Tislit n unẓaṛ

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Iɣ ur igi wad amgrad lli tsiggilt, kcm s tasna n Taslit n unẓaṛ bac ad tẓrt akkʷ imgradn nna dar illa yism zun d wad !

Taslit_n_unẓaṛ

Tga TaslitTislit n unẓaṛ tumant tafiziqt tagamant, ar tmsar ɣ yan waddad att igan d tiṛẓi n uznẓar n tfukt, d ar ittusiksl s ugguz n unẓaṛ, s tɣarast yaḍni tumant ad ar ttili iɣ munn tiɣawsiwin ad s snat, d llant kra n tikkal ar ttili tislit n unẓaṛ iɣ a iṭṭaṛ unẓaṛ macc idrus, amma ma bahra ittilin: ar iṭṭaṛ unẓaṛ ar kiɣ iqqaḍa s arkiɣ gis yut uznẓaṛ n tfukt ilmma ar ssntint tusdidin n lfujuj s umuɣli yann.

Manik as a ttumsar tislit n unẓaṛ

[ssnfl | Snfl asagm]

Ɣiklli is nenna ar ttili tislit n unẓaṛ iɣ iḍṛ unẓaṛ + tiyti n uznẓaṛ n tafukt iɣ yut g tmqqa n unẓar id iṭṭaṛn, ilmma ar ittili yan wanaw n usmssi g tiɣmrt 42 macc iɣ nra a sul nxzr ar nttafa mas-d tafukt iɣ iqqaḍa unẓaṛ ar ttluḥ aznẓaṛ nns f kra n tasgiwin ɣ wakal s yan unuɣ iẓlin d uznẓaṛ ann gis afḍan n ikʷlan, ar tn izzwar uzggʷaɣ ɛad ad ttnunnutn ikʷlan ann wiyyaḍ imikk s imikk, amzwaru ittḍfuṛn azggʷaɣ igat alitcini s uwraɣ d uẓṛwal d uzgzaw ilmma ar ittnunnt yan uẓṛwal yaḍni ijhdn, ilmma ar ttqqiḍi tifilt ad s ukʷlu amgẓay.

Idɣarn ifulkin n wannay n tumant ad gan tn illan d igarawn acku ɣinn aɣ a bahra ttnunntn ikʷlan n tislit n unẓaṛ. Awankn n Urupa ar gisn ttnunnt tislit n unẓaṛ g tasgiwin tigrsanin bdda s usuds, macc idrus bahra maɣ a ttnunnt g kra n iwankn zund Ssudan d Ṣṣumal.

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]

Amnni ad iga amud, imẓẓiy sul. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.