Andudi n Lḥuz 2023

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Tasnit f iman n winna immutn ɣ undudi n Lḥuz
S uɣiluf iggutn, as aɣ d lkmn inɣmisn n ayt darnɣ ɣ tmizar n Lḥuz, Tarudant, Cicawa, Warzazat, Mṛṛakc, Azilal, Agadir, Tigmmi tumlilt d Yusufya lli yut undudi ass n 8 cutambir 2023.
Ar tssutur twja n Wikipidya taclḥit s ṛṛḥmt n Rbbi i mddn nna mmutnin.
Andudi n Lḥuz 2023
ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 2023 (Tifinaɣ)
Isfka
Tamazirt Lmɣrib
Asakud Ljamɛ 8 Cutanbir 2023
Akud 23:11 akud n unbdu (22:11 s wakud amaḍlan)
Tasmssit Tagrawt n Iɣil, Lḥuz
Aqquzzr 18.5 km
Taggalt IX (icqqa bahra)
Rixṭṛ 6.9 (Taskala n Rixṭṛ)
Tiyafutin
Tamttant 2901 [1]
Ungisn 5530 [2]
Idɣarn ttyagasnin Tasga n Lḥuz, Tamnbaḍt n trudant d tsga ns, Tasga n uzilal, Tamnbaḍt n Mrrakc, Tigmmi tumlilt tamqqrant, Tasga n Warzazat.
Andudi n 6.8 dar 22:11 s wakud amaḍlan

Andudi[3] n Lḥuz 2023 (nɣ Andudi n wakal n Lḥuz 2023Argig n Lḥuz 2023) yut ammas n Lmɣrib ass n 8 Cutanbir 2023, g tsragt tiss 23:11 s wakud n unbdu (22:11 s wakud amaḍlan). Yut undudi s 6.8 n tskfal n tskala n Rixṭṛ g tsggiwin n wammas n Lmɣrib: Mrrakc-Asfi, Sus-Masst, Bni Mllal-Xnifra d Drɛa-Tafilalt. Tasmssit (aẓuṛ) n undudi tucka d g tgrawt n Iɣil, Tasga n Lḥuz yattin sg tmdint n Mrrakc s 71.8 km g umnid n iffus utrim. Yagguz undudi ad g wakal s 18.5 km tama n tgrawt n iɣil g idrarn n waṭlaṣ. Andudi n Lḥuz iga tayafut n usttiɣ g iddan f usikir g tlla 70.81 km ddu idrarn n waṭlaṣ. Tffɣ d tmawast n ugnsu tnna mas uṭṭun n middn immutn ilkm 2012 d ungisn lkmn uggar n 2059. Syafan middn s undudi n Lḥuz g kigan n idɣarn zun Tigmmi tumlit, Rrbaṭ, Fas, Agadir, syafan srs mddn ula sg tmizar yaḍni zun Dzayr, Spanya d Brtqqiz. Andudi n Lḥuz 2023 isslkm tigʷmma d wanawn akkʷ n tuṣkiwin s wakal g Lḥuz d Trudant[4].

Tiṛṛẓi tanfgant[ssnfl | Snfl asagm]

Tnna tmawast n ugnsu mas uṭṭun n tmttant n undudi n Lḥuz ilkm 2901 d 5530 n ungisn.[5]. Tigmiḍi tamqqrant n tmttant tlla g Lḥuz d Trudant, illi iɣaman ibḍan f iḍɣarn yaḍni:

Tiṛṛẓi tamatiwt d tdamsant[ssnfl | Snfl asagm]

Usunn d tmdinin da ittyagasn[ssnfl | Snfl asagm]

Andudi n Lḥuz iga andudi inmizi nna akkʷ iwtn tamazirt n Lmɣrib, inmizi acku tattuy taskflt ns, taẓd tsmssit ns s udm n wakal. Tasmssit n undudi tlla g usun n Udasil mac, ardal ilkm kigan n tmizar yaḍni, acku ardal n induduyn ar iṭṭamẓ ar 50 f tsmssit. Andudi n Lḥuz iwmẓ timizar n Lḥuz, Tarudant d Warzazat, llant g tmizar ad usunn da ilkmn akal s tgmiḍi yattun ar 100 %. Iwmẓ undudi n Lḥuz ma ilkmn 24 n tgrawt d uggar n 600 usun d tmdint, d uggar n 170.000 n uxṣaṣ[6].

