Imgrad mqqurnin

Zɣ Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
50 n umgrad amqqran n Wikipidya Taclḥit

50 n umnni amqqran n Wikipidya taclḥit

5 new articles

17 Yulyu 2024

15 Yulyu 2024

 • 16:3915 Yulyu 2024 à 16:39Bi Bi Si (amzruy | snfl) ‎[1 911 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Bi Bi Si''' (Niɣ d BBC) <nowiki>**</nowiki>British Broadcasting Corporation** (**BBC**) tga yat tmssurt n ussuds abriṭani illan ɣ Broadcasting House ɣ Lundn, Ingliz. Tᵉttyawskr ɣ usggas n 1922 s yism n British Broadcasting Company, tᵉttubddl s yism nns lli ɣars ɣilad ɣ wass amzwaru n usggas n 1927. Nttat ad igan tamssurt tamqrant d taqburt akkʷ ɣ umaḍal s wudem anamur d umaḍlan s tmɣart d uṭṭun n imaris. BBC ar tssxdam uggar n 21,000... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

10 Yulyu 2024

8 Yulyu 2024


50 n umgrad aẓẓyan n Wikipidya Taclḥit

50 n umnni amẓẓay n Wikipidya taclḥit

50 n imgradn imaynutn

17 Yulyu 2024

15 Yulyu 2024

 • 16:3915 Yulyu 2024 à 16:39Bi Bi Si (amzruy | snfl) ‎[1 911 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Bi Bi Si''' (Niɣ d BBC) <nowiki>**</nowiki>British Broadcasting Corporation** (**BBC**) tga yat tmssurt n ussuds abriṭani illan ɣ Broadcasting House ɣ Lundn, Ingliz. Tᵉttyawskr ɣ usggas n 1922 s yism n British Broadcasting Company, tᵉttubddl s yism nns lli ɣars ɣilad ɣ wass amzwaru n usggas n 1927. Nttat ad igan tamssurt tamqrant d taqburt akkʷ ɣ umaḍal s wudem anamur d umaḍlan s tmɣart d uṭṭun n imaris. BBC ar tssxdam uggar n 21,000... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

10 Yulyu 2024

8 Yulyu 2024

6 Yulyu 2024

5 Yulyu 2024

4 Yulyu 2024

 • 13:494 Yulyu 2024 à 13:49Tawja n tutlayt (amzruy | snfl) ‎[16 bytes]Ettorkozy (msawal | tidrawin) (Page créée avec « Tawja n tutlayin ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 13:404 Yulyu 2024 à 13:40Kurya n iffus (amzruy | snfl) ‎[5 074 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''''Kurya n Iffus''''', s ma igan amaddud Tagduda n Kurya, tga yat tmazirt ɣ Wasya n usammr tumẓ tasga n iffus n tgzirt n Kurya, tdra iwtta nns d Kurya n Iẓẓlmḍ ɣ tɣzi n wakal war amrig n Kurya; mqqar ar tettini tmazirt ad is dars illa uwttu d wakal d Ccinwa d Irusiyn. Awttu n utaram n tmazirt ar t iskar Ill Awraɣ, awttu n usammr ar t iskar Ill n Japun. Kurya n Iffus ar tettini is d nttat ad igan tanbaḍt n tidt i tgzirt akkʷ d tigzirin yaḍnin di... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 00:154 Yulyu 2024 à 00:15Syul (amzruy | snfl) ‎[3 532 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Syul''', niɣ d s usmḍal **Tiɣrmt Tamaynut n Syul**, tga tamaẓunt d tiɣrmt akkʷ imqqurn ɣ Kuria n Iffus. Tamnaḍt n Syul, lliɣ tlla tmazirt n Gyeonggi d tiɣrmt n Incheon, tga tis-kkuẓt ɣ umaḍal sɣ tama n tdmsant ɣ usggʷas n 2014, dffir Tokyo, New York d Los Angeles, ar gis tzdɣ uggar n uzgn n imzdaɣn n Kuria n Iffus. Waxxa imzdaɣn n Syul lkmn 10 mlyun, ssntin ar ttinaqqasn sɣ 2014, llan ɣilad ɣ 9.97 mlyun ɣ 2020. Syul tga adɣar n tnb... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

3 Yulyu 2024

 • 02:473 Yulyu 2024 à 02:47Madrid (amzruy | snfl) ‎[5 496 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « Madd** tga tamaẓunt d tmdint akkʷ nna bahra iɛmmren ɣ Sbanya. Tmdint ad gis ma ytgarn 3.4 mlyun n imzdaɣn, d ma ytgarn 7 mlyun ɣ tama nns tamqqrant. Nttat ad igan tamdint tis snat ɣ tamqqrant ɣ Tdukla Turupit (TT), ula tama nns tamqqrant tga tis snat ɣ tamqqrant ɣ TT. Taɣiwant n Madrid tɣma 604.3 km2. Madrid tlla f wasif n Manzanares ɣ wammas n tgzirt taybirit ɣ 650 mitru nnig waman n ill. Tga tamaẓunt n Sbanya d tmnaḍt tamurant n Madrid (zɣ 1... ») gas timitar: Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

