Taskla

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Twlaft n kra n idlisn iqburn

Taskla tga yan wanaw g usiwl anafgan f tugtt n tufrayin d iswingimn d yimyan d ifrfudn nns s yat tɣarast tamawant n tirra, sg uzuzzr, s tmdyazt, s umarg, afad ad yaf ufgan taɣarast nna t issusumn ad srs isawl f tɣawsiwin lli as igan anzgum, nɣ iɣ ur iẓḍar awd kra n wanaw yaḍni ad isawl fllas. Tlla dar tskla yat tzdayt mqquṛn d tutlayt, acku tayafut n kra n tutlayt ar tt nttafa g tussna nns ittyuran, nɣ ittusmattin s yimi zɣ tasut s tayyaḍ zun d tutlayt nnɣ Tamaziɣt, d ar ttuḥḍa ttussna yad g mnnaw n wanawn n tskla, ukan ar ttmzaray s idɣarn d izmaz, d ar bdda gis ittili kra n umzaray d usmaynu s uzray n yizmazz. Llan t kigan n twnnatin f mad igan taskla d ɣmk lli is inna Wilyam Haẓelt (Taskla n kraygat tmtti ad igan tisit n iswingimn nns).

Ar iddenkay uzuzzr (Nnatr s tsrɣint) zɣ tirra i ur iṭṭafn awd kra n unuɣ unṣib i srs ittuẓlan nɣ nttan ad ur igin tamdyazt. Amma Tamdyazt nɣ Amarg ar gis ittarm umedyaz s unck nna mmu iẓḍaṛ ad gis isfalki awal d tguriwin d ad issmrs tiɣarasin tisṛqqiyin tisfalkayin d ussmrs n tmɣrutin.

Kra n tskliwin timaziɣin

[ssnfl | Snfl asagm]
  • Amarg / Tamdyazt
  • Azuzzr
  • Anzi
  • Tullist
  • Tanna
  • Ungal

Iɣbula

[ssnfl | Snfl asagm]

Amnni ad iga amud, imẓẓiy sul. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.

Tadlsa      

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]