Muḥammad

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ism n urqqas n Rbbi Muḥammad s tirra taɛrabt

Iga Muḥammad (s tɛrabt: محمد) nɣ s yism nns iɣzzifn Abu Alqasim Muḥammad Bnu Ɛabdillah Bnu Ɛabdilmuṭṭalib amɣar aɛrab d argaz n ddin d tsrtit, yucka-d zɣ taqbilt n Qurayc. Nttan ad ibdan ddin n Lislam d iga dar imuslmn arqqas n rbbi lli kullu iggʷran. Zɣ mad illan ɣ umzruy amuslm, iluld Muḥammad ɣ Makka ɣ 22 abril usggwas n 571 b.ɛ, d immt ɣ Lmadina ɣ 8 yunyu n usggwas n 632 b.ɛ.

Iddr Muḥammad igigil zɣ timẓi nns, immut as babas urta d akk ilul, tmmut as mas lliɣ sul imẓẓiy. Irbbut jddis Ɛabd Almuṭṭalib, mn bɛd idda dar ɛmmis Abi Ṭalib. Ur jju d ikka tinml d ur tin ikka issn ad yaqra ula ad iɣr. Isala tawuri zɣ timẓi, lliɣ bḥra ibda lxdmt iga srraḥ, mn bɛd izri s ttijara ar iznza ar issaɣ. Ikka tt inn iga yan urgaz iskarn twuri nns xklli s ixssa as ttuyskar. Lliɣ ilkm 25 usggwas, itahl yat tmɣart ikka tt inn yadli ixdm dars, tga s yism Xadija.

Immut Muḥammad ɣ usggwas n 632 lliɣ tn dars ikka 62 usggwas, d yujja imuslmn munn kullu d nttni ad ikmln f tbrat nns d nttni ad incrn Lislam ɣ kigan n idɣarn ɣ umaḍal aylliɣ ilkm ar tmazirt n Lmɣrib d Andalus ɣ ammas n tmazirt n Ṣbanya ɣ utaram d tmazirt n Indunisya d Ccinwa ɣ ugmuḍ.

Ar ttinin imuslmn masd nttan ad kullu iggʷran ɣ irqqasn n isgdan nɣd ddyanat id ikkan ignna (samawiya). D iga urgaz llid yiwin tabrat n Allah at igan rbbi n Lislam. Ig yan isbidnn Ddin lislam itfrt aylliɣ iga asrf lli itkrafn imtfirns f gigan n tiɣarasin n tsrtit d tadamsa d tusna. Ar ittini masd fllas igz anir Jbril d ma sasd yiwi tabrat dar rbbi.

Iɣbula i fllas isawln

[ssnfl | Snfl asagm]

Lquran

[ssnfl | Snfl asagm]
Imgradn lli sis iẓlin : Lquran

Lquran neɣ Quran (s taɛrabt : القرآن —Al qu'ran neɣ القرآن الكريم—Al-qur'an al-karim ) iga aḍris asgdan akkʷ ilan atig ɣ Lislam. Ar tinnin imuslmn ɣ is iga awal n rbbi d is-d netta ad t-id issugzn f umazan nnes Muḥmmad. Ar ɣassad, udlis ad iga udlis amzwaru d udlis nna akk iqburn ittawsan is ittyura s tutlayt taɛrabt.

Umnen akkʷ imuslmn d imumnen s lquran is iga awal n rbbi isggizt-id s ils aɛrab lmubin, f umazan Muḥammad  s ubrid n lmalak Jibril ɣ kigan n tmldawin zɣ lbiɛta nns ɣ usggʷas 610 ar tamttant nns ɣ wass n 8 yunyu 632. Ibḍa Lquran s 114 n tassurt, illa gis 6236 n layat. Illa ɣ Lquran layat makkiya d tiyyaḍ madaniyya. Lquran lkarim iga adlis amggaru zɣ idlisn n rbbi, issgizt rbbi f nbi Muḥammad . D tilawat n lquran d ussfld nns d twuri sis gan kullu lɛibadat ar sisn ittaẓ umuslm i rbbi bac ayzddig ul nns. Tssnti tɣrma n imuslmn dffir ma iggiz Lquran s wakal.

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]
Inabiyn d irqqasn n ṛbbi
AdamCitIdrisNuḥHudṢaliḥIbrahimIsmɛilIsḥaqLuṭYaɛqubYusufAyyubCuɛaybMusaHarunDawudSulaymanYunusZakaryaYaḥyaƐisaMuḥmmad
Ẓṛ ula : Taẓallit , Uẓum , Lislam , Lquran