2 Yulyu 2024

1 Yulyu 2024

 • 13:271 Yulyu 2024 à 13:27Muṣku (amzruy | snfl) ‎[2 682 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Tiɣrmt n Muṣku''', tga tamaẓunt n Rusya, tili ɣ tsga da akkʷ illan ɣ utaram n tmazirt, sɣ kiɣ tettyawbdar ɣ tkrunikt n 1147, Muṣku thḍṛ yat tilalt tuddirt ɣ umzruy n tmazirt n Rusya. Muṣku tga daɣ gis tiɣrmt imqqurn, Zdɣn gis ma ittggan 13 n umlyun n utrras ɣar ɣ mad tgli nttat, d 21,5 n umlyun n imzdaɣn ɣ uẓayṛ amiṭṛubuliṣ, s dɣmkann tga tiɣrmt da tnt akkʷ yutin ɣ tiggti n Imzdaɣn, tdl Muṣku yan usarag n 2511 mitru... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

29 Yunyu 2024

28 Yunyu 2024

27 Yunyu 2024

 • 23:3827 Yunyu 2024 à 23:38Fad (amzruy | snfl) ‎[932 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Fad''' niɣ d '''Irifi''' iga yat tawarɣt tabyulujit ittilin ɣ dar imudar ar tn tettxxa ad d awin yan unck n waman s tɣssa nnsn, iga yat trslt ɣ usggd n umsay n irizn ɣ idammn d tɣrasin s ukccum n waman. == Tafzyulujit == Tawarɣt n Irifi ar tssntay s unzal n inamaẓn inzllumn da llanin ɣ ddu uṭalmus kud tssurf tawsmulalit tablazmant > 295 mOsm/kg, sɣ uswir ad irifi ar ittawn s yan usɣl d twsmulalit. Assnti n iḍṛan s fad ar ittili kiɣ tetty... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun
 • 18:4427 Yunyu 2024 à 18:44Tizi n Tumrt (amzruy | snfl) ‎[573 bytes]AguzulH (msawal | tidrawin) (Page créée avec « thumb|[[faraḥ lbaz Tamsmnidt n usays n Tizi n Tumrt]] '''Tizi n tumrt''' iga yan usays anaẓuṛ iḍfaṛn i tmrslt n Mid-Ṛadyu, ar t tssmnid Faraḥ Lbaz s tutlayt tamaziɣt. Tizi n Tumrt iga yan usays iẓlin s iwrikn imaziɣn nna illan ɣ ubaraz amaziɣ akkʷ, ɣ yigr n tẓuṛi, tunnunt, tasrtit d igran yaḍnin. == Tisuɣal == »)

20 Yunyu 2024

19 Yunyu 2024

 • 22:5919 Yunyu 2024 à 22:59Uzbakistan (amzruy | snfl) ‎[1 723 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « Tagduda n Uzbakistan tga yat tmazirt d yuckan ɣ Wasya tanammast tdru iwtta d kkuẓt tmizar yaḍnin ad tnt igan d Kazaxistan da illan ɣ iẓẓlmḍ nns d Tadjikistan da illan ɣ usammr nns, d Ufɣanistan da illan ɣ iffus nns, d Tukrmanistan da tt isɣummrn sɣ utaram nns, tawwaṭfa n takust nns tga 477.000 km², zdɣn tt yan 35.648.000 n mddn (assiḍn n 2022) da sawalnin tutlayt Tawzbik. ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

18 Yunyu 2024

 • 00:0118 Yunyu 2024 à 00:01Samarqand (amzruy | snfl) ‎[3 694 bytes]Aɣaras iḍlan (msawal | tidrawin) (Page créée avec « '''Samarqand''' tga yat ɣ tɣrmt illan ɣ tuẓẓumt n Uzbakstan d yat ɣ tɣrmiwin da akkʷ ndinin (qdmnin) ɣ wammas n Wasya, tettyawssan yadlli s ism n Marqanda ɣ tasut tis kkuẓt izwarn tlalit n Yasuɛ, tkk tt inn tga tamaẓunt n Sugdyana yat tgldit taqburt ur ta tettyamaẓ ɣ ufus n ugllid Aliskandr Amqqur ɣ usggʷas 329 BC, gldn as iturkiyn ɣ tasut 6 n tlalit fad s waɛrabn ɣ tasut tis tamt d Isamanidn n Iṛan d mad naḥya ɣ iturkiyn aylliɣ tt... ») gas timitar: asnulfu ittyaẓran Asnfl ittyaskarn zɣ ttilifun Asnfl ittyuskrn zɣ ttilifun

Isaɣuln

[ssnfl | Snfl asagm]