Taruct

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Taruct

Tga Taruct zɣ tamsgza n imrmidn. Ar ittuẓla umudr ad s kigan n isnnan imsadn zun-d win insi (bumḥnd) macc win taruct ɣzzifn uggar d tfkka ns ttugr tin insi, ar tn tswwuri afadd a ttmzaɣ f ixf nns zɣ imudar yaḍni. Tamurt ns taẓuṛant tlla ɣ Timrikiyyin, Asya, Tafriqt, Urupa. Tga tiss kṛaḍt imqqurn ɣ wanaw n imrmidn dffir n ilf n waman d wanẓiḍ n waman. Ar tlkkm tiɣzi n taruct gr 64 d 91 cm, d tiɣzi n ucṭṭab ns gr 20 d 25 cm, d ar tlkkm tiɣzi n isnnan nns gr 60 d 70 cm , d taẓḍuyt ns gr 5,4 ar 15 kg. Aklu n taruct illa ɣ udmman (awras - aqhwi) d ublbac d usggan d idrus ma ɣ ayttgga umlil.

Taruct tga zɣ imudar infradn, ar tctta ifrawn n waddagn d tuga d iẓlan d immɣayn izgzawn zun-d akrus d ɣ tagrst ar tctta tifli. D tga zɣ imudar ittmussun ɣ yiḍ (ḍyyḍ) macc kra n tikkal ar ttmussu ula ɣ taylgi afadd attcubbu s tutca ns.[1]

Amawal

[ssnfl | Snfl asagm]
  • Imrmidn : قوارض
  • Ar ittuẓla : يتميز
  • Anẓiḍ n waman : القندس
  • Ablbac : رمادي
  • Infradn : عاشب
  • Iẓlan : أعصان
  • Ttmzaɣ : تدافع

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]

Amnni ad iga amud, imẓẓiy sul. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.

  1. http://amawal.wikidot.com/aruy