Zinb Tanfzawt

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Zinb Tanfzawt
Tudrt
Talalit Aghmat, 1039
Tutlayt taymmat Tutlayin timaziɣin
Tamttant 1117
Tawja
Itahl Bubkr Almtan
Arraw nns
Tiɣri
Tutlayin Tutlayin timaziɣin
Tawuri
Tawuri asrtay


Zinb illis n Isḥaq Tanfzawt (464/1072) tga sg tmɣarin timaziɣin ittawssann kigan, g uzmz n imṛabṭn dars tilal timqranin g usdus n isutar n uwank n lmuṛabiṭin g lmɣrib, uran fllas kigan n imzruyann n uzmz nns , inna fllas Bn Xldun: tga sg tmɣarin n umaḍal nna ttawssannin s ufulki d usnbḍ, tga sg tqqbilt n Nfzawa n imaziɣn n Ṭṛablus.

Tudrt nns[ssnfl | Snfl asagm]

Tmmudda Zinb sg Nfzawa ar tiɣrmt n Aɣmat d babas Isḥaq Lhwari nna iwalan i tqqbilt n Hwwaṛa tamaziɣt lliɣ irur i Bani Hilal nna d itturksn sg miṣṛg uzmz n usnbḍ afaṭimi tlla gis aylliɣ ttuska tɣrmt n wamur n yakuc g 464/1072 .

Tga Zinb sg tmɣarin ittawssann kigan dar tqqbilt nns , slawan akkʷ lliɣ fllas illa unazaṛ afad ad stt akkʷ awin ,s usrag n ufulki nns izddign, inna fllas yan umzruyan mas tga ixf nns g yan uswir nna ur isɣawsan s ad stt ittr awd yan , tugi ad ttihl anbbaḍ n lmɣrib isrg as ma ann afad ad tt ig g unbiq .

Lliɣ tugi ad tawl ad fllas nnan mas txla nɣ d illa mad fllas ittinin mas dars tazdayt d wida ur ḍhṛnin nɣ d ljnun, yili mad ittinin mas ar tssmras tiɣawsiwin n txnnubas d ssiḥr .

Littihal nns[ssnfl | Snfl asagm]

Assaɣ nna as gan, tamɣart n igldann, nna ittmmḍfaṛn f usnbḍ n aɣmat nna ittustayn kun asggʷas, aylliɣ tga tamɣart n unbbaḍ n aɣmat lqut lmɣṛawi, ar ttinin mas tiwl agldun bubakr bn ɛumaṛ nna issntan g usku n wamur n wakuc, lliɣ as illf yiwi tt Yusf Bn Tacfin nna igan amsku amaddud n wamur n yakuc, tg tnfzawt talli issdusn anbbad afad ad isku tiɣrmt ad, g 461 ismd asku nns g 463 sg ɣuṛ urgaz nns amaynu Yusf Bn Tacfin.

Nnan kra n imzruyann mas daɣ tahl tnfzawt s bubakr bn ɛumaṛ llmtuni , lliɣ tga lal n unlli d tlibit ifulkin kigan , izdaɣ ugldun bubakr g aɣmat mad ittggan kṛaḍ yirn .

Tamttant nns[ssnfl | Snfl asagm]

Nfln isugam n usakud n tmttant n zinb tanfzawt,inna bn abi zaṛɛ mas tmmut g 464/1071, imgal dis umzruyan bn darɛi lliɣ inna mas tmmut g 469/1076, yini yan umrzu atrar mas tmmut tnfzawt g 472/1081 .

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]