Lyunil Missi

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Lyunil Missi ar itturar d Waṛjunṭin g ukṛwas n umaḍal n tkurt 2022, Qaṭaṛ

Lyunil Andris Missi (Asusru s tṣblyunt: [ljoˈnel anˈdɾes ˈmesi]; ilul ɣ 24 Yunyu 1987) iga amurar n twjja n uḍaṛ u Aṛjuntina.[1] Da itturar i Intr Mayami d tggayt tanamurt n Waṛjuntina am umakʷay. Ar t ttannayn imuzay d imaẓamn is iga yan sɣ imurarn imafayn akkʷ ɣ umzruy n twjja n uḍaṛ. Kra n mddn ar ttinin is d nttan ad igan amafay akkʷ[2]. Yiwi Missi tawjja n wurɣ sat tkkal, uggar n Kristyanu Ṛunalḍu s snat.[3][4] Ur t ilkim awd yan g wuṭṭun n twjjiwin n wurɣ. Trwas tmamkt n wurar nns d ufuks nns win Dyigu Maraḍuna acku gzzuln s sin itsn. Illa yan umḥizwr mqqurn gras d umurar abrtqqiz Kristyanu Ṛunaḍlu acku llan ɣ iswirn n ufuks immrwasn.

Tudrt tazaykut[ssnfl | Snfl asagm]

Ilul Missi ɣ usgnaf asgawan n Ruẓaryu ɣ Ruẓaryu, Aṛjuntina. Ig Missi arraw wis kraḍ zɣ kkuẓ tarwa n Xurxi Missi d tmɣart nns Cilya Cutcitini. Llan dars sin aytmas, Rudrigu d Matiyas.

Tmmut jddas n Missi lliɣ tt inn dars tkka 12 n usggʷas, ukan ayann a f ittall iḍuḍan s ignna ɣ usfuglu nns s tsswitin.

Taɣarast d tnsmunin tinamunin[ssnfl | Snfl asagm]

FC Barsaluna[ssnfl | Snfl asagm]

Missi (ɣ ufasi) d tsmɣurt n twjja tawurɣit, ar ittsllam d usmun nns ɣ yimal Niymar (yiwi Tawjja n wanas) ḍart n unmala anggaru n ukrwas n umaḍal n isgrawn 2011.

Issnta Missi urar ɣ twjja n uḍaṛ lliɣ sul imẓẓiy, ur ikki kigan s lliɣ nn tanni Barsaluna anct tmqqur tikki lli dars. Ifl Nyuwilz Ulḍ Buyẓ ɣ Cutambir 2000, immatti ntta d twja nns s Uruppa ɣ Fbrayr 2001. Isni ilmma d Barsaluna ɣ Dujanbir 200 ɣ iggi n yan ujɛuḍ. Immatti s Sbanya acku tfka as Barsaluna amwajb lli rad as yaws ɣ usafar n uxṣṣa n uhuṛmun n tgmi. Nyuwill ur as uwsn s umya ɣ tsga ad.[5]

Yurar Missi anmala nns azzulan amzwaru lliɣ dars 16 n usggʷas ɣ wass n 16 Nuwambir 2003 mgal Burṭu. Yurar annaz n 2003-04 d tggayt n Barsaluna "B". Ssɣʷlint ilmma s tggayt A ɣ wannaz 2004-05, yurar anmala nns amzwaru ɣ 16 Ktubr 2004 mgal Iṣbanyul zun d umkkasu. Iskr tuddma nns ɣ La Liga lliɣ dars 17 n usggʷas, ayda t yujjan ad ig amurar imẓẓiyn akkʷ ad yurar i tggayt tamzwarut n Barcaluna ɣ kra n umcala amaddud. Isswa tamsswit nns tamzwarut g 1 Mayyu 2005 mgal Albasiti Balumbi s twisi tzzrayt iẓiln n Ṛunaldinyu. Timsswit ad tujja t ad ig amurar amẓyan akkʷ ad isswu tiswit ɣ akud ann. Tiwi Barcaluna La liga ɣ wannaz ann i tikklt tamzwarut ɣ 6 isggʷasn, tawi tt tikklt yaḍn nttat d Ubrkas Aṣblyun d Tmɣunt n Inbrazn n Urubba ɣ 2006.

