Iraql

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Iraql niɣ d Hiraql iga yan uwrik bahra ittyawssann, ig azarraf n tsnumiyyt tagrikit d tṛmmuyt acku ila yan udwas yutin akkʷ isqquln d tiktatin, ukan Iraql iga yus n wakuc Zus (agllid n id wakuc) d Walkmin, ɣayann af iga ntta azgn n Wakuc.[1]

Iraql iga azgn n Wakuc.

Tlalit nns

[ssnfl | Snfl asagm]

F mad ittini umiyy, ikka tt inn Zus ar ittiri yat tmɣart ism as Walkmin, ukan ntta ira ad srs izri, ad dis ismṛḍn, taɣarast lli iga ɣ ugayyu nns iga tt ad d dars yacki s ssift n urgaz nns lli mi ism "Amfitryyu" (Amphitryon), awa lliɣ gis ismd lɣṛḍ nns, tfk tmɣart ann tlalit i Yiraql, yan uzgn n wakuc mi ittyawfka yan udwas bahra iggutn d yan uẓẓiḍṛ ur ilin anaw nns. Ɣaylli ur issusmn Iṛa tamɣart n Zus lli rad sul tg tazngut nns akkʷ mqqurn.[1]

Iṛa d Yiraql

[ssnfl | Snfl asagm]

Iṛa txrtm (tɣiyyr) s ma iggutn lliɣ tẓṛa takndawt n urgaz nns Zus, tiri s lḥsift ad tnɣ abiju-ad bḥra iluln. Yan wass lliɣ illa ɣ uddiy tssafḍ as ilgmaḍn imil ntta lliɣ tn iẓṛa iɣʷi tn s ifassn nns, ijiyyf tn aylliɣ mmutn. Bac ad t inn tariy innas ssɣ gar n Yiṛa-ad, tssrks t inn ɣ wagns n ukccuḍ macc ittyafa sul, d talli t yufan tga Atiyna da t nit yiwin s dar Iṛa, tini as is d kra n igigil ayann ittfln ɣ ukccuḍ ira ukan igllin ma ictta.

Safi, dɣ ikk ann nit tssuṭeṭ Yiṛa iraql imikk ha nn issnti ar ictta ɣ tibbit nns, tluḥ t inn ssɣ ifassn nnsn, tffi nn akʷfay ann s ignna issillsn, ɣayann ad ifkan zziɣ d ism n "taɣarast n ukʷfay" S tfransist: Voie lactée, igan yan umhallaw d lli s nttini nkkʷni "Asif n ignwan".[1]

D ɣaylli nit issaṭṣan is d s ukfay ann lli as tfka nttat bḥra as tzuyd tdusi nns.[1]

Anufl n Yiraql

[ssnfl | Snfl asagm]

Lliɣ gis tlkm takat n tusmitin d uksan n Yiraql ttmi nns dffir takndawt n urgaz nns Zus, tskr takuct Yiṛa ad trar Iraql ad ig amxlaw, war wallxf, ɣikann nit, ur izri ma iggutn aylliɣ sul ingara Yiraql d wallxf nns, ig ɣar aslhuf.[2]

Iraql ur sul yumẓ ɣ ugayyu nns ur issin ma iskar, inɣa akkʷ tamɣart nns d tarwa nns, d lliɣ d yiwrri s ugri nns, issn ukan ma iskr, tgʷṛaẓ as nit iɣama bahra gis lḥal, ukan idda ar dar ugzzan n wakuc Apulun ɣ Dilf s uẓuẓḍ ad as yaf kra n ufssay i tmukrist-ad nns, idwl (itub) f ɣaylli iskr. Ig t lḥal, yamṛ t ugzzan-lli inna as iɣ ira ad izgr udwal nns iqqan ad iftu dar yus n ɛmmis Uristi, ig dars asmg.

Uristi-ad lliɣ dars ifta yumṛ t ad as issufu 12 n twuriwn mnɛanin.[2]

12 n twuriwin lli llanin f Yiraql ad tnt iskr

[ssnfl | Snfl asagm]

12 twuriwin mnɛanin lli d iqqan YIraql ad tnt ismd;[3]

1) Ad inɣ izm n Unimi. 

2) Ad ig agʷri i waɣʷẓn n Ulirn (yan ulgmaḍ iṭṭafn mnnaw n iguyya).

3) Ad isli s tizzla Taẓnkḍt Taqrawnit.

4) Ad yamẓ ilf n udrar n Yirmant.

5) Ad issɣus anẓiḍn n Ugyas.

6) Ad ifḍḍu d igḍaḍ n tamda n Stimfal.

7) Ad yamẓ azgr ur igridn n Krit.

8) Ad iɣʷi tiɣallin n ugllid Dyumid da xrazzaynin (cttanin) tifiyyi n ufgan.

9) Ad yawi taggʷst n Yippulit.

10) Ad inɣ Gryyu, yan manṭuṛan bu kṛaḍ n iguyya d kṛaḍ n igjjifn.

11) Ad nn yasi tatffaḥin (tidffuyin) n wurɣ n Yispirid.

12) Ad issdrfi Tiziy ssɣ urwass.

Yiraql lliɣ inɣa izm n Unimi
Yiqarl ittmmaɣn d waɣʷẓn n Ulirn

Tisuɣal

[ssnfl | Snfl asagm]
  1. 1,0 1,1 1,2 et 1,3 La vie d’Hercule ssɣ dar ssit n worldhistory
  2. 2,0 et 2,1 momes.parents.fr
  3. Mini encyclopedie: l'indispensable de la culture generale