Tamnaḍt Tasga nɣ Tamnbaḍt Tagrawt Usunn d tmdinin
Tamnaḍt n Mrrakc-Asfi Tasga n Lḥuz Tagrawt n iɣil Arg - Wawḍiḍ - Tanfkxt - Tazgzawt - Tamẓm aman - Tawrirt - Tamsult - Aɣla - Tarxt - Aslun - Tacakct - Agadir n mrxṣn - Timṣlaḥ - Ɣssat - Alus - Takrt - Tzi takrt - Uḍif - Tadafalt - Tagadirt - Amskrjn - iɣil - Tawrirt n Ayt Ṣalḥ - Amṛẓggan - Tasila - iṛẓan - Ur ẓḍin
Tagrawt n Aɣbbaṛ Tiwallin - Agadir n ijanatn - Amsswi - Tawrirt - imlil - Wiyyzammarn - Amndar - Azrjt - Aduz - Ayg - Anarɣi - igis - Tanammr - Wiyydrarn - Asul - Buɣazir
Tagrawt n Talat n Yaɛqub

Ahaci - iɣil - Azal - Asqaln - Kuktn - Ayt Bujmɛa - Arntayn - Tigmma n kran - Wikit - Aɣbalu - Tamarut - Taws - Tagmut - Asul - Amsd - Agun - Tifni - ifzdadn - Ntzat - Ayt Mkraz - Arg - Timsal - Mcaḍl

Timizar - Adrg - Tazalt - Anbdur - Mzuzit - Afurirn - Taswagt - Tikiwt - Ayt Brihi - Talat n Yaɛqub - Amgdul - Taswant - Duguj - Tarwat - imi n ugrzi - Aẓṛu n ssuq - Anfgan - Arɣn - Tinml - Tizɣrin - Timlit - Tagadirt n Umyus - Ddu twrirt - Agni - Agurgin Tuẓẓumtann - Zzawit n Tasaft - Aɣbbaṛann - Anmzzri - Tasga n warg - Tuxribin - Talat n Yasin - Agadirnn

Tagrawt n ijukak
Tagrawt n Azggur
Tagrawt n Angal
Tagrawt n Amẓmiẓ
Tagrawt n Asni
Tagrawt n Wirgan
Tasga n Cicawa Tagrawt n Timzgadiwin
Tagrawt n imi n ddunit
Tagrawt n Adasil
Tagrawt n Ayt Ḥddu Yusf
Tagrawt n Lalla Ɛziza
Tagrawt n idwiran
Tagrawt n Asif Lmal Taskkurt - imi n iɣzr - Anbdur - Tamlilt - Zlutt - Zzawit n sidi Buɛtman - imi n wasif - Talutimt - Tikrar - Taddart - Tamqqrt - Tafruxt - Ajmani - Dar Nnms - Dar Akmax - Tabunut - Ljṛf - Ayt Ɛbayd - Talmɛdnt
Tamnbaḍt n Mrrakc
Tasga n Lyusufiyya
Tamnaḍt n Drɛa-Tafilalt Tasga n Warzazat
Tasga n Tinɣir
Tamnaḍt n Bni Mllal-Xnifra Tasga n Uzilal Tagrawt n Ayt Umdis Tiɣmrt - Timɣarin
Tagrawt n Ayt Tamllil Mgdaz - Tufɣin (Tuf ɣinn)
Tamnaḍt n Sus-Massa Tasga n Trudant
Tasga n Agadir-Idawtanan
Tamnaḍt n Tigmmi tumlilt-Sṭṭaṭ Tamnbaḍt n Tgmmi tumlilt

Tifadiwin tiṭiktuniyyin[ssnfl | Snfl asagm]

G ugafa n Lmɣrib llan iwtta ingr tafilt tufriqt d tafilt tuwrasit, iwtta ad gan asttiɣ ingr tigzirin n Aẓuṛ d Udrar n Tariq. Tasga tagafayt n Lmɣrib ar gis ttilin isttiɣn imqqurn n udmmr (n udḥḥay) ingr snat tfila, slawan g lqqblt n uzzruy n udrar n Tariq d ill n Buran. Induduyn akkʷ ittilin g Lmɣrib zdin s urgig n iwtta ingr taflit tufriqt d tflit turasit, mayad a yujjan agafa n Lmɣrib ad ig tasga da yusin imizi amqqran n induduyn acku taẓ i iwtta[7]. G usggʷas n 2004, yut undudi Lḥusima s 6.3 n tskfal sg tskala n Rixṭṛ, mmutn gis 628 n ufgan, ungisn lkmn s 926 n ufgan d tugt n ummṛẓi afggan g tgʷmma d wayda. yut undudi yaḍni g usggʷas n 1980, g Dzayr s 7.3 n tskfal sg tskala n Rixṭṛ, mmutn gis 2500 n ufgan[8].