Annaz n 2006-07 a g nit iɣʷli, ig ukccum nns d tggayt tamzwarut alugan acku isswa ahatrik nns amzwaru ɣ Uklasiku. Ɣ 18 Ibrir 2007, isswa yat tmsswit irwasn "Tamsswit n Tasuta" n Maraḍuna mgal Nngliz ɣ Ukrwas n Umaḍal n 1986 lli ɣ yumẓ Maraḍuna Tawjja ḍarat n uzrig n uzgn n ubaraz f tsga tafasit, innru kkuẓ imurarn n umzaɣ d unḍaf n tsiswit. Tamsswit n Missi trwas tt; Izzri Tcabi (Xavi) tawjja, yamẓ tt Missi ḍart n uzrig n uzgn f tsga tafasit, innru kkuẓ, d unḍaf, isswu tt ɣ tgira s uḍaṛ nns afasi.[6]

Ɣ 2019, stin tt inḍfurn n Barca is iga tamsswit tamafayt akkʷ ɣ umzruy n Barcaluna s tgmiḍi n 45%.[7] Ḍart n wufuɣ n Ṛunaldinyu sɣ tggayt ɣ tgira n wannaz n 2007-08, ittyufka wuṭṭun 10 i Missi. Ig wannaz n 2008-09 yan zɣ wannazn imafayn akkʷ ɣ umzruy nns. Isswu Missi 38 tmsswit g wannaz ad ɣ imcalatn akkʷ, tkcm gisn tmsswit nns g unmala anggaru n Tmɣunt n Inbrazn n Urubba nna ɣ tnnra Barcaluna s 2-0 mgal Mancistr Yunaytid, tawi ilmma Barcaluna tamraḍt nnsn. Ɣ wannaz n 2009-10 d iḍfarn, isswa Missi 47 tmsswit ɣ imcalatn akkʷ, ayda ilkmn aswir n tmkrra n Runalḍu Nazaryu d Barcaluna. Yiwi Missi tawjja n wurɣ nns tamzwarut ɣ Dujanbir 2009, yawi tt daɣ g usggʷas t iḍfarn. Isswu daɣ ɣ unmala anggaru n Tmɣunt n Inbrazn n Urubba n 2011 mgal Mancistr Yunatid nit daɣ. Tnnru Barcaluna s 3-1, yawi daɣ Missi Tawjja n Wurɣ, gint ilmma kraḍt mmḍfaṛnin.

Bariz San Jirman[ssnfl | Snfl asagm]

Ḍart ayda ijṛan i FC Barcelona d , iskr ilmma yan umutti nna nn ur itam yan s tggayt tafṛansist Bariz San Jirman.

Intr Mayami[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ 7 Yunyu 2023, inna Missi g yan umsawal ma s rad immatti s Intr Mayami CF n "Major League Soccer" (MLS).[8]

Taɣarast tagraɣlant[ssnfl | Snfl asagm]

Aṛjuntina[ssnfl | Snfl asagm]

Ittuyfka yadlli uzrf i Missi ad yurar i Ṣbanya d Aṛjuntina s sin acku iṭṭaf snat tɣlnawin, maca isti ad yurar i tmazirt nns, Aṛjuntina. Igli taggayt nns s unmala anggaru n Ukrwas n Umaḍal D-20 s snat tmsswitin nna isswa tikli n wufuɣ n umṭṭaṛ. Isswa Missi snat tmsswitin mgal Nijirya ɣ unmala anggaru, innru Ajṛuntin s 2-1. Tettyufka i Missi tmadaytn n trnnawt, twjja tawurɣit (amurar amafay) d uduku awrɣi (amzwaru ɣ wuṭṭun n tmsswitin).

