Imgrad mqqurnin

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
50 n umgrad amqqran n Wikipidya Taclḥit

50 n umnni amqqran n Wikipidya taclḥit

5 new articles
 • 5 Dujanbir 2023 à 04:06Yutub (amzruy | snfl) ‎[694 bytes]AguzulH (msawal | tidrawin) (Créé en traduisant la page « YouTube ») gas timitar: Traduction de contenu Traduction de contenu 2 Asnulfu anṣli "YouTube"
 • 3 Dujanbir 2023 à 18:37Milanu (amzruy | snfl) ‎[2 676 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Milanu''' tga tiɣrmt tis snat n Ṭṭalyan ɣ tmɣuri, Ṛuma ka ad fllas imqqurn, tg ixf n tfala n tmazirt n ṭṭalyan ɣ tsbbabt d tmguri. Tlla tɣrmt n Milanu ɣ ugafa n Ṭṭalyan, tama n idrarn n Walb aylli gis igan yat tmaẓunt n tsbbabt ssɣ zikk azmz. Gigan d imallayn ar rzzfn tiɣrmt ad afad ad ẓṛn taẓuṛi ur ilin atig n tgmma nns. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 29 Nuwanbir 2023 à 21:30Niyl Armstrung (amzruy | snfl) ‎[553 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Niyl Aldin Armstrung''' (S tanglizt: Neil Alden Armstrong) ilul ɣ 5 Ɣuct 1930, immut ɣ 25 Ɣuct 2012, ig yan umassan n usṭas Amirikani, ig amddnu izwarn da igan aḍaṛ nns ɣ iggi n wayyur. Ɣ wass n 20 Yulyu n 1969 iggʷiz gis s Wabullu 11 (tamyiwnt n igidr), lliɣ iga aẓmmuẓẓl nns inna Warmstrung: "Ayad iga ɣar yan uẓmmuẓẓl imẓẓiyn n yan ufgan, ig yat tukya imqqurn n tiffugna" ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 29 Nuwanbir 2023 à 17:13Aṛiṣ (amzruy | snfl) ‎[1 010 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Aṛiṣ''' niɣ d '''Ariz''' iga akuc n yimiɣ ɣ tsnumiyt Tagrikt, ig yus n Zus d Yiṛa, ifk talalit i mnnaw n id wakuc yaḍnin tuggt nnsn zdin d tamaɣt d imiɣn، Imma amddur nns ɣ dar Iṛmmuyn iga t wakuc Maṛṣ. Mqqar iga tamatart n tirrugza d ticirrit d imiɣn, ig ula yan ɣ id wakuc ulambiyn, Aṛiṣ ur dars illi yan ubdar mqqurn dar igrikn, ula umiyn da fllas sawlnin drusn. Infalal dar Humirus ɣ tmdyazt n Ilyada lliɣ idra ɣ imiɣ n... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 26 Nuwanbir 2023 à 11:14Imiɣ n 1948 (amzruy | snfl) ‎[3 122 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Imiɣ n 1948''' (S Taɛrabt: حرب 1948, s tnglizt: War of the 1948) ikka tt inn illa ngr iwunak n Waɛrabn d uwank n Udayn, ig imiɣ amzwaru ingratsn. ig yat tyafut tar asanf dffir yat taẓit iɣzzifn ikkan azgn n tasut ngr Waɛrabn d Udayn tssnti d ulkkum n ugalfu izwarn n imzwagn n udayn s wakal n "Faliṣṭin" niɣ d "Irtz n Yiẓrayl"(Akal n Iẓrayl) ssɣ usammr n Uruppa d mayad ɣ zikka t inn n tmrawt n 1880. == Tasmɣʷrdint n imiɣ == Iṣhyunn ss... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

50 n umgrad aẓẓyan n Wikipidya Taclḥit

50 n umnni amẓẓay n Wikipidya taclḥit

50 n imgradn imaynutn

