bla tiremet.
 • Amuttu n usemmîd targigit, amuttu n ugnugey talat
 • Ancek lli tla tmeda ad ttilin iselman nes.
 • Anef i leàar ad gik ur iseker làar.
 • Anna d yiwi baba inighas lalla.
 • Anzîd igh yad ikwmêd yal tagayyut nes.
 • Aqqellal n tmgharet tilkit a ggis siggilen miden urd rri.
 • Ar addern midden wiyyâd ar yadder u3ttâtr aghyul ns.
 • Ar addern midden wiyyâd ar yadder uàttâtr aghyul nes.
 • Ar idssâ isgni gh tallunt.
 • Ar idssâ isgni gh tallunt.
 • Ar igerra tubbac ar as târent tingal.
 • Ar iteqqes ar izeghur.
 • Ar iteqqes ar izeghur.
 • Ar ittekkis rriyy i igdâd.
 • Ar ittekkis rriyy i yegdâd.
 • Ar ittinig ighsan g tdewwart
 • Ar ittinig yissegni mag ikejjem tekjem gis tzikert
 • Ar tekkat adû s tkurayt.
 • Ar tekkat adû s tkurayt.
 • Ar telàabet dâma s igelgizen.
 • Ar telàabet dâma s igelgizen.
 • Ar tkkat aghyul tizwirt-t.
 • Ar tkkat aghyul tizwirt-t.
 • Ar tssufust ard fellak ttadun.
 • Ar tssufust ard fllak ttadun.
 • Ar yalla uccen maxx ays nnan ad tkssat ulli.
 • Ar yalli wuccen maxx ays nnan ad tkessat ulli.
 • Aram ura izêrra tayyu ns.
 • Argaz aεacirn n ugdî a gh enn ittâr ighli ed gisen.
 • Argaz ad iskaren iqqaridên (idrimen) , maci iqqaridên a yeskaren argaz
 • argaz igat walli d ittâyn adif gh tezdîn n tarucet.
 • Argaz ur a t ittaru bela wayyâd
 • Argaz zund azerg ar izzâd timerzigin ula tilli mmemnin.
 • Arqqâs a yjellun lehêrqet.
 • Asif ur ay inggi bela aman.
 • Awal zun d imirg da ttekkest yan uzrû ixlu ed akw
 • Awssar inera asawen , aàezri inerrat usawen.
 • Aydi adêrdûr igh izêra idân ar ttefan ar ittagh
 • Aydi n ger tgwmma ur a icetta ixsan n tgmmi nsn
 • Aynna d yiwi umadir awinten waman
 • Aynna ign ( iṭṭass) omkssa, issoul atyazl ( at irtwl);
 • Aynna tkerzet temgert.
 • azerg ura izzâd ikrkisn.
 • Aẓru n tmazirt a sa ibnna yan
 • Azrû nna iffuɣn taryalt ar tt isifsus.

B[ssnfl | Snfl asagm]

 • bbi izeker gh imi n ufunas.
 • bbi izeker gh imi n ufunas.
 • bdr aydi ttassit azro
 • bikkes tuggas ad ur tilit tuggas
 • bikks tuggas ad ur tilit tuggas

D[ssnfl | Snfl asagm]

 • Adak ur ijlu ṛbbi imi uqccab.
 • Sfuɣ ulli, skcem ulli, amya uri lli.

E[ssnfl | Snfl asagm]

 • Eg imki nna iga wadjar negh terhêlt
 • Eqqar izbub itri iga yak tifawt.

F[ssnfl | Snfl asagm]

 • fk as ifk ak , igh ak inna ar askka : iccak !
 • fkat i wida ccanin ad dagh ccen

G[ssnfl | Snfl asagm]

 • Gar afchku ur a irzzâ.
 • Gar afcku ur-a irẓa
 • Gar afecku ur a irzzâ
 • Gar argaz,zund gar amksa : ffugh ulli,kchem ulli , amya ur illi !
 • Gar tamghart , yuf tt ughwnja n uskkif
 • Gigan as tuf tamghera lgirra.