Yurar Missi anmala nns amzwaru d tggayt tamzwarut g wass n 17 Ɣuct 2005 mgal Hungarya. Ikcm nn zun d umkkasu, maccan tettyufka as tkaṛḍa tazggʷaɣt ḍart n 45 tsint acku yut yan ufna ɣ wudm bla t yumml lliɣ yurm ad d nn isitti afna da yumẓn ɣ ayda ilsa. Isswa Missi timsswit nns tamzwarut i Aṛjuntina g yan unmala addukklan mgal Kṛwatya ɣ wass n 1 Mars 2006. Trẓa Aṛjuntina g unmala ann s 3-2.[9] isti t ilmmadint umssanun Xuṣi Pikrman ad idru g ukrwas n umaḍal n 2006. Yurar ɣ unmala wis sin mgal Ṣirbya, aylli t igan d amurar mẓẓiyn akkʷ ad yurar ɣ kra n ukrwas n umaḍal. Ifka daɣ yat tzzrayt, isswu yat tmsswit, ayda t yujjan ad iga amsswu amẓyan akkʷ g ukrwas n umaḍal 2006.

Yawi Missi Awlimbiks n 2008 dɣ nttan d Aṛjuntina, mk lli daɣ ifka tazzrayt i tmsswit n Anxil Di Mariya g unmala n tgira ɣ Bijing. Gan Missi d aqbṭan n tggayt tanamurt ɣ 2011. Isswa ahatrik nns amzwaru d Aṛjuntina g unmala nns wis 68 lli ɣ nnran Swisra s 3-1 ɣ Fbrayr 2012.[10]

Ɣ 21 Yunyu 2016, irẓa Missi tamkrra n umsswi n Aṛjuntina s tmsswit nns tis 55 nna d ikkan yat tayti tilellit tusridt mgal WMM ɣ Ukrwas n Marikan Inmiḍi. Ar tettwannay is iga yan zg tmsswitin akkʷ yufn g umzruy n Missi. Tamkrra yumẓ tt yadlli Gabryil Batistuta s 54 n tmsswit. [10]

Tanaft[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ 26 Yunyu, tṛẓa daɣ Aṛjuntina mgal Tcili ɣ tiyta n tfgurt s 4-2 ɣ unmala n tgira n Ukrwas n Marikan Inmiḍi ḍart n ungiddi s 0-0. Izgl Missi tayti nns, tg tad tikklt tiss kraḍt, immḍfrn, nna ɣ tlkm Aṛjuntina anmala n tgira n kra n tbrza taxatart trẓ gis, d tiss kkuẓt s umata. Yan wass ḍarat n unmala, iffuɣ d Missi, ibrrḥ tanaft nns sɣ twjja n uḍaṛ tagraɣlant.[11][12][13]

Uɣul zɣ tanaft[ssnfl | Snfl asagm]

Yaḍu d Missi zɣ tanaft nns ɣ Ktubr 2016 afad ad yurar g usrɣt n ukrwas n umaḍal 2018.

Ḍarat n yat tuddma iṛmin g ukrwas n umaḍal 2018, yiws Missi i Aṛjuntina afad ad tzri s tawala tis snat s tmsswit tamzwarut g trnnawt nnsn s 2-1 mgal Nijirya.

Iɣ d nnḍr s 2021 d umsunnun amaynu, Lyunil Skaluni, tiwi Aṛjuntina Akrwas n Marikan ɣ Yunyu. S tmsswit n Di Mariya ɣ tusdidt tis 11, nnran Brazil s 1-0 ɣ iggi n wakal nnsn. Aya iga yat tmntal da isslkmn Missi i ad yawi Tawjja n Wurɣ i tikklt tis sat.

Ɣ wammas n usggʷas 2022, Missi d tggayt n Aṛjuntina, d umssanun nnsn Lyunil Skaluni, nnran Ṭṭalyan s 3-0, awin akrwas n Finalissima.