 • 5 Dujanbir 2023 à 04:06Yutub (amzruy | snfl) ‎[694 bytes]AguzulH (msawal | tidrawin) (Créé en traduisant la page « YouTube ») gas timitar: Traduction de contenu Traduction de contenu 2 Asnulfu anṣli "YouTube"
 • 3 Dujanbir 2023 à 18:37Milanu (amzruy | snfl) ‎[2 676 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Milanu''' tga tiɣrmt tis snat n Ṭṭalyan ɣ tmɣuri, Ṛuma ka ad fllas imqqurn, tg ixf n tfala n tmazirt n ṭṭalyan ɣ tsbbabt d tmguri. Tlla tɣrmt n Milanu ɣ ugafa n Ṭṭalyan, tama n idrarn n Walb aylli gis igan yat tmaẓunt n tsbbabt ssɣ zikk azmz. Gigan d imallayn ar rzzfn tiɣrmt ad afad ad ẓṛn taẓuṛi ur ilin atig n tgmma nns. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 29 Nuwanbir 2023 à 21:30Niyl Armstrung (amzruy | snfl) ‎[553 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Niyl Aldin Armstrung''' (S tanglizt: Neil Alden Armstrong) ilul ɣ 5 Ɣuct 1930, immut ɣ 25 Ɣuct 2012, ig yan umassan n usṭas Amirikani, ig amddnu izwarn da igan aḍaṛ nns ɣ iggi n wayyur. Ɣ wass n 20 Yulyu n 1969 iggʷiz gis s Wabullu 11 (tamyiwnt n igidr), lliɣ iga aẓmmuẓẓl nns inna Warmstrung: "Ayad iga ɣar yan uẓmmuẓẓl imẓẓiyn n yan ufgan, ig yat tukya imqqurn n tiffugna" ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 29 Nuwanbir 2023 à 17:13Aṛiṣ (amzruy | snfl) ‎[1 010 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Aṛiṣ''' niɣ d '''Ariz''' iga akuc n yimiɣ ɣ tsnumiyt Tagrikt, ig yus n Zus d Yiṛa, ifk talalit i mnnaw n id wakuc yaḍnin tuggt nnsn zdin d tamaɣt d imiɣn، Imma amddur nns ɣ dar Iṛmmuyn iga t wakuc Maṛṣ. Mqqar iga tamatart n tirrugza d ticirrit d imiɣn, ig ula yan ɣ id wakuc ulambiyn, Aṛiṣ ur dars illi yan ubdar mqqurn dar igrikn, ula umiyn da fllas sawlnin drusn. Infalal dar Humirus ɣ tmdyazt n Ilyada lliɣ idra ɣ imiɣ n... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 26 Nuwanbir 2023 à 11:14Imiɣ n 1948 (amzruy | snfl) ‎[3 122 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Imiɣ n 1948''' (S Taɛrabt: حرب 1948, s tnglizt: War of the 1948) ikka tt inn illa ngr iwunak n Waɛrabn d uwank n Udayn, ig imiɣ amzwaru ingratsn. ig yat tyafut tar asanf dffir yat taẓit iɣzzifn ikkan azgn n tasut ngr Waɛrabn d Udayn tssnti d ulkkum n ugalfu izwarn n imzwagn n udayn s wakal n "Faliṣṭin" niɣ d "Irtz n Yiẓrayl"(Akal n Iẓrayl) ssɣ usammr n Uruppa d mayad ɣ zikka t inn n tmrawt n 1880. == Tasmɣʷrdint n imiɣ == Iṣhyunn ss... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 25 Nuwanbir 2023 à 15:32Untigun (amzruy | snfl) ‎[1 971 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Untigun''' tga yan uwrik ɣ tasnumiyt Tagrikit, tg illis n ugllid Udib d tgllidt Jukasta lli nbḍnin tamazirt n Ṭiba. Udib ad iṣbukḍ ixf nns acku iskr yan ubrbkkaḍ mqqurn lliɣ inɣa babas, itahl nn d innas bla ad issn. Awa Untigun tmun d babas Udib ɣ uzwag nns ssɣ tmazirt nns n laṣl, tg as yan umanar lli as immalan aɣaras nns. Ukan lliɣ immut Udib, tɣts Untigun a nn taḍu s