Frantcisku Buttitcini

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Madonna d Urba, Gallria Franchtti
Nikulas Agʷrram d Igʷrramn Katrin, Lusi, Margart d Apulunya, tmpra f yifil

Frantcisku di Giovanni Botticini (1446 – 16 ynnayr 1498), ar ittusmma s umata Francesco Botticini, ikka t inn iga yan umkla awṭalyan azayku n Tlslalit. Ilul d ɣ Flurinsa iɣama nn ar ikllu ar tamttant nns ɣ 1498. Izzri wussan n ulmmud nns ammas n tsawriyn n Nri di Bcci, Cosimo Rosslli d Andra dl Vrrocchio. Isrsl d tsawrt nns sis iẓlin ammas n Flurinsa ḍart yat tizi ɣ iswurri zun d umawas n Niri di Bitci. Yat tkʷmmict n twuriwin ka srs itturruyn s usrid ɣ mayd izrin, mac ufan d inmzruyn ɣ yisggʷasn ad gguranin mnnawt twuriwin yaḍnin srs tetturruynin s tnẓi. Zɣ mayd ittusmuttr "record" ummid n twuriwin nns, yurri ar ittyawḥasb zun d yan ɣ yimqrann n tẓuri n Tlslalit bahra ttyawɣḍafnin.

Tiwuriwin n Botticini akkʷ tettyawssannin; d Tabrnacl n Sacramnt, Assumption n Tamgudt d Madonna d Urba dg Glory d Maryam Tagʷrramt Tawmjdaliyt d Brnard Agʷrram.

Tudrt nns[ssnfl | Snfl asagm]

Ilul d Frantcisku Botticini asggʷas n 1446 ɣ Flurinsa, mqqar d nit ur ittyawssan asakud inɣdn. Ibbas, Jyuvanni di Domnico di Piro, ikka t inn iga ula ntta amkla. S ufulki n imddukkal nns nna iṭṭaf ammas n umaḍal n tẓuri akud ann, yufa Frantcisku ad iswurri dar Niri di Bitci zun d umawas nns. Ibda ar as ittaws ɣ tsawrt nns ijujjgn ass n 22 yulyu 1459 ddu yat tmɣunt (contrat) n yan usggʷas n usluɣmu. Tkka tt inn dars 13 usggʷas ɣ tizi ann. S tmntilt n tgrumma n yinaẓurn dar tkka yat tmfkiyt taxatart ammas n tsawrt ann, yufa ufddam n Botticini ad yili yan "exposure" igan azalan.

Mqqar dars tkka tmɣunt n yan usggʷas, ifl Frantcisku tasawrt n Bitci ɣ yulyuz 1460 ḍart tẓa wayyurn n usluɣmu ur d uggar. "Da ssfrun imassann tasimant nns tazaykut s trarit nnsn n tmntilt i tzrirt n umcwaṛ n babas ɣ tklut d ula "connections" nns d inaẓurnyaḍnin". Nnan mas d lliɣ d iffuɣ tsawrt n Bricci, izzri ɣ tin Andra dl Vrrocchio yan imikk, s tmuni n mnnaw ɣ "contmporaris" nns, zgisn Lyunardu da Vintci, Lurinzu di Kridi, Duminiku Girlandayu, d Pitro Pirudjinu. Is ka, ur illi kra n wanẓa ittuzmmamn immaln mas d nit iswurri ɣ tsawrt n Virrukyu. ar ittyafa yan wanẓa igan usrid f wassaɣ nnsn akud ann ɣ "collaboration" n Frantcisku d Virrukyu ɣ itsnt twuriwin, d tzrirt n tmamkt nns nna ikkan f tflwin n Frantcisku. Irwas is d tkka tmntilt n uyad amḥizwr d yinaẓurn imafkayn yaḍnin ammas n tsawrt, irẓm d Botticini ɣ 1469 tasawrt nns sis iẓlin, zun d ɣmknna "reported" ɣ yan warra n "arbitration" mu ittaḍu usakud s usggʷas igan yan. Idum wassaɣ nns n twuri d Virrukyu ar 1475 s mayd idrusn.

Tiwuriwin nns[ssnfl | Snfl asagm]

Agiṭun n Sacramnt[ssnfl | Snfl asagm]

Agiṭun n Sacramnt

Tettufka Agiṭun n Sacramnt (Tabrnacl n Sacramnt) zun d yat altarpic (taflwit ittilin ɣ isɣrsn) i usɣrs unnig n tglizt ammas n Impuli, Ṭṭalyan. Ar tettɣama tad, tga yat zɣ twuriwin n Botticini akkʷ tettwaɣḍafnint. Ittugna Andrw Agʷrram, nna igan agʷrram patron n tglizt akud ann, f uzlmaḍ n usibiryum (Ciborium). F ufasi nns, tigmmi n ucharist; tlla yat tflwit n John Agʷrram Amsddam. Ddu snat tugniwin ad tirslalint, ilint kraḍt tflwin mẓẓinint ɣ "predella" (tadabut f ar srusn id altarpic). F uzlmaḍ, ittugna "Martyrdom" n Andrw Agʷrram ddaw as s usrid. Ar ittyafa Imnsi Anggaru ɣ tuẓẓumt d Martyrdom n ugʷrram John Amsddam ɣ "compartmnt" f ufasi; ddu tfliwt imqqurn n John Amsddam.

Ittuɣts yadlli ad tmmd "altarpic" ɣ 15 ɣuct 1486, is ka ur nit tettrs ammas n tglizt ar 1491. Ur tettusmd twuri-nns ar 1504 llig tkllf taglizt iwis n Frantcisku Botticini, Raffallo, ad as-ikmml tawuri s umsasa d tmɣunt tanṣliyt.

Turda n Tmgudt d Igʷrramn d Umiyllel Anglusan[ssnfl | Snfl asagm]

Turda n Tmgudt

Tga Turda n Tmgudt (Assumption of th Virgin) tawuri n Frantcisku akkʷ ittyawssann. Kkan t inn ɣ tzwiri ar ttraran tajmilt n usnulfu nns i Sandru Bottitclli f uynna ibdr Vasari ɣ udlis nns "Tudrt n Inaẓurn", mac ssnẓan inmzruyn n tẓuri ḍart wakud ann mas d tawuri n Botticini ad tga. Iddm Botticini ɣ tklut nns zikk n 1475, ismd tt ɣ 1477 ḍart sin yisggasn. Tɣiy tflwit ad tettayafa ɣ ass a ɣ Usfsr Anamaur, Lunḍun.

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]