Γ[ssnfl | Snfl asagm]

 • ΓIk ifel wafud nek tanfet agharas.
 • Γar ar ibennu s idbutgwra .
 • Γar ar ibennu s idbutgwra .
 • Γaylli mi ttirin medden tumzîn izri sergh
 • Γikli sah imalla tme3 lmal adah temmala tassast amdakll"
 • Γind ixlan ig imi
 • Γwa enn iga zund igha tedâalabt uday aykccem s tmezgid.
 • Γwa enn ighli tikîda.
 • Γwa nn iga zund acttâb ufullus adû nna d ka yuckan yawit.
 • Γwa nn iga zund igha t DDalabt uday aykcm s tmzgid.

[ssnfl | Snfl asagm]

 • ḥati rzemgh as, nttan ayyugin ad iyyi irzm

I[ssnfl | Snfl asagm]

 • Ibriyen d idrimen ur munen
 • Ibriyen d idrimen ur munen
 • Icca kra ibawen bzin g kra
 • Icca uccen, icca ugaywar, icca ifis , icca bumhênd ,lli jju ur iccin lmayyit
 • Idda uttîib n wakal ad yagwem ighaman.
 • Idda uttîib n wakal ad yagwem ighaman.
 • Idda yad izur xef usxurrey, izayed asdîffey
 • Ifulki baḥra ulili mac iḥrra.
 • Ig di qqigh azar a wer iyi ttinid llan gis iqurrân
 • Iɣ rad tut aydi tskert lḥsab n bab nes
 • Iɣ tt ur yufa umucc ar ittini tejjwa
 • Iga enn afus gh tgecculet.
 • Iga wserdun win new nigh dart
 • Iggig n ssîf d tazzela n iggi yan ad gan.
 • Igh a ttallgh ar ttaddert muhâl is nmun
 • iɣ allan igenwan ifrêh wakal igh ferhên igenwan ar yalla wakal.
 • iɣ ar nttssâ,ar nttara.igh ar nttzî ar nssaqra...
 • iɣ ar tnt izuzzur yan ad tnt iffren,awr ikk ar dar azrg yiri ad iffren alim !
 • iɣ d ingi wasif ur issen turtit n ttâlb.
 • iɣ ed ingi wasif ur issen turtit n ttâlb.
 • Iɣ ed ingi wasif ur issen turtit n ttâlb.
 • Iɣ ed iqqan tadallit, lmut tega ma yettiri yan
 • Iɣ gguten lemàellmin ar ittfragh ughrab.
 • Iɣ ggutn lm3llmin ar ittfragh ughrab.
 • Iɣ ihenna uglif ay zêtta.
 • Iɣ ihnna uglif a izêtta.
 • Iɣ ikcem yan ahêwac ura iddal udem.
 • Iɣ illa uzllif ar as kullu tkḍun midn.
 • Iɣ ineqqb uggug ur a ittamz aman
 • Iɣ ira aɣrum ar yadder afarnu.
 • Iɣ ttur yufa umuc ar ittini tjja
 • Iɣ nnan illa lehna tiflut reglatent.
 • Iɣ rad tutt aydi thêccemt gh bab ns
 • Iɣ tt ur yufa umucc ar ittini tjjwa (..)
 • Iɣ ur irzi ixf ijji ur a iqqay awal
 • Iɣ ur ta bbint as meqqar tent igna yan. .
 • Iɣ kkatgh tarwa nu ar tthêracen win midden.
 • Iɣ ur tzdart atndrt iwr3m tssutlt as
 • Iɣ ur youfi omouche tifyi inna tjja
 • iɣasawaln miden artaran ,ihatzzin ar sakran "
