Aḥmad Badduj

Zɣ Wikipedia
(Tmmatti d zɣ Aḥmad BADDUJ)
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aḥmad Badduj
ⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⴷⴷⵓⵊ
Tawlaft n igllin n unaẓur Aḥmad Badduj.
Tudrt
Talallit 1950, Agadir
Lmut 22 Ɣuct 2020, Agadir
Tamntilt n lmut Aṭṭan n Kufid-19
Adɣar Tamazirt n Sus
Tamazirt Lmɣrib
Tawuriwin
Tutlayt taymmat Taclḥit
Tutlayin Taclḥit d Taɛrabt
Tawuri Assufɣ, Asmdya

Aḥmad Badduj (1950 - 22 Ɣuct 2020) iga yan zɣ inmɣuṛn n taẓuṛi taclḥit tamaziɣt, ilul ɣ usggas n 1950 ɣ Msgina igan yan udwar n Ifrxs itabɛan i Ugadir, tasga n Sus Masst. Dars uggar n 30 film s tutlayt taclḥit.

Tudrt-nns[ssnfl | Snfl asagm]

Aḥmad Badduj iga yuws n Talburjt ɣ Ugadir. Iswurri ɣ kigan n twuriwin lli ɣ d yumẓ lbac nns, ilɛb akk d iɛrrimn n Talḥasant n ugadir ɣ usggwas n 1967.

Ɣ usggwas n 1972 ifta s Inzggan, ɣin aɣ iskr trabbut nns tamzwarut n lmṣraḥ s tmaziɣt iga yas s yism "Amnar Umrr". Izri nn ɣ tuggt n trubba yaḍni aylliɣ ikcm d tamsmunt n Tifawin ɣ isggwas n 1985, zɣ lliɣ disn ikcm as ibda ar ittuyssan ɣ ammas n ubaraz n tẓuri d lmaṣraḥ amaziɣ.

Ɣ usggwas n 1989 icark ɣ ṭṭṣwir n lfilm lli akk izwarn s tutlayt taclḥit d akk tutlayin timaziɣin at igan "Tamɣart n wurɣ". Zɣ ɣ-akud-ann icark ɣ kigan n laflam yaḍni iskr akk ntta talif d lixraj.

Immut igllin n Aḥmad Badduj s tmaḍunt n Kurunafirus ɣ wass n 20 ɣuct 2020 ɣ Ugadir. Ikka-tt-inn yad ihrc s sskar d wul

Laflam nns[ssnfl | Snfl asagm]

Asggʷas Assaɣ Ma iga Amssufɣ
2008 Houti Houta Asmdya Nasim Abasi
1992 Taguḍi Lmudir, Asmdya Aḥmad Badduj
1989 Tamɣart n wurɣ Asmdya ɣ ḍḍawr n Iddr Lḥusin Biyzgarn

Lmut nns[ssnfl | Snfl asagm]

Ur ta ilkinn unɣmis n wis yudf igllin n unaẓuṛ Aḥmad Badduj ajajuy ffir n yat tulɣizt tadusant ally ilullk udul nns. Yudj ɣ yan uzmz agrmim, ɣ ur ifri udimal n umaḍal .Ssirdn imṭṭawn ul nns zg umnus Izry aɣiluf ɣ icba n imalgn, n igurad, n imddukkal d ismunn n tẓuṛi d isffarahn s umata. Ilsa tallara aha iny tazujra ffir n kigan n twuriwin n usuny d usrlel (proposé pour la mis en scène de «isers» et «alil» s wukus n «s» ittyalsn i usfsis n tawalt) ɣ tmzgunt d uɣraw uẓṛmussu zg «iẓṛa» d «umussu».[1]

Idda ɣ yan uzmz nna gis ittugᵚdl ubḥlus s umntil n ufrurt n ubayyur n Kufid-19, aha ur illi xas amduny s usttum. Mac iddɣ iga udm adugman hatin ar ittɣima iddr ɣ tungint n iwdann nna t issnn. Udm nns iga wi-n umxṛfef d umԑafar d tassasin n uzlaḍ ɣ igma d unzwum n tẓuṛi n usuny nna s immuqqn. Udm nns ila tifiras izzdrazn tasuta ikkan asala nns. Iffɣ akal , yaḍu s wakal. Iffɣ tasddagamt nna gis ifka, iskullԑ ɣ ignna n tẓuṛi , iggz akal. Ikka tin iman d yan usmun ɣ tihirit n umggaru-ad taf ad immgnt ɣ yat tfagla n usnnumku nns. Kud aḍun ttuẓwan s utwar n tgrwawt aha ifra i usmun nns ma s issilɣ tihirit nns mqqaṛ idrus uy-nna as ittufkan ɣ ulssi. Ay-a iga tamatart n usfṣky d uflsy (le dévouement) n igllin. Ar urttuɣ ad issdnɣ umɣnanu tawja nns tamẓẓyant d tamqṛant aha ifk as afurgt, ad t yadn s tamlla nns, issɣlel t ɣ umaglal nns anmmazzu. Nga wi-n umɣnanu ar sars nttuɣul. Walu may d inna ḥtta yan dat urttum nns abla ad issidn.

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]

  1. Tamttant n Ahmed Badduj :https://www.amazighnews.net/202008261235/aggaj-uglil.html
Amnni ad iga amud izdin d imɣnassn d ixatarn Imaziɣn lli yusin anzgum n tutlayt d tamagit Tamaziɣt. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.
Taẓuṛi tamaziɣt g Lmɣrib
Aẓawan Taṛṛwayṣit Lḥajj Blɛid · Ɛumar Wahruc · Muḥmmad Albnsir · Muḥammad Abaɛmran · Ḥasan Arsmuk · Ḥmad Amntag · Saɛid Actuk
Taẓnẓaṛt Iẓnẓaṛn · Iẓnẓaṛn Ɛbdlɛaziz Ccamx
Ṛṛuk amazigh (Rock amazigh) Juba n Tuja
Fuzyun amaziɣ (Fusion) Ɛli Fayq · Fulan Buḥsin
Aẓawan asɣun Mbark u Lɛṛbi · Ɛmmuri Mbark
Tagruppit Ajyal Sus · Ayt laman
imassn Ribab · Luṭaṛ · Lbanju
Ssinima tamaziɣt imssufaɣ Aḥmad Badduj · Ɛbdlɛziz u Ssayḥ
inmuggarn Anmuggar Agraɣlan Isni n Wurɣ n Usaru Amaziɣ n Ugadir · Anmuggar Anamur n Lfilm Amaziɣ n Warzazat
Ismdyatn Lḥusin Brdawz · Ɛabdllaṭif Ɛaṭif · Muḥammad Abɛmran · Zzahya Zzahiri
Tanḍḍamt Isaffn n umarg
Ahyyaḍ Aḥwac · Lɛammt · Aḥidus · Aḥwac n taskiwin · Taḥidust · Tamawayt