Tuki Puna

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Tamatart n Toki Pona

Toki Pona tga yat tutlayt tawflsuft ittyubnan igan "artistic", tettyawssan s umawal-nns idrusn igzzuln. Tsnulfa-tt yat tmsnilst d tmssuɣlt igan Takanadit ism-as Sonja Lang, s uwttas n ussrxu n yixmmimn d umyalkam. Tettufsar i tikklt tamzwarut ammas n wantrnit asggʷas n 2001 amm yan "draft", fad ilmma tettufsar s talɣa-nns igan tummidt ɣ udlis igan s yism Toki Pona : Tutlayt n Wafulki asggʷas n 2014. Tsbuɣla ilmmadin d yixf-nns yat tmtti n yimssiwln imẓẓiyn zikk n tmrawant n 2000. Iẓli bahra ussmrs-nns s chat rooms, iẓṭṭa inmttiyn d yan mnnawt tgrummawin-yaḍnin, bla mayad, tettyawskarn f wudm-nns kra n yinmuggarn gr isggʷasn n 2000 d 2010.

Aẓuṛ n yism

[ssnfl | Snfl asagm]

Ittyawskar ism-nns s toki nna isnamkn tutlayt nɣ d awal, zɣ Tok Pisin tok, nna d-ikkan nttan nnit s yixf-nns "talk" n Tneglizt; d pona isnamkn afulki, zɣ bona (afulki) n Tspirantut, d-ikkan bonus n Tlatinit.

Awttas

[ssnfl | Snfl asagm]

Sonja Lang (d iluln s yism n Elen Kisa), tbda ar tsbuɣlu ɣ Toki Pona amm yat tɣarast s issrxu/issifsus yan ixmmimn-nns kudnna as-ixub waḍu. Yan zɣ yiwttasn n Toki Pona akkʷ stawhmmanin, iga-t "minimalism". Manmk s izḍar yan ad iɛbbṛ f "maximum" n yinumak s "minimum" n "complexities". Zun d kra n pidgin, ar "concentrer" f kra yimiḍrann d yifrisn fssusnin; ganin imaḍlann dar kullu tidlsiwin. Gis 120 ar 125 uẓur n yiwaliwn, d 14 ufunim ittusgaddan afad ad ifsus f ususru i yimssiwln d-kkanin yan mennaw "language background". S "inspiration" n tflsuft tawẓerṭawiyt/taṭawiyt lli ikkan fll-as, iga yan zɣ iwttas-nns daɣ, ad tawes i yimssmrasn-nns ad "concentrer" ɣ tɣawsiwin lli ganin "basic" d ad "promoter" yan uswingem igan unnig, s umcacka d "hypothèse" n Sapir-Whorf ittinin mas da tssnfal tutlayt tamamkt n uswingm n middn sis isawaln d manmk s da ttṣrrafn. Amawal-nns, mqqar idrus ar ttizḍurn imssiwln-nns ad myikizn d ad myalkamn d ingratsn, mayad s umata-nns, ar ilkkm f "context" d kra n "combination" n mennawt tguriwin ma s ad ittɛbbaṛ yan f wuggar n yinumak ẓlinin. zɣ iswiyn-nns yaḍnin; ad aɣuln imssmrasn-nns gan imfrak s wakud amiran, ad rarn uggar n tɣʷḍft s mad tn-issutuln d tguriwin lli ssmrasn middn. S yimi n tmskart-nns, tettyawskar Toki Pona afad ad tg yat tutlayt ifjjijn, ifuknnicn.

Amzruy

[ssnfl | Snfl asagm]

Zɣ lliɣ as-tettufsar yat version igan tazaykut ammas n wantrnit asggʷas n 2001 zɣ dar Sonja Lang, tbbaqqi ilmmakin tutlayt-ad s tfessi, ar tt-zzuzurn imiran-nns. Amussu-nns akkʷ izwarn, yumẓ adɣar ɣ yat tgrumma ammas n Yahoo! Rẓmn gis igmamn-nns amsgdal d ingratsn s Tnglizt, Toki Pona d Tspirantut, ssumrn-as isnfaln, sawln f isugam ammas n usit n tokipona.org. Maximum-nns n igmamn akud-ann, izri 500 n ugmam.

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]