Faṭima Tabaɛmrant

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Faṭima Tabaɛmrant
membre de la Chambre des représentants du Maroc

2011 - 2016
Election: élections législatives marocaines de 2011
Tudrt
Talalit Lmɣrib, 30 Yulyu 1962 (61 n isggʷasn)
Taɣlant Lmɣrib
Tiɣri
Tutlayin Tutlayin timaziɣin
Tawuri
Tawuri acnnay, asrtay, danseur ou danseuse d asgbar
Imassn n uẓawan taɣct
Taflst
Ikabarn isrtann Rassemblement national des indépendants

Faṭima Tabamrant ( s tfinaɣ: ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ) nɣ Faṭima Cahu tga yat tnaẓuṛt, tamɣnast d tmɣart n tsrtit tamaziɣt taclḥiyt zɣ tsga n Sus, tettussan bahra s umarg-nns. Tg yat zɣ tmɣarin lli yakkan amarg ilan atig. Tlmd Tamdyazt aylliɣ ar tettara iwaliwn-nns.

Ism nns[ssnfl | Snfl asagm]

Tabaɛmṛant ɣiklli aɣ-immala ism-nns tucka-d zɣ Ayt Baɛmran lli igan tiqbilin lli bahra ittyawssann ɣ unẓul n Lmɣrib. Tlul ɣ 1963 ɣ Bugafr, taqbilt n Idaw Nasr, iwalan i tiqbilin n Ayt Baɛmran.

Tamẓiyt n tgigilt[ssnfl | Snfl asagm]

Faṭima Tabaɛmṛant ur d-tlul taf d taɣnjawt n uẓṛf ɣ imi-nns. Macc tnkr-d tga tigigilt. Tkka afus ɣ timẓi-nns, tga taxddamt dar tmɣarin n baba-s. Ɣayn ad tt-idḥin tigmmi-nns tamzwarut, iml as idɣarn d iɣarasn yaḍnin. Zun ifran (n idrarn n waṭlas mẓẓiyn) ɣ isggʷasn n sa id mraw (70s), d laxsas ɣ tsgiwin n Tznit. Ammussu ad nns gr tgʷmma d idɣarn d tmnaḍin rad gis iskr yat tamɣart ilmdn kigan n tɣawsiwin li rad gis iskr tamɣart mqqurn ɣ tmazirt n Lmɣrib.

Taɣarast n umarg d tmdyazt[ssnfl | Snfl asagm]

Tigmmi n Faṭima Tabaɛmṛant

Ɣ umzwaru tkcm s trabbut nɣ tinml n Ulbnsir ar ttrkaz ar ttrar awal, tffaɣ dars tkk mnnawt fad ad tkcm s tin Sɛid Actuk. Macc mddn ur t-ssin abla ɣ tgira n isggwasn n 80 d Muhmmad Blfqqih nttan ad d tetḥi tassfift-nns izwarn, tskr dids amarg n tnḍḍamt, ngirin tskr ilmma tarabbut-nns. Tabaɛmṛant mqqar as ur ittufki wawal ɣ umzwaru ɣ tgtmma n Ṛṛways tusi tayafut ɣ tirmiwin nns : « Dar Ulbnsir lmdɣ tunfust d ssiɛr n tmaziɣt, dar Sɛid Actuk manik s ar skarɣ amarg n usays, dar bllfqqih asnmili n trabbut d tikki n luqqr ngr Ṛṛways d taṛṛaysin ».

Tabaɛmṛant tga yat tanaẓuṛt lli f nnan Imaziɣn n Sus d tamwin nns mas d amarg lli ttirir iga winns, tlditid, zund asmun-nns Ṛṛays M. Blfqqih lli d tzrri imik ɣ tudrt nns n tuṛṛuysa. Tml mayann ula ɣ umarg-nns n isuyas d walli tfka i Ṛṛaysa Killy ɣ 1995.

Amarg n Tbaɛmṛant ikcm ɣ umarg n tmɣarin lli d ssagʷanin iwaliwn fsusnin d twlafin fawnin. Tabaɛmṛant iggut ma f tsawl macc amrnu-nns iga-t aylli mi tga amarg n nnasiḥa amarg f igigiln d imẓlaḍ d umukris n tmaziɣt.