Ɣ tagrst n 2022, yiwi Missi Akrwas n Umaḍal. Izmmim sat tmsswitin, ifka kraḍt tzzrayin, yawi tasmɣurt n umurar n tbrza.

Tudrt tanimant[ssnfl | Snfl asagm]

Tisqqan[ssnfl | Snfl asagm]

Iṭṭaf Missi kraḍ n ifrxan d tmɣart nns Anotilla Rukkuẓu. Gan s yismawn, Tyagu Missi, Maṭiyu Missi, d Siru Missi. Ilul Tyagu ɣ wass n 2, Nuwanbir 2012, ilul Maṭiyu ɣ 11 Cutanbir 2015, ilul Siru ɣ 10 Mars 2018.

Itahl ntta d Anatonilla ɣ Yunyu 2017.[14]

Abuddu[ssnfl | Snfl asagm]

Kiɣ ur itturar g ubaraz, ar iskar Missi akud i ubuddu. Iṣka Timrslt N Lyu MIssi ɣ 2007, awttas nns iga t ad tettaws i wazzann mẓẓiynin da illan ɣ isuras n imizi, rẓm daɣ yan upark i tazzanin nna illan ɣ yan usgnaf ɣ tmdint n Barcaluna, Ifk yan mlyun uṛu f ufirus n Kuṛuna ɣ Barcaluna.

Imukrisn n urgay[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ Yunyu 2016, tnkḍ t tsnbḍayt f tknnaḍt n urgay, tfk as 21 n yirn g uɣzu, tettr as 2 id mlyun n Uṛu ɣ tfgurt.[15] Ur jju ikcim Missi s uɣzu, ifsi umukris s ibḍi d usbdd n uzzgir. Inna i tsnbḍayt mas d ntta "ɣar ar itturar tawjja n uḍaṛ" yajj imukrisn n idrimn i babas, Xurxi Missi, ayann a f ur issin amya f tmntilt.[16]

Taɣarast d tnsmunin tinamunin[ssnfl | Snfl asagm]

Talɣa:UpdatedAr ass n 23 Yunyu 2020

Appearances and goals by club, season and competition
Club Season League Copa del Rey Champions League Other Total
Division Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
Barcelona C 2003–04 Tercera División 10 5 10 5
Barcelona B 2003–04 Segunda División B 5 0 5 0
2004–05 17 6 17 6
Total 22 6 22 6
Barcelona 2004–05 La Liga 7 1 1 0 1 0 9 1
2005–06 17 6 2 1 6 1 0 0 25 8
2006–07 26 14 2 2 5 1 3[lower-alpha 1] 0 36 17
2007–08 28 10 3 0 9 6 40 16
2008–09 31 23 8 6 12 9 51 38
2009–10 35 34 3 1 11 8 4[lower-alpha 2] 4 53 47
2010–11 33 31 7 7 13 12 2[lower-alpha 3] 3 55 53
2011–12 37 50 7 3 11 14 5[lower-alpha 4] 6 60 73
2012–13 32 46 5 4 11 8 2 2 50 60
2013–14 31 28 6 5 7 8 2 0 46 41
2014–15 38 43 6 5 13 10 57 58
2015–16 33 26 5 5 7 6 4[lower-alpha 5] 4 49 41
2016–17 34 37 7 5 9 11 2 1 52 54
2017–18 36 34 6 4 10 6 2 1 54 45
2018–19 34 36 5 3 10 12 1 0 50 51
2019–20 26 21 2 2 6 2 1 1 35 26
Total 478 440 75 53 141 114 28 22 722 629
Career total 510 451 75 53 141 114 28 22 754 640

Taɣarast tagraɣlant[ssnfl | Snfl asagm]

Talɣa:UpdatedAr ass n 17 Nuwambir 2020

Appearances and goals by national team, year and competition
Team Year Competitive Friendly Total
Apps Goals Apps Goals Apps Goals
Argentina[17][18] 2005 3[lower-alpha 6] 0 2 0 5 0
2006 3[lower-alpha 7] 1 4 1 7 2
2007 10[lower-alpha 8] 4 4 2 14 6
2008 6[lower-alpha 6] 1 2 1 8 2
2009 8[lower-alpha 6] 1 2 2 10 3
2010 5[lower-alpha 7] 0 5 2 10 2
2011 8[lower-alpha 9] 2 5 2 13 4
2012 5[lower-alpha 6] 5 4 7 9 12
2013 5[lower-alpha 6] 3 2 3 7 6
2014 7[lower-alpha 7] 4 7 4 14 8
2015 6[lower-alpha 10] 1 2 3 8 4
2016 10[lower-alpha 11] 8 1 0 11 8
2017 5[lower-alpha 6] 4 2 0 7 4
2018 4[lower-alpha 7] 1 1 3 5 4
2019 6[lower-alpha 10] 1 4 4 10 5
2020 4[lower-alpha 6] 1 0 0 4 1
Total 95 37 47 34 142 71


Tismɣurin[ssnfl | Snfl asagm]

Asgraw[ssnfl | Snfl asagm]

Barcaluna

Agraɣlan[ssnfl | Snfl asagm]

Aṛjuntina D20

 • FIFA Akrwas n Umaḍal D20 : 2005

taggayt Tawlibikt n Aṛjuntina

 • Iwlimbikn n Unbdu: 2008

taggayt Tamzwarut

 • Akrwas n Mirikan: 2021
 • FIFA Akrwas n Umaḍal: 2022

Timdanin[ssnfl | Snfl asagm]


Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

 1. "Lionel Messi Website". http://www.messi.com. 
 2. zang, mary (2022-12-05). "LIONEL MESSI ADDRESSES FUTURE RETIREMENT In 2022" (s tutlayt en-US). https://divamagzine.com/lionel-messi-addresses-future-retirement-in-2022/. 
 3. "Messi tops Ronaldo, wins sixth Ballon d'Or award" (s tutlayt en). 2 December 2019. https://www.espn.com/soccer/barcelona/story/4004641/lionel-messi-wins-sixth-ballon-dor-awardovertaking-cristiano-ronaldo. 
 4. "The Best FIFA Football Awards". FIFA. https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/history/index.html. 
 5. Rakesh (2020-04-08). "Lionel Messi Biography| Family| Career| Net Worth" (s tutlayt en-US). https://sportslibro.com/football/news/lionel-messi-biography/5798. 
 6. Messi Magic (7 June 2016). "Messi Solo Goal vs Getafe ► Best Possible 1080p Quality". https://www.youtube.com/watch?v=mMiL4_1Yewg. 
 7. "Messi's goal against Getafe is the best in Barça's history according to the fans" (s tutlayt en). 28 March 2019. https://www.fcbarcelona.com/en/news/1133199/messis-goal-against-getafe-is-the-best-in-barcas-history-according-to-the-fans. 
 8. "Lionel Messi to join Inter Miami after leaving Paris St-Germain". BBC Sport. https://www.bbc.com/sport/football/65832658. 
 9. "Croatia vs. Argentina 3-2 - Match Summary" (s tutlayt en). 1 March 2006. https://www.espn.com/soccer/match?gameId=195332. 
 10. 10,0 et 10,1 "Messi breaks Argentina scoring record" (s tutlayt en). 2016-06-22. https://www.espn.com/soccer/lionel-messi/story/2891319/lionel-messi-breaks-argentinas-all-time-goal-scoring-record. 
 11. McKirdy, Euan (27 June 2016). "'I think this is best for everyone,' Has Lionel Messi retired from Argentina duty?". https://edition.cnn.com/2016/06/27/football/copa-america-lionel-messi/index.html. 
 12. "Lionel Messi retires from Argentina after Copa America final loss to Chile" (s tutlayt en). 2016-06-27. https://www.espn.com/soccer/copa-america-tournament/story/2902891/lionel-messi-retires-from-argentina-after-copa-america-final-loss-to-chile. 
 13. "FIFA World Cup Qatar 2022 will be last says Lionel Messi" (s tutlayt en-US). https://footballcoal.com/fifa-world-cup-qatar-2022-will-be-last-says-lionel-messi/. 
 14. "Lionel Messi married his childhood sweetheart, and the photos are stunning". For The Win (in ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). 2017-07-01. Retrieved 2018-03-30.
 15. "Lionel Messi handed jail terms in Spain for tax frauds". 6 July 2016. https://www.bbc.com/news/world-europe-36721892. 
 16. "'I knew nothing', Messi tells court". BBC News (in ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). 2016-06-02. Retrieved 2020-06-26.
 17. "Lionel Andrés Messi – Goals in International Matches". RSSSF. http://www.rsssf.com/miscellaneous/messi-intlg.html. 
 18. "Lionel Messi: Player Profile". ESPN FC. http://www.espnfc.com/player/45843/lionel-messi. 
 19. "European Footballer of the Year ("Ballon d'Or")". The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. http://www.rsssf.com/miscellaneous/europa-poy.html. 
 20. 20,0 et 20,1 "FIFA Ballon d'Or: History". FIFA. https://www.fifa.com/ballon-dor/history/index.html. 
 21. "Messi, Neuer Heralded as Brazil 2014's Best". FIFA. https://www.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=7/news=messi-heralded-as-brazil-2014-s-best-2404615.html. 
 22. "The FIFA Football Awards Voting Results 2019". Fédération Internationale de Football Association. https://resources.fifa.com/image/upload/final-results-the-best-fifa-football-awards-2019.pdf?cloudid=wgozggskvgbewa2vsxxy. 
 23. "Messi Wins Fifth Golden Shoe After Winning Pichichi Trophy". Goal. https://www.goal.com/en/amp/news/messi-set-for-fifth-golden-shoe-after-winning-pichichi/16zqsqe8e9tr3187k929hjiwpt. 
 24. "BeIN Sports: Messi habría rechazado el MVP del torneo". AS.com. http://futbol.as.com/futbol/2015/07/05/internacional/1436124524_550381.html. 
 25. "Lionel Messi allegedly refuses best player award at Copa America as trophy removed from ceremony". https://www.telegraph.co.uk/sport/football/babb/11720312/Lionel-Messi-allegedly-refuses-best-player-award-at-Copa-America-as-trophy-removed-from-ceremony.html. 
 26. "Messi rechazó recoger el premio a MVP de la Copa América". http://www.marca.com/2015/07/05/futbol/copa-america/1436123341.html. 
 27. 27,0 27,1 et 27,2 "Profile: Lionel Messi". UEFA. http://www.uefa.com/teamsandplayers/players/player=95803/profile/. 