idrarn n waṭlaṣ gan abkkas ilan g taɣzi 2000 km, bbin amnẓaw ufriq sg Lmɣrib ar Tuns. Gan tayafut n umniggir n snat tfila tufriqt d tawrasit, ur bahra qqburn idrarn n waṭlaṣ, gas ɣas abkkas amaynu. Lkmn g tattuyt nsn g Lmɣrib g udrar n Tubqal. induduyn n Lmɣrib, g ugafay munn g ill n Burun, g iffus induduyn lluzzan f waṭlaṣ amqqran, amẓẓan d unammas, andudi nna akkʷ idusn ikka Agadir g 1960 s 5.9 n tskfal sg tskala n Rixṭṛ. immnduduyn n wammas d iffus n Lmɣrib ar ttggan tayafut n ucuḍ d ungu nɣ nutni s sin[9].

Irgign inakaln[ssnfl | Snfl asagm]

Andudi n Lḥuz n usggʷas n 2023 iga sg induduyn inddabutn akkʷ nna yutn Lmɣrib atrar sg ma izrin tasut, ur t izri ɣas andudi n Mknas g 1755 acku ilkm ar 7 n tskfal sg tskala n Rixṭṛ, ilkm g uqquzzr ns s 18.5 km g tinawt n tsqqimt tamirikant n uskki ajyuluji. Asinag anamur n tjyufizikt amɣribi inna mas aqquzzr ns ur izri 8 Km d tazmrt ns tlkm 7.2 n tskfal g tskala n Ricṭṛ. Ammas awrupp anammas n usanay n induduyn inna mas mddn syafan s undudi ad g kigan n tmizar n Turuppt zun Spanya, Brtqqiz d Udrar n Tariq, syafan srs s ma ittggan 20 n tusdadt.

Ardal[ssnfl | Snfl asagm]

Tagzzumt ad txwa ur gis illi yat d ur gis ittyura amya, Aws ɣ tirra n tgzzumt ad ! Manmk a rad skrɣ ?

Tisdmirin[ssnfl | Snfl asagm]

Lhnd,[10] Dzayr,[11] Fṛansa,[12][13] Bṛtqqiz,[14] Pakistan, [15] Ṛumanya,[16] Taywan,[17] Tayland,[18] Turkya,[19] Bṛiṭanya,[20] Marikan,[21][22] Tamunt tawṛuppit,[23] d Tmtta Imunn[24] ran ad awsn, mlan tiwisi nnsn i tmazirt n Lmɣrib.[25] Tanbaḍt tamɣribit ur ta tqbil s yat tɣarast igan tamaddudt ḥtta yat zɣ twisi ad tibṛṛanin.

Ibrrḥ Bunwa Payan, anssixf n tmdint takniwt n Mrrakc ad t igan d Marsilya ɣ Fṛansa, mas yuzn imssxsiyn i Lmɣrib bac ad awsn ɣ tmhlt n usnjm.[26][27] Tuzn tnssixft n usqqim asgawan n Yil-du-Fṛansa, Valiri Picriss $535,000 n twisi.[28] Tṛẓm tmsqadt tafṛansist ɣ Lmɣrib yan unɣr n tassast.[29]

Issixf bab n waddur agllid Muḥmmad wis ṣḍiṣ, ass n 14 cutanbir 2023 agraw n twuri ittuẓlayn i usmhl n uɣawas amsdɣyi i walas n tzduɣt n wid d tid ilkm umalad s usrag n undudi n lḥuz, ifk gis bab n waddur tinmmalin nns attuynin afad ad ttwaggnt tsntayin i mddn akkʷ tlkm tkmmawt. S uzzgir n tnmmalin tigldanin attuynin, tisntayin ɣ usati n uɣawas n walas n tzduɣt i twjiwin ilkm umalad s usrag n undudi[30]:

 • 2,500 n drhm i ku tawja azmz 12 n wayyur (mad ittggan 30,000 n drhm am atig amsmun).
 • 140,000 n drhm tga tiwisi taẓṛfant tusridt i tgʷmma nna akkʷ ixʷlan.
 • 80,000 n drhm i twuriwin n walas n tsɣiyt n tgʷmma lli ɣ ixʷla kra.

