Amsawal:Tasna Tamzwarut

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵉ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⵣⵖ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

[Snfl asagm]

ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ Taluzet (amsawal) 26 Cutambir 2022 à 21:36 (+01)[rar]

ⵉⵢⵢⵀ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙ ⵉⵅⴰⵙⵙⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵜ ⴰⵔⴰⵖ ⵖⵉⵍⴰⴷ? 91.160.30.11 27 Cutambir 2022 à 20:24 (+01)[rar]
iqqand ad tarat s ulatin maci s tfinaɣ --Lhoussine AIT TAYFST (amsawal) 22 Mars 2023 à 23:42 (+00)[rar]
Azul mass @Taluzet, at ar isbadal sg tlatint s tfinaɣ macc ur a isbadal sg tfinaɣ s tlatint. iqqand ad tarat s tfinaɣ. Trmst mad nniɣ ?

G ugharas n timmuzgha

[Snfl asagm]

G uγaras n timmuzγa

    Maḥdd sulγ ddrγ iqqan-d ad sawlγ.Ha-yyi diγ g ubrid .Ad sumrγ diγ bar id ur ttafaγ kra n twngimt issitgn may- d ttiniγ γif isaγiln n imayyn .Ad kunsrγ zi tbaynut nna mi isrrnkt uselmad nneγ akeswawat «Chafiq Mohammed»iflew nnes.Ufiγ «azarzu »i «المزار»zeg« Aza»igan tamatart n uγrik n wansa d «Rzu»igan amyag «Irza »ad «Irzu»isnaban «زار ».«Aza »neγ «Asa» ay -d gan timitar n uγrik n wansa .Adday yili uskkil «Yaz»neγ«Yaẓ» g umyag ad ittuzwar s «Waza» idd is llan iskkiln yaḍn ad ittuzwar umyag s «Asa» .Llant tajjmiwin yaḍn ,adday yili uskkil «Yac» d «Yaj»ad ittusmuttey «Yas»s «Yac» d «Yaj» mar ad tmmnzez tawalt.Ha isumir inu :

