Talɣa:Amgrad ifulkin

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ahmed Badouj - Argan.jpg

Aḥmad Badduj (1950 - 22 Ɣuct 2020) iga yan zɣ inmɣuṛn n taẓuṛi taclḥit tamaziɣt, ilul ɣ useggas n 1950 ɣ Msgina igan yan udwar n Ifrxs iwalan i Ugadir, tasga n Sus Massa. Dars uggar n 30 film s tutlayt taclḥit.

Aḥmad Badduj iga iwis n Talburjt ɣ Ugadir. Iswurri ɣ kigan n twuriwin lli ɣ yumẓ lbac nns, ilɛb akkʷ d iɛrrimn n Tlḥasant n ugadir ɣ usggʷas n 1967.

Ɣ usggʷas n 1972 ifta s Inzggan, ɣin a'ɣ iskr tarabbut nns tamzwarut n lmṣraḥ s tmaziɣt iga as s yism "Amnar Umrr". Izri nn ɣ tuggt n trubba yaḍnin aylliɣ ikcm d tamsmunt n Tifawin ɣ isggʷas n 1985, zɣ lliɣ disn ikcm as ibda ar ittussan ɣ ubaraz n tẓuri d lmaṣraḥ amaziɣ.

Ɣ usggwas n 1989 idra ɣ uswlf n ufilm lli akkʷ izwarn s tutlayt taclḥit d tutlayin timaziɣin s umata ad t igan d "Tamɣart n wurɣ". Zɣ akud ann idra ɣ kigan n ifilmn yaḍnin iskr akkʷ ttalif d usufɣ n kra zgisn.

Immut Aḥmad Badduj s tmaḍunt n Kurunafirus ɣ wass n 20 ɣuct 2020 ɣ Ugadir. Ikka tt inn yad ihrc s sskar d wul.