 • iḥerc uɣyul ar ineder uhêlays.
 • ikkad baba ssuqq ar as tkkis immi laxbar.
 • Ikka lehkam amezwaru izîl mghar ur izîl. A fransa ur ttendamed, ifrax nna tessegmid a mi yegra lehkam"
 • ikssud rwassif illan awall ador ttjrabtt wad oritifn llhss
 • ill en lehna gh ida gh ur tellit a yadû, ur ra ggis izuzzer ghar willi kafanin
 • Illa wghenja mas ur ikemd ufus
 • imi nek as meqqar teqqent urd imi n tegmmi nek.
 • imi nek as meqqar teqqent urd imi n tegmmi nk.
 • imikk s imikk as a ikccem uram agdur.
 • imikk s imikk as a ikccem uram agdur.
 • imikk s imikk asa ikccem uram agdur.
 • iminss ayskh'chn tifighra ( algmaD');
 • imttâwen n teghwzent lli iccan tarwa nes.
 • imttâwn n tghwznt lli iccan tarwa ns.
 • inaa wocn itkida:nnigh nit mafam orskirn anadaf
 • inna ed ur tkki tengult ikk tt id uzegen nes.
 • inna igherdm i tawwugt yufet war ixef.
 • inna ighrdm i tawwugt yuft war ixf.
 • Inna ttalb skar aylli sak nigh awr tskart aylli skargh.
 • inna uccen ur bedda bbinet.
 • Inna yas uccen : ur dgin zârs uzinegh teddu yid
 • innan uzâlim inna gh illa yan ig gis argaz.
 • iqqan ed ungâz yan iran a yaru.
 • iqqes igherdêm ttâlb ar ttakwin imhêdâren
 • iqqes igherdêm ttâlb ar ttakwin imhêdâren
 • iqqes ighirdem icc iglgiz takurayt
 • iqqes ighirdem icc iglgiz takurayt
 • Iqqes ighirdem icc iglgiz takurayt.
 • ira uhaqqay a yseker tawada n tsekkurt tjluyas twada nes ula tin tsekkurt.
 • Irêmi uwallu tayyuga, irêmi ma wekan iqqaz akal
 • IRGAZ ZUND ASSIF AR-ITAZLA, TAMRART ZUND TARGA AR-TSWA IGRAN.
 • irgazen agha iskar yan làwin nes
 • irgazen agha iskar yan làwin ns
 • irkan aykccemn negr tfeyyi d isker.
 • irkan aykccemn ngr tfyyi d iskr.
 • isûd ka wadû gh imzgan nes .
 • isûd ka wadû gh imzgan ns .
 • itemma lqqurtâs itemma wawal.
 • ixlêd lhêrir d tadûtt ma iyi ten yattûn.
 • ixlêd lHrir d tadûtt ma iyi tn yattûn.
 • izi ur a yeskar tamment waxxa yugr tizwit.
 • Izimmer ur art ssiheln askiwn ns
 • Izrey aghyul ar ikkat tabarda
 • izûran ugwjjif ay akkan tiyni.
 • izwar d uswingem awal
 • izwar ed swingem sawel
 • Izwar ed swingem sawel
 • izwar lhêqq s imi nem atazzwit.
 • izwar lhêqq s imi nm a tazzwit.
 • Izward ifri tasâit,
 • Izward swangm sawl,
 • izwur ed swingem sawel
 • Jjin gar itersiwen ur jjin gar iwaliwen

