Djabal Ṭariq

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Amnni ur iṭṭifn taggayt
Amnni ad ur iṭṭif taggayt. Zayd as kra n taggayt nna rad d dis yack, ad ur tettut ad tkkst talɣa ad akud nna as tt tzuydt.
Ad ur tikṣuḍt! Tettusras tbrat ad bac ad tt tẓṛ trabbut n tnṭṭuft d uzzray n imnnitn. Ayad ur isnamk is tskrt kra n uzgal.
Djabal Ṭariq

Djabal Ṭariq (s tinglizt: Gibraltar) iga yat tsga nɣ tamnaḍt n unbaḍ aymman iḍfarn i Isni (ttaj) abriṭani, tzga tmnaḍt ad ɣ afllay n yiffus n tagzirt n ibirya tamẓyant aflla n tamnaḍt n iẓṛan nna illan ɣ waman n yill agrakal. Ssmman as imzdaɣ nns "jbrtar" iga asḥrraf n yism "adrar ṭariq" f ism n agldun n tiɣrmt n Ṭanja Ṭariq u ziyad ɣ tasut tamzwarut n uzwag anabawi . Tga tamnaḍt tstaɛmr tmazirt n briṭanya ar asggas 1981 lliɣ tkkis briṭanya tasga ad issutr ad iqqimi ɣ timnaḍin anbaḍ aymman ɣ liɣ iqqima zɣ listiɛmarat nns imzwara. dat asnfl n ubrid n wnbaḍ ɣ tamnaḍt n adrar n ṭariq, tssutr sblyun ad turri tamnaḍt ddu unbaḍ nns.

Tlla ar ma tmtawa gr tmizar n umtawa ɣ tullsa n tmnaḍt s Sbanya ɣ illa ttanazul abriṭani fllas. Mac Briṭanya tbṛṛaḥ blli ur ayttnazl f tmnaḍt ad , tnna blli anbaḍ aymman ur ad ikks tillit n tamnaḍt s isni (ttaj) abriṭani. D mkan tmtawa bṛiṭanya f ad innurzm asagn n udrar n ṭaṛiq s sdat n iɣṛṛuba n Sbanya. ɣ isggasn tsmaynu sblyun assutr nns s tullsa n Djabal Ṭariq ddu unbaḍ n Sbanya ar ma tfawḍ d tanbaḍt n briṭanya , mac imzdaɣn n tmnaḍt ugintt s udwas kkrn mgal lliɣ gan akk ibriṭaniyn s uẓur.

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]