tmazirt n Ṭiba ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 24 Nuwanbir 2023 à 00:33Ṛṛays Muḥmmad u Tznaxt (amzruy | snfl) ‎[4 159 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « Ism nns iɣzzifn iga '''Ṛṛayṣ Muḥmmad u Yiḥya u Tznaxt''' (S Tɛrabt: الرايس محمد بن يحيى أوتزناخت) iga yan unmɣur n inuẓaṛ n talɣa Taclḥit, kigan d ma inna, kigan d ma ifka i wawal Amaziɣ. Ig yan ṛṛays mqqurn igan mafawal, tettyuga as yat tadiwant ɣ ils ur illin anaw d tɣarast nns ɣ tnḍḍamt idrus ma tt irwasn mqqar iga kullu umarg nns d lmɛna d tuntilin macc awal nns ar issusum amzzuɣ nna as issflidn, ɣ... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 23 Nuwanbir 2023 à 10:09Anglu-Ṣakṣun (amzruy | snfl) ‎[1 584 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Anglu-Ṣakṣun''' (S tanglizit: Anglo-Saxons) gan yan urabbu n ijirmaniyn lli ggʷiznin ɣ ma iga ɣ wass-ad "Angliz" ɣ gr 400 d 500 n tlalit, arabbu-ad iga yan mnnaw n tqbilin ism asnt Inglizn d Isaksunen d Ijutziyn. Ar ittini umiy is d yan ugllid Abṛiṭani ism as Vurtigrn iɣra i tqbilin-ad n Yijrmaniyn afad ad as awsn ɣ uslak n tmizar n Iskuṭiyn, macc amqqun-ad n tqbilin ibṛṛm fllas aylliɣ sul ikka f tmazirt n ibṛiṭaniyn, ɣ tigira n ta... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 22 Nuwanbir 2023 à 23:12Imntagn (amzruy | snfl) ‎[1 154 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Imntagn''' (S tɛrabt: منتاݣة) tga yat tqbilt Taclḥit ɣ udrar n Drn d tmazirt n Sus, ur akkʷ taggug i tɣrmt n Trudant, tmgala dis s kra n 15Km ɣik ann, tkka tt inn tkcm ɣ yat tqbilt tamṣmuḍt mqqurn ism as Aggʷ Nfis (Gnfisa). ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 22 Nuwanbir 2023 à 19:46Amstirḍam (amzruy | snfl) ‎[3 197 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Amstirḍam''' tga tamaẓunt n Hulanḍa d tɣrmt nns akkʷ mqqurn, tufa ida nns ɣilli ɣ mnaggarn wasif n Wamstl d Yijslmir igan yan uglmam abaraw ɣ tmazirt ann. Tiɣrmt-ad iggundan tlla yan imikk ɣ wadday n uswir n yilel, uggar n yat tmiḍi n isura ad tt izgrn d ar ssiwisn ɣ usswi n wakal, isura-ann d talɣa n tgmma skrn ɣ Wamstirḍam yat ɣ tɣrmiwin akkʷ ẓilnin ɣ Uruppa. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 21 Nuwanbir 2023 à 18:38Alaṣka (amzruy | snfl) ‎[2 667 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Alaṣka''' tga tawankt akkʷ yusɛan ɣ tmazirt n USA, tuti s unuḍu tawankt n Ttiksas, macc drusn imzdaɣn nns, tumẓ ida wis 48 ɣ wuṭṭun n imzdaɣn, ar as ttinin "awttu iggʷran" (last frontier) acku tuggt n ikalln nns ur ta ttyawzdaɣn. Tiɣrmt n Junu ad igan tamaẓunt nns, imma tamdint nns akkʷ imqqurn ɣ ma izdin d wuṭṭun n yimzdaɣn tga tt tɣrmt n Wankuraydj. Tanqqiṭṭ akkʷ illan ɣ utaram n Walaṣka tmgala d Rusya s 82 Km, imma tan... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 21 Nuwanbir 2023 à 16:19Tagldit n Waksum (amzruy | snfl) ‎[1 487 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Tagldit n Waksum''' niɣ d '''Axum''' tkka tt inn tga yat tgldit idusn ɣ usammr n Tfriqt, tumẓ nn ikalln lli ganin ɣassad: Iritirya, agafay n Ityupya, kra ɣ Ssudan, kra ɣ Djibuti d kra n tikkal ar tettamẓ ula kra n igzman ɣ iffus utrim n tgzirt n waɛrabn. Aksum tga mmas n Ityupya n ɣilad acku tlla gis tɣrmt n Waksum, tamaẓunt n tgldit. Tagldit n Waksum tssugr yad ssɣ isggʷasn n 50 dffir talalit, tlkm afa n ubuɣlu nns gr 300 d 600 n tlalit. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 21 Nuwanbir 2023 à 01:14Addis Ababa (amzruy | snfl) ‎[1 251 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Addis Ababa''' tga tamaẓunt n tmazirt n Yityupya d tɣrmt nns akkʷ imqqurn, tga yat ɣ tɣrmiwin ssugrnin ɣ Tfriqt, tufa adɣar nns ɣ tuẓẓumt n Ityupya ɣ iffus n idrarn n Yinṭuṭu, bbin tt kra n yiɣzran dranin, d gigan d taddagin n ukalitus ar gis ttmɣaynt. Ɣinn a ɣ illa udɣar n tnmalayt n tamunt Tafriqit (AU), tg daɣ yan uẓẓum ansbbab mqqurn, yili gis yan ɣ igadazn akkʷ usɛanin ɣ tmnẓawt, agadaz-ad ism as "Mirkaṭu" ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 20 Nuwanbir 2023 à 18:03Maykl Djaksun (amzruy | snfl) ‎[1 978 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Maykl Juzif Djaksun''' ilul ɣ Ɣuct 1958 ɣ Gari (tawankt n Wandyana) immut assf n 25 Yunyu 2009 ɣ Lus Anglus (tawankt n Kalifurnya) ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 18 Nuwanbir 2023 à 03:09Bṛahma (amzruy | snfl) ‎[1 433 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Bṛahma''' iga yan wakuc Ahindus, ikcm d kṛaḍ id wakuc akkʷ mqqurnin ɣ usgd Ahindus nttan d Civa d Vicnu, is akkʷ iga amattay nnsn. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 17 Nuwanbir 2023 à 19:18Tasanskritt (amzruy | snfl) ‎[1 247 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Tasanskritt''' tga yat tutlayt ikcmn ɣ twja tindu-raniyt lli igan s ixf nns yat talat ɣ twja imqqurn n tutlayin tindu-ruppiyn lli ɣ ar nttafa ula Tagrikit d Taṛmmuyt d Tjṛmanit. Tutlayt-ad tga tafuẓaṛt ɣ usgd Ahndaw d ar gis ttmnadm is tga awal lli s sawln id Wakuc n ignna ingratsn ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 17 Nuwanbir 2023 à 08:21Taqrṭajt (amzruy | snfl) ‎[4 388 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Taqrṭajt''' niɣ d '''Qrṭaj''' tga yat tɣrmt d yat tawankt Tafiniqt ɣ taɣart n yill n tfriqt tagafant (ɣilli ɣ tlla Tuns ɣilad), tkka tt inn tga ili akkʷ issugrn, akkʷ idusn, akkʷ yusɛan ɣ kullu ussutl n yill agrakal. Tkcm d Yiṛmmuyn ɣ yan imiɣ ism as "Imiɣ Abuniq" (264 - 146 dat tlalit). == Ism == Tga "Tqrṭajt" yan usmazɣ i tguri "Qart Ḥadact" iga unamk nns: "Tiɣrmt Tamaynut". Igrikn fkan as ism n ''Karchedon'' lli rad sul tg d... ») gas timitar: Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 