K[ssnfl | Snfl asagm]

 • ken imink akid ourikn
 • ken imink arekih maghen miden s tgla trzmt "
 • kera izdâ uzerg ra tessif tallunt.
 • kkes as gwemas ayyismîd
 • kkes as gwemas ayyismîd
 • kraygat tighrsi ttyagal s udâr ns.
 • kraygat tixsi ttyagal s udâr nes.
 • Ku yan tin nnig ixef nnes ayd yannay, ku yan d awal n dars as isawal

L[ssnfl | Snfl asagm]

 • làaqel ay mmenàan igh akk idrus urd lmal , imma lmal illa s urttâl igh yad iàdem yan.
 • larzaq ddu udâr agh llan.
 • lhêbaqq ur jju ttalgh ixef ns
 • lhêbaqq ur jju tulgh ixef nes

M[ssnfl | Snfl asagm]

 • madesen ayt iburk i tezewa.
 • mamenk rad ur meddugh, mamenk ur allagh, nega nit ayt tmazirt newalak a ttêrf
 • matgit d igenwan attalet allen nek.
 • max adbib ad ed itjaran amadûn, amadûn a tt isiggilen igh ira asafar
 • may iran a yalgh anbur ighet ur tulgh mas.
 • Mecta a ybdân festat d rulat
 • Mel iyi ka mani kkan, imma ssengh man wa izzân gh wayyêd
 • melas melas ih yougui khatass nhd ajjit"
 • midden ran kullu mad asen inqqan ifif walayyini an ur ig resâs ula telhîq.
 • ml iyi mad tmunt melgh ak mad tgit
 • ml iyi mad tmunt melgh ak mad tgit
 • ml iyyi aghar mani kkan iywi, imma sengh manwa izzan gh wayyad
 • ml iyyi aghar mani kkan, imma sengh manwa izzan gh wayyad
 • mlas mlas igh yugi txxat as.
 • Mra dd yan ugharas a yellan ur sar izri yan
 • Mra dd yan ughbalu a yellan, ur sar iswi yan
 • Mun d igdi tegt igdi, mun d bnadem tegt bnadem

N[ssnfl | Snfl asagm]

 • Nek ur nfern izîd inew ,irigh a tt nessif
 • Nexxl aydi taft rrâht
 • Nnan i wucen a tkest aghadên inna yasen ighweyal ukan.
 • Nnigh izd afud ayyusin ahêlig zzigh d ahêlig a yusin afud
 • Nssutef giwen albehêr nga yawen làar ay iselman.

Q[ssnfl | Snfl asagm]

 • Qqel ard mmaghen mdden s tgulla trzemt immink
 • Qqen imi nek ard mmaɣen midden s tglla terẓmt.

R[ssnfl | Snfl asagm]

 • Rgelgh iflu n ugadir at ur ikk ugharas.
 • Rrzzâ mqqurn ur a t3emmar aqqellal ixwan.
 • Rzant tglay gh aguns n tafullust, is ur ikhwli yan guis isiggiln ikyawn.

S[ssnfl | Snfl asagm]

 • Saqsa ka gh bnadem is sul isul, imma lhalt talli talli
 • Seksu igh as ur tbikest ur a tt id ghelin iragwen.
 • Sg ( zgh) tamz'it ad itawi oghanim tanumi nss;
 • Sghel tardazet tgunt gh menâssa.
 • Sghel tardazet tgwent gh nnês nnês.
 • Sghl tardazt tgwnt gh nnês nnês.
 • Smd aman smd aggwrn.
 • Smed aman smed aggweren.
 • Ssugd ten a rebbi ad nejmegh.
 • Ssugd tn a ṛbbi ad njmgh.
 • Ssuq izewaren i Mbarek awin as awulk.
 • Ssuq izewaren i Mbarek awin as awulk.
 • Suff ka rebbi ad ittemaghen.
 • Suff ka, ṛbbi ad ittmaghen.
 • Ta ed ismun t ur a ten t icc uccen.
 • Tabbayt n iglgiz ad ur ilan asafar imma tin ulegwmâd lmut d lhînt
 • Tabbayt n iglgiz ad ur ilan asafar imma tin ulegwmâd lmut d lhînt
 • Tafullust nna ur isguttîn f teglay ur a tenurzûm i kiyyawn.
 • Taghadt nna izêgwen telkem arraw nes.
 • Tamment n imi mela gis isafaren llah ur sar ittâden yan tasa nes.
 • Tamment n imi mela gis isafaren llah ur sar ittâden yan tasa nes.
 • Tamment n imi mla gis isafaren ullwah ur sar ittadên yan tasa nes.
 • Tammnt n imi mla gis isafaren ullwan ur sar ittadên yan tasa ns.
 • Tamtenet igguten ar tsebzag làjin.
 • Tamtenet igguten ar tsebzag làjin.
 • Tamtnt igguten ar tssbzag làjin.
 • Tamunt n izan a yneqqan ifiys
 • Tarwa nss af itcha ( icha) llouz ighrchan ( ikourayn);
 • Tasa nk ann ttaggat yan trit ira k
 • Tasarut n ddunit a st igan d iles.
 • Tasarut n ddunit a st igan d iles.
 • Tassasin ayk immaln imddukal.
 • Tazwit ur at kkat ajjig i imi n tgemmi.
 • Tecca àica lfakiyt
 • Techka dounit , tghlbt likhert"
 • Teqqen tegcculet issihêl rebbi izan.
 • Tfoulki nit lalla tmrzas tallount"
 • Tfulki nit lalla tmerz as tallunt : ar t nttini i kra n yat gh ur tlla tanyaft
 • Thedja argazi`s imouth throh attsazi ouayadh
 • Tighzi n zzman akk-id issekwnan a yaghanim
 • Tiɣzi n tizi akk-id isknun a yaɣalim
 • Tqqn tgccult issihêl ṛbbi izan.
 • Tssgutt aman i ughu nk.
 • Tssgutt aman i weghu nek.
 • Ttagh i yegdi illegh ak imi
 • Tuf talli isdeln talli isdêrn.
 • Tuf talli isdln talli isdêrn.
 • Tufa tglzzimt afus nes.
 • Tufa tglzzimt afus ns.
 • Tumzîn ad it3bar yan, urd agharas.
 • Tumzîn ad ittàbar yan ur-d agharas
 • Tumzîn ad ittàbar yan ur-d agharas
 • Turu tirgit ighd.
 • Turu tirgit ighed.