Induduyn izrin g Lmɣrib[ssnfl | Snfl asagm]

Imgradn lli sis iẓlin : Taglamt n indudiyn ɣ Lmɣrib

Lmɣrib iwckad g yan udɣar g mnaggant snat tfila nɣ snat tflallayyin titikṭuniyyin, taflallayt tafriqt d taflallayt turasit, illi iwddjan Lmɣrib ad ig tamazirt kkatn kigan n induduyn zun:

Asakud Tamnaḍt MMI Taskʷflt (Mag.) Imttinn Imagusn Tinẓi Asagm
2023-09-08 Mṛṛakc-asfi IX 6,8 Mw 2,862+ 2,501 Amzɣad bahra mqqurn [31]
2019-11-17 Drɛa-Tafilalt VI 5.2 Mw Nhabbarnt mnnawt tgʷmma ɣ Midlt [32]
2016-01-25 Lḥusima V 6.3 Mw 1 15 Amɣzad amjahdi [33]
2007-02-12 Brtqqiz, Lmɣrib 6.0 Mw Amɣzad idrusn [34]
2004-02-24 Lḥusima IX 6.3 Mw 628–631 926 Amɣzad imqqurn
1969-02-28 Brtqqiz, Lmɣrib VII 7.8 Mw 13 80 Amɣzad amjahdi
1960-02-29 Agadir X 5.8 Mw 12,000–15,000 12,000 Amzɣad bahra mqqurn
1909-01-29 Tiṭṭawan 100 [35]
1761-03-31 Brtqqiz, Lmɣrib, Ṣbanya VII-IX 8.5 Ms Ur ittwassan Ur ittwassan Tsunami
1755-11-27 Mknas IX 6.5–7.0 Mw 15,000 Amɣzad imqqurn
1755-11-01 Brtqqiz, Lmɣrib, Ṣbanya VII–VIII 8.5–9.0 Mw Mnnaw n wafḍan Amzɣad ur idrusn / tsunami
1624-05-11 Fas IX Mnnawt tmaḍ Amzɣad bahra mqqurn [36]
1522-09-22 Fas VIII–IX Mnnawt tmaḍ Amɣzad imqqurn
Tinẓi: Ur dɣid ttyubdarn amr imzzutn nna ɣ llan imagusn, imttinn d imɣzadn.

tagga g Iɣil ammas[ssnfl | Snfl asagm]

Ẓṛ uggar[ssnfl | Snfl asagm]

