Buda

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Buda
Tudrt
Talalit Lumbinî, 1 millennium BCE
Taɣlnt Shakya
Tazduɣt Lhnd
Nipal
Tamttant Kusinâgar, 1 millennium BCE
Tamntilt n tmttant isragn igamann
Tawja
Baba-s [[Shuddhodana]]
Inna-s [[Māyā]]
Itahl d Yashodhara
Arraw nns
Aytmas d isstmas
Taqbilt famille de Siddhartha Gautama
Tiɣri
Tutlayin magadhi
pali
sanskrit
Iselmaden Arada Kalama
Mah maudgalyana
Inelmaden
Tawuri
Tawuri moine bouddhiste, aflsuf, fondateur d'une religion, chef religieux, amaru, réformateur social, maître spirituel, psychiatre, psychologue d prédicateur
Influenced by Dipankara
Amussu Noble Chemin octuple
nirvāna
dharma
Taflst
Asgd Tabudayt

Iga s tidt Siddarta Gutama maccan ittyawssan s Buda, ilul ɣ usggʷas dat tlalit ɣ kra n mani ɣ uẓẓlmḍ n indya (lhnd), ɣ iffus n Nipal, ɣ wagns n yat twja tagldant, immut ɣ win 483 lliɣ dars tlla 80 n usggʷas, nttan ad igan aslmad mqqurn n usgd Abuday (niɣ d Tabudayt) ig ɣwalli as igan tirsal nns, asgd ad lli igan war akuc war takuct llan dars ɣilad mad yutin 500 n umlyun n umḍfar d tmḍfart ɣ ussutl n umaḍal.

Ism[ssnfl | Snfl asagm]

Ism n Buda iga yan wassaɣ d ikkan tutlayt Tasanskritt बुद्ध iṭṭafn anamk n "Anfrak" niɣ d "ɣwalli ifrkn issntin ad issn ma illan".

Tudrt nns[ssnfl | Snfl asagm]

Tlalit nns[ssnfl | Snfl asagm]

F kra n warratn, ilul Buda ɣ Lambini ɣ uɣaras n Kapilavatsu (Yat tɣrmt imẓẓiyn illan tama n iwtta ngr Indya d Nipal) babas Suddudana iga agllid n Cakya, innas ism as Maya.

Ur ta as tfka tudrt, twarga innas is fllas ikcm yan yilw umlil, askka nns tssn is tusi ɣ uḥlig nns. D lliɣ t tlul, tlult t id ibidd f iḍarn nns d ɣikk ann nit, yan imalas hlli tmmut innas Maya tflt inn iga igigil, imqqur ilmma dar ultmas.

Tudrt nns[ssnfl | Snfl asagm]

Izzri tudrt nns tazaykut ɣ tawant d tmaxirt, lliɣ ilkm 16 itahl d yat tgldunt ism as "Yacudara" lli rad as tfk tlalit i yan uɛyyal. Aẓlaḍ, takrrayt, tanḍṛt, aɣʷni, buhyyuf, aṭṭan, tarfafant ... ur jju tn iẓṛi akkʷ.

Ɣ utay n 29, yan wassf iffuɣ ugldun Siddarta (lli rad sul ig Buda) s bṛṛa n ibrgmmi ar ittlulluy, issuda kra n ukarru, ɣinn a ɣ nn iẓṛa yan uwssar, yan umahruc d miḍṛuṣ n yan ufgan, ɣ yat tklit hlli iẓṛa kullu ɣayad. Ukan ɣ akud ann ilmd is ur nit tgi tudrt ɣik lli tt yad itam nttan, tg kra yaḍni, issn ɣilad is d ɣ unck nna ikka ufgan ɣ tmaxirin n ddunit hati tarfafant d tmttant ad d iqqan.

Imnaggar sul d "Samana" yan umskan (zzahid) da ifln kra iṭṭaf mqqar d ɣik ann iddr ɣ tumrt. Ira Saddarta ad ig zun d ntta.

Asiggl n tidt[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ yan ḍyiḍ, ifl Saddarta ibrgmmi nns d ku ma iṭṭaf, iftu nn ad ig yan amskan (zzahid) s yan irim ad inru aɣjaj nns, awa yaẓum aylliɣ ifta ad immt s laẓ, ifrk ukan ilmma is d ur as irni uẓum icqqan amya ɣ unẓaẓ d tidrfit n iman nns. Iqqan d ad yaf kra n tɣarast tanammast ngr sin-ad (tamaxirt d tarfafant). Ismd ɣ umssq nns dili yat taddagt lli mi issaɣ ism n "Budi" (tin ufrak).

"Mara" iga yan iman amillus idum ar as ittazn tifrxin fulknin bac ad t iɣwu, imil yugi Saddarta ad t iḍfṛ, iqqn d alln nns afad ad gisnt ur ittmnad. Ukan lliɣ t inra, issn Saddarta mas ilkm aswir n "Nirvana" ig ɣilad, "Buda" (anfrak). Ismagl agayyu nns ad issḥḍṛ i wiyyaḍ manmk a s ilkm aswir-ad n ufrak, ad ḍfurn mddn "Dhamma" (Aslmd) nns, tidt da ittawin s tidrfit.

Iwaliwn nns[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣid ɣi, kra n iwaliwn da inna Buda:

• iɣ trit ad tettaylalt fk ttisaɛ i kra k iẓẓiẓayn.

• Ur ta tsawlt, ajj awal nnk ad izri ɣ kṛaḍt n tiggura: is iɣʷẓan? Is ittɣawsa? Is ur ixʷcn?

• Tumrt ur jju rad tettli dar ɣwilli ur akkanin atig i ɣaylli yad ṭṭafn.

• Kra iga t ass ar daɣ tettlalat, aylli issiḥln iga t ma rad gis tskrt.

• Tanfalt ur jju tcqqi, aylli icqqan ad t igan d igiy n tnfalt.

• Afad ad tfhmt kra illan, ssurf i kra illan.

• Ad ur tsɣawalt tiɣawsiwin, kud nna rad jṛunt, rad jṛunt.

• Agayyu nnk iga yat tɣawsa idusn, kud nna t tfrnt s twngimin cwanin, rad tssnti tudrt nnk ad tettnfal.

• Iɣ dark iɛzza ixf nnk, ad ur tskart lada i wiyyaḍ.

• Tadusi ad igan asfk akkʷ yufn, lqnɛ ad igan ayda akkʷ yufn.

• Ur ar ttmnadaɣ ɣaylli yad skrɣ, ar ttmnadaɣ ɣar ɣaylli iyi iɣaman ur skrɣ.

• Ar takkat mqqar illa dark ɣar imikkuk.

• Ɣaylli ɣ tswingimt ad tgit.

• Ad tktit kra ixʷcnn iga zun d iɣ tusit kra n uẓaẓu ɣ ugayyu nnk.

• Anf i gar amudn zun d kra n yan iḥmln tudrt yanfn i uctci.


Tisuɣal[ssnfl | Snfl asagm]