Talɣa:Amgrad n ɣassad

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Lhaj Belaïd.jpg

Iga Lḥaj BlɛidBlɛid u Brik Da Bihi yan rrays amaziɣ asusi aclḥi. Illul gr 1870 d 1875 ɣ Wanu n ɛeddu ɣ Idawbaɛqil, immt ɣ 1945. Ig yan ɣ tmatarin mqqurnin n usnulfu amaziɣ ɣ tasga ittuyassann ɣilad s Sus d idɣarn lli ɣ tettyusawal tutlayt taclḥit. Ur nssin kigan f umzruy nns mqqar nẓḍar ad nini mas tman d isnifiln ixatarn lli issn iffus n Lmrruk ɣ tasutin ad ggʷranin zɣ mad ggʷran imɣarn mqqurnin satn ar ttrzan inkan lli f tbidd tamtti taqburt ar srusen iwutta n insayen d temyurin yaden inmalan d tudert ingwan ɣ tgadirin nnsn mqqurnin. Rad iniɣ, mas d lliɣ d gguran imɣaren mqqurnin zun d Ametuggi, Aglawi... d wiyyad, fkan udem yaḍn i tnbaḍt ɣ tsga yad kksnt ɣ ifassen n inflas n teqbilt; mk-ann nit ad satnt tɣawsiwin yaḍn, zun d amarg d insayn iqburn, ar ttffuɣn igr nns amtti ar lssan timlsa yaḍn inmalan d isnulfutn lli d sgguran inbadn-ad.

Paulette Galand-Pernet, lli yaran kigan n tzrawin f umarg d insayen isusiyn, tnna ɣ warratn nns lli d tsfaɣ ɣ usggʷas n 1972, mas iga umarg n Rrways timdyazin n imariren mi ur ig tawwuri nns amer amarg; ar tent skarn, gin-asnt tiyyt nnsnt, ar zzrign timizar s tiyyaḍ, ilin f kran trabbut ɣ llan iɛzrayen ittlmadn anaw ad n umarg; amzwar n trabbut-ad ad igan Ṛṛays.

Iɣ nsawl f ṛṛways, idrus ma ɣ nttettu Lḥaj Blɛid; acku nttan ad ifln titgarin ittusllan. Lḥaj Blɛid, rrays amedyaz nnɣ atrubadur, ifl timitar-nns ɣ umarg amaziɣ ɣ tsga n Sus. Ilul ɣ Wanu n ɛeddu ɣ tsggiwin n Tiznit. Ur nssen man aseggwas ad ilul, illa may tinin mas d illul gr 1870 d 1875. Nnant krant tmesiggilin (Alexis Chotin d Paulette Galand-Pernet) mas rad dars ilin 60 n usggʷas ɣ usggʷas n 1933. Tawja nnes ur teṭṭaf yat, sul mmten ayt dars lliɣ sul imezziy. Iffuɣ timezgida ikcm i kraygat anaw n twwuri afad ad irar mas ictta tiram zun d tayssa, ccmutiyt iheyyaden lliɣ ilkem Taẓrwalt, Iliɣ ittyumdal yan ɣ iggurramen imeqrann n Sus ad t igan d Sidi Ḥmad u Musa...