Talɣa:Amgrad ifulkin

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Lɛammt tga yan wanaw n tẓuṛi tamaziɣt iwtn s iẓuṛan g umzruy n ufgan amaziɣ tasut f tasut, tga taẓuṛi n uṛkaḍ imunn d nnḍm, tg s yat tgmiḍi iggutn taẓuṛi n irgazn. taẓuṛi ad tlla dar tugt n tqqbilin g Lmɣrib. Tettyussan bahra lɛammt g tqqbilt n infḍwak iwalan i tamnaḍt n Uzilal, tasga n Bni Mllal-Xnifṛa. Lɛammt tga taẓuṛi iẓlin s tqqbilt n infḍwak, tlla lɛammt ula g mnnawt n tmnaḍin n tqqbilt n iɣjdamn inmalan d tqqbilt n infḍwak sg tsga n iffus utrim. . Ism ad n lɛammt illa g tmizar yaḍni zun Ẓayyan d Sus macc idrus, acku darsn anawn yaḍnin n tẓuṛi, Sus gis Aḥwac, Ẓayyan nutni ar tturarn s Uḥidus. Tettuyssan Lɛammt s ismawn yaḍni zun "Lɛmmt" d "Lɛammat".

Ar tettyawskar Lɛammt akud nna illa kra n uzmzzu iẓlin s tqqbilt nɣ s kra n usun nɣ aḍwwaṛ, zun ig tlla tmɣra dar usli nɣ taslit, ttlgit (anmuggur da skarn middn i lɛaml, lqqayd nɣ kra n ubṛlamani) n kra wudm imqqurn, asfuglu s kra n uzmzzu n tsrtit zun istayn nɣ kra n imnɣi. G irir n Lɛammt ar ttbddadn tugt n irgazn ar skarn adur, lsn tijlluba nɣ lfuqqiyyat tumlilin nɣ tiwraɣin (idrus ma g ttilint g kra n ukʷlu yaḍn), d idukan d titqacrin(ar asnt ttinin ttqqacṛ) ula nttnti g ma iggutn ar ttggant tumlilin nɣ tiwraɣin, gn f yixf nnsn acddad nɣ taṛẓẓit (ar as ttinin infḍwak ṛṛẓṭ) tawṛaɣt nɣ tumlilt nɣ ar lssan f ixfawn nnsn tacacit (nɣ ṭṭagiyya) ula nttat g ukʷlu umlil nɣ awraɣ; agʷln g iɣariwn (nɣ iɣṛaḍ) nnsn lkʷmmit, ku argaz ar dis isatti allun nɣ tallunt nns nɣ ar ittḥuc ɣar s ifassn nns, yili ditsn ula bab n ganga, ar ssntayn (nɣ ar bddun) irgazn llɣa nɣ tanḍḍamt ar kkatn allun ar ig iḥma ilmma kcmn d tfrxin (ar asnt ttinin timḥwacin) ilsan lqqṭib d tmlsa tiblday n tmazirt skrnt ula nttnti adur nnsnt dat adur n irgazn macc ur a ditsn ttxllaḍn ar ig ssrɣan lɛammt ilmma ku argaz ar d ilddi yat tfruxt ad dis ittḥuc. Tifrxin ar ttḥucnt s ifassn macc irgazn ar ttḥucn s ifassn nɣ s tallunt.

Ɣṛ uggar


imgradn n ustay: