Lyyu Tulstuy

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Lyyu Tulstuy
Agrḍ
Tudrt
Talalit Iasnaïa Poliana, 28 Ɣuct 1828 (Julien)
Taɣlant Tamnkda tarusit
Tazduɣt Yapeeva Street
Dzerzhinsky Street, 11/2
Tolstoy Urama, 25/68
rue Piatnitskaïa
Lev Tolstoy Street
voie Denejni
Tutlayt taymmat Tarusit
Tamttant Astapovo, 7 Wamber 1910 (Julien)
Adɣar n uẓkka Iasnaïa Poliana
Tamntilt n tmttant isragn igamann (Buturin)
Tawja
Babas [[Nikolaï Tolstoï]]
Innas [[Maria Volkonskaïa]]
Itahl Sophie Tolstoï  (23 Ctember 1862 -  20 Wamber 1910)
Arraw nns
Aytmas d istmas
Tawja
Taqbilt Maison de Tolstoï
Tiɣri
Alma mater université impériale de Kazan : droit
Tutlayin Tarusit
Tafransist
Taglizit
Inlmaden
Tawuri
Tawuri amaru, dramaturge, aflsuf, anggal, pédagogue, essayiste, auteur ou autrice de littérature pour la jeunesse, diariste, prosateur ou prosatrice, publiciste d espérantiste
Adɣar n twuri Tamnkda tarusit
Imɛllmn Académie des sciences de Saint-Pétersbourg
Important works Guerre et Paix
Anna Karénine
Ma confession
Le Salut est en vous
Qu’est-ce que l’art ?
Adolescence
Enfance
Hadji-Mourat
La Sonate à Kreutzer
Résurrection
La Tempête de neige
Where Love Is, God Is
Jeunesse
Le Père Serge
Récits de Sébastopol
The Fruits of Enlightenment
Ma religion
Le Diable
Tismɣurin
Nominated to
Influenced by Alexandre Pouchkine, Nikolaï Gogol, Fyodor Dostoyevsky, Pierre Kropotkine, African Spir, Henry David Thoreau, Petr Chelčický, Stendhal, Siddhartha Gautama, Platon, George Eliot, Arthur Schopenhauer, Aristot, Jean-Jacques Rousseau, Charles Dickens, Pierre-Joseph Proudhon, Victor Hugo, Henry George, Laurence Sterne d Harriet Beecher Stowe
Altaɣ Académie serbe des sciences et des arts
Académie des sciences de Saint-Pétersbourg
Amussu réalisme
Surnames Л. Н. Т. d Л. Н.
Amussu anaẓuṛ nouvelle
récit
ungal
forme dramatique
Taflst
Asgd christianisme orthodoxe
mouvement tolstoïen
Tamasiḥit
IMDb nm0866243
tolstoy.ru

Lyyu tulstuy lkunṭ lif Nikulayafitc tulstuy s tutlayt tarusit лев никола́евич толсто́й (9 dujanbir 1828 – 20 nuwanbir 1910), iga zg inmɣuṛn n imaratn n rrus, ig bab n ils n tfganit, yasi tabrat n ufra.

Iga yat tsaturt yattuyn bahra n tskla tarusit g tasut n mrawt d tẓa, awd ig amara anmɣuṛ g umaḍal akkʷ.

Ittawssan s ungal n ( imiɣ d ufra) d ( ana kaṛnina) lli bahra ittawssann g umaḍal mas gan taskla n ungal tanalawt, lli isulfn tudrt n rrus g tizi llig iddr.

lyyu tulstuy iga afilusuf n taɣara  iswingimn nns lli igan tanzbayt n ufra lli ur iḥmln imnɣi d tɣwwaɣt, iswingimn ad n ufra lli f imdi umara nnɣ ad ilin ar tnin nttafa g udlis n (tagldit n wakuc g ugnsu nnk) lli igan tawuri tasklant  lli bahra ɣran itran n ufra amaḍal zun d (mahatma ɣandi - maṛtin lutṛ king) sun zg gis iswingimn lli ḥmln awd nttni.

Tulstuy iga iwis n yat tawja imqquṛn g rrus lli yattuyn kigan, lli mi iga uẓuṛ nnsn zg yan urgaz amacahu lli mi tt inin « andṛiṣ » lli f isawl « byutr tulstuy » mas d yucka « zg nimik, tamurt n qayṣaṛ » s « tcirniguf » g usggʷas n 1353, nttan d ayt dars « litfinuṣ » niɣ « litfuniṣ » d « zimuntin » niɣ  « zigmunt » nttni d 3000 n isrdas. waxxa tawalt n « nimik » tuckad zɣ tutlayt tatcikit :nèmec » tg assaɣ gan middn f ayt uliman waha, awd tg assaɣ n maṛṛa ma igan abṛṛani lli ur isawaln tarusit, tili awd uẓuṛ zg tutlayt tarusit zɣ tawalt  « nimuy - nemoy » lli yusin anamk n ugnaw, « s tnglizit : mute».