 28. 28,0 et 28,1 "Messi, Mejor Delantero y Mejor Jugador". Liga de Fútbol Profesional. https://www.ligabbva.com/liga-bbva/126953/messi-mejor-delantero-y-mejor-jugador-cristiano-jugador-mas-valioso/. 
 29. 29,0 et 29,1 "Lionel Messi, 2014–15 Liga BBVA Best Player". Liga de Fútbol Profesional. http://www.laliga.es/en/noticias/lionel-messi-201415-liga-bbva-best-player. 
 30. 30,0 et 30,1 Sskti tazglt:Balise <ref> incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées Honours of a Genius: The Collector of Trophies
 31. "Lionel Messi named Best Striker in La Liga Santander 2015–16". Liga de Fútbol Profesional. http://www.laliga.es/en/news/lionel-messi-named-best-striker-in-laliga-santander-201516. 
 32. "The MARCA 2019 football awards: Messi collects sixth Pichichi". https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2019/12/16/5df79e0d22601de02c8b462f.html. 
 33. "Messi equals Zarra's record with sixth Pichichi award". http://onefootball.com/en/news/messi-equals-zarras-record-with-sixth-pichichi-award-25698176?variable=20190703. 
 34. "Leo Messi wins his seventh Pichichi, a LaLiga record". FC Barcelona. https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/1732775/leo-messi-wins-his-seventh-pichichi-a-laliga-record. 
 35. 35,0 et 35,1 "FIFA Club World Cup: Awards". FIFA. https://www.fifa.com/tournaments/archive/clubworldcup/awards/goldenball.html. 
 36. "Barcelona Trio Sweep Awards". FIFA. https://www.fifa.com/clubworldcup/news/y=2015/m=12/news=barcelona-trio-raumt-ab-2747108-2747184.html. 
 37. 37,0 et 37,1 "FIFA World Youth Championship Netherlands 2005". FIFA. https://www.fifa.com/u20worldcup/archive/netherlands2005/index.html. 
 38. "Former Results". IFFHS. http://iffhs.de/former-results/. 
 39. "IFFHS (International Federation of Football for History & Statistics". https://iffhs.de/posts/107. 
 40. "Premios Olimpia 2015: La Judoca Paula Pareto se Llevó el Oro y los de Plata Fueron Para Messi, Marco Ruben, Andrés Nocioni y Adolfo Cambiaso". LRA Radio Nacional. http://www.radionacional.com.ar/?p=88753. 
 41. "FIFPro and FIFA Present the 2015 World XI". FIFPro. http://www.fifpro.org/en/news/fifpro-and-fifa-present-the-2015-world-xi. 
 42. "The Best named at FIFA Football Awards". FIFA. https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/news/y=2017/m=1/news=the-best-named-at-fifa-football-awards-2862916.html. 
 43. "FIFA FIFPro World11". FIFA. https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fifa-fifpro-world11/index.html. 
 44. "DE GEA, KANTE AND MBAPPE IN WORLD 11". https://www.fifpro.org/news/de-gea-kante-mbappe-in-world-11/en/. 
 45. "VAN DIJK AMONG FOUR DEBUTANTS IN MEN'S WORLD 11". https://fifpro.org/news/fifa-fifpro-men-s-world-11-2018-2019/en/. 
 46. "The FIFA FIFPRO Men's World 11 of 2019-2020 - FIFPRO World Players' Union". https://fifpro.org/en/industry/world-11/the-fifa-fifpro-men-s-world-11-of-2020. 
 47. 47,0 et 47,1 "IFFHS (International Federation of Football for History & Statistics". https://www.iffhs.de/posts/919. 
 48. "IFFHS MAN TEAM - CONMEBOL - OF THE DECADE 2011-2020". https://www.iffhs.de/posts/921. 
 49. "Team of the Year 2015: Lionel Messi". UEFA. http://en.toty.uefa.com/forwards.html?playerId=95803. 
 50. "Facts and figures: UEFA.com Team of the Year 2017". UEFA. http://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2528699.html#/facts+figures+uefa+team+year+2017. 
 51. "UEFA.com fans' Team of the Year 2018 revealed". UEFA. https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2589223.html. 
 52. "UEFA.com fans' Team of the Year 2019 revealed". UEFA. https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2637433.html. 
 53. "UEFA.com Fans' Teams of the Year 2020 announced". UEFA. https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0265-1160a803540f-283794ce2b95-1000--uefa-com-fans-teams-of-the-year-2020-announced/. 
 54. "Dream Team Winners Earn Sony Prizes". FIFA. https://www.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=7/news=dream-team-winners-earn-sony-prizes-2406063.html. 
 55. "The Copa América 2011 Dream Team". Copa America Organisation. http://www.ca2015.com/en/gallery/the-copa-america-2011-dream-team/t8bquapogxrw10j9h0aa6h9d7/slide/8. 
 56. "Copa América 2015: Team of the Tournament". Copa América Organisation. http://www.ca2015.com/en/gallery/copa-america-2015---team-of-the-tournament/1nqqmzngdosa911z9l2g8k8317/slide/9. 
 57. "Ballon d'Or Dream Team : Découvrez les révélations de ce onze de légende !". https://www.francefootball.fr/news/Ballon-d-or-dream-team-decouvrez-les-revelations-de-ce-onze-de-legende/1205748.