Tabaɛmṛant d umarar[ssnfl | Snfl asagm]

Tssnti amarg ɣ 1983 d unaẓuṛ ṛṛays Jamɛ Lḥamidi, ḍffir mayad tarabut n actuk d tssnti asusr n tamdyazt ɣ usggʷas 1984 d mulay Muḥmmad Blfqih, llliɣ ar tettallas izlan n tḥiḥit mqqurn d Rqyya Talbnsirt. Ɣ usggʷas 1988 tmmuti s tinml n lḥajj Muḥmmad Albnsir, ɣ 1990 tskr Faṭima Tabaɛmṛant tarabbut-nns ur tmaṭl afad ad tt-tskr tizi nns , d tssfifin-nns nzant bahra acku tzḍaṛ ad tskr tamamkt-nns tburz sis ɣ usarag n tẓuṛi, s tguriwin n izlan-nns d uẓawan-nns “amarg-inu” ɣiklli as-tettini Tabaɛmṛant, tyussan ula s imsli nns adunan . Tzḍar uḍffir n mayad mnck n iwizn n tẓuṛi kra gisn zrin usrid ɣ tnzwayt d tilifizyun tanamurt. D iwizn n tmsmunin zun d tsdawit n unbdu d usgraw Ṛaja Agadir, tzzri tugt n inmuggarn ɣ tugt n tmnaḍin ɣ Lmɣrib ula bṛṛa nns zun d: Milan, Bariz, Utrixt, Bruksil ...

Tisfifin nns[ssnfl | Snfl asagm]

Album Taɣlaɣalt (2007)
Track Listing tizlit
1 "(azawan)"
2 "Ssllam"
3 "Tirra n yils"
4 "Ajddig n lwrd"
5 "A bu nniyt"
6 "Ayt l ɛaql"
7 "Azawan yguran"
Album "Aṭalb itaran Atalb Itarane" (2010), gulf azawan (tigmi tumlilt)
Track Listing tizlit
1 "Tayri nnun ayamarg"
2 "Ataddawat amin"
3 "Ikun ay adrdur faɣ ḥarkn akaln"
4 "Lhm uw lhm"
Album "ward iḥadan aman" (yulyu 2009), afraw tasfift tassfuɣt (agadir), (afraw)
Track Listing tizlit
1 "Urigiwi ṛwa aẓlmaḍ"
2 "Izam akrkad"
3 "Yayran jnb limam"
4 "Asaqsi d ljawab"
5 "Fraḥnit tazɛamt"
6 "Ward iḥadan aman"
Album "Azul n ḥnna" (nuwanbr 2008), afraw tasfift tassfuɣt (agadir), (afraw)
Track Listing tizlit
1 "Amund diɣ ayamarg"
2 "Nnan itran"
3 "Mani tlkam twada"
4 "Azul lḥnna"
Album "Baba yuba" (yulyu 2007), afraw tasfift tassfuɣt (agadir), (afraw)
Track Listing tizlit
1 "Urid anmun atawnza"
2 "Baba yuba"
3 "Agaɣ ur tmalat"
4 "Ayan iḥadan"
Album "Izd akal n tmaziɣt" (ynnayr 2007), afraw tasfift tassfuɣt (agadir), (afraw)
Track Listing tizlit
1 "Izd akal n tmaziɣt"
2 "Afrak"
3 "Aɣzif ad ay gan"
4 "Bdiɣ awal nnk s lxir"
Album "Tuf dar nnɣ imi lward" (2006), afraw tasfift tassfuɣt (agadir), (afraw)
Track Listing tizlit
1 "Uraka awdi niɣ yat"
2 "Tuf dar nnɣ imi lward"
3 "Ara amarg artirirt"
4 "Fiɣ adar itbrida"

Izdayn n brra[ssnfl | Snfl asagm]

Amnni ad iga amud izdin d imɣnassn d ixatarn Imaziɣn lli yusin anzgum n tutlayt d tamagit Tamaziɣt. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]