  « andṛiṣ » yumn s usgd aṛtudukṣi n iming, isdwr assaɣ nns ig « lyunti », ɣikan af lan tarwa nns assaɣ n « kunstantin d fyudur ». ikka tt inn « undṛi xaritunufitc » iga ayyaw n « kunstantin » lli mi iga « fasili wis sin » agllid n muṣku ism n tulstuy, lli iṭṭfn anamk g tutlayt tarusit « uḍnay », lliɣ immatti zg tcirniguf ar muṣku. tcirniguf tizi ann tlla g ddaw n tnbaḍt n « dimitriyus iy staṛci », nnan imrzutn lli isawln f tawja n tulstuy mas iga uẓuṛ nnsn zɣ ilitwanin lli d ikkan taduqit talitwanit mqquṛn. ur nn akkʷ ufin assaɣ n « andṛiṣ » g tinfulin lli illan ɣ tasut n kkuẓ d mraw ar tasut n ṣḍiṣ d mraw, macc uwḍḍṛnt tnfulin n tcirniguf lli f iswuri « byutr tulstuy » g irzzutn nns.

Iddr amzwaru n tawja n tulstuy lli ittawssann s ism ad g tasut n sa d mraw, ig amzwaru lli isbddn tigmmi n tawja tamajgalt n lyyu tulstuy tamzwarut, tizi ann yumẓ butṛuṣ amqran assaɣ n lkunṭ.

Ilul « lyyu tulstuy » g usggʷas n 1828 n tlalit, g tsga n « tula » lli nn ikksn 130 mil iffus n tɣrmt n muṣku. tga tawja nns tanmɣuṛt, babas iga « lkunṭ nikulaṣ tulstuy », d immas tga  « tagldunt tamnukalt maṛyya fulkunski », tawja n immas tga zg uẓuṛ n « ṛuṛik » (anbaḍ izwarn is t ibdr umzruy n rusya), lli s tt inn ikkan izdɣ g « duṭa » tasga n « yasnaya bulyana » tafalkayt lli g ilul.

Tmmut immas n lyyu tulstuy lli g illa ɣ uwtay nns sin isggʷasn, iɣama d nttan d ayt mas imatrt babas d « tatyana » lli igan yat zɣ tawja nns, ddrn tudrt ifulkin, a llig immut babs n lyyu tulstuy ɣ unbdu n asggʷas n 1837 t, iggurud nttan d ayt mas tmatrtn « lkuntiṣṣa alikṣandṛa ustn », zzrin tudrt nnsn ngr tigmmi n « lkintiṣṣa » g muṣku d tgmmi n « tatyana » g yasnaya bulyana, lliɣ tmmut « lkuntiṣṣa » g usggʷas n 1837 t, ddun s dar ultmas n lkuntiṣṣa « balajya yuckuf ».

Tmmṛẓg kigan « tatyana » lliɣ as tusi «balajya » ifrax tsaggugtn zɣ gis tawi tn s tgmmi nns g tɣrmt n « kazan », iddr gis « lyyu tulstuy » izzri gis isggʷasn n tmẓyant nns akkʷ, macc waxxa ɣikan ar bdda ittkka dar « tatyana » kra iga tt imir n unbdu. g usggʷas n 1844 t, ikcm tasdawit n « kazan » ḥma a iɣr tutlayin n iming (taɛṛabt d tatuṛkit), baca a iddu s imir adiblumasi.

Tiwlafin

[ssnfl | Snfl asagm]

Idlisn nns

[ssnfl | Snfl asagm]

- Ungal (imnɣi d ufra)1869t, lli igan itri asklan ngr idlisn n umara, isulf ungal ad tudrt d imsarn isrtann d isrdasn lli illan g uṛubba ngr 1805t ar 1820 t, isawl gis f uɣwaɣ lli iskr nabulyun f rusya asggʷas n 1812 t.

- Ungal  « anna kaṛnina » lli ɣ isawl f iskkinn inamunn d tiɣariwin n ugdud.

- Tullist tamqrant « akuc iẓṛa tidt macc iqql ». « akuc iẓṛa tidt iqql), tad tga yat tullist bahra ifulkin, tusi ɣr gr tguriwin nns kigan n inamkn, tɣuda tɣarast s gis iswingm umara nnɣ arusi « lyyu tulstuy », tga zɣ tskla tanalawt , tg awd tawlaft n yan wakud d yan udɣar g rusya ɣ yan uzmz izrin.

  Tasi tullist ad yat tbrat n ufra, lli igan aggʷa usin iman n umara ɣ ma tla tudrt nns. iswingm n umara nnɣ amqran amaḍlan ɣ kigan n iskkinn lli imlan imal icnan i tfganit tamaḍlant.

Litihal nns

[ssnfl | Snfl asagm]

Ilin dars kigan n idlisn isawln f tugt n iskkinn n tudrt n ufgan.

Itahl tulstuy s « ṣufi birz » lli f ifka tugga mas tga tamɣart bahra ifulkin lli dis ibddn g tudrt nns s tayri iggutn mqqar tt yugr s ṣḍiṣ d mraw n usggʷas. yuru dis 13 n warraw, mmutn smmus zɣ gisn llig sul mẓẓiyn. ig litihal nns tilila s a irggʷl iɣ tkrfn iswingimn nns gnt g tmmara. tiwsas tmɣart nns « ṣufi » g tirra nns, sa ttwal ad as tura ungal nns  ‘imnɣi d ufra’ a llig d issfɣ talɣa lli igguran.

Tamttant nns

[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣ 20 nuwanbir 1910 t, immut « tulstuy » g tmazirt n « asṭabu » (g usbdud n ulaway) lliɣ irwl zɣ tudrt tamajgalt n udrim lli ɣ iddr, yumẓt usmmiḍ zg uran nns immt g ubrid, ili g uwtay nns tizi ann 82  n usggʷas. ittawmḍal  g tmazirt n « yasnaya bulyana ». izzri tulstuy ussan nns imggura g tayri d ufra.

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]