Walid Mimun

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Walid Mimun
Assaɣ n talalit Walid Mimun
Assaɣn yaḍnin Mimoun El walid
tawuri Anaẓuṛ
Talalit - - 1959 ɣ Ayt Sidel tama n Naḍur ɣ
tasga n Arrif,
Tutlayt n umarg Tarifit
Amussu Amussu n Tawsna Tamaziɣt
Tismɣurin Tasmɣurt n
Asmmad'
 • Walid mimun iga yan ɣ inaẓurn li baḥra ikfan i tusna tamaziɣt tarifit..
Istayn n umarg'
 • Ajjaj (Donder), 1980
 • Ametluâ (De vagebond), 1986
 • Tayyut (Mist), 1997


Mimoun Lwalid iga yan ɣ inazûr li mqqurnin n tasga n Arrif yattuyn, d yan ɣ inazurn n tmazirt Amṛṛuk. Walid Mimun nttan nit ayttaran timdyazinns.

Tamddurt

[ssnfl | Snfl asagm]

ilul ɣ usggas n 1959 ɣ Ayt Sidl ɣ tama n Nadur. lliɣ imẓi ar ittlmad tamja yafn gis taḍifi idran n umarg n Arrif imḍi gis imik ɣ ubaɣur n tayssi n umarg d tiyyat tiqburin. Ɣinn aɣ d ittut, yasi d aɣdjaj ar ittnunuy ɣ igunsiwinns. mkan af akk ur iswangm, zund wiyyaḍ llid issar igwirar n tasdawit n fas lliɣ a yaqr taflsaft, ɣ imassn yaḍn nɣ iwaliwn yadn mas ittini tagudi d tɣlaɣalin n ugns syafan imawanen n tmurt. yasi tagitart d tamjja ar ittini s wawal nns aylli syafan nttini ɣ izdar. ur ikki uzmz yat s iɣ d isffaɣ tasfift nns tamzwarut ɣ usggas n 1980 issaɣ ajjajnɣ iggig. Ur tt ujjin inbadn ad ttnuz h ilzuzn mkli gis ittirir f tmukrisin tmtti tamrukiyt. Mayan nit aft ṭifn s uɣzu sfaɣnt dat uyyan ɣ tisdawit. Lliɣ d iffaɣ tsdawit, iggawr yan imik af ad ad isffaɣ tasfift yadn yusin asml n amêtluà (inejdi), ikk dagh iggi n mraw isggasn afad ad isffaɣ tasfift yadn (tayyut).

Ɣ usggas n 1991, idda s Hulanda iɣaman gis yan imik, siɣt yaɣ umarg n tmazirt yurrid ɣ usggʷas n 1994. Maca akal n Arrif ur sul izdar ad yamu tagudi d twargiwin nns. Mkan af yusi tagitart d tamjja iggadj ɣr Bljika ig gis amarir n imzwagn zund nttan.

Lwalid Amara

[ssnfl | Snfl asagm]

Lwalid Mimun iga ɣassa amarir, ar ittara tallasin d tmdyazin. Ɣ usggʷas n 1997 sffaɣnt tizrigin n Apulius (Afulay) ɣ Hulanda tadla n tallasinns tamzwarut : Tinfardjas.

Lalbumat

[ssnfl | Snfl asagm]
 • Ajjaj (Donder), 1980
 • Ametluâ (De vagebond), 1986
 • Tayyut (Mist), 1997

Idllisn

[ssnfl | Snfl asagm]
 • Zi radjaɣ n tumurt ɣar ruora n ujnna (Reikend naar het Licht), tamdyazt, Uitgeverij LEd, Utrecht, 1994. ISBN 90-5434-025-8
 • Tinfardjas: Tinfas tiqudain (Tiflillisin), verhalenbundel, Stichting Apuleus, Utrecht, 1996. ISBN 90-803164-1-5

Igzzumn

[ssnfl | Snfl asagm]

Tudart-a

[ssnfl | Snfl asagm]
 • Tudart-a d ijen webrid ntekk nâeddu
 • tudart-a d ijen webrid ghas aneggar ghas beddu
 • tudart-a d ijen wejdîd war yettîw d amêhtedju
 • ad isûd ûsemmîd uca d-yebda t-yessendu
 • tejjanegh tudart ntazzer awarn-as
 • mârrâ wenni yezzanrb wenni tqadayas
 • maca wenni yewran
 • yewy-it rebhâr
 • tudart-a d ijen rebhâr mârrâ ttisarfin
 • wenni yessnen aftâh ad yenjem i txecfin
 • wenni war yessinen
 • yewy-it rebhâr
 • tudart-a d ijen teftic tarq tqêttâ
 • neccin d ifarttûten nqabrit nhêtta
 • tudart-a ttyarja mârrâ netmetta
 • mârrâ wenni ilehfen xa xas d arren akentyar.

Idurar n arrif

[ssnfl | Snfl asagm]
 • idurar n arrif i dihan ibedden
 • idurar n ssif i dihan isedden
 • idênnad tugha din ca n yewdan qedden
 • maca nhâra qa din ca imêdran hedmen
 • imêdran n tmaddiwin di tqicciwin ghemyen
 • maca qa ghemyen din x ca n taryast cahden
 • taryast âabd krim taryast irifiyen
 • xzart ghar idurar-in xzart a imêzzyanen
 • nhara yeqqim din ratar n weyraden
 • ratar âabd krim d ratar n yemjahden

Tabrat

[ssnfl | Snfl asagm]
 • âeddun wussan-inu âeddun zun d usêmmîd
 • âeddun ak ugharreb deg wudfer d ccedjid
 • a tadbirt a tadbirt mara truhed têdwid
 • agham ijen tabrat i ten i gha-terqid
 • ghar-it x idurar d rebhûr i gha-tezwid
 • ghar-it x ighêzrân ttara mara teswid
 • ghar-it x ten-texsegh in-as mamec tedjid
 • in-as qa râizz-nnem deg wur-inu yizîd
 • am nnwar n benneâman s nda n refjar yirid
 • têdwid zun d têhjijat deg wur-inu tarsid
 • am tya n tziri di djyari-inu teknid
 • di ddmani imendi ttfukt i tedjid
 • am reâwin unebdu x rebhâr tsarid
 • xsex-cem s adu n tcarcurt n yeghzâr tsarrid
 • qa âad râizz-nnem deg wur-inu yizîd
 • am rêhtic deg yiyyar d yezran dayi tennid
 • acewwaf d azirar itawy-it usêmmid a
 • tabdirt a tabdirt mara truhêd têdwid
 • agham ijen tabrat i ten i gha-terqid

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]
 • Azawan.com
 • souss.com

Izdayn n berra

[ssnfl | Snfl asagm]