Aγrik n wansa المقابل بالعربية Azarzu/ⴰⵣⴰⵔⵣⵓ المزار المبحث(مكان البحث) Asagnu/ⴰⵙⴰⴳⵏⵓ محل الخياطة Asaglu/ⴰⵙⴰⴳⵍⵓ مكان الإنسحاب Ajajdu/ⴰⵊⴰⵊⴷⵓ المحطة الطرقية Asabgu/ⴰⵙⴰⴱⴳⵓ دار الضيافة Asadfu/ⴰⵙⴰⴷⴼⵓ غرفة الإنعاش Asadmu/ⴰⵙⴰⴷⵎⵓ الأستوديو Asaγʷmu/ⴰⵙⴰⵖⵯⵎⵓ المصبغة Azaẓmu/ⴰⵣⴰⵥⵎⵓ/ⵜⴰⵎⴰⵃⴰⵏⵜ المعصرة Asakru/ⴰⵙⴰⴽⵔⵓ المجبنة Asafnu /ⴰⵙⴰⴼⵏⵓ المعجنة Asafsu/ⴰⵙⴰⴼⵙⵓ مركز القرار Asalfu/ⴰⵙⴰⵍⴼⵓ مركز الإستعلامات Asaftu/ⴰⵙⴰⴼⵜⵓ المنطلق Asasbu/ⴰⵙⴰⵙⴱⵓ الملهى Asafru /ⴰⵙⴰⴼⵔⵓ شباك الأداء Asaḥḍu /ⴰⵙⴰⵃⴹⵓ مكان الحفظ Asadḥu/ⴰⵙⴰⴷⵃⵓ مكتب المطابقة Asaḥsu/ⴰⵙⴰⵃⵙⵓ مكان للتحفيظ Asaγtu/ⴰⵙⴰⵖⵜⵓ مكان لتصحيح (السمع مثلا) Asaxsu/ⴰⵙⴰⵅⵙⵓ مكان لصناعة الأسنان Asandu/ⴰⵙⴰⵏⴷⵓ الممخضة.الملبنة Asanḍu/ⴰⵙⴰⵏⴹⵓ المختم Asamru/ⴰⵙⴰⵎⵔⵓ المدار Asaknu/asacnu/ⴰⵙⴰⴽⵏⵓ/ⴰⵛⴰⵛⵏⵓ المنحنى Acacnu/ⴰⵛⴰⵛⵏⵓ المنظر الجميل’المكان المستقيم Asagfu/ⴰⵙⴰⴳⴼⵓ المنبت Asaεdu /ⴰⵙⴰⵄⴷⵓ Azaẓwu/ⴰⵣⴰⵥⵡⵓ المعبر Azazwu/ⴰⵣⴰⵣⵡⵓ (ⴰⵏⴰⵔⴰⴼ) مجرى الريح أو المكان الجاف Asaεlu/ⴰⵙⴰⵄⵍⵓ المرصد Asasku/Asaṣku/Azaẓku ⴰⵙⴰⵙⴽⵓ/ⴰⵙⴰⵚⴽⵓ/ⴰⵣⴰⵥⴽⵓ المبنى مكان البناء Azazgu/ⴰⵣⴰⵣⴳⵓ مكان الإقامة ’الإقامة Azadzu/ⴰⵣⴰⴷⵣⵓ مقر النيابة Asaḍγu /ⴰⵙⴰⴹⵖⵓ دار العجزة’المسنين Asamlu/ⴰⵙⴰⵎⵍⵓ ورشة لإعداد أملو’مجلس الشورى Asaswu/ⴰⵙⴰⵙⵡⵓ الجزء من المحمية الخاص باللقلاق Asaslu/ⴰⵙⴰⵙⵍⵓ ورشة لإعداد أسللو Asastu/ⴰⵙⴰⵙⵜⵓ ورشة لإعداد خيوط السدى Asaqdu/ⴰⵙⴰⵇⴷⵓ مصنع أو محل لصنع أولبيع الحلويات Asaqbu/ⴰⵙⴰⵇⴱⵓ مكان بيع الأخشاب أو جدوع الأشجار الساقطة أو محل لبيع الجبة Azaẓṛu/ⴰⵣⴰⵥⵕⵓ مكان لبيع الأحجار Asaγnu/ⴰⵙⴰⵖⵏⵓ محل صياغة الحلي Acalcu/ⴰⵛⴰⵍⵛⵓ غرفة الملابس Asaṛγu/ⴰⵙⴰⵕⵖⵓ محل بيع اﻟﺬھݕ أو منجمه Asaγṛu/ⴰⵙⴰⵖⵕⵓ مكان خلايا النحل Asaḥbu /ⴰⵙⴰⵃⴱⵓ دار الحضانة Asakbu/ⴰⵙⴰⴽⴱⵓ دار الحضانة Acacfu/ⴰⵛⴰⵛⴼⵓ مكان لا ينسى Acacγu /ⴰⵛⴰⵛⵖⵓ مكان ساحر’مكان عرض الألعاب السحرية Asalmu/ⴰⵙⴰⵍⵎⵓ (ⴰⵙⴰⴱⵍⴰⵍ) المرتع (ألمو : الكلأ أو الرتع) Asalbu/ⴰⵙⴰⵍⴱⵓ مكان رشح الماء Acamcu/ⴰⵛⴰⵎⵛⵓ مصنع للحصائر Asamnu/ⴰⵙⴰⵎⵏⵓ المتحف Asadru/ⴰⵙⴰⴷⵔⵓ مقر الشركة أو الشركة Azaγzu/ⴰⵣⴰⵖⵣⵓ مقر السجن Asaεḍu /Asarḍu/ⴰⵙⴰⵄⴹⵓ/ⴰⵙⴰⵔⴹⵓ مركز شحن اﻟغاز Ajajgu/ⴰⵊⴰⵊⴳⵓ مصنع أومحل لصنع أو بيع السواري Ajajṭu/ⴰⵊⴰⵊⵟⵓ مكان الأسهم ’البورصة Ajajlu/Azazlu/ⴰⵊⴰⵊⵍⵓ/ⴰⵣⴰⵣⵍⵓ(ⴰⵙⵍⴰⵍⵍⴰⵢ) المتاهة Asalqu/ⴰⵙⴰⵍⵇⵓ مكان العقاب Asalku/ⴰⵙⴰⵍⴽⵓ مكان الإعتراف Asaṭmu/ⴰⵙⴰⵟⵎⵓ المكان المسدود Asamtu/ⴰⵙⴰⵎⵜⵓ المنآى Asanbu/ⴰⵙⴰⵏⴱⵓ المعفنة Asarcu/ⴰⵙⴰⵔⵛⵓ المعفنة Asarku/ⴰⵙⴰⵔⴽⵓ المعفنة Asagbu/ⴰⵙⴰⴳⴱⵓ المعفنة Asargu /ⴰⵙⴰⵔⴳⵓ المخرج Asawru/ⴰⵙⴰⵡⵔⵓ المدخنة Asakmu/ⴰⵙⴰⴽⵎⵓ مكان خاص بالتدخين Asakwu/ⴰⵙⴰⴽⵡⵓ مصنع القطران أو الزفت Asaxlu/ ⴰⵙⴰⵅⵍⵓ مطرح النفايات Asamdu/ⴰⵙⴰⵎⴷⵓ محل بيع الأشياء البالية Asamḍu/ⴰⵙⴰⵎⴹⵓ مكان ﺷﺣﺫ السكاكين’ﻣﺷﺣﺫة Asatuy n itsn imyagn s umata iga t umawal n uslmad nnγ akswawat Mass Cafiq Muḥmmad ( Chafiq Mohamed )

  Ay-a yan uriraḍ iṛẓmn i tzrwa dat uḥadam anzfafaγ d icnbacn ilan tawuri g uniri nnes d akkᵚ may- d yusiyn anzwum n Tmaziγt.
           Arhazaf Hmmun

19/12/2973/02/01/2024 Arhazaf hemmun (amsawal) 2 Innayr 2024 à 16:08 (+01)[rar]