16 Nuwanbir 2023 à 02:06Buda (amzruy | snfl) ‎[3 924 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « Iga '''Siddarta Gutama''' macc ittyawssan s '''Buda''' (ilul ɣ usggʷas 563 zwar n tlalit, immut ɣ win 483) nttan ad igan aslmad mqqurn n usgd Abudi ig bab-nns, ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 14 Nuwanbir 2023 à 10:28Kambudya (amzruy | snfl) ‎[3 044 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Kambudya''' tga yat tmazirt ɣ usammr iyffus n Wasya tawwṭfa nns tlkm 180.000Km², tg tmaẓunt nns tɣrmt n Pnum Pin. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 13 Nuwanbir 2023 à 22:11Nayrubi (amzruy | snfl) ‎[764 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Asuɣl n umnni 1) gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 13 Nuwanbir 2023 à 19:48Asif n Udanub (amzruy | snfl) ‎[1 336 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Asuɣl n umnni 1) gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 13 Nuwanbir 2023 à 10:06Tasnniɣt n Lufr (amzruy | snfl) ‎[1 731 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « Tga tsnniɣt n "Lufr" yan ɣ wansatn bahra ttawssannin ɣ fṛanṣa, ar t id twatasn imallayn n umaḍal akkʷ ( 7 800 000 n unrzuf ɣ 2022). Tlla tsnniɣt ɣ usuk n "Rivuli" ɣ tɣrmt n bariz, ikk tt inn iga yadlli ibrgmmi n kra n ugllid ɣ igldan n fṛanṣa . iggut mad izrin f tuṣka ad bahra ixatrn, igutnt tdyanin gis issarn zg 1187 lliɣ bḥra ittawṣka,  ar 1793 lliɣ ṛẓmnt tggura nns i ugdud tiklit tamzwarut, ilmma ig asalay imqquṛn. asayrar... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 12 Nuwanbir 2023 à 23:26Pablu Pikassu (amzruy | snfl) ‎[1 652 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Pablu Pikassu''' (1881 - 1973) iga yan unaẓur Asblyuniy ig bab n yan waddur mqqurn, ilul ɣ Malaga, d lliɣ ilkm 15 n usggʷas iga yad yan unaẓuṛ aḥrayfi, ittyawssan uggar s tikʷlutin nns, iswuri daɣ f usram, f ussunɣ. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 12 Nuwanbir 2023 à 21:18Ryyu Di Janirru (amzruy | snfl) ‎[1 114 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Ryyu Di Janirru''' niɣ d ɣar '''Ryyu''' (Rio De Janeiro) tga yat tmdint ɣ Ubṛaẓil d tis snat n tmdinin ɣ timmuɣra nns, a ɣar Saw Pawlu ka ad tt issurfn ɣ wuṭṭun n mddn. Tili ɣ iffus agmmuḍ n tmazirt ann, Tg yat ssɣ tmdinin akkʷ fulkinin ɣ ddunit, tilit nns ɣ gr idrarn d taganin nnsn ɣ yat tsga d yill n ugaru Aṭlanṭi ɣ tsga yaḍni, amlal imlluln nns ula tayniwin attuynin ar akkan i tɣrmt-ad yat tamuɣlit bahra ifjjijn, ur as tt itt... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 11 Nuwanbir 2023 à 15:21Agaru irggign (amzruy | snfl) ‎[1 138 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Agaru irggign''' niɣ d '''Agaraw irggign''' iga agaru lli akkʷ yusɛan ɣ umaḍal, tawwṭfa nns tlkm gr 165,2 d 181,3 n umlyun ukilumtiru d amkkuẓ, ɣar waḥdu t igadda d ḍḍubl n ugaru aṭlanṭiy. