Ḥmad Ɛaṣid

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ḥmad Ɛaṣid
Tudrt
Talalit Tarudant, 14 Yulyu 1961 (62 n isggʷasn)
Taɣlant Lmɣrib
Tutlayt taymmat Taclḥit
Tiɣri
Tutlayin Taɛrabt
Tafransist
Tawuri
Tawuri amaru


Iga Ḥmad ƐaṣiḍAḥmad Ɛaṣiḍ yan ɣ udmawn ittyustayn g iger n tnzbayt f Tamsart tamaziɣt g ugnsu n Lmɣrib. Ilul ɣ tarudant ɣ tmazirt n Lmɣrib ,ass n 14 yulyuz 1961. Tyawfka as lijaza n tflsaft zɣ takuliyt n tskla d tasnawt tanfgant (lɛulum alinsaniya) ɣ Rrbat ɣ usggwas n 1984. Ɣ usggʷas n 1988 tyufka as cahada n usassufɣ (taxarruj) zɣ takuliyt n tusniwin (ɛulum) n usgmi. Iswwuri ig asalmad ɣ usslmd asinan (atanawi). Ar iswwuri ɣila amrzu ɣ usinag agldan n tdlsa tamaziɣt. Issnta afssr ɣ usggʷas n 1979 iskr tamdyazt nns "البد2,askks da itlul" ɣ uɣmis lmuḥarir.

Ar ifssr idlisn aḥmad ɛaṣid gr tirra usfru (s tmaziɣt d taɛrabt d urzzu) ɣ tussna tamaziɣt ɣ timsrayin n skken asgdan (adini) d tmagit ɛaṣid lixtilaf n tdimuqrṭit. Iga agmam ɣ asqqim tnmhalt n asinag agldan n tussna tamaziɣt ɣ yunyu 2002. ula izwar as is itriys tamsmunt tamɣribit islmadn n tflsaft ma imla ɣ usggʷas 1996 d 1998 agmam amrkazi ɣ umaris (lmktab) n tamast n imaratn n lmɣrib.

Iga ula agmam amsdus n taddart usfru ɣ lmɣrib lmuntada n tanamurt d tugt n imussutn n ugraw (lmujtamaɣ) amadani ɣ lmɣrib. Issdus ɣ isggʷasn iggʷran " asanay (lmarṣad) amaziɣ n izrfan d tilelli " lli ihtmman s lwaḍḥiya n tamaziɣt ɣ lmɣrib ɣ akk iswirn. zɣ idlisn nns

Ḥmad Ɛaṣiḍ iga yan urgaz d yan ɣ udmawn n tadlsa d taskla g Lmɣrib, iga aslmad, amɣnas, anḍḍam, amarra, amzraw ig ula rrayṣ, ar ikccm asays ar ittmrara awal d tanḍḍamt d middn mqqurnin g iger ad.

Ḥmad ɛaṣiḍ ila adɣar yattuyn g iger n izerfan n ufgan, izerfan n tmɣart, Taɣmuqratit, assisfiw nɣ l'ilumination. Tugt ad n twwuriwin da illan dar Mass Ḥmad Ɛaṣiḍ ar as skarnt tugt n tmukrisin.

Tiẓrigin nns[ssnfl | Snfl asagm]

  • Tamaziɣt ɣ ilaw lislam asrtan. 1998
  • Isqsitn n tussna d tmagit ɣ lmɣrib atrar (2002).
  • Tasrtit tadbir uskken amaziɣ ɣ lmɣrib gr taɛaqud asrtan d tasrtit
  • D listiɛab (2009).
  • Tibratin s inmɣurn n lmɣrib ɣ 2010.
  • Ḥmmu unamir (tinfusin tiɣrfanin).
  • Anaẓur muḥmmad admsiri: timdyazin timaziɣin
  • Anaẓur sɛid actuk
  • Dɣwan " anɛibar"(aḥmad ɛaṣid d brahim lckr)

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

Amnni ad iga amud izdin d imɣnassn d ixatarn Imaziɣn lli yusin anzgum n tutlayt d tamagit Tamaziɣt. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.