U[ssnfl | Snfl asagm]

 • Uccen da ygan uccen da st ineqqa yasitt , imma bakni igh t yad ingha ad as issutul
 • Uccen iga bedda weccen meqqar t turu taghadt
 • Ufa tgelzzimt afus nes.
 • Ufent tuxsin tixsi.
 • Ufnt tuxsin tixsi.
 • Uktuber ixcen yan gis ittellin.
 • Ulli taggunt nzzman ayd gant
 • Ur a issigit yan ssengh asent i tirra , acku ttêlba da tekrrafen wiyyâd
 • Ur a ttmunen sin imddukwal amer igh isbêr yan
 • Ur da ikkat uzwu akccûd iqquren meqqar illa xef tizi
 • Ur da ittini lhêmdullah xes unna ygern adâr i wehêddad
 • Ur da izzâd uzerg tihêllal ula ddan waman bla taghuzi
 • Ur da k ittetta xes ahêrwic k iwalan
 • Ur da tgemmer tunant bnadm ay ttinign awal
 • Ur da ttuzûrn igwerramen ntmazirt
 • Ur da uttejjiy g udghar xes lâz
 • Ur da yssergigi tahêdrart n muc xes ay dda yellan g ighef nnes
 • Ur da yttaghul s di da g in t innemyar ghas aghyul
 • Ur da ytteqqis uccen xef tida ghifs ikkan
 • Ur dgin ili wemzil tafrut
 • ur enn gis tgit abla sûd a làewwad .
 • Ur illa mad dar ikhchen usklu ns
 • ur illa mad dar ixwecn useklu nes
 • ur illa mad dar ixwecn useklu nes
 • Ur illi kra bela kra
 • Ur illi ttâlb n ixf nnes
 • Ur illi umlil gh iggurdan
 • ur illi usunfu gh ddu usawen.
 • Ur illi xef uberrah xes ad iberrêh
 • Ur iman wayyahu d usfruri n rremman.
 • Ur immut yan a willi iqqazen
 • Ur immut yan a willi iqqazen
 • Ur issen ma illan gh wawlek amr yan sres ittuten
 • Ur issn ma illan gh wawlek amr yan srs ittuten
 • Ur izdâr ay issefsi tudit s mnassâ.
 • Ur jju imun wahyahu d ufruri n rmman
 • Ur nn gis tgit abla sûd a l3wwad .
 • Ur sewa wanna gh tergha d wanna sers irqqan.
 • Ur sul yufi yan a yetthdâr d ughyul nes.
 • Ur sul yufi yan a ytthdâr d ughyul ns.
 • Ur tessent mennawt tumzîn ay yuma ssâà.
 • Ur tessent mennawt tumzîn ay yuma ssâà.
 • ur tzdart at ghat a3rab wala tasit awlkns
 • ur ukan trxi tazzit ass tt iqqen yan.
 • ur ukan trxi tazzit asset iqqen yan.
 • Ur yaksul làid d wussan
 • Ur yaksul wadda ittinin wallah a mer righ , d waddagh ittinin wallah a mer ufigh
 • Uryufi flillis mat-t ittagln yagl ixf ns.
 • Ura ssiwiden iraggwen taseksut
 • Ura ssiwidn irağen tasksut
 • Ura tsdâr tfullust gh ger midden.
 • Ura tsdâr tfullust gh gr middn.
 • Ur-d ametcu ad iceqqan iraran ad iceqqan
 • Ur-d ametcu ad iceqqan iraran ad iceqqan
 • Ussan n lhêma agha izeddem yan i tegrest.
 • Ussan n lhêma agha izeddem yan i tgrst.
 • Ut uzzal magh-d ihêma.
 • Ut uzzal magh-d ihêma.

