Aglawwu

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aglawwu
pacha

Tudrt
Talalit Télouet, 1870
Taɣlant Lmɣrib
Tutlayt taymmat Tutlayin timaziɣin
Tamttant Mrrakc, 12 Yennayer 1956
Tamntilt n tmttant isragn igamann (cancer de l'estomac)
Tawja
Arraw nns
Aytmas d istmas
Tawja
Tiɣri
Tutlayin Taɛrabt
Tutlayin timaziɣin
Tawuri
Tawuri asrtay d homme d'État
Tismɣurin
Tanafut tasrdast
Ynnuɣ ɣ Ṭṭraḍ amaḍlan amzwaru

Thami iwis n Muḥmmad ibibḍ iwis n Ḥmd amzwar u Tlwat aglawwu ittyussan g dar imaziɣn s wassaɣ n Aglawwu, ittyussan ula s ism n Thami Lmzwari LglawiThami amzwar aglawwu, ilul ɣ usggas n 1879 g tɣrmt n Tlwat macc llan isaɣuln da ittinin mas ilul g tɣrmt n Tifultut, immut g wass n 23 Yanayr 1956 g Tlwat.[1] Iga uglawwu Lbaca n Mrrakc ig amɣaṛ n tqqbilt n Igliwwa.

Iẓuṛan[ssnfl | Snfl asagm]

Tthami lmzwari lglawi s tmaziɣt ar as ttinin aglawwu, 1878-1956, ikka tt inn iga lbaca n wamur n wakuc d unssixf n tqqbilt n glawa g idurar n waṭlaṣ amqran. izri sg umswwuri d udabu aɛalawi d lmxzn aylliɣ fllasn iskr tagrawla ig agrawli xf udabu g uzmz lliɣ umẓn iṛumin n fṛanṣa asnbḍ n lmɣrib .

idra g tgrawla n 20 ɣuct 1953 lliɣ ittukkas udabu i igllin n ugllid muḥmmad wiss smmus , ittusbrz g udɣar nns muḥmmad bnɛṛfa,srsnt iṛumin afad ad ig lbaca n tɣrmt n wamur n wakuc dffir lliɣ disn imyawas .

inbḍ s tɣarast tusridt mad ittggan 35 n usggʷas amẓn tarwa nns adɣar nns smdn isggʷasn ad afad ad gin 44 n usggʷas ar asggʷas n 1955 .

Tudrt nns[ssnfl | Snfl asagm]

yalul g taddart n glawa g talwat,lliɣ tt inn ikka izdaɣ gis babas mass muḥmmad abibiṭ g usggas n 1870 tg yat lqṣbt tasrdast nna mu issutl yan ugadaz nna ittikturn ku imalass, ikka tt inn jddis ḥmad lmzwari iga amɣar n tqqbilt n tlwat .

yalul g yan uzmz lliɣ yattuy waddur n twja nns g tqqbilt n tlwat, iɣra g tmzgida nna iwalan i tlwat d tinml n lwṛka immatti ilmma s zzawit n urika g tɣrmt n wamur n yakuc, iḥsa lqqran lliɣ sul imẓẓi .

macan lliɣ llan imxumbaṛ d imukrisn isrtann g tmazirt ur sul iɣi ad ismd tiɣri nns , mklli yumẓ asmuttg amnzu g tmamkin n imiɣn, s usrag n tassasin nna illan dar twja nns , slawan akk° babas as izḍaṛ ad yazzḍ i lmxzn, dffir lliɣ yumẓ asnbḍ n lqṣbt n twrirt g warzazat, istawhmma sg tmẓit nns s twwuriwin d tnafutin d mad akk° iẓlin s tqqbilt nns .

lliɣ dars sa n isggʷasn immut babas g usggʷas n 1886 yili ilmma dar gʷmas n igllin n babas lmadani lglawi iddr dis tudrt n tṛḥḥalt g uzmz n ssayba, slawan akk° lliɣ tlla tzdayt idusn gr twja nns d sslṭan mulay ɛbdlɛziz .

Asnti n tzdayt nns d lmxzn[ssnfl | Snfl asagm]

iskr imiɣ nns amzwaru mgal n tqqbilt n wawẓgiṭ lliɣ dars smmus d mraw n usggʷas, zrin kṛaḍ isggʷasn idru daɣ g imiɣ n wasif n tdili,yamẓ anssixf n igrawliyyn ‘iwis n ḥlima’ . s tumlayin n sslṭan as yiws g imiɣ nna ittuskarn g ccawya, innaɣ d tqqbilt n tadla, g usggʷas n 1898 yiws i gʷmas lmadani lglawi g yan imiɣ nna mu iga amstggar nns g tsga n tafilalt, yaws as gis uglawwu .

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

  1. https://web.archive.org/web/20140129215850/http://www.telquel-online.com/En-couverture/Histoire-Thami-El-Glaoui-le-pacha-qui-aurait-pu-etre-roi/522