Tinml n Frankfurt

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Tettyawskar tinml ad ɣ tsdawit n Frankfurt ɣ usinag n unag anamun da ittrsln ɣ usggʷas n 1923, imssrsal nns gan tn yan kkuẓ iflsufn d imsnamunn, ad tn igan d: Maks Hurxaymr (1859 1979) amssrsal n usinag n unag anamun d unmhal nns yat tizi iɣzzifn, Adurnu (1903 1969) da tt ikkan iga aslmad ɣ tsdawit n Frankfurt, Markuz (1898 1979) da issɣran taflsaft ɣ Brlin d Frayburg d ifkan tinawin ɣ tsdawit n Kulunbya d Harfard, ig aslmad n tflsaft d tsrtit ɣ tsdawit n Brandayz, fad ad daɣ ig aslmad n tflsaft ɣ tsdawit n Kalifuṛnya ɣ San Dibgu . D Habermas (1929) da tt ikkan iga aslmad n tflsaft d tsnamunt ɣ tsdawit n Frankfurt fad ilmma ad ig anmhal n usinag n Maks Blank ɣ Ctarenburg . Issrsl usinag tasɣunt n unag anamun fad ad gis ifssr inagn n trabbut ad gn ilmma inagn assnti amgru.

Tawlaft da ismunn Marks Hurxaymr (ɣ uẓlmaḍ) d Tyudur Adurnu (ɣ ufasi).

Tkka tt inn tinml ad ar tswuruy s trabbut , ar ittamẓ Hurxaymer tamntilt salan ilmma irnawn nns ar siggiln, Buluk isala tadmsa tasrtant, Frum isala assfsi animan, Lufntal ɣ uzɣan askalan, Markuz ɣ tflsaft, Adurnu ɣ uẓawan d uzɣan asklan d ussfsi animan d tsnimunt s umata.

Tskr tinml n Frankfurt azzray amatay f ufrak awṛubbiy, tzɣn tiɣarasin mqqurnin n tflsaft n utaram d wanawn nns, iml d Hurkhaymer d Adurnu iwtta n usisfiw d is iga taɣawsa akkʷ yattuyn da ilkm ufrak awṛubbiy, sslɣun tagara nns.

Tisuɣal

[ssnfl | Snfl asagm]