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

 1. https://www.hespress.com/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%ac%d9%84-2012-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%882059-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7-1229531.html
 2. https://www.hespress.com/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%ac%d9%84-2012-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%882059-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7-1229531.html
 3. https://web.archive.org/web/20210103122850/https://tal.ircam.ma/dglai/lexieam.php
 4. https://www.hespress.com/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%ac%d9%84-1305-%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%881832-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8-1229322.html
 5. (Taɛṛabt) Uṭṭun n imttinn d imugas n undudi n Lḥuz, tamawast n ugns. Tasnurayt n lmɣrib lɛaṛabi i inɣmisn.
 6. https://www.aljazeera.net/politics/2023/9/13/%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A#:~:text=%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%86%D8%AA,%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%83%D9%84%D9%87.
 7. https://web.archive.org/web/20201229163356/https://www.researchgate.net/publication/260941434_Seismicity_and_Seismic_Hazard_in_Morocco_1901-2010
 8. https://web.archive.org/web/20230909035814/https://www.cbsnews.com/news/morocco-earthquake-6-8-magnitude-marrakech-hundreds-killed/
 9. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/geoscience/articles/10.1016/j.crte.2005.12.001/
 10. "Morocco Earthquake News Live Updates: PM Modi expresses his condolences over the lives lost due to Morocco quake; At least 296 people have been killed". https://economictimes.indiatimes.com/news/newsblogs/daily-news-and-latest-updates-live-09-september-2023/liveblog/103522475.cms. 
 11. "الجزائر تفتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب" (s tutlayt ar). 9 September 2023. https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84. 
 12. "France's Macron 'Devastated' By Morocco Quake, Promises Aid". Barron's (in ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). Agence France-Presse. Archived from the original on 9 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 13. "Séisme au Maroc: Emmanuel Macron se dit "bouleversé" et propose l'aide de la France" (s tutlayt fr). https://www.bfmtv.com/politique/elysee/seisme-au-maroc-emmanuel-macron-se-dit-bouleverse-et-propose-l-aide-de-la-france_AN-202309090159.html. 
 14. @antoniocostapm (September 9, 2023). "O sismo da noite passada em Marrocos deixa-nos profundamente consternados" [Last night's earthquake in Morocco leaves us deeply saddened] (Tweet) (in ⵜⴰⴱⵕⵟⵇⵉⵣⵜ). Retrieved 9 September 2023 – via Twitter.
 15. News, Desk. "Powerful earthquake hits Morocco causing deaths, damage". Archived from the original on 10 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 16. "Ciolacu anunță că România este pregătită să ofere asistență Marocului, după cutremurul care a devastat această țară" (s tutlayt ro). 9 September 2023. https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/ciolacu-anunta-ca-romania-este-pregatita-sa-ofere-asistenta-marocului-dupa-cutremurul-care-a-devastat-aceasta-tara.html. 
 17. "Reactions from foreign governments to earthquake in Morocco". 9 September 2023. Archived from the original on 9 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 18. ""เศรษฐา" เสียใจต่อเหตุแผ่นดินไหวโมร็อกโก สั่ง กต. เร่งช่วยเหลือคนไทย" (s tutlayt th). 9 September 2023. https://www.thairath.co.th/news/politic/2723792. 
 19. "Fas için AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel hazırlandı". 9 September 2023. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fas-icin-afad-saglik-bakanligi-umke-turk-kizilay-ve-diger-stklardan-265-personel-hazirlandi/2987408. 
 20. "Morocco earthquake: More than 600 dead after powerful tremors" (in ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). BBC News. 9 September 2023. Archived from the original on 9 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 21. "Statement from President Joe Biden on the Earthquake in Morocco" (Press release) (in ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). The White House. 9 September 2023. Archived from the original on 9 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 22. "Morocco earthquake kills more than 800, devastates historic sites: Live updates" (in ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). NBC News. 9 September 2023. Archived from the original on 9 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 23. "No Polish victims in Morocco earthquake" (s tutlayt pl). https://tvpworld.com/72605552/no-poles-among-victims-of-morocco-earthquake-fm. 
 24. "At least 632 dead, 329 injured after powerful earthquake hits Morocco". The Straits Times. Reuters. 9 September 2023. Archived from the original on 9 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 25. Metz, Sam; Elshamy, Mosa'ab (9 September 2023). "Powerful quake in Morocco kills more than 1,000 people and damages historic buildings in Marrakech". Associated Press. Archived from the original on 9 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 26. "Earthquake in Morocco: Update from Aurelien Breeden". The New York Times (in ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). 9 September 2023. ISSN 0362-4331. Archived from the original on 9 September 2023. Retrieved 9 September 2023.
 27. "EN DIRECT - Maroc : le bilan du tremblement de terre grimpe à plus de 600 morts et 300 blessés" (s tutlayt fr). 9 September 2023. https://www.tf1info.fr/international/maroc-au-moins-296-morts-et-153-blesses-dans-un-puissant-seisme-2269156.html. 
 28. Reid, Channing (10 September 2023). "Algeria Opens Airspace To Morocco Earthquake Aid Flights". Simple Flying (in ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). Archived from the original on 10 September 2023. Retrieved 10 September 2023.
 29. "DIRECT. Séisme au Maroc : la France solidaire avec un pays «ami», Paris «sera à ses côtés»" (s tutlayt fr). 9 September 2023. https://www.leparisien.fr/faits-divers/direct-seisme-au-maroc-la-secousse-la-plus-forte-enregistree-en-120-ans-selon-lusgs-09-09-2023-IC5Z2B3CPZAR5DDC7KHJXUQYJQ.php. 
 30. https://www.facebook.com/MoroccanGov/posts/327821496467843
 31. "Earthquake in Morocco causes structural damage, panic" (s tutlayt en-US). 2023-09-08. https://en.hespress.com/70579-earthquake-in-morocco-causes-structural-damage-panic.html. 
 32. "M 5.2 - 22km SE of Amersid, Morocco". https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us70006937/executive. 
 33. "M 6.3 - 50km NNE of Al Hoceima, Morocco". https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10004gy9/executive. 
 34. "M 6.0 - Azores-Cape St. Vincent Ridge". https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000f4qu/executive. 
 35. "Comments for the 1909 earthquake". https://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?eq_0=2853&t=101650&s=13&d=22,26,13,12&nd=display. 
 36. Cherkaoui T-E. (2012). "Seismicity and Seismic Hazard in Morocco 1901-2010". Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, section Sciences de la Terre. 34: 45–55.