W[ssnfl | Snfl asagm]

 • Wa enn iga zund acttâb uwfullus adû nna ed ka yuckan yawit.
 • Wanna d tmunt ayd taksudt
 • Wanna dar atig n miyya, yasi yat ar iteqedû s aynna dares ur kesûden yat.
 • Wanna ed inkern ur indir, mayd as itteln ur ifdîr
 • Wanna ibbi ulgwmad ar-t issiwid iziker
 • Wanna ibennun kra n tegemmi issimghur t a wer imil teg tines.
 • Wanna icettan ura isawal.
 • Wanna icettan ura isawal.
 • wanna icttan ura isawal.
 • wanna icttan ura isawal.
 • Wanna ingha wughrb ad ittinig ighwemdan
 • wanna innan tga thruyt taddriwct iqqentent gh dar ikrwan.
 • wanna innan tga thruyt taddriwct iqqn tnt gh dar ikrwan.
 • wanna iqqenn imi nes ur iri yan ad asen gis ig adâd.
 • wanna iqqenn imi nes ur iri yan ad asen gis ig adâd.
 • wanna issudan aghanim,nini as ;aybark ṛbbi ayyis
 • wanna ithucn ur a iddal tamart
 • wanna itmaghn orar itthasab tukkimin
 • Wanna itt3barn aman ur at ittagh fad.
 • wanna ittemaghen ur ay ithâsab tukkimin.
 • Wanna it'trn ( issoutourn) aghou ura itfr ( ithbou) tazzirt;
 • wanna izznzan tumzin gh igran attnt ur issiggil gh onrar
 • wanna mud yucka wass nes izzêl idâren nes.
 • Wanna t iqqazen issflayt a wer teg tinnes
 • Wanna ur iran ad ur ittwarga, ad ur iggan.
 • wanna urizdârn akk ingh ihêyuk ur igi argaz.
 • Wanna yas ibbin aboud igas nannas
 • Wanna ynin nnif ur da ysawal
 • wanna yugin a st yasi igh tefesus ira a st yasi igh tezzây.
 • Wanna yugin ast yasi igh tfessus, rast yasi igh tezzday.
 • willi zrânin ur ufin , willi ufanin ur zêrin.

Y[ssnfl | Snfl asagm]

