Asmras:Abdelouahed Boumisser

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

tthami lmzwari lglawi s tmaziɣt ar as ttinin aglawwu, 1878-1956, ikka tt inn iga lbaca n wamur n wakuc d unssixf n tqqbilt n glawa g idurar n waṭlaṣ amqran. izri sg umswwuri d udabu aɛalawi d lmxzn aylliɣ fllasn iskr tagrawla ig agrawli xf udabu g uzmz lliɣ umẓn iṛumin n fṛanṣa asnbḍ n lmɣrib .


idra g tgrawla n 20 ɣuct 1953 lliɣ ittukkas udabu i igllin n ugllid muḥmmad wiss smmus , ittusbrz g udɣar nns muḥmmad bnɛṛfa,srsnt iṛumin afad ad ig lbaca n tɣrmt n wamur n wakuc dffir lliɣ disn imyawas .


inbḍ s tɣarast tusridt mad ittggan 35 n usgg°as amẓn tarwa nns adɣar nns smdn isgg°asn ad afad ad gin 44 n usgg°as ar asgg°as n 1955 . tudrt nns :

yalul g taddart n glawa g talwat,lliɣ tt inn ikka izdaɣ gis babas mass muḥmmad abibiṭ g usggas n 1870 tg yat lqṣbt tasrdast nna mu issutl yan ugadaz nna ittikturn ku imalass, ikka tt inn jddis ḥmad lmzwari iga amɣar n tqqbilt n tlwat .


yalul g yan uzmz lliɣ yattuy waddur n twja nns g tqqbilt n tlwat, iɣra g tmzgida nna iwalan i tlwat d tinml n lwṛka immatti ilmma s zzawit n urika g tɣrmt n wamur n yakuc, iḥsa lqqran lliɣ sul imẓẓi .


macan lliɣ llan imxumbaṛ d imukrisn isrtann g tmazirt ur sul iɣi ad ismd tiɣri nns , mklli yumẓ asmuttg amnzu g tmamkin n imiɣn, s usrag n tassasin nna illan dar twja nns , slawan akk° babas as izḍaṛ ad yazzḍ i lmxzn, dffir lliɣ yumẓ asnbḍ n lqṣbt n twrirt g warzazat, istawhmma sg tmẓit nns s twwuriwin d tnafutin d mad akk° iẓlin s tqqbilt nns .


lliɣ dars sa n isgg°asn immut babas g usgg°as n 1886 yili ilmma dar g°mas n igllin n babas lmadani lglawi iddr dis tudrt n tṛḥḥalt g uzmz n ssayba, slawan akk° lliɣ tlla tzdayt idusn gr twja nns d sslṭan mulay ɛbdlɛziz .

asnti n tzdayt nns d lmxzn :

iskr imiɣ nns amzwaru mgal n tqqbilt n wawẓgiṭ lliɣ dars smmus d mraw n usgg°as, zrin kṛaḍ isgg°asn idru daɣ g imiɣ n wasif n tdili,yamẓ anssixf n igrawliyyn ‘iwis n ḥlima’ .

s tumlayin n sslṭan as yiws g imiɣ nna ittuskarn g ccawya, innaɣ d tqqbilt n tadla, g usgg°as n 1898 yiws i g°mas lmadani lglawi g yan imiɣ nna mu iga amstggar nns g tsga n tafilalt, yaws as gis uglawwu .