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 11 Nuwanbir 2023 à 11:45Ivirist (amzruy | snfl) ‎[1 978 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Ivirist,''' ittyuga as s ism: ''Sagarmata'' dar ayt Unippal s unamk n "Afa n ignna", d: ''Kumulungma'' dar ayt Utibit s unamk n Takuct n wasif, illa udrar-ad ɣ iwtta ngr Unippal d tibit, iga agzzum ssɣ isddi n udrar n Yimalaya lliɣ llan iskawn n yidrarn akkʷ attuynin ɣ ddunit, nttni waḥdu tn ka ad issurfn 8000 n umitru ɣ tattuyt, lkmn akkʷ ar 8848 n umitru. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 10 Nuwanbir 2023 à 23:08Agata kristiy (amzruy | snfl) ‎[1 164 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Agata kristiy''' (S tnglizt: Agatha Christie) tga yat ɣ inmɣurn n taskala tanglizt, lall n gigan d umiyn n ibulisiyyn, d idlisn nns kkan ddunit akkʷ. Tlul ɣ usggʷas 1891 ɣ yat twja n yiburjwaziyyn, bbas iga yan bu wayda mqqurn ism as Fridirik Millr, tmmut ɣ wallingfurd ɣ 1976 dffir yat twada iggutn s umurs d usnflul. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 9 Nuwanbir 2023 à 18:08Iraql (amzruy | snfl) ‎[4 013 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Iraql''' niɣ d Hiraql iga yan uwrik bahra ittyawssann, ig azarraf n tsnumiyyt tagrikit d tṛmmuyt acku ila yan udwas yutin akkʷ isqquln d tiktatin, ukan Iraql iga yiwi-s n wakuc Zus d Walmin, ig ilmma azgn n Wakuc, azgn n ufgan. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 9 Nuwanbir 2023 à 01:40Iṣiḍ (aṭṭan) (amzruy | snfl) ‎[3 010 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Iṣiḍ''' (S tfransist: La Rage) tga yat tmaḍunt tamssiɣt ittaɣn allɣf, ar tettili dar imudar id bu usnsul mi rɣanin idammn, ajjrtf-ad ar bdda inqqa yat tiklit ɣ d nfalalnt tmitar nns, d ar tzray s ufgan s usaka n ilddayn n kra n umudr yaɣ iṣiḍ, iɣ gis ibbi. Iga yan umukris nit mqqurn n tdusi tagdudant. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun Asnulfu anṣli "Iṣiḍ (Tamaḍunt)"
 • 8 Nuwanbir 2023 à 23:57Akilvin (amzruy | snfl) ‎[844 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « Akilvin niɣ d ɣar Kilvin (S tnglizit: Kelvin) iga yat tfrdit n trɣi ɣ ungraw amaḍlan (SI) tlla dars tmatart n "K" , iga yan usqqul iqqurn i trɣi ig ilmma taskflt lliɣ ar tlkkm tatrupiyt azwl n "0", iɣ tt nsbṛṛm s Usilsus rad tg ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 8 Nuwanbir 2023 à 21:44Lwis Pastur (amzruy | snfl) ‎[2 511 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Lwis Pastur''' s tfransist: Louis Pasteur (ilul ɣ 1822, immut ɣ 1895) iga yan umassan Afransawi ilan bahra atig ɣ umzruy, iskr yat tagrawla ɣ igr n twssna, tiwuriwin nns jjnjmnt gigan d mddn, ɣ wattayn n 1860 iga amazwaru lli d yufan is nẓḍaṛ ad nenqqa irctuyn (germes/جراثيم) s tirɣi, ɣaylli d ifkan tlalit i yaṭ tmhlt lli s ttinin "Tasppasturt" (Pasteurization), yaf daɣ tazdayt da illan ngr irctuyn d tmuḍan. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 8 Nuwanbir 2023 à 20:08Tasmɣurt n Nubl (amzruy | snfl) ‎[1 015 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Tasmɣurt n Nubl''' (S Tnglizit: Nobel Prizes) tga yat tsmɣurt tamaḍlant ar tte ettyawfɣ kra iga tt asggʷas i wanna isfalkin uggar tudrt n tiffugna, tawngimt n tsmɣurt-ad tssnti d Walfrid B.Nubl lli tt ikka ar yakka iqaṛiḍn i ɣwilli tt ttawinin. Tasmɣurt tamzwarut tettyawfka ɣ usggʷas n 1901. ka ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 7 Nuwanbir 2023 à 23:55Snɣafura (amzruy | snfl) ‎[2 781 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Snɣafura''' niɣ d '''Tasnɣafurt''' tga kra n tgzirin mẓẓiynin (uggar n 50) ismun tnt yan uwank ɣ yiffus n ugmmuḍ n Wasya, tagzirt lli gisn imqqurn nttat ad igan tamaẓunt n tmazirt-ad, ɣayann ad gis iskrn yat tmazirt ɣ iggut udfas, tawwṭfa nns tga ɣar yat 700km² hlli, zdɣn gis yan 4,5 n umlyun n mddn, anzwi nns irɣa iggunda. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 7 Nuwanbir 2023 à 19:22Aɣʷẓn n Frankncṭayn (amzruy | snfl) ‎[1 250 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Aɣʷẓn n Frankncṭayn''' niɣ d '''Afɣul n Frankcnṭayn''' iga yan uwrik amarur iẓẓmawn bahra ittyawssann ɣ umaḍal, ig tirmt i mnnawt n umiyyn d waflamn (tassfifin) n tawda, infalal-d (iḍhṛ) uwrik-ad ɣis izwarn ɣ umiy n Mariy Cilliy da ittyawfsarn ɣ usggʷas 1818. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 7 Nuwanbir 2023 à 17:28Bnyamin Frankliyn (amzruy | snfl) ‎[1 599 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Bnyamin Frankliyn''' (ilul ɣ 17 Ynnayr 1706, immut ɣ 17 Bril 1790) iga yan unssixf Amrikaniy, ig daɣ arṣṣam, ig ula amassan d yan umsnuflu, ilul ɣ Busṭun ɣ yat twja n 17 n tarwa, lliɣ dars tlla 12 n usggʷas ifta ad iswuri dar gʷmas ɣ yan uḥanu n usiggz, macc ur as sul iffuɣ ɣayann acku ikka tt inn ar bdda ittẓi d gʷmas ula f tid mẓẓiynin, ilmma irwl s yat tmdint yaḍni ad tt igan d Fladilfya, ukan lliɣ iqqn 24 n usggʷas iskr taḥa... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 7 Nuwanbir 2023 à 15:25Albrj n Yifil (amzruy | snfl) ‎[1 324 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Albrj n Yifil''' (S Tfransist: La tour eiffel) iga tuṣka lli s akkʷ tettyawssan tmdint n Bariz, ibidd ulbrj-ad tama n wasif n Ssiyn. Tssnti-as tbnnayt ɣ wusggʷas n 1887, ur tsmid ar asggʷas n 1889, mayad illa f wudm n yan unmuggar da mi ism "exposition universelle de Paris" . Ɣ uzmz ann nit ikka tt inn iga tuṣka lli akkʷ yattuyn ɣ ddunit. Llan gis ɣ wagns gigan d tsiram d yisiratn, ar yakka yan usmni ifulkin, d ar gis taggʷan mddn s tmdint akkʷ... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

Isaɣuln[ssnfl | Snfl asagm]