 • YAN DURR ADSOUKNT TMRARIN RUHNTN
 • yan afous uragh ikkat rrwche
 • yan as ibbin aboud igas nnannas
 • Yan as iskern yan imi as ttid fellas iqqen rebbi
 • yan ed iqqan ayaki , yaki gh taddângiwin , adur yaki gh imik n waman rizên ed fellas.
 • yan ibbi ulgwmâd ar-t issiwid iziker
 • yan ibbi ulgwmâd ar-t issiwid iziker
 • yan ighran i wadû, ur allan i walim
 • yan ighwran i wadu awr yalla i walim
 • yan iksan ur ayggan ifl tatn, han ucn ur a isiggil tafunast.
 • Yan ilsan aqccab n wiyyâd iàra nit .
 • yan ilsan aqccab n wiyyâd, ur akw ilsi yat.
 • yan imyaren ttâjin rad icc arraw nes.
 • Yan innan terkha temghra yagm asd aman
 • yan innan tkwrem tgwella ig en afus nes
 • yan innan tkwrem tgwella ig en afus ns
 • yan innan trxa temghra yagwm as ed aman
 • yan innan trxa temghra yagwm as ed aman
 • yan iran tid mmimnin isêber i tid rzâgnin.
 • yan irmin iktid ligh as temmant tumzin
 • yan irzemn i tmghart ur as immal tigmmi n babas
 • Yan irzmn i tmɣart ur as immal tigmmi n babas
 • yan isrwaten ififl teqqan t id tinzi.
 • yan isrwaten ififl teqqan t id tinzi.
 • yan isshrn dlhchom rad issbh ifdr
 • yan issudan aghanim inas bsâhêtk ayyis ayann.
 • yan issudan aghanim inas bsâhêtk ayyis ayann.
 • yan istayen tuga ura ittawi yat.
 • yan itghawalen tangulet n midden ra ys tjeder tines.
 • yan itterkazen ur a ihêbbu udem ns
 • Yan ittkrazn ur a iḥbbu udm nes..
 • yan izzewuren lijaret ura qqwayen yat.
 • yan ra ed isker lxir isker-t gh yan-t ur issenen, imma yan-t issenn arttâl kayan.
 • yan rad isker lxir isker-t gh yan-t ur issnn, imma yan-t issnn arttâl kayan.
 • Yan ṣab urtid irur miyya n muc muc
 • yan ssâbb ur tid urur meyya n miss miss.
 • yan ssâbb ur tid urur meyya n miss miss.
 • yan ur iqqenn imi nes iqqenn tid imi nes
 • yan ur iqqenn imi nes iqqenn tid imi ns
 • Yan ur ittafn l3du igt imins.
 • yan uzêru n tmazirt yuf miyya n wasif
 • yan wach ad ittiilin gh ifulusn iffi yasen aman
 • Yan wach aytilin gh ifollousn iffiyasn
 • yan wazzan, iksa tili gh ddu tgemmi, yaftin babas, inna yas: "maghid tskart a iwi?"
 • yan yut ufus nes ad ur yalla .
 • yan yut ufus nes ad ur yalla .
 • yan yutt ofoss nss adak oralan
 • yat tazwit or atskar tament
 • ydi n ger tgwemma wer a icetta ixsan n tegmmi nesen
 • yiwi d akkw udm ma nn issntl ul.
 • yiwi ed akkw udem ma enn issntel wul.
 • yuf a talla mas a talla immi.
 • Yuf gar imensi gar awal.
 • yuf gar imnssi gar ttamraghtt
 • Yuf lehna tazart iqquren
 • Yuf meyya n qab qab yan mselxir at
 • yuf sdident lâh tent.
 • Yuf ubrac azenzâr n thêzzart
 • yuf yan iccan alili yan fikka udis nes.
 • yugl as iqqejder gh uxsay.
 • yugl as iqqejder gh uxsay.
 • yuzat ar amgwêrd ifel t.

Z[ssnfl | Snfl asagm]

 • ZARGAZ GR SNAT TMRARIN ZUND ALKA3 GR SNAT TUCHANIN
 • Zêr udem nnes , tsut aghu nnes
 • zi ur a yeskar tamment waxxa yugr tizwit.
 • zik nit ay iga uzekka.
 • zimmer ur a tssihîln waskiwen nes.
 • ziwal negr ibukâden agllid ay iga.
 • zund kiyyin afa llanet ur dis uginet tigemmi nesent.
 • zwarn d idûlan tamghart
 • zwarn ed idûlan tamɣart
 • ZWARND IDULAN TAMRART
 • Willi zrânin ur ufin, willi ufanin ur zrîn
(
( Abbḥra ur twargat s mayllan dar wiyyaḍ ḥan iɣ kik ur tlla lfayt ḥan ur rast gik gin wiyyaḍ)
(Adur tikṣuḍ s kra n dar ur tasa man ittitin)
(akka ur tskart ẓr zwar s yak ur rad ixn imink gra yaḍn)
(Iɣ atskart kra tirit at ur tḥbun..skert nit .
(Waxxa iqqur ukayunk..rad turrit rad turrit) ar ittuynna ikra nna mmu iqqur ixfens..

Izdayn n berra[ssnfl | Snfl asagm]

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]