Lḥayk

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Timɣarin ilsan Lḥayk

Itwassan Lḥayk Amɣribi (s darija : الحايك) dffir n Tjllabit zund addal illa ɣ tiɣrmin ula iɣrman n Lmɣrib , ar t-lssant twtmin ula irgzn ssin, dat n att-sirsn irgzn i twtmin. Nnan dis-itsn idd iga anaw n tmlsit taqburant", inin diɣ wiyyaḍ idd iga" timlsit n imzwura nna ismann axidus d azrak". Ar ttinniyn iminag idd ntta aygan azɣr n timlsa n umaḍal akkʷ, yaksul d timlsit n iṛumiyn iqdimn nna-mi ism Tuja, innas umdyaz amṛṛuki Msṭafa Slawi ar isawal f uzmz n Lḥayk Amṛṛuki :" Lḥayk zzin n tqidurt, amunnḍ n txitrt d watig, d tummrt n kul tislit".

Ad naɣul s asissn n Lḥayk, imk-nna nnan iminag, ntta iga lkttan amllal ur igni, ig yat tḥruyt taɣzzaft n uẓṭṭa, ar ttili taɣzi-nns gr smmus d ṣdis n mitru, taflit illa dis mitru. ar t-ismunnuḍ ufgan i tafkka-nns idlt zɣ ixf ar iḍarn. Ku tizi ɣ usggʷas dars anaw-nns, ɣ unbdu, ar ityawhyya, s Lḥrir, d afḍuɣ, d lkttan, d taḍut tusdidt. d ɣ tgrst, ar ityawhyya ɣ yan lkttan azurar.

Ig Lḥayk taɣawsa taxatart nna-kkan ibtqqizn ar t-zzan ɣ Lmɣrib , ar ittili kigan ɣ tɣrmin n Ddu akal, d gr isaffn. Ar t-lssan imzdaɣ n ugafa n ifriqya kul d itsnt tmizar n wammas, yaksul kigan d tmlsit taqburt n iṛumiyn (tog).

Ar ttinin iminag idd "Lḥayk" d "Lksut" d "tamlḥaft" gan-t iwaliwn n yat tɣawsa, d imik n umzaray inna-t umara Muḥmmad Maqr ɣ udllis-nns "timlsit tamṛṛukit, ɣ tizwiri n uwank amirini ar azmz n isɛdiyn".

Ar ittini Lḥayk izur d iḥrc d Tamlḥaft tga anaw n Lksut tusdidt, twassan kigan ɣ tnzruft tamṛṛukit tẓli s taɣzi-nnz nna igan nraw nid mitru, ar tkrrs ɣ uflla afad ad ilint snat twrrrayin ism-nnsnt "Ḥllalin", ar ttiɣiy twtmt ad tssufɣ ixf d ifassn-nns tg azgn n walkttan i ixf-nns tsmunnḍ tafkka-nns ɣ uynna-d yagurn.

Kka-tt-nn irgzn d twtmin ɣ kul anawn-nnsn ɣ wamun ar t-lssan. Ur das ittili uẓrzi ula amya, ɣas yat tukrist ar ttili izdar n iɣir. macc ayt iɣrman das tggan yan ifilu n taḍut ɣ wammas d iẓrziyn ur itwannayn afad awr iḍr.

Kka-tt-nn irgzn imṛṛukiyn ar lssan Lḥayk, da ggarn yan uzgn s aflla n iɣir aẓlmaḍ, grn-t s ḍart n tadawt sukknt ddaw tiyt afad a-issntl idmarn.g umunnḍ amggaru da iddal ixf ẓar-s.

Tiwtmin itnti da smunnuḍnt Lḥayk-nnsnt smunnt ammas s yat tmurkist ism-nns "Lmcmum", nɣd das tggant ca-n ifilu, ig ssufant amunnḍ s Lḥayk da tggant assntl nɣd ltam i udm-nnsnt.

F ussnfl nna ijṛan i wamun amṛṛuki, srsnt irgzn i twtmin. Yaɣul idrus gr tutmin iɣrman d tɣrmin, ili dar tiwtmin idrusn ɣ tɣrmin n ugmmuḍ n tgldit, d tamlḥaft tsul ass-a aras ttinit tamlḥaft n Tafrawt d d lizar ɣ itsnt tmnaḍin n usammr d ẓayan ula sus isul ar itlssa dis d sulnt twtmin n iɣrman d tɣrmin ar t-ttirint f timlsa timaynutin d ikcmn.[1]

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

  1. Lḥayk Ameṛṛuki - Moroccan taẓuri