Askkud n Tayluṛ (Taylor)

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Amnni ad icqqa ad t tfhmt !
Amnni ad gis kra n iwalwn nna ur iẓḍaṛ yan ad tn ifhm iɣ ur issin ɣ umawal iẓlin n tutlayt taclḥiyt tatrart.
Mad igan afssay ? Fad ad tfhmt mad gis illan tzḍart ad tawst i yixf nnk s umawal lli illan ɣ izddar akkʷ n tasna. Iɣ t ur tufit, tzḍart ad nn taggʷt ɣ imawaln d isgzawaln.
Asmdya n tasɣnt n ikspununsyal (s uzggʷaɣ) d agtful nns n Taylor s tfsna 4 ɣ tanqqiṭ n 0.

Ɣ tusnakt, slawan akkʷ ɣ taslṭ, Askkud n TaylorTanfalit n Taylor, s yism n amusnak angliz Brook Taylor nna st iɛdln ɣ usggʷwas n 1715, ar tmmal tanfalit ad mas kra n tasɣnt itwazlamn ɣaydd n twal nẓḍar ad as naf yan ugtful nna iṭṭafn imuskirn itɛtamadn ɣar f izllumn n tasɣnt ann ɣ yat tanqqiṭ. Agtful ad ar as ittaẓ ɣ tidjiwṛa n tanqqiṭ ann. Tasɣnt tagtfult ad ar as nttini lbɛḍ n twal Agtful n Taylor.

Asnml

[ssnfl | Snfl asagm]

Tanfalit tanawayt

[ssnfl | Snfl asagm]

S yat tɣarast tanɣaṭ, ad ig:

 • yan uzilal ilaw ;
 • yan ufrdis n  ;
 • yan usayrar amaway alugan ilaw ;
 • yat tasɣnt zɣ ar ittuzlamn ɣ ar yat tfsna bḍḍbṭ

S man aya, i kraygat illan ɣ , darnɣ tanfalit n Taylor-Young:nɣ s tɣarast yaḍnin :

maɣ asagur lli d iciḍn iga tasɣnt tawzizt taman ɣ tidjiwṛa n , s unamk n ur da tbayyan tasɣnt ad taman tisɣnin yaḍni li tt izwarn yɛni ur teṭṭaf yan usnfl imqqurn ɣ ammas n tasɣnt.

Tinfaliyin yaḍnin

[ssnfl | Snfl asagm]

S yan ubddl n umutti irxan, nẓḍar ad nara tanfalit n Taylor-Young s tɣarast ddaw as:

nɣ s tɣarast yaḍnin :

maɣ asagur lli d iciḍn iga tasɣnt tawzizt taman ɣ tidjiwṛa n 0.

Talɣa y'ad ar sis nswurri lbɛḍ n twal iɣ nlla taman tidjiwṛa n (aynna issumkn i mẓẓiyn).

Ẓṛ uggar

[ssnfl | Snfl asagm]

Amawal

[ssnfl | Snfl asagm]

Tiguriwin

 • Taslṭ = analyse
 • Tasɣnt = fonction
 • Itwazlamn = derivable
 • Tidjiwṛa = voisinage
 • Agtful = polynome
 • Imuskirn = coefficients
 • Asmdya = representation
 • Asayrar = espace
 • Amaway = vectoriel
 • Alugan = norme
 • Tawzizt = negligeable
 • Asagur = restes

Imawaln n tusnakt n tmaziɣt

Amawal umniḍ DGLAi n Asinag Agldan n Tussna Tamaziɣt, s kraḍ tutlayin (tamaziɣt tatrart tamɣribit - tafransist - taɛrabt) [Alink nns]

Amawal Tafsut n tusnakt - MCB Alger, Tiwi Uzzu s sin tutlayin (tamaziɣt taqbaylit - tafransist) [Alink nns]

Aggur:Tusnakt/Tin imgradn

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]